Кафедра надійності техніки

Навчально-дослідні лабораторії

    У структурі кафедри працюють навчальні лабораторії універсальних та спеціальних засобів вимірювання, технологічних процесів ремонту вузлів та агрегатів технологічних процесів відновлення деталей, та госпрозрахунковий підрозділ «Комп’ютерне проектування та широкоформатний друк», організовується лабораторія неруйнуючого контролю.

    Потужна навчальна база кафедри складається з навчальних лабораторій надійності машин і технологічних систем, універсальних і спеціальних засобів вимірювання, стандартизації, сертифікації та випробування техніки АПК, вимірювання лінійних розмірів, дефектування деталей, ремонту деталей (механічним способом, із застосуванням зварювання і наплавлення, нанесення гальванічних покриттів), ремонту типових агрегатів машин, надійності сільськогосподарської техніки, класу комп’ютерного проектування та госпрозрахункового підрозділу.

    З метою розробки та впровадження в сільськогосподарське виробництво передових ресурсозберігаючих, природоохоронних, інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, випробування у виробничих умовах новітньої вітчизняної та закордонної техніки при кафедрі доцентом В.В.Іщенком у 2000 р. заснований навчально-науковий технологічний центр (ННТЦ) «Агроінжиніринг». Згодом його очолив доцент О.М.Романюк. У 2008 році «Агроінжиніринг» трансформувався у міжкафедральний госпрозрахунковий підрозділ «Агротехсервіс», який очолює інженер О.М. Вертебний, а основу виробничих працівників складають учбово-допоміжні працівники кафедри.

    На кафедрі систематично ведеться робота з удосконалення і оновлення існуючих та розробки нових дисциплін, поява яких викликана новими тенденціями у аграрному виробництві.
    В рамках технологічної підготовки навчального процесу за період діяльності кафедри підготовлено та видано низку підручників, навчальних посібників і методичних вказівок.
    Лабораторні роботи, курсове проектування, що проводиться на кафедрі забезпечено навчально-методичною літературою, розробленою проф. А. І. Бойко, доц. С. С. Карабиньошем, доц. М. І. Костащуком, доц. доц. З. В. Ружило, А. В. Новицьким, доц. В. І. Мельник, доц. Ю. І. Ревенком, ст. викл. О. М. Бистрим, доц. В. І. Мельник ,ст. викл. В. А. Сиволаповим,ас. А. А. Засуньком, ст. доц. О. О. Банним, доц. П. С. Попиком, ас. С. З. Хмельовською. Проведення лабораторних робіт відбувається за участю досвідчених, висококваліфікованих майстрів виробничого навчання: О. Г. Гулая, П. Ю. Шевчука, А. А. Карасюка, О. Г. Свистуленка, А. П. Деркача. Підтримання матеріально-технічної бази здійснюється завідувачами лабораторій Ю. І. Лисіковимта М. Г. Киричком, ст. лаборантами кафедри: В. А. Мартинюк, А. А Троцом, Т. М. Гразіон, В. М. Дідиком та О. Ю. Горбатюком.
  В учбовому процесі запроваджено новітні технології контролю знань із використанням комп’ютерної техніки.

В рамках святкування 20-ї річниці факультету конструювання та дизайну 24 вересня пройшло урочисте відкриття навчальних лабораторій у 5 навчальному корпусі.
 
 
 
     Проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Кваша та керівник відділу ТОВ «Манн+Хуммель фільтрейшен технолоджі Україна» Олег Продеус перерізали стрічку та всі бажаючі змогли ознайомитися з перепланованими, відремонтованими за сприяння господарчих служб університету та технологічно наповненими за сприяння роботодавців навчальними лабораторіями підйомно-транспортних машин, моніторингу технічного стану деталей, діагностики вузлів і агрегатів, теоретичних основ ремонту та проектування ремонтних і сервісних підприємств.
 
 
     Олег Продеус поділився з перспективами співпраці ТОВ «Манн+Хуммель фільтрейшен технолоджі Україна» та нашим університетом.
     Завідувач кафедри надійності техніки розповів про можливості, що відкриваються перед студентами в процесі навчання на технологічному обладнанні лабораторій.
       


 Для забезпечення ефективної підготовки студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» та підвищення якості навчального процесу на кафедрі надійності техніки факультету конструювання та дизайну НУБіП України, завдяки підтримці керівництва університету було придбано сучасне обладнання для лабораторії гальванічних покриттів. 

C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)\0-02-0a-550f2121dabd4d8b2bfcd8851524c7d2a7b6368d7c5a643b27e7321c61b1214e_cce2de94737e89ea.jpg
    Обладнання включає гальванічну лінія ЛХЗМ «хром»-«залізо»-«мідь» та імпульсний випрямляч «BVP Prof One 15V 150A. Зазначене обладнання  використовується для нанесення гальванічних покриттів при проведенні лабораторних робіт з дисциплін «Надійність сільськогосподарської техніки», «Надійність обладнання лісового комплексу», «Ремонт машин та обладнання», «Проектування технологічних процесів та підприємств технічного сервісу».
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)\0-02-0a-bc2fffd26d3cd0dc198e4560842e647688cfc70d85626c299b0e69fb43668924_e6810190ef90d316.jpg
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)\0-02-0a-08236cac1f058145f3e793006e66f0b23a8bc1d061866eefbac1fedcf79e04fe_ac6e2bdf46dffc33.jpg
 
    Гальванічна лінія ЛХЗМ виготовлена за сучасними технологіями на підприємстві «ПОЛІМЕРЕЛЕКТРО», м. Тернопіль. Лінія призначена для проведення технологічних процесів нанесення покриттів на деталі при відновленні хромуванням, залізненням, мідненням. Імпульсний випрямляч для гальванічних процесів «BVP Prof One 15V 150A Reverse», що виготовлено компанією «BVP Electronics», забезпечує дистанційне управління режимами роботи гальванічної лінії.
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)\Foto\0-02-0a-50e2c656d040473b282fb1af0c25634cb78e6c9453d89f6c09696c9eae089e46_236f6196c9fcdb64.jpg
 
    Придбання новітнього обладнання позитивно вплине не лише на якість надання освітніх послуг, але й рейтинг спеціальності «Галузеве машинобудування» освітніх програм «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» та «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва». Адже якість матеріально-технічної бази є однією із складових для розвитку університету і  безпосередньо впливає на вибір абітурієнтами при вступі закладу вищої освіти.
Тож, колектив кафедри надійності техніки висловлює щирі слова вдячності керівництву університету і факультету конструювання та дизайну за підтримку та можливість підвищити якість професійної і практичної підготовки студентів.
 
   Кафедра надійності техніки факультету конструювання та дизайну покращила матеріально-технічну базу ‒ отримала зразки сучасного діагностичного обладнання.
   Студенти, які навчаються за спеціальностями 133 - «Галузеве машинобудування» факультету конструювання та дизайну, 208 - «Агроінженерія» механіко-технологічного факультету не лише зможуть ознайомитись з технічними характеристиками, але й наочно ознайомитись з технологічними можливостями сучасного діагностичного обладнання: автосканером Х-431 PRO та діагностичним комплексом осцилографом МТ PRO.
Автосканер Х-431 PRO використовуєтьсядля проведення діагностичних робіт автомобілів з використанням мобільних та інтернет технологій.
C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 2.jpg
C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 1.jpg
 
Діагностичний комплекс осцилограф МТ PRO 4.1. використовується для проведення діагностичних робіт систем двигунів внутрішнього згорання з використанням мобільних технологій.

C:\Users\Андрій\Desktop\Фото 3.1 осцилограф.jpg
    Необхідно також зазначити, що вже в поточному семестрі студенти магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» матимуть змогу використовувати сучасне діагностичне обладнання при вивченні дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств технічного сервісу»
    Тож, колектив кафедри надійності техніки висловлює щирі слова вдячності керівництву університету і факультету конструювання та дизайну за покращення матеріально-технічної бази та можливість підвищити якість професійної і практичної підготовки студентів.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook