Економічний факультет

ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Правила прийому до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Нормативно-правові документи
Положення Національного університету біоресурсів і природокористування України

                                                         

                                          Матеріально-технічна база НУБіП України та місця

                                          позааудиторної активності аспірантів

                                                                                            Музей історії університету (віртуальний тур)
                                                                                            Огляд військової кафедри НУБіП України
                                                                                            Екскурсійні маршрути НУБіП України
                                                                                            Спортивні секції та клуби
                                                                                            Студії кафедри культурології
                                                                                            Студмістечко НУБіП
                                                                                            Огляд матеріально-технічної бази підготовки

        На економічному факультеті здійснюється підготовка здобувачів (третій освітньо-науковий рівень освіти) за спеціальностями:

051 Економіка (ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства»)

071 Облік і оподаткування (ОНП «Облік і оподаткування»)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

РОЗКЛАД НАВЧАННЯ 

 

 051 Економіка (ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства»)

Гарант програми – д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії Байдала Вікторія Володимирівна ([email protected])

 

Наукові керівники аспірантів спеціальності 051 Економіка

 1.  Байдала Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор
 2. Бутенко Віра Михайлівна, доктор економічних наук, доцент
 3. Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор
 4. Діброва Анатолій Дмитрович, доктор економічних наук, професор
 5. Єрмаков Олександр Юхимович, доктор економічних наук, професор
 6. Жемойда Олександр Віталійович, доктор економічних наук, професор
 7. Кваша Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор
 8. Кірейцева Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент
 9. Мірзоєва Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент
 10. Попрозман Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор
 11. Резнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор
 12. Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, професор
 13. Ткачук Вадим Анатолійович, доктор економічних наук, професор
 14. Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор


Аспіранти ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства»ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ
 1. ОНП 2021

 2. ОНП 2020

 3. ОНП 2019

 4. ОНП 2018

 


Рецензія на ОНП від д.е.н., професора Шубравської О.В.

Рецензія на ОНП від д.е.н., професора Назарової Г.В.

Рецензія на ОНП від Гелетухи Г.Г.

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 1. Навчальний план 2021
 2. Навчальний план 2020
 3. Навчальний план 2019
 4. Навчальний план 2018

Програма вступних випробувань

Програма додаткових вступних випробувань

База вибіркових дисциплін:

 1.       Біоекономіка – анотація
 2.       Економіка праці в аграрних формуваннях – анотація
 3.       Галузеві ризики – анотація
 4.       Державне регулювання розвитку сільського господарства – анотація
 5.       Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції – анотація
 6.       Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємства - анотація
 7.       Аграрна політика в умовах глобалізації економіки - анотація
 8.       Економічна безпека та стійкість аграрних підприємств - анотація
 9.       Економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації - анотація


Робочі навчальні програми дисциплін:

 1. Біоекономіка
 2. Економіка праці в аграрних формуваннях
 3. Економетричне моделювання наукових бізнес проектів
 4. Аграрна політика в умовах глобалізації економіки
 5. Методологія наукового дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи
 6. Мікро- та Макроекономіка 2
 7. Педагогіка та управління вищої освіти

 8. Філософія науки

 9.  Іноземна мова професійного спрямування

 10. Економічна безпека та стійкість аграрних підприємств

 11. Економічний розвиток регіонів в умовах децентрилізації

 12. Галузеві ризики

 13. Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств

 14. Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції

 

Програма педагогічної практики

Бази практик

Напрями наукових досліджень:

 1. Кафедра економіки 
 2. Кафедра глобальної економіки
 3. Кафедра економічної кібернетики
 4. Кафедра економічної теорії

 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

 1. Договір про співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією "Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України"
 2. Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин з Вірменським державним економічним університетом
 3. Договір про співпрацю з громадською спілкою "Біоенергетична асоціація України"
 4. Угода про співпрацю стосовно використання та подальшої розробки моделі AGMEMOD
 5. Договір про співробітництво з Харківським національним аграрним університетом ім. В.В.Докучаєва


        Обговорення

 1. ПРОЄКТ Навчального плану 2021 року підготовки фахівців освітнього ступеню Доктор філософії (доктор філософії з економіки)
 2. ПРОЄКТ ОНП "Економіка підприємств та галузей національного господарства"(доктор філософії з економіки)

Зауваження та пропозиції до проєктів освітньої програми та навчального плану  направляти відповідальному за співпрацю щодо  удосконалення освітньо-наукової програми:

Бутенко Віра Михайлівна, д.е.н., доцент кафедри економічної теорії

Тел: 067 16 42 528

Електронна пошта: [email protected]

Робоче засідання проєктної групи ОНП "Економіка підприємства та галузей національного господарства" 

Круглий стіл кафедри економіки з обговорення освітніх програм із академічною спільнотою, стейкхолдерами та студентами

  Анкетування

1. Опитування НПП, які беруть участь у підготовці аспірантів

2. Опитування зовнішніх стейкхолдерів

3. Анкета аспіранта 051 Економіка

 1. Зустріч аспірантів з потенційними роботодавцями
 2. Посилення практичної спрямованості ОНП
 3. Нарада гарантів ОНП з представниками ради роботодавців
 4. Розпочав роботу навчально-методичний семінар «Модель AGMEMOD та побудова сценаріїв»
 5. Науково-методичний семінар «МІЖНАРОДНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»
 6. Методологічні засади економічної оцінки підприємницької діяльності в аграрному секторі – у полі зору вчених університету
 7.  Аспіранти економічного факультету співпрацюють з Європейською Комісією

 ВИПУСКНИКИ ОНП "Економіка підприємств та галузей національного господарства" 

 

 

 071 Облік і оподаткування (ОНП «Облік і оподаткування»)

Гарант програми – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування

Гуцаленко Любов Василівна ([email protected])

Наукові керівники аспірантів спеціальності 071 Облік і оподаткування

 1. Калюга Євгенія Василівна, доктор економічних наук, професор
 2. Савчук Василь Кирилович, доктор економічних наук, професор
 3. Гуцаленко Любов Василівна, доктор економічних наук, професор
 4. Лазаришина Інна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор

                        Аспіранти ОНП "Облік і оподаткування"

Умерова Ганна Валеріївна
Дудніченко Артур Олегович
Бельдій Альона Михайлівна
Попова Олена Олександрівна
Дзюба Тетяна Ігорівна
Федорченко Кристина Олександрівна
Вакулик Дарина Андріївна


 ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ

Тимчасовий стандарт вищої освіти
ОНП 071 _ 2021
ОНП 071 _ 2020
ОНП 071 _ 2019
ОНП 071 _ 2018
1) Рецензія_Жук В.М.
2) Рецензія Легенчук С.Ф.
3) Рецензія Ловінська Л.Г.
4) Лист підтримки_ВПГО_Спілка аудиторів України
5) Лист підтримки_НААН України
6) Лист підтримки ТОВ АКТИВ_АУДИТ


  НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план 2021
Навчальний план 2020
Навчальний план 2019
Навчальний план 2018
 

       Робочі навчальні програми та силабуси дисциплін

№ п/п
Назва навчальної дисципліни
Робоча програма
Силабус
1. Обов’язкові компоненти ОНП
1.1.    Цикл загальнонаукової підготовки
ОК1
Філософія науки

 

К2
Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК3
Педагогіка та управління закладами вищої освіти

1.2. Цикл спеціальної (фахової) підготовки 
ОК4
Економетричне моделювання наукових бізнес - проєктів

ОК5
Теорії та концепції бухгалтерського обліку

ОК6
Методологія наукового дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

 

ОК7
Теорія та прагматика міжнародного корпоративного оподаткування

 

ОК8
Інформаційні технології в обліку агроформувань

 

ОК9
Методологія та праксеологія контролю господарської діяльності

ОК10
Теорія і методологія економічного аналізу

 

ОК11
Педагогічна практика

2. Вибіркові компоненти ОНП
ВК1
Макро- мікроекономіка

ВК2
Фінансовий контроль: теорія та методологія

 

ВК3
Аграрна політика в умовах глобалізації економіки

ВК4
Дейтамайнінг

ВК5
Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом

ВК6
Облікові концепції в системі оподаткування

ВК7
Міжнародне оподаткування

ВК8
Управління ризиками в оподаткуванні

ВК9
Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств

ВК10
Розвиток бухгалтерського обліку в державному секторі


 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії обліку та оподаткування
 
Проєкт навчального плану підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – облік і оподаткування галузі знань 07– управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії обліку та оподаткування
 
Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2021 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії обліку та оподаткування
 
Громадське обговорення освітньо - наукової програми третього (освітньо - наукового) рівня вищої освіти «Облік і оподаткування» спеціальності 071 – Облік і оподаткування
Зауваження та пропозиції до проєктів освітньої програми направляти відповідальному за співпрацю щодо удосконалення освітньо-наукової програми:
Гуцаленко Любов Василівна, д.е.н., професор, гарант програми, [email protected]
 

 


 АНКЕТУВАННЯ

 

Анкета для опитування зовнішніх стейкхолдерів щодо підвищення якості підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Анкета для опитування НПП, які беруть участь у підготовці здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Анкета здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

Випускники ОНП "Облік і оподаткування"


НОВИНИ

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 Гарант програми – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів

 Давиденко Надія Миколаївна ([email protected])

 
Наукові керівники аспірантів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Давиденко Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор
Буряк Аліна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент
Лабенко Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент
Негода Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент
 
 Аспіранти ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування"

Розклад занять 2020-2021 навчальний рік

Розклад занять 2021-2022 навчальний рік

ТИМЧАСОВИЙСТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Тимчасовий стандарт вищої освіти (проєкт)
Зауваження та пропозиції до проєкту Тимчасового стандарту вищої освіти направляти члену проєктної групи: Лемішко Олені Олександрівні, д.е.н., доцент, член проєктної групи  [email protected]
 
 ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ
ОНП 072 _ 2021
ОНП 072 _ 2020
ОНП 072 _ 2019
ОНП 072 _ 2018
Рецензія Лупенко Ю.О.
Рецензія Зимовець В.В.
Рецензія Буряк М.І.
 НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план 2021
Навчальний план 2020
Навчальний план 2019
Навчальний план 2018

Робочі навчальні програми та силабуси дисциплін

№ п/п Назва навчальної дисципліни Робоча програма Силабус
1. Обов’язкові компоненти ОНП
1.1. Цикл загальнонаукової підготовки
ОК1 Філософія науки  
ОК2 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК3 Педагогіка та управління закладами вищої освіти
1.2. Цикл спеціальної (фахової) підготовки 
ОК4 Дослідження глобальних проблем управління фінансами
ОК5 Фінансові студії
ОК6 Економетричне моделювання наукових бізнес-проєктів  
ОК7 Методологія наукового дослідження та організація підготовки дисертаційного дослідження  
ОК8 Педагогічна практика  
2. Вибіркові компоненти ОНП
ВК1 Управління страховими ризиками
ВК2 Фінансові ринки та інститути
ВК3 Аграрна політика в умовах глобалізації економіки
ВК4 Корпоративні фінанси
ВК5 Мікро - та макроекономіка - 2
ВК6 Фінанси природокористування
ВК7 Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств
ВК8 Державний фінансовий менеджмент
ВК9 Міжнародне оподаткування
ВК10 Аналіз товарних і фінансових ринків
ВК11 Монетарна політика Центрального банку

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

 ОБГОВОРЕННЯ 
      Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування 
   Проєкт навчального плану підготовки фахівців 2022 року вступу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07– Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування 
    Проєкт освітньо-наукової програми підготовки фахівців 2021 року третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Кваліфікація: доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування
   Громадське обговорення освітньо - наукової програми третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  Зауваження та пропозиції до проєктів освітньої програми  направляти відповідальному за співпрацю щодо  удосконалення освітньо-наукової програми: Лемішко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів  [email protected]
 АНКЕТУВАННЯ 
Опитування НПП, які буруть участь у підготовці аспірантів
Опитування зовнішніх стейкхолдерів
Опитування здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
   НОВИНИ 

 ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

 


 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Гарант програми – д.е.н., професор, завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Ільчук Микола Максимович

Наукові керівники аспірантів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ільчук Микола Максимович, доктор економічних наук, професор

Рєзнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор

 

ОСВІТНЬО НАУКОВІ ПРОГРАМИ

ОНП_PhD_076_2020

ОНП_PhD_076_2019

ОНП_PhD_076_2018

ОНП_PhD_076_2017

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план 2020

Навчальний план 2019

Навчальний план 2018

Навчальний план 2017

Програма вступних випробувань ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Програма додаткових вступних випробувань

 

Робочі навчальні програми дисциплін:

Аналіз товарних і фінансових ринків

Глобальні проблеми дослідження організованого товарного ринку

Підприємництво та його розвиток в аграрній сфері

Сучасні форми організації торгівлі

Управління комунікаціями в підприємництві і торгівлі 


Програма педагогічної (асистентської) практики

Напрями наукових досліджень

Бази практики

 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Перелік договорів про співпрацю з роботодавцями

Анкетування

Зразок Анкети для аспірантів -1 семестр

Зразок анкети 2 семестр

Результати анкетування аспірантів

Результати анкетування 1 семестр

Результати анкетування 2 семестр

 

АСПІРАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ІІ.  071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Дзюба Тетяна Ігорівна

Дудніченко Артур Олегович

Умерова Ганна Валеріївна

Федорченко Кристина Олександрівна

Бельдій Альона Михайлівна

Попова Олена

 

 

ІІІ.  072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Кульбач Юлія Олександрівна

Клименко Максим Вікторович

Войцехівська Світлана Олександрівна

Воробей Руслан Євгенійович

 Подик Софія Олексіївна 
 

ІV. 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Благодатний Андрій Сергійович

Крижній Владислав Борисович

Тригубченко Антон Вікторович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook