Наукові ініціативи гуманітаріїв: аналізуємо результати, окреслюємо перспективи

8 грудня 2021 року
   07 грудня 2021 за розпорядженням декана гуманітарно-педагогічного факультету від 02.11.2021 №191 «Про підготовку звітів за 2021 р.» на онлайн-засіданні малої наукової ради заслухано звіти про стан виконання ініціативних науково-дослідних робіт. На засідання запрошено старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу НДЧ Тетяну Синельник.

   Заступник декана з наукової роботи д-р філ. наук, доц. С. Харченко ознайомила присутніх з напрямами і тематикою досліджень, які провадить факультет, зауважила, що кількість ініціативних тем дедалі збільшується: якщо 2020 року таких було 7, то 2021 – вже 10. Проте важливим є те, що зростає не лише кількість, а й якість досліджень: публікаційна активність виконавців окремих тем перевищує заплановані показники.

   Керівники та виконавці НДР представили членам комісії та колегам наукові напрацювання, ознайомили з результатами роботи за 2021 р. та перспективами розвитку досліджень.
   Д-р психол. наук, проф. В. Шмаргун доповів про виконання нової теми «Психологічні особливості розвитку стресостійкості студентів в умовах соціальних трансформацій», яка є надзвичайно актуальною в реаліях сьогодення. Т. Синельник зауважила, що запропонована тема становить перспективний напрям подальших досліджень, відзначила професіоналізм виконавців і належну якість оформлення звітних матеріалів.

   Актуальність педагогічних досліджень у нових мінливих умовах розвитку освіти підкреслено і в роботі за темою «Розвиток педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти в умовах освітніх трансформацій», яку спрезентувала д-р пед. наук, проф. Н. Журавська.
   Д-р. пед. н., проф. Р. Сопівник поінформував про результати роботи за темою «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах», яку розробляє колектив кафедри педагогіки вже п’ятий рік, а відтак має значні теоретичні та практичні здобутки, впроваджені зокрема і в освітньому процесі НУБіП України.


   П’ятий рік тривають і дослідження кафедри філософії та міжнародної комунікації за темою «Сучасна філософія науки та освіти: проблеми гуманітарного дискурсу», стабільно маючи гарні результати за багатьма показниками, про що доповіла канд. філос. наук, доц. В. Культенко.

   Найтривалішим науковим проєктом на факультеті є «Вивчення соціально-економічного та соціально-політичного розвитку України: аграрний аспект» (розпочато 2009 р.), результати за яким спрезентувала канд. іст. наук, доц. О. Кропивко.

   Уже традицією на факультеті є розроблення тем, присвячених мові, комунікації та перекладу. Про нові теми досліджень розповіли д-р філол. наук, проф. М. Навальна (тема: «Мова засобів масової комунікації: динаміка, інновації, медіаосвіта») і д-р філол. наук, проф. Т. Семашко (тема: «Мовні знаки культури у різностильових вимірах»).

 

   Д-р пед. наук, проф. С. Амеліна проінформувала про результати роботи за темою «Підготовка та реалізація перекладацьких проектів у вищих навчальних закладах». Наукові напрацювання за цією темою, зокрема результати за показником кількості статей в журналах, індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, можуть слугувати орієнтиром для виконавців нових тем.

   Проблемі перекладу та різним аспектам її вивчення присвячені науково-дослідні роботи «Функціонування мовних одиниць усіх рівнів та їхній переклад у парадигмах сучасних лінгвістичних досліджень», про яку доповіла канд. філол. наук, доц. М. Гольцова, та «Сучасна англомовна професійна комунікація та переклад в лексико-семантичному, прагмалінгвістичному і психолого-педагогічному висвітленні», з результатами якої ознайомила канд. пcихол. наук, доц. Л. Березова.

   Старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Т. Синельник загалом позитивно оцінила науково-дослідну роботу, яку проводить факультет, підкреслила значний потенціал досліджень, запропонувала окремі рекомендації щодо поліпшення організації, виконання та підвищення їх ефективності та побажала успіху і подальших наукових звершень.


Олена Балалаєва,
секретар наукової ради гуманітарно-педагогічного факультету

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook