Кафедра надійності техніки

Навчальна робота

 

Кафедра надійності техніки є однією з випускних кафедр. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр» на кафедрі ведеться згідно розроблених навчально-методичних комплексів за дисциплінами «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Керування с.-г. технікою», «Стандартизація та сертифікація обладнання лісового комплексу», «Кваліметрія», «Надійність с.-г. техніки», «Надійність технічних систем», «Надійність обладнання лісового комплексу», «Надійність будівельної техніки», «Ремонт машин і обладнання», «Проектування технологічних процесів та підприємств технічного сервісу», «Економічна ефективність конструктивних рішень», «Економіка технологічних систем», «Проектування підприємств технічного сервісу», «Управління та логістика сервісних підприємств» тощо.
Заняття проводяться для студентів механіко-технологічного факультету та факультету конструювання та дизайну.
Співробітники кафедри проводять всі види учбових занять, а саме: лекції, лабораторні, практичні і семінарські заняття, виробничу, навчальну і переддипломну практики, курсове і дипломне проектування.
На даний момент на кафедрі діють наступні навчальні лабораторії: технологічних процесів зварювання; ковальської обробки металів; технологічних процесів відновлення деталей; будови і керування сільськогосподарськими машинами та енергетичними засобами; універсальних та спеціальних засобів вимірювання; надійності машин і технологічних систем; стандартизації, сертифікації та випробування техніки АПК; діагностики, розбирання, ремонту і складання вузлів і агрегатів машин; технологічних процесів ремонту машин та агрегатів;.
Поряд з цим, на кафедрі надійності техніки діють навчально-науково-виробничі лабораторії комп’ютерного та широкоформатного друку, професійної підготовки студентів.
Широко представлена участь кафедри у магістерських програмах дослідницького та професійного напряму. Магістерські програми факультету конструювання та дизайну за наступними спеціальностями: 133 – «Галузеве машинобудування»: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання лісового комплексу»; 192 –«Будівництво та цивільна інженерія».
Освітньо-професійні магістерські програми механіко-технологічного факультету за наступними спеціальностями: 208 – «Агроінженерія»: «Технології і техніка у рослинництві»; «Технології і техніка в тваринництві»; «Оптимізація процесів, параметрів і режимів роботи техніки АПК»; 275.03– «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»: «Транспортні технології на автомобільному транспорті»; 274 – «Автомобільний транспорт»: «Автомобільний транспорт».
Протягом останніх років викладачі кафедри забезпечують проведення І турів предметних олімпіад з навчальних дисциплін (ВСТВ, ремонт машин, експлуатація машин та обладнання) та спеціальностей («Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»).Зазвичай їх переможці займають призові місця у Всеукраїнських предметних олімпіадах та олімпіадах зі спеціальностей. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти ФКД та МТФ неодноразово виборювали призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт.
Викладачі кафедри плідно працюють з регіональними навчальними закладами освіти. Зокрема на базі Немішаєвського агротехнічного коледжу, Ніжинського агротехнічного інституту, ВСП НУБіП України (Таращанський НІКП), Малинського лісотехнічного коледжу для студенів стаціонарної і заочної форми навчання здійснюються наступні види робіт: читання лекцій, проведення лабораторних і практичних занять, курсове і дипломне проектування. Для забезпечення навчального процесу у згаданих регіональних закладах освіти надається всебічна навчально-методична допомога.
Колектив кафедри працює над покращенням навчального процесу, створенням матеріально-технічної бази в навчально-дослідних господарствах НУБіП України. За участю і під керівництвом співробітників кафедри було підготовлено навчальні площі для проведення практичних занять в ремонтних майстернях і для покращення матеріального забезпечення технологічних процесів передане оригінальне обладнання НДГ «Великоснітинське» ім. О. В. Музиченка та в НДГ «Агрономічна дослідна станція».
Протягом навчального року працівники кафедри забезпечують керівництво навчальними та виробничими практиками у навчально-дослідних господарствах НУБіП України: НДГ «Великоснітинське» ім. О. В. Музиченка, НДГ «Агрономічна дослідна станція», НДГ «Ворзель».


Навчальні посібники 2021 року

 

Назва роботи
Автор
Організація сервісного виробництва. – К.: НУБіПУ, 2021. – 279 с.
Навчальний посібник 17,43 др. арк.
 Новицький А.В. 
 Карабиньош С.С. 
 Ружило З.В. 
 Банний О.О.  
Системи подачі палива сучасних дизельних двигунів. Навчальний посібник . – Ніжин, 2021. – 205 с.  –  12,8 ум. арк. 
Навчальний посібник - 12,8 ум. арк. 
Попик П.С. 
Топчій С.І. 

Навчальні посібники 2020 року

 

Назва роботи

Автор

Стандартизація та сертифікація обладнання лісового комплексу : навчальний посібник.

 Київ : НУБіП. 300 с. /18,75 д.а.

Новицький А.В., Дев’ятко О.С., Адамчук О.В., Онищенко В.Б. , Ревенко Ю.І., Денисенко М.І., Мельник В.І. 

 

 

 

Навчальні посібники, 2019 р.
Назва роботи
Автор
Проектування підприємств технічного сервісу будівельної техніки: Навчальний посібник /  (Рішенням Вченої ради, протокол №4 від 26.11.2019 р.) Київ: НУБіП України, 2019. 170 с.
Карабиньош С. С., 
Новицький А. В.,
Ружило З. В.

 

 Навчальні посібники опубліковані в 2017 році 

Назва роботи

Автор

Realiability of agriculturak machin (протокол № 3 від 25 жовтня 2017р.)

Карабиньош С.С., Новицький А.В., Ружило З.В.

Організація сервісного виробництва (протокол №3 від 25 жовтня 2017р)

Новицький А.В.,Карабиньош С.С., Ружило З.В.


Навчальні посібники опубліковані в 2016 році

Назва роботи

Автор

Сучасні технологічні процеси відновлення роботоздатності. Навчальний посібник. Протокол № 7 від 22 03.2016 р. НУБіПУ. - 323 с.

Карабиньош С., Ружило З., Мельник В.

Сучасні технології ремонту і відновлення сільськогосподарської техніки. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене. – К.: НУБіПУ, 2016. - 323 с.

Карабиньош С.С., Ружило З.В.,Мельник В.І. 

 

 

Структурними підрозділами кафедри надійності техніки є наступні лабораторії:

 • надійності машин і технологічних систем;

 • стандартизації, сертифікації та випробування техніки АПК;

 • універсальних та спеціальних засобів вимірювання;

 • технологічних процесів ремонту машин та агрегатів;

 • технологічних процесів відновлення деталей;

 • будови і керування сільськогосподарськими машинами і енергетичними засобами;

 • проблем надійності техніки (науково-дослідна лабораторія);

 • діагностики, розбирання, ремонту і складання вузлів і агрегатів машин;

 • систем керування сільськогосподарською технікою;

 • ковальської справи;

 • технологічних процесів зварювання.

 

 

 

 

 

Попередні захисти студентів ОКР Магістрів на кафедрі надійності техніки.

 

 

 

Студенти ФІА на заняттях з керування автомобілями та с.-г. технікою, яку проводять представники фірми JOHN DEERE.

 

 

 

Виїзне заняття на базі підприємства "Автомобльний Дім Мерседес Бенц – Україна", яке понад 19 років має честь представляти бренд Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, Smart на території України.


 

Студенти факультету конструювання та дизайну під час проходження навчальної практики з керування сільськогосподарською технікою в лабораторіях кафедри в НДГ «Великоснітинське». Заняття проводять асистент Засунько А.А., майстр виробничого навчання Карасюк  А.А.

 

 

 

Співробітники кафедри надійності техніки взяли участь у семінарі який присвячений застосуванню демократичних методів навчання.

   

Організатор семінару Інститут міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute) спільно з інститутом міжнародних відносин  (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA). По результату якого було нагороджено учасників сертифікатом

 

 

Підручники опубліковані в 2016 році

Назва публікації

Автор

Машини і обладнання тваринництва. Ніжин, ПП Лисенко М.М.

Ревенко І.І., Заблолтько О.О., Ікальчик М.І., Ревенко Ю.І. - 8 ум. др.

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : підручник. - К., 2016. - 289 с. 18 ум.др. арк.

Дудніков А.А. -5, Бистрий О.М. - 8 , Іванов Г.О. -3 , Сірий І.С. - 2, Борхаленко Ю.О. - 0,5, Келемеш А.О. - 0,

 

Підручники опубліковані в 2017 році

 

Назва публікації

Автор

Машини і обладнання для тваринництва: Підручник для студентів аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Ревенко І.І., Заболотько О.О.,   Хмельовський В.С., Ікальчик М.І., Ревенко Ю.І.

Методичні  розробки для навчального процесу, видані у 2021 р.

 

№ п/п

Назва  розробки

Видавництво

Кількість друк. аркушів

Автор

1

Перевірка технічного стану свинцевих стартерних акумуляторних батарей

НУБіПУ

8/0,5

Сиволапов В.А., 

Деркач А.О., 

Новицький А.В., 

Ружило З.В.,

Банний О.О., 

Попик П.С., 

Лисіков Ю.І., 

Хмельовська С.З.

2

Надійність технічних систем технічного сервісу. Для самостійної роботи студентів 

НУБіПУ

8/0,5

Новицький А.В., 

Ружило З.В.,

Банний О.О.

3

Проектування та розрахунок складських приміщень підприємств технічного сервісу

НУБіПУ

8/0,5

Попик П.С., 

Новицький А.В., Ружило З.В.

4

Управління та логістика підприємств технічного сервісу

НУБіПУ

8/0,5

Попик П.С., 

Новицький А.В., Ружило З.В.

5

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з ВСТВ для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування»

НУБіПУ

48/3

Бистрий О.М., 

Ревенко Ю.І.

6

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з ВСТВ для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» зі спеціальності 208  – «Агроінженерія»

НУБіПУ

48/3

Бистрий О.М., 

Ревенко Ю.І.

Методичні  розробки для навчального процесу, видані у 2020 р.

 

№ п/п

Назва  розробки

Видавництво

Кількість друк. аркушів

Автор

1

Статичне зважування осьових навантажень автотранспортного засобу

НУБіПУ

20/1,25

Новицький А.В., 

Ружило З.В.,

Сиволапов В.А., Попик П.С., 

Банний О.О., 

Лисіков Ю.І., 

Хмельовська С.З.

2

Перевірка обмоток  автотракторних стартерів і генераторів

НУБіПУ

8/0,5

Сиволапов В.А., 

Деркач А.О.,

Новицький А.В., 

Попик П.С., 

Банний О.О., Лисіков Ю.І., Хмельовська С.З.

3

З’єднання деталей машин конденсаторним електроконтактним приварюванням металевого шару

НУБіПУ

9/0,55

Ружило З.В.,

Новицький А.В., 

Троц А.А.,

Попик П.С.

4

Кліщі для вимірювання постійного і змінного струму

НУБіПУ

12/0,75

Сиволапов В.А., 

Деркач А.О.,

Новицький А.В., 

Ружило З.О.,

Попик П.С., 

Банний О.О., Лисіков Ю.І., 

5

Визначення параметрів шорсткості поверхні

НУБіПУ

28/1,75

Троханяк О.О.,

Бистрий О.М.,

Ревенко Ю.І.

6

Геометрична взаємозамінність гладких циліндричних з’єднань

НУБіПУ

14/0,88

Бистрий О.М.,

Мельник В. І.,

Ревенко Ю. І.

7

Вибір засобів вимірювань та аналіз результатів  вимірювань партії деталей

НУБіПУ

7/0,4

Бистрий О.М.,

Ревенко Ю.І.,

Новицький А.В.,

Мельник В.І. 

8

Вимірювання деталей методом порівняння

НУБіПУ

16/1,0

Бистрий О.М.,

Ревенко Ю.І.,

Новицький А.В.,

Мельник В.І.

9

Вимірювання параметрів різі диференційним методом

НУБіПУ

14/0,88

Бистрий О.М.,

Ревенко Ю.І.,

Новицький А.В.,

Мельник В.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook