Кафедра надійності техніки

Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін

2024-2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітній ступінь "БАКАЛАВР"
133 - «Галузеве машинобудування»

1. Надійність сільськогосподарської техніки    Робоча програма    Силабус
2. Все для автомобіліста    Робоча програма    Силабус
3. Надійність робототехнічних систем    Робоча програма    Силабус
4. Взаємозамінність, стандартизація i технічні вимірювання    Робоча програма    Силабус
5. Економічна ефективність конструкторських рішень    Робоча програма    Силабус
5. Основи керування технікою    Робоча програма    Силабус
6. Навчальна практика    Робоча програма    Силабус
 

 

192 - «Будівництво та цивільна інженерія»

1. Економіка будівництва    Робоча програма    Силабус
2. Надійність будівельної техніки    Робоча програма    Силабус
3. Проектування сільськогосподарських підприємств (тваринницьких, сервісних)    Робоча програма    Силабус 
4. Навчально-ознайомча практика   Робоча програма

  

208 - «Агроінженерія»

1. Надійність сільськогосподарської техніки    Робоча програма    Силабус
2. Ремонт машин та обладнання    Робоча програма    Силабус
3. Економіка аграрного виробництва    Робоча програма    Силабус
4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання    Робоча програма    Силабус
5. Навчальна практика    Робоча програма    Силабус

 

275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

1. Основи економіки транспорту(тарифи і тарифні системи)    Робоча програма    Силабус
 

 

2024-2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітній ступінь "МАГІСТР"

133 - «Галузеве машинобудування»

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
Освітньо-наукова програма

1. Дослідження надійності сільськогосподарської техніки    Робоча програма    Силабус
2. Надійність технічних систем    Робоча програма    Силабус
3. Основи наукових досліджень і педагогіки    Робоча програма    Силабус
4. Теорія і методика наукових досліджень    Робоча програма    Силабус
5. Надійність технологічних систем   Робоча програма   Силабус
6. Економіка технічних систем    Робоча програма    Силабус 
7. Економіка інновацій у машинобудуванні    Робоча програма    Силабус
8. Економіка технологічних систем    Робоча програма    Силабус 
 

  

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
Освітньо-професійна програма

1. Економіка інновацій у машинобудуванні    Робоча програма    Силабус
2. Економіка технологічних систем    Робоча програма    Силабус
3. Надійність сільськогосподарської техніки    Робоча програма    Силабус
4. Надійність технічних систем    Робоча програма    Силабус
5. Основи наукових досліджень    Робоча програма    Силабус
6. Надійність технологічних систем   Робоча програма   Силабус

   

Робототехнічні системи і комплекси сільськогосподарського
виробництва

1. Основи наукових досліджень    Робоча програма    Силабус
2. Надійність робототехнічних систем і комплексів    Робоча програма    Силабус
 

 

Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва 

1. Основи наукових досліджень    Робоча програма    Силабус
2. Управління, логістика та ефективність сервісних підприємств    Робоча програма    Силабус
3. Кваліметрія    Робоча програма    Силабус
4. Надійність обладнання та об'єктів ТС    Робоча програма    Силабус
5. Виробнича практика    Робоча програма    Силабус
6. Виробничо-дослідна практика    Робоча програма    Силабус
 
Вибіркові дисципліни
1. Економіка інновацій у машинобудуванні    Робоча програма    Силабус
2. Надійність технологічних систем технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
3. Надійність технічних систем    Робоча програма    Силабус
4. Проектування технологічних процесів технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
5. Нормування операцій технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
6. Проектування підприємств технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
7. Технологічні системи ремонтного виробництва    Робоча програма    Силабус
8. Економіка технологічних систем    Робоча програма    Силабус

  

  

Обладнання лісового комплексу

1. Економіка технологічних систем    Робоча програма    Силабус
2. Економіка інновацій ОЛК    Робоча програма    Силабус
3. Надійність обладнання лісового комплексу    Робоча програма    Силабус
4. Надійність технічних систем обладнання лісового комплексу    Робоча програма    Силабус
5. Надійність технологічних систем обладання лісового комплексу    Робоча програма    Силабус
6. Основи наукових досліджень    Робоча програма    Силабус
7. Кваліметрія    Робоча програма    Силабус

 

 

192 - «Будівництво та цивільна інженерія» 
Освітньо-наукова програма

1. Економіка інновацій у будівництві    Робоча програма    Силабус
2. Кошторисна та договірна документація    Робоча програма    Силабус
3. Теорія і методика наукових досліджень    Робоча програма    Силабус

 

192 - «Будівництво та цивільна інженерія» 
Освітньо-професійна програма

 

208 - «Агроінженерія»

1. Економіка технологічних систем    Робоча програма    Силабус

 

275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

1. Економіка транспорту та дорожнього руху    Робоча програма    Силабус

 

2024-2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітній ступінь "Доктор філософії"
162 - «Біотехнологія та біоінженерія» 

 1. Ефективність та надійність технологічних систем    Робоча програма    Силабус

 

2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітній ступінь "БАКАЛАВР"
133 - «Галузеве машинобудування»

1. Надійність сільськогосподарської техніки    Робоча програма    Силабус
2. Все для автомобіліста    Робоча програма    Силабус
3. Надійність робототехнічних систем    Робоча програма    Силабус
4. Взаємозамінність, стандартизація i технічні вимірювання    Робоча програма    Силабус
5. Основи керування технікою    Робоча програма    Силабус
6. Навчальна практика    Робоча програма    Силабус
 

 

192 - «Будівництво та цивільна інженерія»

1. Економіка будівництва    Робоча програма    Силабус
2. Організація і економіка будівельного виробництва    Робоча програма    Силабус
3. Надійність будівельної техніки    Робоча програма    Силабус
4. Проектування сільськогосподарських підприємств (тваринницьких, сервісних)    Робоча програма    Силабус 
5. Навчально-ознайомча практика   Робоча програма

 

 

208 - «Агроінженерія»

1. Надійність сільськогосподарської техніки    Робоча програма    Силабус
2. Ремонт машин та обладнання    Робоча програма    Силабус
3. Економіка аграрного виробництва    Робоча програма    Силабус
4. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання    Робоча програма    Силабус
5. Навчальна практика    Робоча програма    Силабус

 

275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

1. Основи економіки транспорту(тарифи і тарифні системи)    Робоча програма    Силабус
 

 

2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітній ступінь "МАГІСТР"

133 - «Галузеве машинобудування»

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
Освітньо-наукова програма

1. Дослідження надійності сільськогосподарської техніки    Робоча програма    Силабус
2. Надійність технічних систем    Робоча програма    Силабус
3. Основи наукових досліджень і педагогіки    Робоча програма    Силабус
4. Теорія і методика наукових досліджень    Робоча програма    Силабус
5. Надійність технологічних систем   Робоча програма   Силабус
6. Економіка технічних систем  Робоча програма Силабус 
7. Економіка інновацій у машинобудуванні Робоча програма Силабус
8. Економіка технологічних систем Робоча програма Силабус 
9. Кваліметрія Робоча програма Силабус

 

 

 

 

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
Освітньо-професійна програма

1. Економіка інновацій у машинобудуванні    Робоча програма    Силабус
2. Економіка технологічних систем    Робоча програма    Силабус
3. Надійність сільськогосподарської техніки    Робоча програма    Силабус
4. Надійність технічних систем    Робоча програма    Силабус
5. Основи наукових досліджень    Робоча програма    Силабус

 

Робототехнічні системи і комплекси сільськогосподарського
виробництва

1. Основи наукових досліджень    Робоча програма    Силабус

Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва 

1. Економіка інновацій у машинобудуванні    Робоча програма    Силабус
2. Надійність технологічних систем технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
3. Надійність технічних систем    Робоча програма    Силабус
4. Кваліметрія    Робоча програма    Силабус
5. Надійність обладнання технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
6. Проектування технологічних процесів технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
7. Нормування операцій технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
8. Проектування підприємств технічного сервісу    Робоча програма    Силабус
9. Технологічні системи ремонтного виробництва    Робоча програма    Силабус
10. Управління та логістика сервісних підприємств    Робоча програма    Силабус
11. Основи наукових досліджень    Робоча програма    Силабус
12. Виробнича практика    Робоча програма    Силабус
13. Виробничо-дослідна практика    Робоча програма    Силабус 
14. Економіка технологічних систем Робоча програма Силабус   

  

Обладнання лісового комплексу

1. Економіка технологічних систем    Робоча програма    Силабус
2. Економіка інновацій ОЛК    Робоча програма    Силабус
3. Надійність обладнання лісового комплексу    Робоча програма    Силабус
4. Надійність технічних систем    Робоча програма    Силабус
5. Основи наукових досліджень    Робоча програма    Силабус

 

192 - «Будівництво та цивільна інженерія» 
Освітньо-наукова програма

1. Економіка інновацій у будівництві    Робоча програма    Силабус
2. Кошторисна та договірна документація    Робоча програма    Силабус
3. Теорія і методика наукових досліджень    Робоча програма    Силабус

192 - «Будівництво та цивільна інженерія» 
Освітньо-професійна програма

1. Теорія і методика наукових досліджень    Робоча програма    Силабус

 

208 - «Агроінженерія»

1. Економіка технологічних систем    Робоча програма    Силабус

275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

1. Економіка транспорту та дорожнього руху    Робоча програма    Силабус 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 

 1. Управління та логістика сервісних підприємств Силабус

 

 

 

2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Освітній ступінь "БАКАЛАВР"

№ п/п

Навчальна дисципліна

Спеціальність, для якої читається дисципліна

Робоча програма

Силабус

1

НАДІЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

133 - «Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

2

НАДІЙНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

3

ПРОЕКТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

4

НАДІЙНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

Частина 1

133 - «Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

5

НАДІЙНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

Частина 2

133 - «Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

6

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ I ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

133 - «Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

7

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ I ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

208 - «Агроінженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

8

ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ТЕХНІКОЮ

133 - «Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

9

ВСЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІСТА

133 -«Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

10

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ

208 - «Агроінженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

11

РЕМОНТ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

208 - «Агроінженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

12

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

13

ЕКОНОМІКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

208 - «Агроінженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

14

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТРУКТОРСЬКИХ РІШЕНЬ

133 -«Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

15

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

(ТАРИФИ І ТАРИФНІ СИСТЕМИ)

275 «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

16

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

192 - «Будівництво та цивільна інженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

 

17

НАДІЙНІСТЬ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

133 - «Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

18

НАДІЙНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

  

19

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І.... СЕРТИФІКАЦІЯ ОЛК

......................................................

 

133 -«Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png


20

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

133 -«Галузеве машинобудування»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

 

 

 Освітній ступінь "МАГІСТР"

№ п/п

Навчальна дисципліна

Спеціальність, для якої читається дисципліна

Освітня програма

Робоча програма

Силабус

1

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

2

НАДІЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

133 - «Галузеве машинобудування»

«Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

3

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Обладнання лісового комплексу»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

4

НАДІЙНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Обладнання лісового комплексу»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

5

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

6

НАДІЙНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

7

УПРАВЛІННЯ ТА ЛОГІСТИКА СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

8

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

9

КВАЛІМЕТРІЯ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

10

ЕКОНОМІКА ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (дослідники)

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

11

ЕКОНОМІКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (дослідники)

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

12

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙ У МАШИНОБУДУВАННІ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (дослідники)

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

13

"ЕКОНОМІКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ"

133 - «Галузеве машинобудування»

«Обладнання лісового комплексу»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

14

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ ТА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

275 «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорт»

«Транспортні технології 

(на автомобільному транспорт»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

15

ЕКОНОМІКА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

274 - «Автомобільний транспорт»

«Автомобільний транспорт»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

16

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙ У БУДІВНИЦТВІ

192 - «Будівництво та цивільна інженерія»

«Будівництво та цивільна інженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

17

КОШТОРИСНА ТА ДОГОВІРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

192 - «Будівництво та цивільна інженерія»

«Будівництво та цивільна інженерія»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

18

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (дослідники)

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

19

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

192 - «Будівництво та цивільна інженерія»

«Будівництво та цивільна інженерія» (дослідники)

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

20

ЕКОНОМІКА............................. ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

.....................................

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

21

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙ У МАШИНОБУДУВАННІ

133 - «Галузеве машинобудування»

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

22

ЕКОНОМІКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

208 - «Агроінженерія»

«Агроінженерія»

 

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

23

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙ ОЛК

133 - «Галузеве машинобудуваннят»

«Обладнання лісового комплексу»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

24

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ .............................................................

133 - «Галузеве машинобудування»

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

 

25
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
133 - "Галузеве машинобудування"
«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png
C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

 

26

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

133 - "Галузеве машинобудування"

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

 

 

27

ВИРОБНИЧО - ДОСЛІДНА ПРАКТИКИ

133 - "Галузеве машинобудування"

«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ .............................................................

133 - «Галузеве машинобудування»

"Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.png

C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png

29
ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА
133 - "Галузеве машинобудування"
«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.pngC:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png
 

 

 

 

 

30
ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ
133 - "Галузеве машинобудування"
«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.pngC:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png
 

 

 

 

31
НОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ТС
133 - "Галузеве машинобудування"
«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
C:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Робоча програма.pngC:\Users\Саныч\OneDrive\Зображення\Силабус.png
 

 

 

 

 

2021-2022

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Надійність сільськогосподарської техніки»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 133 -«Галузеве машинобудування»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну
 

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Ремонт машин та обладнання"
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 208 - «Агроінженерія»
Факультет Механіко-технологічний
 
3. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Економіка транспорту та дорожнього руху"
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 275.3 «Транспортні технології (на автомобільному транспорт»
Факультет Механіко-технологічний
 
4. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Надійність сільськогосподарських машин”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудува
Освітньо-професійна (наукова) програма - «Машини та обладнання сількогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну
 
5. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Надійність обладнання лісового комплексу" частина 2
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудува
Освітня програма - «Обладнання лісового комплексу»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну
 
6. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Економіка будівництва»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 192 - Промислове та цивільне будівництво
Факультет: Конструювання та дизайну
 
7. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Взаємозамінність, стандартизація i технічні вимірювання 
спеціальність : 133 – Галузеве машинобудування 
Факультет конструювання та дизайну 
 
8. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 208 - «Агроінженерія» 
Факультет механіко-технологічний 

9. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 «Проектування підприємств технічного сервісу»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 192 - Промислове та цивільне будівництво
Факультет: Конструювання та дизайну 
 
10. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Надійність сільськогосподарської техніки»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 133 -«Галузеве машинобудування»
Факультет Конструювання та дизайну

11. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 «Надійність технічних систем»
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудува
Освітньо-професійна (наукова) програма - «Машини та обладнання сількогосподарського виробництва»        
Факультет Конструювання та дизайну
 
12. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Надійність обладнання технічного сервісу”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність: 133 - «Галузеве машинобудування
Спеціалізація: - «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну
 

13. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Надійність будівельної техніки»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет Конструювання та дизайну

14. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Управління та логістика сервісних підприємств”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність: 133 - «Галузеве машинобудування
Спеціалізація: - «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну
 
15. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Технічне обслуговування і ремонт будівельної техніки»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет Конструювання та дизайну
 
16. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Надійність технічних систем обладнання лісового комплексу”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудува
Освітня програма - «Обладнання лісового комплексу»
Факультет кoнструювaння тa дизaйну
 
17. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Надійність обладнання лісового комплексу”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудува
Освітня програма - «Обладнання лісового комплексу»
Факультет кoнструювaння тa дизaйну
 
18РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Надійність обладнання лісового комплексу" частина 1
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність : 133 – Галузеве машинобудування
Спеціалізація: Обладнання лісового комплексу
Факультет кoнструювaння тa дизaйну
 
19. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Проектування технологічних процесів та підприємств технічного сервісу”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність: 133 - «Галузеве машинобудування
Спеціалізація: - «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну
 
20. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Економіка технічних систем"
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність : 133 – Галузеве машинобудування
Освітньо-наукова програма - «Машини та обладнання сількогосподарського виробництва» 
Факультет Конструювання та дизайну
 
21. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Стандартизація та сертифікація обладнання лісового комплексу"
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 133 -«Галузеве машинобудування»
Факультет Конструювання та дизайну
 
22. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Основи керування технікою”
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність: 133 - Галузеве машинобудування
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну
 
23. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Теорія і методика наукових досліджень"
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудува»
Освітньо-наукова програма - «Машини та обладнання сількогосподарського виробництва»
Факультет Конструювання та дизайну
 
24. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Теорія і методика наукових досліджень»
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 192 - «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітня програма «освітньо-наукова (професійна)»
Факультет Конструювання та дизайну
 
25. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Надійність технічних систем»
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 – «Галузеве машинобудування»
Освітня програма - «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» 
Факультет Конструювання та дизайну
 
26. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Надійність сільськогосподарської техніки"
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 208 - «Агроінженерія»
Факультет механіко-технологічний
 
27. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Надійність сільськогосподарської техніки"
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 208 - «Агроінженерія»
Факультет механіко-технологічний
 
28. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Кваліметрія»
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 – «Галузеве машинобудування»
Освітня програма - «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» 
 

29. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Економіка аграрного виробництва"
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 208 - «Агроінженерія»
Факультет Механіко-технологічний

30. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Економічна ефективність конструкторських рішень»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 133 -«Галузеве машинобудування»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну

31. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Кошторисна та договірна документація»
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 192 - Промислове та цивільне будівництво
Факультет: Конструювання та дизайну

32. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Основи економіки транспорту (Тарифи і тарифні системи)"
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Факультет Механіко-технологічний

33. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Організація і економіка будівельного виробництва»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 192 - Промислове та цивільне будівництво
Факультет: Конструювання та дизайну

34. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Економіка технологічних систем”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна (наукова) програма - «Машини та обладнання сількогосподарського виробництва»,
«Обладнання лісового комплексу», «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну

35. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Економіка інновацій у будівництві»
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 192 - Промислове та цивільне будівництво
Факультет: Конструювання та дизайну

36. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Економіка інновацій у машинобудуванні”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна (наукова) програма - «Машини та обладнання сількогосподарського виробництва»,
«Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну

37. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Економіка технологічних систем”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма - «Обладнання лісового комплексу»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну

38. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Економіка автомобільного транспорту"
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 274 - «Автомобільний транспорт»
Факультет Механіко-технологічний

39. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Все для автомобіліста»
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 133 -«Галузеве машинобудування»
Факультет Конструювання тa дизайну
 

40. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ Надійність технологічних систем технічного сервісу”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма - «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну

41. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Виробнича практика”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма - «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну

42. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Виробничо-дослідна практика”
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма - «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»
Факультет Кoнструювaння тa дизaйну

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook