Вони нагороджені відзнакою "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України

 Рішення про запровадження вищої відзнаки економічного факультету НУБіП України "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" було прийняте Вченою радою факультету, що відбулася 27 вересня 2016 року. На цьому ж засіданні було затверджено Положення про відзнаку «За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України», опис нагрудного знаку до неї, а також було визначено перших достойних нагородження цією відзнакою. Вручення перших відзнак відбулося 20 жовтня 2016 року під час проведення міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів», присвяченій 65-річчю економічного факультету НУБіП України.

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДЗНАКИ
«За заслуги перед економічним факультетом Національного університету біоресурсів і природокористування України»

Заслухавши та обговоривши на засіданні Вченої ради економічного факультету НУБіП України пропозицію декана економічного факультету, професора Діброви А.Д., Вчена рада прийняла рішення:

  1. Запровадити відзнаку "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України".
  2. Рішення про нагородження відзнакою "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України", співробітників факультету, а також громадян України та інших держав за вагомий внесок в розвиток економічного факультету НУБіП України приймає Вчена рада факультету.
  3. Затвердити положення про відзнаку "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" та опис нагрудного знака "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України".

Протокол № 2 від 27 вересня 2016 року.

Голова Вченої ради, декан факультету,
доктор економічних наук,
професор А.Д. Діброва


ПОЛОЖЕННЯ
про нагородження відзнакою
"За заслуги перед економічним факультетом
НУБіП України"

1. Відзнакою "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" рішенням Вченої ради економічного факультету НУБіП України, нагороджуються співробітники факультету, а також громадяни України та інших держав за вагомий внесок у розвиток факультету, зокрема:

  • за активну участь у вихованні національної свідомості, патріотизму і духовності у студентської молоді економічного факультету НУБіП України;
  • сприяння створенню сучасної інформаційної, навчальної, наукової та матеріально-технічної бази факультету;
  • сприяння розвитку міжнародних зв'язків факультету та організації, шляхом стажування співробітників, аспірантів та студентів факультету в провідних наукових закладах світу тощо.

2. Особам нагородженим відзнакою "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" вручається Почесний диплом та нагрудний знак встановленого зразка.
3. Нагородження відзнакою "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" може відбуватися лише один раз.
4. Фотографія особи нагородженої відзнакою "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" вноситься на сайт факультету у розділі «Вони нагороджені відзнакою "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України"».
5. Нагрудний знак "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" носиться на правому боці грудей. При наявності державних нагрудних знаків розміщується за ними.
6. Особи нагороджені відзнакою "За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" мають право приймати участь у всіх заходах, що проводить факультет.


За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України"

Тел.:

 За заслуги перед економічним факультетом НУБіП України" виготовляється з латуні, має форму круга діаметром 35 мм.
На лицьовому боці знака в центральній частині розміщені на синьому фоні розгорнута книга, на розвороті якої зображений тризуб під якою знаходяться таблиця, графік, схема, дубова гілка та колосок, що є символами економіки, стабільності, урожайності та процвітання. В основі символів розміщено напис року заснування економічного факультету «1951».
По зовнішньому контуру, на золотому фоні зверху знаходиться напис синіми літерами "Економічний факультет", внизу написана абревіатура Національного університету біоресурсів і природокористування України «НУБіП України».

 


Големб'євскі Ярослав

Тел.:

 декан факультету економічних наук, Габілітований доктор економічних наук, професор, професор кафедри європейської політики, державних фінансів і маркетингу (Варшавський університет наук про життя, Польща). 27.09.2016

 


Клєпацькі Богдан

Тел.:

габілітований доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і організації підприємств (Варшавський університет наук про життя, Польща), почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України. 27.09.2016 

 


Шлаудерер Ральф

Тел.:

 доктор економічних наук, професор, декан факультету сільського господарства, представник із закордонних справ (Університет прикладних наук Вайєнштефан - Тріздорф (Німеччина). 27.09.2016

 


Юрчишин Володимир Васильович

Тел.:

Ректор УСГА (1968-1976 рр.). Професор кафедри статистики та економічного аналізу (з 1973 по 1975 рр. її завідувач), професор кафедри організації агробізнесу (з 1976 по рік 1977 рр. її завідувач). Доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук. Заслужений діяч науки і техніки України. 27.09.2016

 


Саблук Петро Трохимович

Тел.:

 Засновник і перший завідувач кафедри фінансів (з 1993-1994 рр.). Доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, член Академії екологічних наук, Академії економічних наук, Академії регіональних наук, Академії кібернетичних наук, Член Європейської і Всесвітньої асоціації економістів - аграрників, іноземний член Російської і Казахської академії сільськогосподарських наук, Білоруської академії наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Герой України. Випускник факультету економіки та організації сільського господарства 1963 року Української сільськогосподарської академії (нині НУБіП України), отримав диплом за спеціальністю «Бухгалтер-економіст». 27.09.2016

 


Шпичак Олександр Михайлович

Тел.:

Професор кафедри організації агробізнесу (з 2002 по 2003 рр. її завідувач). Доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, з 2005 р. по 2011р. - директор НДІ економіки і менеджменту агропромислового виробництва Наці-онального університету біоресурсів і природокористування України. 27.09.2016

 


Кваша Сергій Миколайович

Тел.:

Проректор з навчальної та виховної роботи НУБіП України, декан економічного факультету 2001-2008 рр. Доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти і науки України, у 1999 - 2000 - директор Інституту магістратури НАУ (нині НУБіП України), з 2000 - 2001 – в.о. ректора Інституту післядипломної освіти НАУ, завідувач кафедри економічної теорії та аграрної полі-тики. 27.09.2016 

 


Терещенко Віктор Кирилович

Тел.:

Професор кафедри економіки праці та соціального розвитку (з 1987 по 2014 рр. її завідувач), декан економічного факультету 1997 - 2001 рр. Доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, Заслужений діяч науки і техніки України. 27.09.2016

 


Галушко Валерій Павлович

Тел.:

Завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності. Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету аграрного менеджменту 1995-2001 рр., з 2001 – 2011 рр. директор Навчально - наукового інституту бізнесу. 27.09.2016

 


Ібатуллін Шаміль Ільдусович

Тел.:

Декан економічного факультету 2008-2011 рр. Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України. 27.09.2016

 


Камінська Тетяна Григорівна

Тел.:

Професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2015 рік - її завідувач), декан економічного факультету 2011- 2014 рр. Доктор економічних наук, професор. 27.09.2016

 


Шкільов Олександр Васильович

Тел.:

Професор кафедри економіки праці та розвитку сільських територій (1991-2014 рр.). Доктор економічних наук, професор. Випускник економічного факультету 1961 року з відзнакою (Ленінський стипендіат) Української сільськогосподарської академії (нині НУБіП України), отримав диплом за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства» з присвоєнням кваліфікації вченого агронома-економіста. Працював в Українській сільськогосподарській академії на посадах асистента, ст. викладача, доцента, декана, проректора. 27.09.2016

 


Азізов Олександр Павлович

Тел.:

Професор кафедри організації агробізнесу (з 1978 по 1988 рр. її завідувач). Доктор економічних наук, професор. 27.09.2016

 


Стапаненко Микола Васильович

Тел.:

Доцент кафедри статистики та економічного аналізу (з 1975 по 1989 рр. її завідувач). Кандидат економічних наук, доцент. 27.09.2016

 


Мацибора Віктор Іванович

Тел.:

Професор кафедри економіки підприємства (1973 - 2015 рр.). Кандидат економічних наук, професор. 27.09.2016

 


Зрібняк Леонід Якович

Тел.:

Професор кафедри організації агробізнесу (з 1975 по 1978 рр. в.о. завідувача кафедри). Кандидат економічних наук, професор. 27.09.2016

 


Чалий Андрій Андрійович

Тел.:

Доцент кафедри економіки підприємства (1974-2015 рр.). Кандидат економічних наук, доцент. Випускник економічного факультету 1961 Української сільськогосподарської академії (нині НУБіП України), отримав диплом за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства» з присвоєнням кваліфікації вченого агронома-економіста. 27.09.2016

 


Вербило Ольга Федорівна

Тел.:

Доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (1970 - 2010 рр.). Кандидат економічних наук, доцент. 27.09.2016

 


Пластун Оксана Яківна

Тел.:

Доцент кафедри статистики та економічного аналізу (1976-2012 рр.). Кандидат економічних наук, доцент. 27.09.2016

 


Путятіна Любов Дмитрівна

Тел.:

Доцент кафедри статистики та економічного аналізу (1993-2013 рр.). Кандидат економічних наук, доцент. 27.09.2016

 

 

Професор кафедри обліку та оподаткування (з 1994 по 1998 рр. її завідувач).
Сук Леонід Кіндратович

Тел.:

 Доктор економічних наук, професор

 

Професор кафедри обліку та оподаткування (з 1998 по 2004 рр. її завідувач)
Шатковська Людмила Станіславівна

Тел.:

 Кандидат економічних наук, професор

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook