Резнік Надія Петрівна

Тел.: 044 527 85 66

Електронна пошта:[email protected]

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України
 
Освіта
Уманська сільськогосподарська академія, спеціальність «Менеджмент організацій» (2001 р.)
 
Наукові ступені:
кандидат економічних наук (2005 р.), спеціальність «Економіка промисловості». Тема дисертації «Інноваційний чинник підвищення ефективності молочної промисловості». Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАНУ», м. Київ
доктор економічних наук (2013 р.), спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертації «Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в агропромисловий комплекс». Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ
 
 
Вчені звання:
доцент кафедри економіки підприємства (2007 р.)
професор кафедри економіки та менеджменту» (2015 р.)
 
Наукові інтереси по’вязані з управлінням логістичними процесами, організацією біржової діяльності. Автор і співавтор понад 350 наукових і навчально-методичних праць: статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, монографій, підручників, навчальних посібників, авторських свідоцтв, у тому числі зарубіжних (International Patent no:2020103519 Australian Government IP Australia Innovation Patent Australia Patent Title: IFAC- DriverLessVehicle: DriverLessIntelligentFullyAutonomousControlledVehicle. Dr. Nadia P. Reznik (Professor) http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/applicationDetails.do?applicationNo=2020103519.).
 
 
Підготовка наукових кадрів
Під керівництвом Резнік Н.П. захищено 7 дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук.
 
Підготовлено чотирьох переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (2018-2020 рр.) та двох переможців Міжнародних конкурсів (2022 р.).
 
Участь у виконанні НДР :
1.Керівник НДР «Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні», № держреєстрації 0119U101406 (2019-2024 рр.);
2.Керівник НДР «Стратегічний розвиток вертикально-інтегрованих агропромислових формувань та реалізація їх інноваційно-інвестиційної діяльності», № держреєстрації 0117U001532 (2015-2020 рр.);
3.Головний науковий співробітник НДР «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції»,  № держреєстрації 0117U002637 (2019 р.).
 
 
Членство
Член редакційних колегій міжнародних наукових журналів:
Journal of Healthcare Management and Leadership
https://dergipark.org.tr/en/pub/johmal/board
Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi
https://dergipark.org.tr/en/pub/sayod/board
Journal of Academic Perspective on Social Studies
https://dergipark.org.tr/en/pub/japss/board
Координатор  Global EDU Leaders Forum в Україні
 
Член наукової ради Academic Publishing House of Centro Universitário Facvest, PaperVest. Бразилія. https://www.unifacvest.edu.br.
Член редакційних колегій наукових журналів, що включені до переліку наукових фахових видань України: «Український журнал прикладної економіки», «Актуальні проблеми інноваційної економіки», Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва серії «Економічні науки».
З вересня 2017 р. по 30.12.2021 р. – член спеціалізованої вченої ради Д26.004.01 в НУБіП України по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук.
Експерт експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН з проблем секторального розвитку та підприємництва.
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм.
Професор Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Координатор Global EDU Leaders Forum в Україні.
Експерт експертної ради Міністерства освіти і науки України з економічних наук (наказ МОН від 02.12.2022 № 1092).
 
Підвищення кваліфікації:
1. Курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Співпраця експертів з України та Німеччини. ГО «Вище», Саксонський центр викладання та навчання у вищій школі (HDS, Німеччина), Національне агентства із забезпечення якості вищої освіти. (Березень, 2021 р.).
2. Курс підвищення кваліфікації у сфері впровадження елементів підприємницької освіти та фінансової грамотності у навчальний процес «Підприємництво та фінансова грамотність в закладі освіти: сутність, програми та інструменти навчання». Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій». ГО «Асоціація Проєктних Менеджерів України». (Квітень, 2021 р.).
3. Курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Інструментарій підготовки до роботи в грантових проєктах, що фінансуються фондами ЄС: індивідуальні гранти та партнерські проєкти на прикладі програм Еразмус та Горизонт» (січень-лютий, 2022) у програмі розробленій у співпраці Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC) та ГО «Асоціація проектних менеджерів України».
4. Szkolenia dla wykladowcow MISHiS, CEBS I CEIP zorganizowanym przez Pracownie Humanistycznych Studiow Interdyscyplinarnych WFPiK UAM oraz MISHiS UAM «Jak pracowac ze studentami z Chin» zrealizowanym w dniach 22-25 wrzesnia 2022 r. w Stroniu Slaskim.
5. Practice-oriented advanced training programme CAS Rebuild Ukraine. Berne University of Applied Sciences. Switzerland. February-July, 2023.
 
Стажування:
1. Міжнародне освітнє стажування «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність». Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації(CEASC), Uczelnia Nauk Społecznych (UNS), Lodz, Polska та Catholic University in Ruzomberok, Slovakia. (Березень – серпень, 2020 р.).
2. Практикум «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти». Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Університет менеджменту освіти, Компанія Інтелектуальних Технологій, Асоціація керівників закладів освіти «Відроджені гімназії України». (Лютий, 2021 р.).
3. Міжнародне онлайн-стажування «Модели и технологии воспитания в международных образовательных практиках университетов». Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь совместно с Агентством инноваций и профессионального развития «Эду Трэвел Эдженси» на базе образовательной онлайн-платформы SKLAD, Минск, Беларусь. (Травень, 2021 р.).
4. Міжнародне стажування в Akademii Ignatianum w Krakowie (CBRIS AIK) у проєкті «Польська мова для початкового та середнього рівня за допомогою дистанційного підвищення соціальних та мовних компетенцій». POWR.03.01.00-00-W024/18, що реалізовувався у межах 3 Осі Пріоритетів «Вища освіта для економіки та розвитку», Завдання 3.1 Компетенції у вищій освіті, Операційної Програми Знання Навчання Розвиток на 2014-2021 роки та співфінансується Європейським соціальним фондом. (Червень-вересень, 2021).
5. Міжнародне онлайн-стажування «Digital technologies as the condition for VET transformation. Foreign practices». Республиканский институт профессионального образования на базе образовательной онлайн-платформы SKLAD, Минск, Беларусь. (Грудень, 2021 р.).
6. International Advanced Training (Webinar) on the topic: «Integration of Ukrainian economical education into the European context: experience universities in Poland and Ukraine». October 3-31, 2022. Podkowa Lesna, Republic of Poland.
 
Нагороди
Подяка Міністерства освіти і науки України (2021р.)
Комітетом з державних премій України у галузі науки і техніки нагороджена Премією Президента України для молодих вчених за наукову роботу «Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні» (2020р.)
Грамота головнокомандувача об’єднаних Збройних Сил України (2019р.)
Подяка Київського міського голови (2018р.)
Лауреат Черкаської обласної премії молодим науковцям (2013р.)
 
 
Список наукових праць
Перелік закордонних публікацій

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook