Кафедра надійності техніки

Освітнь-професійна програма «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Стандарт освіти 133-"Галузеве машинобудування"

Цілі програми полягають у тому,
щоб здобувачі вищої освіти застосували отримані компетенції для:

1. Розв'язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог.
2. Створювання, експлуатації продукцію машинобудування.
3. Удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп'ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв'язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності.
4. Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв'язання складних задач технічного обслуговування обладнання сільськогосподарського виробництва і забезпечення сталого розвитку.
5. Здатність створювати нові техніку i технології в галузі механічної інженерії.
6. Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі.
7. Здатності до науково-педагогічної діяльності в закладах вищої та фахової передвищої освіти.
Здатність виконувати науково-практичні та прикладні дослідження в машинобудівній галузі.

 

Гарант програми
Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри надійності техніки
Новицький Андрій Валентинович

(наказ)

Відомості щодо самооцінювання за освітньо-науковою програмою магістра

Звіт про результати акредитаційної експертизи експертної групи НАЗЯВО

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook