Кафедра надійності техніки

Історія кафедри

Кафедра надійності техніки була створена у 1932 р.,як кафедра ремонту машин у Київському інституті механізації сільського господарства, де з 1931 р. викладалась дисципліна «Ремонтна справа». Першим завідувачем кафедри став доцент О.М.Лазоренко. З 1936 до 1941 року кафедру очолював випускник КІМЕСГ Д.А.Драйгор. До викладацького складу кафедри на той час входили 8 викладачів, зокрема О.М.Лазоренко, Л.П.Рева, Й.П. Могильний, І.І. Едельман, П.І.Мореніс, П.О.Кучмій. С.О.Цесін, С.К.Зарайський. Лабораторіями кафедри завідував С.М.Мельничук, а навчальними майстрами були В.І.Грубрін, Д.Г.Кремінський та Д.І.Сягайло.

 

G:\data\сайт кафедри НТ 1\Фото до файлу Головна сторінка\Фото 2 Драйгор.jpg

               Перший завідувач кафедри            

О.М. Лазоренко

Д.А. Драйгор

 

Враховуючи важливість вивчення майбутніми інженерами-механіками теоретичних основ та набуття ними практичних навичок у галузі ремонту машин в інституті було прийнято рішення про будівництво для кафедри окремого навчального корпусу. Його проект був розроблений у 1937 році аспірантом, а згодом асистентом кафедри ремонту машин С.К.Зарайським. Будівництво корпусу, де і зараз розміщена основна база кафедри, завершилось у січні 1941 року.

 

G:\data\сайт кафедри НТ 1\Фото до файлу Головна сторінка\Фото 3 Могильний.jpg

E:\Флешка\сайт кафедри НТ 1\Old\Foto_kaf\Кафедра 1950 г.jpg

доц. Й.П. Могильний


 

Вигляд корпусу у 1950 році, де розміщалась і знаходиться нині кафедра (зараз навчальний корпус 5 НУБіПУ)

Святкове відкриття побудованого корпусу було зірване початком Великої вітчизняної війни. Кафедра ремонту машин, яка входила до складу Київського сільськогосподарського інституту вже в липні була евакуйована в місто Алма-Ата у супроводі доц. Й.П.Могильного, який завідував кафедрою з 1941 до 1951 років. Решта викладачів влились до лав армії і воювали до повної перемоги.

 

G:\data\сайт кафедри НТ 1\Фото до файлу Головна сторінка\Фото 4 Крамаров.jpg

E:\Флешка\сайт кафедри НТ 1\Old\Foto_kaf\Кафедра 1955 г.jpg

G:\data\сайт кафедри НТ 1\Фото до файлу Головна сторінка\Фото 5 Шкурский.jpg

проф. В.С.Крамаров

Склад кафедри у 1955 році.

(зліва направо: зав.лаб. Д.Г.Гусейнов, доц. С.К.Зарайський, уч.майс. І.Г.Клюшник, уч.майс. А.Мохов, доц. І.А.Кравець, лаборант, ст.викл. О.М.Дубровін, зав.каф.проф. В.С.Крамаров, ас. С.О.Цесін, ст.лаб. О.А.Камінська, уч.майс., уч.майс. С.М.Мельничук, ст.викл. І.Д.Буненко)

доц.

Г.К. Шкурський


 

 

У 1951 році для завідування кафедрою та читання лекцій з дисципліни «Ремонт машин» було запрошено випускника Київського інституту механізації сільського господарства, член-кореспондента ВАСГНІЛ, професора, доктора технічних наук В.С.Крамарова, який очолював кафедру до 1969 року. Об’єм педагогічного навантаження зростав і на кафедру прийшли працювати молоді асистенти Г.К. Шкурський (1952 р.), О.М.Дубровін (1954 р.), О.Г.Гулай (1956 р.), І.Д.Буненко (1956 р.), старший лаборант В.М.Антонов (1959 р.), лаборант О.А.Камінська (1961 р.), а згодом випускники факультету І.А. Кравець (1968 р.) та А.А.Демко (1971 р.). З 1969 до 1971року обов’язки завідувача кафедри виконував доц. Г.К.Шкурський, а з 1971 до 1976 року знову професор В.С. Крамаров, який в подальшому працював науковим консультантом кафедри.

У 1976 році завідувачем було обрано випускника факультету доц. Малахова В.С., який завідував кафедрою до 1989 року.

 

G:\data\сайт кафедри НТ 1\Фото до файлу Головна сторінка\Фото 6 Малахов.jpg

E:\Флешка\сайт кафедри НТ 1\Old\Foto_kaf\Кафедра 1980 г.jpg

доц. В.С. Малахов

Склад кафедри у 1980 році.

(зліва направо: І ряд – Г.К.Шкурський, В.С.Крамаров, О.А.Камінська, В.С.Малахов, О.М.Дубровін; ІІ ряд – С.М.Мельничук, С.О.Цесін, О.Й.Чічко, С.К.Зарайський, І.Д.Буненко; ІІІ ряд – Г.С.Самсоненко, І.А.Кравець, І.Г.Клюшник, Олександренко, О.Г.Гулай, І.С.Хромченко; IV ряд – А.А.Демко, Л.І.Деревець)

 

У 1983 році на заслужений відпочинок пішли доценти Г.К.Шкурський, С.К.Зарайський та старший викладач І.Д.Буненко, а їм на зміну прийшли доцент В.С.Колісник (1982 р.), доцент П.О.Черненко (1984 р.), асистенти О.М.Бистрий (1979 р.), О.Г.Грідін (1979 р.), М.В.Кузьменко (1981 р.), В.А.Сивалапов (1983 р.)

 

G:\data\сайт кафедри НТ 1\Фото до файлу Головна сторінка\Фото 7 Колісник.jpg

E:\Флешка\сайт кафедри НТ 1\Old\Foto_kaf\Кафедра 1998 г.jpg

доц. В.С. Колісник

Склад кафедри у 1998 році


 

G:\data\сайт кафедри НТ 1\Фото до файлу Головна сторінка\Фото 8 БойкоАІ.jpg

E:\Флешка\сайт кафедри НТ 1\Old\Foto_kaf\Олимпиада_ремонт.jpg

G:\data\сайт кафедри НТ 1\Фото до файлу Головна сторінка\Фото 9 Ружило.jpg

проф. А.І. Бойко

Члени журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з „Механізації сільського господарства” Львівський ДАУ, 2006 рік. Справа доц. кафедри З.В.Ружило.

доц. З.В. Ружило

 

З 1989 до 1999 року кафедру очолював доцент В.С.Колісник. Кафедра поповнювалась молодими випускниками факультету: Ружило З.В. (1990 р.) Новицький А.В. (1992 р.) Мельник В.І. (1995 р.), Ревенко Ю.І. (1996 р.) та досвідченими працівниками: професор Бойко А.І. (1997 р.), доцент Карабиньош С.С. (1995 р.), Костащук М.І. (1999 р.). З 1999 року кафедрою завідував професор А.І.Бойко (1999-2003 рр.), доцент З.В.Ружило (2003-2008 рр.), доцент М.І. Костащук (2008-2009 рр.), доцент З.В.Ружило (2009-2010 рр.) і А.І. Бойко (2010 р. – теперішній час).

 E:\Флешка\сайт кафедри НТ 1\Old\Foto_kaf\Олимипиада ВСТВ.jpg

Учасники і організатори ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з ВСТВ Миколаївський ДАУ, 2007 рік. ІІ ряд, 2-ий зліва, старший викладач О.М.Бистрий 

У 2008 році, з метою введення в навчальну програму для інженерних напрямів підготовки сучасних методів випробування, технологій керування, відновлення і сервісу сільськогосподарської техніки, їх наукового супроводу, створення відповідної до національних та міжнародних стандартів матеріально-технічної бази, до кафедри надійності і ремонту машин була приєднана кафедра випробування техніки і практичного навчання. Ця кафедра існувала як окрема одиниця з 1977 р. під назвою „Кафедра виробничого навчання” і була розташована у с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області. Першим завідувачем кафедри був доцент Л.Ф.Вознюк (1977-1989 рр.), згодом кафедру очолювали доценти Г.І.Живолуп (1989-1997 рр.) та О.М.Романюк (1997-2008 рр.).

З 2010 року кафедра має назву надійності техніки. Кафедра поповнювалась молодими випускниками факультету: Герасимчук Ю.А. (2011 р.), Роговський І.Л. (2012 р.), Банний О.О. (2012 р.), Хмельовська С.З. (2013 р.), Попик П.С. (2014 р.), Тітова Л.Л. (2014 р.), Морозовська З.А. (2014).

На сьогоднішній день у складі кафедри професори А.І.Бойко, В.І.Кравчук; доценти З.В.Ружило, А.В.Новицький, С.С.Карабиньош, В.І.Мельник, Ю.І.Ревенко, Ю.А. Герасимчук; старші викладачі О.М.Бистрий, В.А. Сиволапов; асистенти О.О. Банний, А.А.Засунько, С.З. Хмельовська, П.С. Попик, З.А. Морозовська; завідувачі лабораторіями Є.О. Дворник та М.Г.Киричко, майстри виробничого навчання О.Г.Гулай, П.С.Попик, Ю.І. Лисіков, О.В.Сиволапов, М.В.Прокопов, П.Ю.Шевчук, О.І. Кузуб та А.А. Карасюк; старші лаборанти В.А.Ситник, А.В. Синенький, О.Г. Ільченко, І.Л. Агаєв, О.Ю. Горбатюк, М.В. Дідик, О.Я. Перунов, Дядюк Ю.О., Самсонова Є.О. та технік В.А. Харін.

 

C:\Users\Администратор\Desktop\сайт кафедри НТ 1\Фото сайт кафедри НТ\Фото НТ 20.JPG

C:\Users\Администратор\Desktop\сайт кафедри НТ 1\Фото сайт кафедри НТ\Фото НТ 19.JPG

C:\Users\Администратор\Desktop\сайт кафедри НТ 1\Фото сайт кафедри НТ\Фото НТ 21.JPG

Відвідування ректором НУБіП України С.М. Ніколаєнком лабораторій кафедри надійності техніки.


C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Фото кафедра\IMG_7313.jpg

Колектив кафедри 2016 року. Зліва направо: верхній ряд: к.т.н., доц. Ю. А. Герасимчук, к.т.н., асист. П. С. Попик, к.т.н, доц. С. С. Карабиньош, ст . викл. О.М. Бистрий, к.т.н., доц. Ю. І. Ревенко, к.т.н., доц., декан факультету конструювання та дизайну З. В. Ружило, ст. викл. В. А. Сиволапов, ст. лаб. О. Г. Ільченко, к.т.н., асист. О. О. Банний, к.т.н., доц. О. О. Котречко, ст. лаб. А. А. Троц; нижній ряд: майстер вир. навч. Ю. І. Лисіков, ст. лаб. В. А. Мартинюк, к.т.н., доц. А. В. Новицький, к.е.н., доц. В. І. Мельник, д.т.н., проф., завідувач кафедри А. І. Бойко, к.с.-г.н, доц. В.І. Кирилюк, майстер вир. навч. О. Г. Гулай, асист. С. З. Хмельовська.

 

    Колектив кафедри 2019 рік. Зліва направо: верхній ряд: майстер вир. навч. П. Ю. Шевчук; ст. лаборант В.М. Дідик; к.т.н., ст. лаборант А. А. Троц; к.т.н., ст. викладач О. О. Банний, майстер вир. навч. А. А. Карасюк; к.т.н., доц. Ю. І. Ревенко; асистент А. А. Засунько; к.т.н., ст. викладач П. С. Попик; ст. лаборант О. Ю. Горбатюк; декан факультету конструювання та дизайну, к.т.н., доц. З. В. Ружило; майстер вир. навч. А. О. Деркач; зав. лабораторіями М. Г. Киричко; нижній ряд: к.т.н., доц. О. О. Котречко; ст. лаборант Т.М. Гразіон; ст. викладач О.М. Бистрий; к.с.-г.н., доц. В. І. Мельник; завідувач кафедри, к.т.н., доц. А. В. Новицький; к.е.н., доц. В. І. Мельник; зав. лабораторіями Ю. І. Лисіков; ст. лаборант В. А. Мартинюк; ст. викладач В. А. Сиволапов; асистент С. З. Хмельовська

 

В структурі кафедри надійності техніки є лабораторії, які територіально знаходяться в ВСП НУБіП України «НДГ Великоснітинське», в якому працюють наступні співробітники: асист. А.А. Засунько, зав. навч. лаб. М.Г. Киричко, майстер вир. навч. А.А. Карасюк, майстер вир. навч. П.Ю. Шевчук, ст. лаб. В.М. Дідик, ст. лаб. О.Ю. Горбатюк.

З 2013 року кафедра розпочала активну міжнародну наукову діяльність. Було започатковано серію щорічних Міжнародних наукових конференцій «Крамаровські читання», присвячених діяльності колишнього завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН, колишнього ректора нашого університету Володимира Савовича Крамарова.
У 2016 році за ініціативи доц. В. І. Мельник було розпочато організацію серії суспільно-громадських науково-практичних Міжнародних конференцій «Поляки в Україні» у співпраці із Всеукраїнською громадською організацією «Федерація організацій польських в Україні», Консульством Республіка Польща в Києві та Посольством Республіки Польщі.
У 2017 р. доц. А. В. Новицьким та доц. З. В. Ружило закладено підвалини плідної співпраці кафедри надійності техніки факультету конструювання та дизайну НУБіП України з передовими міжнародними компаніями: ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна», ТОВ «Кастрол Україна» та ТОВ «АМАКО Україна», ТОВ «АГРОДЖОН». За поданням кафедри між НУБіП України та ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна» підписано угоду про стратегічне партнерство.
З 2019 р. кафедру очолив випускник УСГА, учень колишнього завідувача кафедри проф. А. І. Бойка, А. В. Новицький.
Колектив кафедри надійності техніки продовжує удосконалювати методи суспільно-виховної, міжнародної, освітньо-навчальної, науково-дослідницької, інноваційно виробничо-господарської діяльності, успішно працює над реалізацією Програми розвиткуНаціонального університету біоресурсів і природокористування України на 2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива - 2020».


 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook