Кафедра надійності техніки

Наукова робота

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ


З дня існування кафедри її співробітниками підготовлено та видано понад 20 монографій, 2500 наукових статей, отримано біля 500 авторських свідоцтва.
Новим етапом наукових досліджень кафедри стала робота над темою, яку розпочато у 2007 р.: «Забезпечення надійності сучасної складної сільськогосподарської техніки, систем і комплексів машин». Мета цієї роботи полягає у проведенні аналізу інформації з оцінки та забезпечення рівня надійності складної сільськогосподарської техніки, систем і комплексів машин. В процесі досліджень акцентується увага на зернозбиральні комбайни та обладнання для приготування і роздавання кормів у тваринництві.
Співробітники кафедри постійно підвищують свій професійно-науковий рівень. За період з 1997 по 2017 рік захистили підготовлені на кафедрі кандидатські дисертації сьогоднішні доценти В. І. Мельник, З. В. Ружило, А. В. Новицький, Ю. І. Ревенко, О. О. Банний, П. С. Попик, З. А. Морозовська.
Кафедра проводить і наукову діяльність за наступними напрямами.
1. Пошук нових конструктивних рішень з підвищення довговічності деталей і вузлів машин шляхом зниження інтенсивності їх зношування. Реалізація цього напряму досягається обґрунтуванням оптимальних форм поверхонь тертя, раціональної організації технічного обслуговування і ремонту техніки, а також застосуванням зносостійких покриттів і технологічного зміцнення. Водночас ставиться завдання управління процесом зношування з метою формування і підтримки працездатних і довговічних форм деталей.
2. Створення моделей надійності систем «людина-машина» з виявленням ролі людського фактора в загальній проблемі забезпечення необхідного рівня надійності техніки.
3. Розробка моделей експлуатації складної сільськогосподарської техніки для оцінки параметрів її надійності на стадії проектування. Це дає змогу аналізу досконалості конструктивних рішень машин і їх комплексів і, за необхідності, обґрунтування кращої їх структурної побудови.
На кафедрі постійно проводяться науково-методичні семінари, на яких заслуховуються наукові роботи аспірантів, пошукувачів на здобуття наукових ступенів. Постійними учасниками таких семінарів є професорсько-викладацький склад кафедри та факультету.
 
  
В рамках наукової роботи співробітники кафедри виступають з доповідями на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу НУБіП України, Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях та семінарах.
Кафедра є ініціатором і організатором проведення щорічних Міжнародних конференцій «Крамаровські читання», «Поляки в Україні».
           
 
На кафедрі діє науково-дослідна лабораторія проблем надійності техніки.
До наукової роботи широко залучаються студенти 3 і 4 курсу ф-тів МТ, КД та магістри 1 і 2 років навчання. Постійно діючими є студентські наукові гуртки: «Стандартизація в області взаємозамінності та метрології» (керівник – к. е. н., доц., Заслужений діяч культури Республіки Польщі В. І. Мельник); «Надійність технологічних систем» (керівник – к. т. н., доц., член Польської Академії наук А. В. Новицький); «Художнє кування» (керівник – к. т. н., доц. член Польської Академії наук З. В. Ружило); «Ремонт двигунів внутрішнього згорання» (керівник – ст. викл. В. А. Сиволапов); «Вимірювальна техніка» (керівник – к. т. н., доц. Ю. І. Ревенко). 
Щорічно на кафедрі в рамках студентської наукової конференції заслуховується більше 50 студентських наукових доповідей, за результатами яких визначаються переможці.
У 2019 р. к. е. н., доц. В. І. Мельник та к. с.-г. н., доц. В. І. Мельник пройшли стажування за кордоном (м. Варшава та м. Люблін, Республіка Польща).

 

3.1. Наукові здобутки (премії, нагороди, відзнаки) 2021 року

    Сиволапов Володимир Анатолійович нагороджений почесною грамотою за заслуги перед НУБіП України (23 вересня 2021 р.);

    Ревенко Юлій Іванович нагороджений почесною грамотою за заслуги перед НУБіП України (23 вересня 2021 р.);

    Банний Олександр Олександрович нагороджений почесною грамотою за заслуги перед НУБіП України (23 вересня 2021 р.);

    Мельник В.І. отримала почесне звання «Заслужений науково- педагогічний працівник НУБіП України», посвідчення № 88 від 23 червня 2021 р., протокол №12;

    Факультет конструювання та дизайну нагороджений грамотою за ІІ місце у турнірі з шахів на Алеї Слави з нагоди 123-ї річниці заснування НУБіП України;

    Новицький А.В. нагороджений Подякою від Національної академії аграрних наук за успішну підготовку конструкторів зі створення сільськогосподарської техніки та результативну співпрацю з проведення спільних наукових досліджень з Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Протокол №13 від 8 вересня 2021р.;

    Бистрий О. М. нагороджений грамотою  за успішну підготовку наукових кадрів та з нагоди 20-річчя з дня заснування факультету конструювання та дизайну. Протокол вченої ради №11 від 20.09.2021р.

У 2021 році кафедрою надійності техніки факультету конструювання та дизайну було продовжено угоду про стратегічне партнерство між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та міжнародною компанією  ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна».

Співпраця кафедринадійності техніки з ТОВ «Ман+Хуммель ФТ Україна» була започаткована у 2017 році. За цей період проведено п’ять Міжнародних науково-практичних семінарів на базі факультету конструювання та дизайну НУБіП України й п’ять семінарів для студентів та співробітників факультету конструювання та дизайну безпосередньо на виробничій базі ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна», у місті Красилів, Хмельницької області.
За підтримки директора ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна»Олега Будяя на кафедру надійності техніки для покращення матеріально-технічної бази були передані зразки фільтрів та навчальні макети фільтрувальних систем для сільськогосподарської та будівельної техніки.
 
 
Співробітниками кафедри надійності техніки було організовано та проведено цілий ряд семінарів та майстер-класів у форматі постійнодіючого Міжнародного науково-практичного семінару «Надійність сільськогосподарської техніки в системі інноваційних процесів».
Черговий захід проходив в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на факультеті конструювання та дизайну 11 листопада 2021 року за участі компанії ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна»(м. Красилів, Україна) в онлайн-режимі.
В межах онлайн-семінару обговорювались проблеми, пов’язані з:
  • сучасними технічними і технологічними рішеннями у сфері проєктування, виготовлення, відновлення, вторинного використання та утилізації;
  • особливостями використання сучасних фільтрів і фільтрувальних матеріалів;
  • особливостями використання оригінальних запасних частин до сільськогосподарської та будівельної техніки;
  • техніко-технологічними складовими інноваційного забезпечення надійності складних систем аграрного виробництва та будівельної галузі.

 

 

 
    За тематикою ініціативних робіт на кафедрі надійності техніки проводяться наступні дослідження.
 
п/п
№ державної реєстрації
Назва теми
Науковий керівник
 
Строк виконання
1
 
0119U103786
Розробка методології забезпечення надійності сільськогосподарської техніки на основі логіко-імітаційного моделювання
доц. Новицький А.В.
2019-2023 рр.
2
0119U103859
Розробка методів та технічних засобів оцінки технічного стану корпусних деталей машин за геометричними параметрами.
ст. в-ч Бистрий О.М.
2019-2023 рр.
3
 
0119U103756
 Розробка конструкторсько-технологічних методів забезпечення надійності запобіжних механізмів гвинтових конвеєрів
доц. Троханяк О.М.
2019-2023 рр.
 
Основними напрямками діяльності кафедри надійності техніки в 2020 р. є:
-                     створення моделей надійності систем «людина-машина» на основі логіко-імовірнісного моделювання;
-                     розробка моделей забезпечення надійності сільськогосподарської техніки;
-                     обґрунтування методів та технічних засобів оцінки технічного стану корпусних деталей машин за геометричними параметрами;
-                     дослідження проблеми логістики біомедпрепаратів в Україні;
-                     поглиблення державних методик визначення ефективності заходів стандартизації та технічних вимірювань.
-       підвищення технологічної надійності систем машин для забезпечення посіву сільськогосподарськиї культур
 
Монографії 2021 р.

 

Назва публікації

Автор (и)

Тарасенко, С.Є., Антипов, Є.О., Мельник, В.І. Синтез ергономічності конструкцій кабін самохідної сільськогосподарської техніки: монографія (2021)

Монографія, яка є результатом ініціативної теми. 32 др. арк.

Мельник В.І., к.е.н., доц.  

Svitlana Tarasenko, Ievgen Antypov, Valentina Melnyk, IwonaMastowska, Józef Kaczmarek, Mikola Ohiienko. Engineering management of microclimate cabins of self-propelled agricultural machinery. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; ISBN; pp. 202, illus., tabs., bibls. 

Монографія, яка є результатом ініціативної теми.

Valentina Melnyk, к.е.н., доц 

 

 

 

 

Монографії 2019 р.
Назва публікації
Автори
Обгрунтування  конструкцій зміцнених робочих органів  грунтообробних і посівних машин. Монографія. Київ. (Рішенням Вченої ради, протокол №4 від 26.11.2019 р.) 2019. 176 с. 
докт. техн. наук, проф. Бойко А.І.,
канд. тех. наук Харьковський І.С.,
канд. тех. наук, доц. Новицький А.В.,
канд. тех. наук, доц. Коробко М.М.
Improving of the construction cabins with improvement of microclimate for self-extraordinary agricultural equipment. Монографія. Київ. 2019.
канд. тех. наук, доц. Тарасенко С. Є., канд. тех. наук, доц. Антипов Є. О., канд. екон. наук, доц. Мельник В. І.Монографії 2018 р.
 
Підвищення довговічності сепаруючих робочих органів молоткових дробарок конструктивними методами. [Монографія]. ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2018.  161 с.
докт. техн. наук, проф. Бойко А.І., 
канд. тех. наук Федченко З.А., 
канд. тех. наук, ст. в-ч Попик П.С., 
канд. тех. наук, ст. в-ч Банний О.О.
Теорія матеріальної енерго активної надлишковості, LAP LAMBERT Academic Publishing. 2018. Латвія.: 196 с.
канд. тех. наук, доц. Троц А.А.
канд. тех. наук, доц. Богомолов М.Ф.
канд. тех. наук, доц. Ружило З.В.

 

 

Монографії опубліковані співробітниками кафедри в 2017 році

 

Назва публікації

Автор (и)

Розробка пневмомеханічного апарата точного висіву з активною поміркою  спрямованої дії. 162 стор

Бойко А.І., Попик П.С.,

Перспективи і проблеми переробки кормів молотковими подрібнювачами, 316 стор

Ревенко І.І., Ревенко Ю.І.

SOME ASPECTS OF THEORETICAL CALCULATION OF PARAMETERS GRINDER-MIXER. - Перспективные достижения сврнеменных ученых. Техника и технологии, Минск,  2017, англ мов.- 217 с. (колективне видання – 20 стор)

Карабиньош С., Мохаммад Аль Атум

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ.- Перспективные достижения сврнеменных ученых. Техника и технологии, Одеса, 2017.- 217 с. (колективне видання – 19 стор)

Карабиньош С., Демко О.

 

 

Монографії опубліковані співробітниками кафедри в 2016 році

Назва публікації

Автор (и)

Монографія. Удосконалення конструкції і підвищення технологічної надійності пневмомеханічного висівного апарату з резервним дозатором для точного посіву просапних культур. ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ»,  Київ - 2016. – 206 с.- 115 с. (10.3 др.арк.)

Бойко А.І., Банний О.О., Попик П.С.,  Лісовий І.О.

Монографія. Аналіз і дослідження надійності засобів для приготування і роздавання кормів. - К., 2016. – 207 с. (19,9 др.арк)

Новицький А.В., Ружило З.В.

Монографія. Голография. Котроль качества деталей. -Германия, Берлин, ННБ, Ламберт, 2016.- 233с. Протокол НУБіПУ № 12 від 25 05.2016 р. (12 др.арк.)

Карабиньош С.С.

Монографія. Обґрунтування параметрів робочих органів очистки сошника для прямої сівби. – ФОП Александрова М.В. – Кіровоград,  2016. – 160 с. (9.3 др. Арк.)

Лісовий І.О., Бойко А.І., Банний О.О., Пушка О.С.  

 

Інформація про наукові конференції, семінари за 2020 р.


Назва конференції

Місце проведення

Назва організації, де проводився  названий захід

Дата проведення

Кількість учасників НПП університету, що виступили з доповідями

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Експлуатаційна та сервісна інженерія» 

м. Харків

ХНТУСГ

28-29 травня 2020 року

7

Міжнародна  науково-практична  конференція «Молодь  і  технічний  прогрес  в  АПВ»  Інноваційні  розробки  в аграрній сфері. 

м. Київ

НУБіП України

7-8 травня 2020 року

8

VIІ  Міжнародна  науково-технічна  конференція «Крамаровські  читання»  з  нагоди  113-ї  річниці  від  дня  народження  д.т.н.,  професора Крамарова  Володимира  Савовича  

м. Київ

НУБіП України

20-21  лютого  2020  року

7

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Автомобільний транспорт та інфраструктура» 

м. Київ

НУБіП України

23-25 квітня 2020 року 

7

Міжнародна наукова конференція «Раціональне використання енергії в техніці» з нагоди 89-ї річниці від дня народження  Момотенка Миколи Петровича (1931-1981) .TechEnergy 2020» 

м. Київ

НУБіП України

19-22 травня 2020  року

7

Міжнародна конференція 

науково-педагогічних  працівників,  наукових  співробітників  та 

аспірантів  «Проблеми  та  перспективи  розвитку  технічних  та 

біоенергетичних  систем  природокористування:  конструювання  та дизайн»

м. Київ

НУБіП України

19-20 березня 2020 року

7

74-ї  всеукраїнська  науково-практична студентська  конференція  «Наукові  здобутки  студентів  у дослідженнях  технічних  та  біоенергетичних  систем 

природокористування:  конструювання  та  дизайн»  

м. Київ

НУБіП України

26–27  березня 2020  року

7

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу с/г машин і знарядь»

Житомир

житомирський агротехнічний коледж

9-10 квітня 2020 року

5

Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення надійності машин і обладнання»

м. Кропивницький

ЦНТУ

Центральноукраїнський національний технічний університет

15-17 квітня 2020 року

7

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні системи»

м. Житомир

ПНУ

Поліський національний університет

29 травня 2020 року

5

Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Місця / місце пам’яті в польсько-українському діалозі порозуміння (до 80-х роковин Катинського злочину)» 

М. Київ

Посольство республіки Польща в Україні,

Федерація польських організацій в Україні

21 листопада 2020 р.

14

 

 

 

 

 

 

Участь у міжнародних конференціях

У 2019 році співробітники кафедри надійності техніки взяли участь в 13-и міжнародних конференціях, за результатами яких опублікували понад 15 наукових статей та ряд тез доповідей
Назва конференції
Місце проведення
Назва організації, де проводився названий захід
Дата проведення
VI Міжнар. наук.-тех. конф. «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження д.т.н., професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987)
Київ
НУБіП
України
21-22  лютого 2019 року 
XIV Міжнар.наук.-практ.конф. «Обуховські читання» з нагоди 93-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, академіка АН ВШ України, Обухової Віолетти Сергіївни (1926-2005)
Київ
НУБіП
України
29 березня 2019 року
IIІ Міжнар. наук.- практ семінару «Надійність сільськогосподарської техніки в технологіях ремонту і технічних рішеннях сучасних фільтрувальних та мастильних матеріалів»
Київ
НУБіП
України
21 березня 2019 року
ХIX Міжнар. конф. наук.-пед. працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн»
Київ
НУБіП
України
20-22  березня 2019 року
VII-а Міжнар. наук. конф. «Інноваційне забезпечення виробництва органічної продукції в АПК» в рамках роботи XXXI Міжнародної агропромислової виставки «АГРО 2019»
Київ
НУБіП
України
04-07 червня 2019 року
XV Міжнар. наук. конф. «Раціональне використання енергії в техніці» з нагоди 88-ї річниці від дня народження Момотенка Миколи Петровича (1931-1981) TechEnergy 2019
Київ
НУБіП
України
19-22 травня 2019 року
 
 
 
 
 
 
ІІМіжнар. наук.-практ. конф. «Автомобільний транспорт та інфраструктура»
Київ
НУБіП
України
11-13 квітня  2019 року
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Поляки в Україні: духовний, культурний, історичний простір життєтворчості Болеслава Лесьмяна
Київ
НУБіП
України
 21 вересня 2019 року
Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку технічних систем природокористування»
Немішаєве
ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»
 24 квітня 2019 року
 V-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні технології промислового комплексу–2019», яка присвячена 60-річчю з дня заснування ХНТУ
м. Київ
НУБіП
України
10 вересня 2019 року
 
 
 
 
ХX Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка.
м. Миколаїв
Миколаївський національний аграрний університет
17-19 жовтня 2019 р
V-а Міжнар. наук. практ. конф. «Сучасні технології промислового комплексу–2019», яка присвячена 60-річчю з дня заснування ХНТУ.
 м. Херсон
Херсонський національний технічний університет
10-15 вересня 2019 р.
 Міжнар. наук. практ. конф. «Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні»
 
м. Ніжин
 
Ніжинський АТІ
11 квітня 2019 р.
 

 

 

Наукові конференції та семінари в яких приймали участь співробітники кафедри в 2016 р.

                                                                   

Назва конференції

Місце проведення

Назва організації, де проводився  названий захід

Дата проведення

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Крамаровські читання» з нагоди 110-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, член-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987)

м. Київ

НУБіП України

17-18 лютого 2016

ХVI Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн»

м. Київ

М. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15

23-25 березня 2016 року

XI Міжнародна науково-практична конференція «Обухівські читання»

м. Київ

НУБіП України

1-го березня 2016 року

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

м. Житомир

Житомирський агроекологічний університет

7– 8 квітня 2016 року

XІІ Міжнародна наукова конференція «Раціональне використання енергії в техніці» з нагоди 85-ї річниці від дня народження Момотенка Миколи Петровича (1931-1981) TechEnergy 2016

м. Київ

НУБіП України

17-20 травня 2016 року

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» з нагоди 10-ї річниці створення інженерно-технологічного факультету

Умань

Уманський національний університет садівництва

26 - 27 травня 2016 року

Międzynarodowej wystawie «Polska droga do Kazachstanu» w ramach Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji POLACY NA UKRAINIE: DROGI I LOSY

м. Київ

НУБіП України

14 жовтня 2016 року

Міжнародна науково-практична конференція «Поляки в Україні: шляхи і долі (до 80-х роковин депортації до Казахстану)»

м. Київ

НУБіП України

15 жовтня 2016 року

XVII Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки

м. Суми

Сумський національний аграрний університет

17-18 жовтня 2016 року

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології аграрного виробництва»

м. Київ

м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15

9-10 листопада 2016 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет -конференція «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин»

м. Харків

Харківський НТУСГ імені Петра Василенка

1-2 грудня 2016 року

70-та Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн»

м. Київ

НУБІПУ

Березень 2016 р.

 

Статті опубліковані у міжгалузевих виданнях співробітниками кафедри в 2016 році

Назва роботи

Рік видання

Видавництво

Кількість друк. аркушів

Автор

Усунення відмов стартерів

2016

Агроексперт, 2016, № 10. – с. 62-66.

0,35

Новицький А.В.,  Карабиньош С., Банний О.О.,

Новицький Ю.А.

Відновлення роботоздатності генераторів.

2016

Агроексперт, 2016, № 10. – с. 60-65

0,35

Новицький А.В.,  Карабиньош С., Банний О.О.,

Новицький Ю.А.

Сеять разумно, быстро, безупречно

2016

Зерно, Київ 2016 р, №1 (118). – С. 88 92.

0,3

Карабиньош С.С.,

Сиволапов В.В.

Готовьте машины к весне

2016

Зерно. – Київ, 2016 р, №1(118). – С.  192 196.

0,3

Карабиньош С.,

Кучерявий В.

Відновлення розподільчих валів двигунів ЯМЗ

2016

Агроексперт, березень, Київ, 2016 р, №3 (92). – С. 74 –77

0,25

Новицький А.В.,

Карабиньош С.С.

Детальное восстановление. Если не болит голова, это уже экономия

2016

Зерно, Київ, 2016, №4 (121). – С. 118 –120.

0,2

Карабиньош С.С., Новицький А.В.

 

Методи визначення статичної твердості деревини і шаруватих пласмас по Котречку

2016

Журнал «Строительные материалы и изделия».№1. 2016 р. – С. 68 – 69.

0,12

Котречко О.О.

Особливості підготовки сівалок до польових робіт.

2016

Газета Помічник Господаря"2016 №42

0,3

Карабиньош С.С., Новицький А.В., Банний О.О.

 

             
Семінар на кафедрі надійності техніки з науковцями Миколаївського національного аграрного університету
 
У 2015 році співробітники кафедри надійності техніки завідувач кафедри, д.т.н., проф. Бойко А.І.,
к.т.н.,доц. Ружило З.В., к.т.н., доц. Новицький А.В., старший викладач Бистрий О.М., к.т.н., асистент,
Банний О.О., Попик П.С. та кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту
ім.. М.П. Момотенка завідувач кафедри, д.т.н., проф. Войтюк В.Д., к.т.н., доц. Роговський І.Л.,
асистент Тітова Л.Л. нагороджені Золотою медаллю на XXVII Міжнародної агропромислової виставки
«Агро-2015». Золота медаль на виставці отримана авторським колективом кафедр в номінації
«За вагомий внесок у розробку та впровадження новітньої техніки і технологій для сучасних
технологій сільськогосподарського виробництва»
 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook