Економічний факультет

ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Правила прийому до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Нормативно-правові документи
Положення Національного університету біоресурсів і природокористування України

                                                         

                                          Матеріально-технічна база НУБіП України та місця

                                          позааудиторної активності аспірантів

                                                                                            Музей історії університету (віртуальний тур)
                                                                                            Огляд військової кафедри НУБіП України
                                                                                            Екскурсійні маршрути НУБіП України
                                                                                            Спортивні секції та клуби
                                                                                            Студії кафедри культурології
                                                                                            Студмістечко НУБіП
                                                                                            Огляд матеріально-технічної бази підготовки

        На економічному факультеті здійснюється підготовка здобувачів (третій освітньо-науковий рівень освіти) за спеціальностями:

051 Економіка (ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства»)

071 Облік і оподаткування (ОНП «Облік і оподаткування»)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Розклад НАВЧАННЯ 

Спеціальність

Рік навчання

Розклад занять

Розклад іспитів

071 Облік і оподаткування

денна форма навчання (2023 року вступу)

072 Фінанси, банківська справа, страхування та біржова діяльність

денна форма навчання (2023 року вступу)

 

076 Підприємництво та торгівля 

денна форма навчання (2023 року вступу)

 

 

 051 Економіка (ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства»)

Гарант програми – д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії Байдала Вікторія Володимирівна ([email protected])

 

Наукові керівники аспірантів спеціальності 051 Економіка

 1.  Байдала Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор
 2. Бутенко Віра Михайлівна, доктор економічних наук, доцент
 3. Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор
 4. Діброва Анатолій Дмитрович, доктор економічних наук, професор
 5. Єрмаков Олександр Юхимович, доктор економічних наук, професор
 6. Жемойда Олександр Віталійович, доктор економічних наук, професор
 7. Кваша Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор
 8. Кірейцева Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент
 9. Мірзоєва Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент
 10. Попрозман Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор
 11. Резнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор
 12. Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, професор
 13. Ткачук Вадим Анатолійович, доктор економічних наук, професор
 14. Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор


Аспіранти ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства»ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ

ОНП 2023

ОНП 2022

ОНП 2021

ОНП 2020

ОНП 2019

ОНП 2018

 


Рецензія на ОНП від д.е.н., професора Шубравської О.В.

Рецензія на ОНП від д.е.н., професора Назарової Г.В.

Рецензія на ОНП від Гелетухи Г.Г.

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 

Програма вступних випробувань

Програма додаткових вступних випробувань

База вибіркових дисциплін:


Робочі навчальні програми дисциплін:

Програма педагогічної практики

Бази практик

Напрями наукових досліджень

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

 1. Договір про співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією "Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України"
 2. Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин з Вірменським державним економічним університетом
 3. Договір про співпрацю з громадською спілкою "Біоенергетична асоціація України"
 4. Угода про співпрацю стосовно використання та подальшої розробки моделі AGMEMOD
 5. Договір про співробітництво з Харківським національним аграрним університетом ім. В.В.Докучаєва
 6. Договір про співробітництво з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка


        Обговорення

 1. ПРОЄКТ Навчального плану 2021 року підготовки фахівців освітнього ступеню Доктор філософії (доктор філософії з економіки)
 2. ПРОЄКТ ОНП "Економіка підприємств та галузей національного господарства"(доктор філософії з економіки)

Зауваження та пропозиції до проєктів освітньої програми та навчального плану  направляти відповідальному за співпрацю щодо  удосконалення освітньо-наукової програми:

Бутенко Віра Михайлівна, д.е.н., доцент кафедри економічної теорії

Тел: 067 16 42 528

Електронна пошта: [email protected]

Робоче засідання проєктної групи ОНП "Економіка підприємства та галузей національного господарства" 

Круглий стіл кафедри економіки з обговорення освітніх програм із академічною спільнотою, стейкхолдерами та студентами

  Анкетування

1. Опитування НПП, які беруть участь у підготовці аспірантів

2. Опитування зовнішніх стейкхолдерів

3. Анкета аспіранта 051 Економіка

 1. Зустріч аспірантів з потенційними роботодавцями
 2. Посилення практичної спрямованості ОНП
 3. Нарада гарантів ОНП з представниками ради роботодавців
 4. Розпочав роботу навчально-методичний семінар «Модель AGMEMOD та побудова сценаріїв»
 5. Науково-методичний семінар «МІЖНАРОДНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»
 6. Методологічні засади економічної оцінки підприємницької діяльності в аграрному секторі – у полі зору вчених університету
 7.  Аспіранти економічного факультету співпрацюють з Європейською Комісією

 ВИПУСКНИКИ ОНП "Економіка підприємств та галузей національного господарства" 

 

 

 071 Облік і оподаткування (ОНП «Облік і оподаткування»)

Гарант програми – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування

Гуцаленко Любов Василівна ([email protected])

Наукові керівники аспірантів спеціальності 071 Облік і оподаткування

 1. Калюга Євгенія Василівна, доктор економічних наук, професор
 2. Савчук Василь Кирилович, доктор економічних наук, професор
 3. Гуцаленко Любов Василівна, доктор економічних наук, професор
 4. Лазаришина Інна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор
 5. Боярова Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент
 6.  Литвиненко Володимир Сергійович, кандидат економічних наук, доцент
 7. Гуренко Тамара Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент
 8. Кузик Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент
   

                        Аспіранти ОНП "Облік і оподаткування"

Умерова Ганна Валеріївна
Дудніченко Артур Олегович
Бельдій Альона Михайлівна
Попова Олена Олександрівна
Дзюба Тетяна Ігорівна
Федорченко Кристина Олександрівна
Вакулик Дарина Андріївна
Альошин Владислав Євгенович
Буличов Василь Анатолійович
Савченко Наталія Леонідівна
Бурдим Юрій Миколайович
Кривошей Олександр Вячеславович
Бойченко Владислав Тимурович
Собченко Михайло Олександрович
Случак Віталій Олегович
Січкар Іван Олександрович
Лазаріді Максим Миколайович
Гаєвський Олексій Олександрович
Венгер Анатолій Миколайович
Трохимець Богдан Вікторович
Молдован Мирослав Михайлович
Іваненко Андрій Юрійович
Овчарук Василь Васильович
Кравченко Микола Валерійович


 ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ

Стандарт вищої освіти
Відомість про самооцінювання ОП "Облік і оподаткування" 
1) Рецензія-відгук_Жук В.М.
2) Рецензія-відгук Легенчук С.Ф.
3) Рецензія-відгук Ловінська Л.Г.
4) Рецензія-відгук Пилипенко А.А.
5) Лист підтримки_ВПГО_Спілка аудиторів України
6) Лист підтримки_НААН України
7) Лист підтримки ТОВ АКТИВ_АУДИТ
8) Тимчасовий стандарт вищої освіти

  НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план 2024 (денна форма навчання)
Навчальний план 2024 (заочна форма навчання)
Навчальний план 2023 (денна форма навчання)
Навчальний план 2023 (заочна форма навчання)
Навчальний план 2022 (денна і вечірня форма навчання)
Навчальний план 2022 (заочна форма навчання)
Навчальний план 2021
Навчальний план 2020
Навчальний план 2019
Навчальний план 2018
 

       Робочі навчальні програми та силабуси дисциплін

№ п/п
Назва навчальної дисципліни
Робоча програма
Силабус
1. Обов’язкові компоненти ОНП
1.1.    Цикл загальнонаукової підготовки
ОК1
Філософія науки

 

К2
Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК3
Педагогіка та управління закладами вищої освіти

1.2. Цикл спеціальної (фахової) підготовки 
ОК4
Економетричне моделювання наукових бізнес - проєктів

ОК5
Теорії та концепції бухгалтерського обліку

ОК6
Методологія наукового дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

 

ОК7
Теорія та прагматика міжнародного корпоративного оподаткування

 

ОК8
Інформаційні технології в обліку агроформувань

 

ОК9
Парадигми і концепції економічного контролю

ОК10
Теорія і методологія економічного аналізу

 

ОК11
Педагогічна практика

 

2. Вибіркові компоненти ОНП
ВК1
Макро- мікроекономіка

ВК2
Аналітика агробізнесу

 

ВК3
Аграрна політика в умовах глобалізації економіки

ВК4
Дейтамайнінг

ВК5
Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом

ВК6
Облікові концепції в системі оподаткування

ВК7
Міжнародне оподаткування

ВК8
Управління ризиками в оподаткуванні

ВК9
Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств

ВК10
Теорія і практика облікового забезпечення управління підприємством в ERP системах

 

 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ


ОБГОВОРЕННЯ 

Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2024 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії обліку та оподаткування
 
Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2023 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії обліку та оподаткування
 
Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії обліку та оподаткування
 
Проєкт навчального плану підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – облік і оподаткування галузі знань 07– управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії обліку та оподаткування
 
Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2021 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії обліку та оподаткування
 
Громадське обговорення освітньо - наукової програми третього (освітньо - наукового) рівня вищої освіти «Облік і оподаткування» спеціальності 071 – Облік і оподаткування
Зауваження та пропозиції до проєктів освітньої програми направляти відповідальному за співпрацю щодо удосконалення освітньо-наукової програми:
Гуцаленко Любов Василівна, д.е.н., професор, гарант програми, [email protected]
  АНКЕТУВАННЯ
Анкета для опитування зовнішніх стейкхолдерів щодо підвищення якості підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Анкета для опитування НПП, які беруть участь у підготовці здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Анкета здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

Випускники ОНП "Облік і оподаткування"


НОВИНИ

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування"

 Гарант ОНП – д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри фінансів

 Швець Наталія  Романівна ([email protected] )

 
Наукові керівники аспірантів ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування"
Біляк Юлія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент
Долженко Інна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент
Жарікова Олена Борисівна, кандидат економічних наук, доцент
Костюк Вікторія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент
Лабенко Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент
Лемішко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, доцент
Мамчур Руслана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент
Муравський Олексій Андрійович, кандидат економічних наук, доцент
Олійник Лариса Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент
Негода Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент
Тітенко Зоя Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент
Файчук Ольга Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент
Швець Наталія Романівна, доктор економічних наук, професор
 
 Аспіранти ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування"
Войцехівська Світлана Іванівна
Подик Софія Олексіївна
Кириленко Олексій Іванович
Буткевич Тарас Володимирович
Лиштван Дмитро Ігорович
Капля Олексій Леонідович
Король Анатолій Володимирович
Ліснічук Віталій Євгенович
Громов Сергій Сергійович
Цегельник Вячеслав Валерійович
Пінчук Максим Сергійович
Максимкін Вадим Анатолійович
Суммар Дмитро Володимирович
Британ Вадим Васильвич
Пижук Руслан Олегович
Карбівський Ігор Леонідович
Оліфер Іван Олександрович
Пасічний Віталій Анатолійович
Агейкін Олексій Валерійович
Оліфер Дмитро Олександрович
Тесленко Михайло Сергійович
Заяць Микола Сергійович
Шейко Володимир Юрійович
Волков Андрій Юрійович
Орологопулу Костянтин Олегович
Сафоник Олександр Васильович
Яковенко Олександр Ігорович
Тимченко Юрій Володимирович
Трохименко Тарас Васильович
Ющенко Михайло Олександрович
Безкровний Вадим Петрович
Бережний Олександр Олександрович
Давиденко Олексій Іванович
Коробко Андрій Володимирович
Луценко Віталій Володимирович
Рак Олександр Іванович
Худолій Артем Олександрович
Мокровольський Олександр Михайлович

Розклад занять 2020-2021 навчальний рік
I семестр
II семестр

Розклад занять 2021-2022 навчальний рік

I семестр
II семестр
ТИМЧАСОВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Тимчасовий стандарт вищої освіти (проєкт)
Зауваження та пропозиції до проєкту Тимчасового стандарту вищої освіти направляти члену проєктної групи: Лемішко Олені Олександрівні, д.е.н., доцент, член проєктної групи  [email protected]
 
 ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ
ОНП 072 _ 2023
ОНП 072 _ 2022
ОНП 072 _ 2021
ОНП 072 _ 2020
ОНП 072 _ 2019
ОНП 072 _ 2018
Рецензія Лупенко Ю.О.
Рецензія Зимовець В.В.
Рецензія Буряк М.І.
Рецензія Захарчук О.
Рецензія Коробенко Р. 
 
 
 НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план 2023 денна форма
Навчальний план 2023 заочна форма
Навчальний план 2022 денна форма
Навчальний план 2022 заочна форма
Навчальний план 2021 
Навчальний план 2020
Навчальний план 2019
Навчальний план 2018
Програма вступних випробувань ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування"
Програма додаткових вступних випробувань
 

Робочі навчальні програми та силабуси дисциплін

№ п/п Назва навчальної дисципліни Робоча програма Силабус
1. Обов’язкові компоненти ОНП
1.1. Цикл загальнонаукової підготовки
ОК1 Філософія науки  
ОК2 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК3 Педагогіка та управління закладами вищої освіти
1.2. Цикл спеціальної (фахової) підготовки 
ОК4 Дослідження глобальних проблем управління фінансами
ОК5 Студії з фінансів, банківської справи та страхування
ОК6 Економетричне моделювання наукових бізнес-проєктів  
ОК7 Методологія наукового дослідження та інтелектуальна власність  
ОК8 Педагогічна практика  
2. Вибіркові компоненти ОНП
ВК1 Управління страховими ризиками
ВК2 Фінансові інститути на ринку фінансових послуг
ВК3 Аграрна політика в умовах глобалізації економіки
ВК4 Корпоративні фінанси
ВК5 Мікро - та макроекономіка - 2
ВК6 Фінанси природокористування
ВК7 Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств
ВК8 Державний фінансовий контроль
ВК9 Міжнародне оподаткування
ВК10 Аналіз товарних і фінансових ринків
ВК11 Монетарна політика Центрального банку

Програма педагогічної практики

Програма діяльності навчальної лабораторії фінансів

Напрями наукових досліджень

Бази практики

 СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ ТА СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 
Науковий журнал «Фінанси і економіка»
ДП «Антлантик Фармз»
Університет Александра Стулгінскіса
Державний аграрний університет Молдови
Університет «Проф. д-р Асен Златаров»
Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (HSWT)
Університет Миколаса Ромеріса (MRU)
Варшавський університет наук про життя (SGGW), Польша
Varna University of Management, Болгарія
Льотна академія Національного авіаційного університету
ТОВ "Аудиторська фірма "МАЗАР УКРАЇНА"
ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки"
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Миколаївський національний аграрний університет
Меморандум про співпрацю між ДПС та НУБіП України

  ОБГОВОРЕННЯ 

   Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2024 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
 
   Проєкт навчального плану підготовки фахівців 2024 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, галузі знань 07– Управління та адміністрування
 
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
 
 Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2023 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
 
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування  та фондового ринку
   Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування 
   Проєкт навчального плану підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07– Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування 
    Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2021 року третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування
   Громадське обговорення освітньо - наукової програми третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Зауваження та пропозиції до проєктів освітньої програми  направляти відповідальному за співпрацю щодо  удосконалення освітньо-наукової програми: Лемішко Олена Олександрівна, доктор економічних наук  [email protected]
Обговорення освітніх програм з підготовки аспірантів, магістрів та бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Напрямки удосконалення ОП з підготовки магістрів та аспірантів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 

На кафедрі фінансів проведено круглий стіл "Напрямки удосконалення ОНП з підготовки аспірантів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування"
На кафедрі фінансів відбувся VI Науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів»
Засідання Вченої ради економічного факультету: про затвердження змісту освітніх програм для вступників на ОС «Бакалавр», «Магістр», освітньо-наукових програм економічного факультету 2021 року вступу
Обговорення та затвердження змісту освітніх програм для вступників на ОС «Бакалавр», «Магістр», PhD доктор філософії 2021 року та їх навчальних планів у відповідності до вимог стандартів вищої освіти, звіт про діяльність навчально-наукових лабораторій
Обговорення підвищення якості підготовки магістрів та аспірантів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»з колегами – науковцями, експертами НАЗЯВО і стейкхолдерами
На кафедрі фінансів проведено V науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів»
Кафедра фінансів продовжує щорічну практику проведення науково-практичних семінарів «Професійні компетентності фінансистів в умовах сучасних викликів»
Як готувати висококваліфікованого фахівця? обговорювали на Раді роботодавців економічного факультету
Погляд науковців на професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів
Як швидше втілити теорію в практику. Голос України

АНКЕТУВАННЯ 

Опитування НПП, які буруть участь у підготовці аспірантів
Опитування зовнішніх стейкхолдерів
Опитування здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
Результати опитування стейкхолдерів
Результати опитування науково-педагогічних працівників
Результати опитування аспірантів
 НОВИНИ
Аcпіранти 3 року навчання діляться науковим досвідом зі своїми колегами 1 року навчання
Успішно стартував навчальний процес здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Відбулася атестація аспірантів кафедри фінансів
Кафедра фінансів завершує цикл гостьових лекцій, що проводилися у 2022 році
Економіко-правові аспекти ролі фінансового контролю у відновленні України обговорили учасники міжфакультетського круглого столу
Викладачі та аспіранти кафедри фінансів взяли участь в IV Міжнародній економічній конференції «Конкурентоспроможність та сталий розвиток»
На кафедрі фінансів проведено VIІ Науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів»
Аспіранти першого року навчання за ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» презентували теми своїх дисертаційних досліджень
Академічна доброчесність як одна з умов доброї професійної репутації освітньої програми
Відбулася атестація аспірантів кафедри фінансів
Аспіранти кафедри фінансів прийняли участь в VІ Міжнародній науково – практичній конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку»

 На засідання кафедри фінансів розглянули результати наукової роботи Максима Клименка
Атестація аспірантів кафедри фінансів
Викладачі та аспіранти кафедри фінансів взяли участь у Всеукраїнському форумі «Фінансова грамотність»
Від теорії до практики: проведення практичного заняття аспіранткою кафедри фінансів Софіїєю Подик
Soft skills, або як стати фінансистом-професіоналом
Фаховий вступний іспит до аспірантури складено успішно
Міжнародна діяльність економічного факультету – важлива складова його успішного розвитку
Виклики сучасних фінансових ризиків, стратегій та перспектив обговорили на XIII Міжнародному фінансово-банківському форумі у Варшаві
Увага! 15-16 листопада 2021 року відбудеться атестація аспірантів
Форум з екології та сталого розвитку
Затвержено тему дисертаційного дослідження аспірантці кафедри Софії Подик
Забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти
На економічному факультеті успішно пройшла атестація лабораторій
Фінансове та банківське забезпечення, податкове регулювання і страховий захист підприємств аграрного сектору економіки
Вступні іспити до аспірантури успішно складено!
Науково-методична рада гарантів у новому 2021 навчальному році
Підсумки стажування за напрямом «Економіка» та V Міжнародної науково-практичної конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку»
 Академічна доброчесність - лейтмотив семінару з аспірантами
Підсумкова оцінка навчальної діяльності
Використання навчальної лабораторії кафедри для якісної підготовки фахівців
На кафедрі фінансів відбувся фаховий семінар за результатами дисертації Кульбач Юлії Олександрівни
Круглий стіл з питань культури академічної доброчесності
Аспіранти кафедра фінансів - учасники відео-конференції «Індустрія 4.0. Досвід України та Литви, перспективи співпраці»
Атестація аспірантів
Попередній захист кандидатської дисертації
Фаховий вступний іспит до аспірантури
Шановні аспіранти 2020 року: зарахування !
 ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ
Релокація українського бізнесу як інструмент фінансової безпеки держави в умовах військового стану
Про світові тренди в трансформації податкової функції з перших рук: продовжуємо практику гостьових лекцій
Фінансові аспекти категорійного менеджменту: тема чергової гостьової лекції на кафедрі фінансів
Практично-орієнтоване навчання як засіб формування професійних компетентностей фінансистів
Кафедра фінансів продовжує практику практично-орієнтованого навчання
Висновки з весняного циклу гостьових лекцій на кафедрі фінансів
Цикл гостьових лекцій на кафедрі фінансів

 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Гарант програми – д.е.н., професор,  Радько Віталій Іванович

Наукові керівники аспірантів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ільчук Микола Максимович, доктор економічних наук, професор
Рєзнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор
Радько Віталій Іванович, доктор економічних наук,  доцент
Яворська Валентина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент
Негода Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, професор
 
Аспіранти ОНП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Тригубченко Антон Вікторович
Водніцький Микола Вікторович
Меєрзон Георгій Дмитрович
Стоянов Анатолій Федорович
Гуменюк Владислав Олександрович
Заніздра Аркадій Сергійович  
Заніздра Артур Сергійович  
 

ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ

ОНП_PhD_076_2023 
ОНП_PhD_076_2022 
ОНП_PhD_076_2021
ОНП_PhD_076_2020
ОНП_PhD_076_2019
ОНП_PhD_076_2018
ОНП_PhD_076_2017
 
Рецензії на ОНП
Аграрний союз України
Тернопільський національний економічний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Українська інженерно-педагогічна академія
Інститут інноваційної біоекономіки 
Сумський національний аграрний університет
 

 НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план 2023
Навчальний план 2023 заочна форма
Навчальний план 2022
Навчальний план 2022 заочна форма
Навчальний план 2021

Навчальний план 2020

Навчальний план 2019
Навчальний план 2018
Навчальний план 2017
Програма вступних випробувань ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Програма вступних випробувань, 2023
Програма додаткових вступних випробувань, 2023

Програма вступних випробувань, 2022
Програма додаткових вступних випробувань, 2022

Програма вступних випробувань, 2021
Програма додаткових вступних випробувань, 2021

Програма вступних випробувань, 2020
Програма додаткових вступних випробувань, 2020

 
РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ
Робочі програми та силабуси дисциплін 2022 - 2023 н.р.

Обов'язкові компоненти ОНП: цикл загально-наукової підготовки

Обов'язкові компоненти ОНП: цикл спеціальної (фахової) підготовки

Вибіркові компоненти ОНП:

 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Робоча програма педагогічної практики, 2023-2024 н.р.

Робоча програма педагогічної практики, 2022-2023 н.р.

Робоча програма педагогічної практики, 2020-2021 н.р.
Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики
Додатки до оформлення звіту про педагогічну практику
Перелік баз педагогічної практики аспірантів

Напрями наукових досліджень

 

 

Навчально-наукові лабораторії

 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Аграрна біржа
 Громадська спілка "Аграрний союз України"
 ННЦ "Інститут аграрної економіки"
 ТОВ "Украгрохімтрейд"
 ТОВ "Компанія Агро-темп"

 

Обговорення

    Проект освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»_2023 

    Проект освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»_2022

Кваліфікація: доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 

       Проект навчального плану підготовки фахівців 2023 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»_2023

       Кваліфікація: доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (денна)

 
Проект навчального плану підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»_2022
Кваліфікація: доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (денна)
 
Кваліфікація: доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (заочна)
 

Кваліфікація: доктор філософії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (заочна)   


 Громадське обговорення освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
 
 
Зауваження та пропозиції до проектів освітньої програми направляти відповідальному за співпрацю щодо удосконалення освітньо-наукової програми – Березовській Людмилі Олексіївні, к.е.н., доцент, [email protected] 

Анкетування 

1. Зразок Анкети для аспірантів -1 семестр
2. Зразок анкети 2 семестр
3. Зразок анкети 2022
4. Результати анкетування 2022
5. Результати анкетування 1 семестр
6. Результати анкетування 2 семестр

 

  

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook