Кафедра надійності техніки

Співробітники кафедри

 

 

П.І.Б. працівника

Новицький Андрій Валентинович

Посада

доцент

Науковий ступінь, рік присуждення

Кандидат технічних наук, 2001 р.

Вчене звання, рік присвоєння

Доцент, 2003 р.

Освіта

1992р., Українська сільськогосподарська академія, інженер-механік за спеціальністю «Механізація сільського господарства»

Трудова діяльність

Вересень 1984 р.- червень 1985 р. працював в АТП 1001 автослюсарем; червень 1985 р. - липень 1987 р. проходив службу в Радянській армії; 1992 р. викладач кафедри надійності техніки НУБіП України. Загальний стаж – 34 роки. Науково-педагогічний стаж – 26 років.

Дисципліни, які викладає

Надійність сільськогосподарських машин, Ремонт машин і обладнання, Надійність обладнання лісового комплексу, Надійність технічних систем обладнання лісового комплексу

Наукові і професійні інтереси

Розробка і реалізація концепції забезпечення надійності складної сільськогосподарської техніки, як складних технічних систем «людина-машина-середовище»

Основні публікації за 2014-2019 р.р.

1.Новицький А.В., Карабиньош С.С., Ружило З.В. Організація сервісного виробництва. Навчальний посібник (протокол №3 від 25 жовтня 2017р) - К.: НУБіП України, 2017 р. - 220 с.

2. Новицький А.В., Ружило З.В. Аналіз і дослідження надійності засобів для приготування і роздавання кормів. Монографія. - К., 2016. – 207 с.

3. Новицкий А.В. Исследование вероятности безотказной работы средств для приготовления и раздачи кормовкак систем «Человек-Машина» / А.В. Новицкий // Motrol, motoryzacia i energetyka rolnictwa motorization and power industryin agriculture. – Lublin, 2015. – Vol. 17, № 3. – Р. 335 – 341.

4. Новицкий А.В. Исследование надёжности сложных технических систем «человек-машина» методом графов / А.В. Новицкий // Motrol, motoryzaciaienergetykarolnictwamotorizationandpowerindustryinagriculture. – Lublin, 2014. – Vol. 16, № 3. – Р.96 – 102.

5. A. Boyko, A. Novitskiy. Mathematical model of reliability of human-machine system under reduced efficiency of its generalized work. Machinery & Energetics . Kyiv. Ukraine. 2018. Vol. 9. No. 3. 271. P. 165-174.

6. Новицький А.В. Інноваційність надійного функціонування операторів складних технічних систем «людина-машина» в рослинництві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК, 2018. Випуск 282, С. 236-244.

7. Andrey Novitskiy. Professional Reliability of Personnel in System of Development of Innovative Processes. TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2018.Vol. 18. No 2, 93-102.

Відомості про відзнаки та нагороди

-   Почесна грамота деканату факультету МСГ з нагоди 70-ччя факультету МСГ;

Грамота Державного департаменту автотракторного і сільськогосподарського машинобудування Міністерства промислової політики з нагоди 75-ої річниці факультету МСГ у 2005 році;

- Почесна грамота Міністерства аграрної політики з нагоди Дня науки у 2007 році;

- Відзнака за заслуги перед Національним аграрним університетом у 2008 році;

- Золота медаль на Міжнародній виставці Агро-2015 в номінації «За вагомий внесок у розробку та впровадження новітньої техніки і технологій для сучасних технологій сільськогосподарського виробництва»;

- Грамота Верховної Ради України, 2018 р.

Контакти

Робоча адреса: м. Київ, вул. Героїв оборони, 16, навчальний корпус №5, ауд. 8;

р - +380 44 527 87 71;м - +380 50 573 94 84; E-mail: [email protected]


П.І.Б. працівника

Мельник Валентина Іванівна

Посада

доцент

Науковий ступінь, рік присудження

Кандидат економічних наук, 1997 р.

Вчене звання, рік присвоєння

Доцент, 2001 р.

Освіта

1992 р., Українська сільськогосподарська академія, інженер-механік за спеціальністю механізація сільського господарства

Трудова діяльність

Серпень 1992 р.- листопад 1993 старший лаборант кафедри Деталей машин і ПТМ;  листопад 1993 – січень 1998 асистент кафедри надійності та ремонту машин; січень 1998 – вересень 1998 р. старший викладач кафедри НІРМ; вересень 1998р і до теперішнього часу  доцент кафедри  надійності техніки НУБіП України. Загальний стаж –27років. Науково-педагогічний стаж – 26 років.

Дисципліни, які викладає

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, Основи економіки транспорту, Економіка транспорту, Економіка організації дорожнього руху, Економіка будівництва, Економіка технологічних систем.

Наукові і професійні інтереси

Розробка і реалізація концепції ефективного використання транспортних засобів у технологічних процесах аграрного виробництва.

Основні публікації за 2016-2019 р.р.

  1. Мельник В.І. Історія виникнення і запровадження проекту «галузева економіка і менеджмент» у процес підготовки інженерних фахівців // В.І. Мельник, А.В. Новицький / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2016. – Вип. 254, ч. 3. – С. 236 - 242.

  2. Мельник В.І. Роль наукової школи Крамарова В.С. у формуванні інженерного потенціалу аграрної сфери // В.І. Мельник, А.В. Новицький / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2016. – Вип. 254, ч. 3. – С. 242 - 253.

  3. Новицький А.В., Карабиньош С.С., Мельник В.І., Ружило З.В., Новицький Ю.А. Характерні відмови та конструкція гідравлічних фільтрів. Agroexpert, 2018, №12.- С.71 – 74.

Громадська діяльність

Член правління ФОП в Україні, очільник сектору наукової роботи Польського Дому м. Києва (ФОП в Україні)

Відомості про відзнаки та нагороди

Почесна грамота від Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» за досягнення у науковій та освітянській діяльності з нагоди 75-річчя факультету механізації сільського господарства від 2005 р.

Почесна грамота «За заслуги перед НУБіП України» від травня 2010р.

Почесна грамота «За заслуги перед НУБіП України» від жовтня 2018р.

Грамота- Призер виставки "АГРО - 2014" - ХХУІ Міжнародна агропромислова виставка  "Технічне обслуговування та ремонт с.-г. техніки"

Заслужений діяч культури Польщі, 2017 р.

Контакти

Робоча адреса: м. Київ, вул. Героїв оборони, 16, навчальний корпус №5, ауд. 17;

р - +380 44 527 87 71

 


П.І.Б. працівника
Ревенко Юлій Іванович
Посада
доцент
Науковий ступінь, рік присуждення
кандидат технічних наук, 2007 р.
Вчене звання, рік присвоєння
доцент, 2013 р.
Освіта
1990-1995 р., Національний аграрний університет, інженер-механік за спеціальністю механізація сільського господарства
Трудова діяльність
Вересень 1994 р.- червень 1995 р. ПТУ-37 м.Київ; з 1995 викладач кафедри надійності техніки НУБіП України.
Загальний стаж – 24 років. Науково-педагогічний стаж - 21 років.
Дисципліни, які викладає
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; Вимірювальна техніка та методи вимірювання; Стандартизація та сертифікація ОЛК; Тарифи та тарифні системи
Наукові і професійні інтереси
Розробка і реалізація агрегатів для приготування комбікормів
Основні публікації 
1. Основні умови ефективного використання кормів та значення підготовки їх до згодовування / Ревенко І.І., Ревенко Ю.І. // Науковий вісник НУБіП України. – К., 2011. – Вип. 166. – Ч. 1. – С. 73-81. 
2. Визначення параметрів молотка раціональної форми зрівноваженого на ексцентричний удар / Ревенко Ю.І., Карабиньош С.С. // Науковий вісник НУБіП України. – К., 2011. – Вип. 166. – Ч. 1. – С. 251-255. 
3. Порівняння агрегатів для приготування комбікормів. / Ревенко І.І., Ревенко Ю.І. // Пропозиція, 2012. - № 3. – С. 148-151.
4. Ревенко І.І., Ревенко Ю.І. Качество изготовления и эффективность использования концентрированных и комбинированных кормов. Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – Lublin-Rzeszow, 2013. – Vol.15, № 3. – Р.356-361. 
5. Ревенко Ю.І.Удосконалення вакуумної установки доїльних агрегатів.- Науковий вісник НАУ. - К., 2015. - Вип. 212, ч. 1 – С. 108-113.
6. Машини та обладнання для тваринництва: Підручник для студентів аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / І. І. Ревенко, О. О. Заболотько, В. С.Хмельовський, М. І. Ікальчик, Ю. І. Ревенко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 584 с.
7. Перспективи і проблеми переробки кормів молотковими подрібнювачами : монографія / І. І. Ревенко, Ю. І. Ревенко – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 316 с.
8. Проектування технологічних процесів у тваринництві: Навчальний підручник для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування» 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / І. І. Ревенко, В. С. Хмельовський, О. О. Заболотько, В. І. Ребенко, С. Є. Потапова, Ю. І. Ревенко, О. М. Ачкевич, В. В. Радчук. – К.: ЦП «Компринт», 2018. – 292 с.
Відомості про відзнаки та нагороди
 
Контакти
Робоча адреса: м. Київ, вул. Героїв оборони, 16, навчальний корпус №5, ауд. 17;
р - +380 44 527 87 71; E-mail: [email protected]

 

 

  
 

П.І.Б. працівника

Банний Олександр Олександрович

Посада

Доцент

Науковий ступінь, рік присуждення

Кандидат технічних наук, 2013р.

Вчене звання, рік присвоєння

.

Освіта

2009р., Кіровоградський національний технічний університет, інженер-механік за спеціальністю механізація сільського господарства

Трудова діяльність

Жовтень 2007р.-березень2008 р. працював в ПАТ «Червона Зірка» слюсар механо-складальних робіт; 2011 р. викладач кафедри надійності техніки НУБіП України. Загальний стаж – 12 років. Науково-педагогічний стаж –8 років.

Дисципліни, які викладає

Надійність сільськогосподарських машин, Ремонт машин і обладнання.

Наукові і професійні інтереси

Забезпечення надійності складної сільськогосподарської техніки, створення нових самоорганізуючих технічних систем.

Основні публікації за 2010-2015р.р.

1.     Банний О.О., Бойко А.І., Попик П.С. "Аналіз зусиль що діють на зернини при переміщенні їх дозуючим елементом пневмомеханічного апарата торцевої дії" Вісник Житомирського національного агроекологічного університету №2 (45), т. 4, ч. 1. 2014 р. Ст. 258-263.

2.     Банний О.О. Результати впливу резервного дозатора на точність висіву просапних технічних культур пневмомеханічним апаратом.Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол.: C.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип. 196, ч. 3.

3.     Бойко А.І. Вплив швидкості переміщення дозуючого елемента з керованим вектором присмоктування на появи пропусків та двійників при висіві насіння / А.І. Бойко, П.С. Попик, О.О. Банний // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. Вип. 33. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. - С.3-7.

4.        Бойко А.І. Вплив швидкості переміщення дозуючого елемента з керованим вектором присмоктування на появи пропусків та двійників при висіві насіння /  А.І. Бойко, П.С. Попик,  О.О. Банний // Наукове видання. Сільськогосподарські машини Збірник наукових статей Випуск 33, 2015. - Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ. -  С. 3-7.

5.       Банный А.А.,Новицький А.В. Логико-вероятностныемоделинадёжностисложнойтехники / А.В. Новицький, // MOTROL Commissionofmotorizationandenergeticinagriculture .– Vol. 14.– №3.– Lublin-Kiev-Simferopol-Mykolayiv-Lviv- Rzeszow, 2012.– С.184–190.

Відомості про відзнаки та нагороди

Золота медаль на Міжнародній виставці Агро-2015 в номінації «За вагомий внесок у розробку та впровадження новітньої техніки і технологій для сучасних технологій сільськогосподарського виробництва»

Контакти

Робоча адреса: м. Київ, вул. Героїв оборони, 16, навчальний корпус №5, ауд. 5а;

р - +380 44 527 87 71;

 

П.І.Б. працівника

Попик Павло Сергійович

Посада

Доцент

Науковий ступінь, рік присуждення

Кандидат технічних наук, 2016 р.

Вчене звання, рік присвоєння

.

Освіта

2005 р. Національний аграрний університет, інженер-конструктор за спеціальністю машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Трудова діяльність

Серпень 2006 р. - жовтень 2006 р. працював в АКПП «Дружба» інженер-механік; 2006 р. майстер виробничого навчання кафедри надійності техніки, НУБіП України; 2014 р. асистент кафедри надійності техніки (за сумісництвом) НУБіП України.

Дисципліни, які викладає

Основи керуванняавтомобілями та сільськогосподарською технікою, Надійність сільськогосподарських машин, Ремонт машин і обладнання

Наукові і професійні інтереси

Дослідженняпневмомеханічних апаратівпосівної техніки точного висіву.

Основні публікації за 2010-2015р.р.

1.     Бойко А.І., Банний О.О., Попик П.С. Аналіз зусиль що діють на зернини при переміщенні їх дозуючим елементом пневмомеханічного апарата торцевої дії Вісник Житомирського національного агроекологічного університету №2 (45), т. 4, ч. 1. 2014 р. - С. 258-263.

2.    Бойко А.І. Попик П.С.,Дослідження надійності торцевих пневмомеханічних висівних апаратів.Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2014.- Вип. 151: Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – С. 153-158.

3.    Попик П.С.Пневмомеханічнийвисівнийапарат з направленим вектором присмоктувальноїсили.Науковий вісник Національного університетубіоресурсів і природокористуванняУкраїни; СеріяТехніката енергетика АПК. – Вип. 196(1).- Київ, 2014.- С.425-428.

4.     Бойко А.І. Вплив швидкості переміщення дозуючого елемента з керованим вектором присмоктування на появи пропусків та двійників при висіві насіння / А.І. Бойко, П.С. Попик, О.О. Банний // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. Вип. 33. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. - С.3-7.

5.     Попик П.С. Определениеусловийсбросалишнихсемянпневмомеханическимвысевнымаппаратом с периферийнымторцевымрасположениемприсасывающихячеек / П. С. Попик // Motrol: Commission of Motorization and Entrgetics in Agriculture.–Lublin-Rzeszуw, 2015.–Vol. 15, No 3. – Р. 370‒377.

Відомості про відзнаки та нагороди

Золота медаль на Міжнародній виставці Агро-2015 в номінації «За вагомий внесок у розробку та впровадження новітньої техніки і технологій для сучасних технологій сільськогосподарського виробництва»

Контакти

Робоча адреса: м. Київ, вул. Героїв оборони, 16, навчальний корпус №5, ауд. 4;

р - +380 44 527 87 71;

 

П.І.Б. працівника

Сиволапов Володимир Анатолійович

Посада

Старший викладач

Науковий ступінь, рік присуждення

 

Вчене звання, рік присвоєння

 

Освіта

1978-1983 р., Українська сільськогосподарська академія, інженер-механік за спеціальністю механізація сільського господарства

Трудова діяльність

Листопад 1983 р.- теперішній час – викладач кафедри надійності техніки. Загальний стаж – 36 років . Науково- педагогічний стаж – 33 роки.

Дисципліни, які викладає

Надійність сільськогосподарської техніки. Ремонт машин і обладнання. Надійність та ремонт машин. ТО і ремонт будівельної техніки.

Наукові і професійні інтереси

Технологія ремонту двигунів

Основні публікації

  1. Сиволапов Володимир, Новицький Андрій, Банний Олександр, Новицький Юрій, Лозниця Леонід. Встановлення двигунів після ремонту. Практичний посібник аграрія «Agroexpert». Травень 2015 №5 (82). С. 68-71.

  2. Сиволапов Володимир, Новицький Андрій, Банний Олександр, Новицький Юрій. Запуск, регулювання та обкатка двигунів після ремонту. Практичний посібник аграрія «Agroexpert». Травень 2015 №8 (85). С. 64-69.

  3. Новицький Андрій, Сиволапов Володимир, Мельник Валентина, Банний Олександр, Технічне обслуговування тракторів після експлуатаційної обкатки. - Практичний посібник аграрія «Agroexpert». вересень 2015  №9 (85). С. 64-69.

  4. Новицький А., Сиволапов В., Банний О., Новицький Ю. Складання двигунів автотракторної техніки після ремонту. – Agroexpert, 2015, № 2.–С.74– 80.

5. Сиволапов В.А. Дослідження пошкоджень та відновлення деталей коробки передач тракторів МТЗ тягового класу 1,4 // В.А. Сиволапов, М.І. Калінський, П.Ю. Яковлєв / Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 110-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 16-17 лют. 2017 р., м. Київ / МОН України, НУБіПУ, ННЦ«ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2017. – С. 189-190.

6. Сиволапов В.А. Дослідження пошкоджень деталей шатунно-поршневої групи двигунів тракторів ВАЛМЕТ-8750 та технологічний процес її відновлення // В.А. Сиволапов, О.С. Іваненко / Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 110-ї річниці від дня народження д.т.н., професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова В. С. (1906-1987) 16-17 лютого 2017 р., м. Київ / МОН України, НУБіПУ, ННЦ«ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2017. – С. 191-192.

7. Сиволапов В. А. Дослідження пошкоджень та відновлення деталей коробки передач форвардера  «ВАЛМЕТ 646» // Сиволапов В.А., Маліновський А. А., Литвиненко Д. В. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»  24–25 травня 2017 року ” Умань – 2017 – С. 147.

Відомості про відзнаки та нагороди

 Почесна грамота за заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України у 2010 році, Грамота - Призер виставки "АГРО – 2014» - ХХУІ Міжнародна агропромислова виставка «Технічне обслуговування та ремонт с.-г. техніки»

Контакти

Телефон 0507425963; E-mail: [email protected]

 


П.І.Б. працівника

Засунько Андрій Андрійович

Посада

асистент

Науковий ступінь, рік присуждення

 

Вчене звання, рік присвоєння

 

Освіта

1993 р., Українська сільськогосподарська академія, інженер-механік за спеціальністю механізація сільського господарства

Трудова діяльність

Вересень 1984 р.- квітень 1985 р. працював в колгоспі ім. Кірова Черкаської області трактористом . Квітень 1985 р. – травень 1987 р. проходив службу в Радянській армії. 1990 р. – 2003р. працював головним інженером КСП Україна Фастівського району . 2003 р. – викладач кафедри надійності техніки . Загальний стаж – 31 рік . Науково- педагогічний стаж – 12 років .

Дисципліни, які викладає

Керуванню сільськогосподарською технікою. Експлуатаційно-ремонтна практика. Навчальна практика по керуванню сільськогосподарською технікою. Виробнича практика для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Наукові і професійні інтереси

Ремонт сільськогосподарської техніки.

Керування сільськогосподарською технікою

Основні публікації

1. Особливості утилізації техніки. Засунько Андрій, Новицький Андрій, Карабиньош Сергій, Новицький Юрій, Волошин Антон. Практичний посібник аграрія «Agroexpert». №5 (82).-  2015. - С. 58-62

2. Зберігання двигунів самохідної техніки. Засунько Андрій., Новицький Андрій, Банний Олександр, Сиволапов Володимир. Практичний посібник аграрія. - «Agroexpert».  2015, №12. С. 55-57.

3. Пружинні шайби нарізних з’єднань сільськогосподарської техніки. Я. Михайлович, О. Романюк, А. Рубець, А. Засунько // Пропозиція. - 2007. - № 8. - С. 102-106.

4. Засунько А.А., Калініченко В.В., Відновлення робочих поверхонь циліндрів гільзуванням. Збірник тез доповідей III-ї міжнародної наукової конференції «Інноваційне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалива в АПК» (05-06 червня 2015 року)» в рамках роботи XXVII Міжнародної агропромислової виставки  «АГРО 2015» / НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК НУБІПУ. – К., 2015. – С. 53-54.

5. Засунько А.А., Характерні дефекти та основні методи відновлення блоків циліндрів дизельних двигунів // А.А. Засунько, А.В. Новицький / Збірник тез доповідей ХVІI Міжнародної конференціїнауково-педагогічних працівників, наукових співробітників тааспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних табіоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн». – К., 2017. – С. 70-72

6.Особливості конструкції фільтрів для очищення повітря компанії Wix Filters двигунів внутрішнього згорання/ Новицький А.В., Стецюк С.В., Засунько А.А. //Міжнародна науково-практична конференція «Вертикальний обробіток ґрунту та зрошення – шлях до рекордних врожаїв» Кропивницький, 19-21 лютого 2018 р.С. 29-30

7. Засунько А.А. Забезпечення працездатності турбонагнітачів двигунів // А.В. Новицький, С.С. Карабиньош, Ю.А. Новицький / Практичний посібник аграрія «Agroexpert». Травень 2017 №5 (106). – К, 2017. – С. 64-68.

Відомості про відзнаки та нагороди

 

Контакти

Телефон 0958262319;E-mail: [email protected]

 

 

 

 

П.І.Б. працівника
Бистрий Олександр Миколайович
Посада
Старший викладач
Науковий ступінь, рік присуждення
 
Вчене звання, рік присвоєння
 
Освіта
1972-1977 р., Українська сільськогосподарська академія, інженер-механік за спеціальністю механізація сільського господарства. З 1983 по 1985 рік закінчив аспірантуру по спеціальності „Експлуатація і ремонт сільськогосподарських машин і знарядь“.
Трудова діяльність
З 1977 по 1979 рік працював на посаді начальника лабораторії надійності автомобілів на базі Бориспільського РТП Держкомсільгосптехніки України. В 1979 році перейшов на кафедру ремонту машин на посаду асистента. З 1994 року по даний час - старший викладач кафедри надійності техніки. Загальний стаж  роботи – 42 роки . Науково - педагогічний стаж – 40 років.
Дисципліни, які викладає
„Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання“, дипломне проектування для студентів які „Ремонт машин і обладнання“.
Наукові і професійні інтереси
Технологія ремонту двигунів. Технологічні процеси дефектування деталей складної корпусної конструкції. Надійність і якість технологій відновлення та ремонту. На протязі останніх десяти років член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни „Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання“.
Основні публікації
1. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: навчально-методичний комплекс: навч. посіб. для студентів інженерних спеціальностей осв.- кваліф. рівня “Бакалавр” / [Іванов Г.О., Шебанін В.С., Бабенко Д.В., Бистрий О.М та ін.]; за заг. ред. Г.О. Іванова, В.С. Шебаніна, І.М. Бендери. – Миколаїв, 2014. – 576 с.
2. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання:Підручник /[А.А. Дудніков, О.М. Бистрий, Г.О. Іванов, та ін.];– за заг. ред. А.А. Дуднікова, О.М. Бистрого, - К.: Аграрна освіта, 2015. - 289 с.
3. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни „Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання“ для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” спеціальності 208 “Агроінженерія” в аграрних вищих навчальних закладах / Сірий І.С., Бистрий О.М., Іванов Г.О., Харченко Б.Г. – К: „Аграрна освіта” – 2018. – 21 с.
4. Практикум з економіки ремонтного підприємства. Навчальний посібник. Аветісян В.К., Бантковський В.А., Бистрий О.М., Клімов П.М. – Харків „Міськдрук“, 2009 – 226с.
5. Бистрий О. М. Аналітичність технічного контролю безвідмовності зернозбирального комбайна / О. М. Бистрий // Збірник тез доповідей XІІ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці» (17–20 травня 2016 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – C. 73–77.
6. Бистрий О. М. Нормування показників безвідмовності функціональних вузлів зернозбиральних комбайнів / О. М. Бистрий // Збірник тез доповідей ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології аграрного виробництва» (9-10 листопада 2016 року) / Міністерство освіти і науки України; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – C. 105–107.
7. Основні напрями підвищення технічної надійності складних виробів і систем. О.М. Бистрий /Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 110-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 16-17 лют. 2017 р.,– К.: Видавничий центр НУБіП України, 2017. – С. 111-112, (0,12др.арк.)
8. FUNCTION OF READINESS OF RESTORED SYSTEM COMBINE HARVESTER. Bystriy O. M. , Rogovskii I. L. /Збірник тез доповідей XІІI Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2017» (17-19 травня 2017 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2017. – С. 92-94 (0,18 др.арк.)
9. №116428, 25.05.2017, Бюл. №10. Метод визначення втомної міцності шаруватих пластмасс при згині. Котречко О.О.; Ружило З.В.; Новицький А.В.; Бистрий О.М.; Банний О.О.
10. №119599, 25.09.2017, Бюл. №18. Молоток кормодробарки. Котречко О.О.; Ружило З.В.; Новицький А.В.; Бистрий О. М.
Відомості про відзнаки та нагороди
„Відмінник аграрної освіти та науки“ ІІІ ступеня, свідоцтво №1117, серпень 2010рік.
„Заслужений науково-педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України“, рішення вченої ради НУБіП України, протокол №11 від 24 червня 2015 року.
Золота медаль XXVIII Міжнародної агропромислової виставки Агро – 2016,
8-11 червня 2016 р.
Контакти
Телефон 0677869580; E-mail: anbystry@ukr.net
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook