Виклики та перспективи підготовки здобувачів за спеціальністю «Облік і оподаткування»

23 листопада 2022 року
    Кафедрою обліку та оподаткування економічного факультету було проведено Всеукраїнський круглий стіл  «Підготовка здобувачів за спеціальністю «Облік і оподаткування»: виклики та перспективи»Метою заходу було виокремлення проблем та означення шляхів спрямованих на підвищення якості підготовки здобувачів першого, другого і третього рівнів вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування.

    У роботі круглого столу взяли участь науковці НУБіП України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Державного торговельно-економічного університету, Львівського торговельно-економічного університету, Державного університету «Житомирська політехніка», Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Західноукраїнського національного університету, Миколаївського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Вінницького національного аграрного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, а також роботодавці, аспіранти та магістри спеціальності «Облік і оподаткування».

      Відкрив роботу круглого столу декан економічного факультету Анатолій Діброва. У вступній промові декан охарактеризував нинішню ситуацію у сфері вищої освіти України в період війни і важливість підготовки фахівців саме із спеціальності «Облік і оподаткування».

     Голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України Валерій Жук акцентував увагу на підвищенні якості підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти в умовах сьогодення, що зумовлено необхідністю вдосконалення рівня кваліфікації сучасного науковця та окреслив шляхи покращення навчальних програм з підготовки фахівців вищої освіти.

 

     В своєму виступі завідувач кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко відмітила, що Бухгалтер – людина в будь-якій організації чи на виробництві незамінна й потрібна всім. Це людина, яка відповідає за всю документацію на підприємстві. «Бухгалтером потрібно народитися», адже тільки людина з великою витримкою зможе контролювати велику кількість рахунків і цифр. Одним здається що це зовсім не важко, насправді – ні, адже на бухгалтері тримається весь облік – грошовий і матеріальний. «Наразі в облікових сферах всі процеси повністю комп’ютеризовані. Тому кваліфікований бухгалтер просто зобов'язаний вміти використовувати сучасні інформаційні технології в своїй роботі. Бухгалтерський облік – це творчість, яка вимагає великого таланту, оскільки інформація отримана через облік, стає основою управлінських рішень» – акцентувала Любов Василівна.  «Робота бухгалтера потребує постійного досвіду, адже, окрім швидких змін законодавства, відбувається й диджиталізація суспільства, що має істотний вплив на роботу фінансових фахівців. І цифровізація лише набирає обертів» – підкреслила професор.

    До дискусії долучився ректор Львівського торговельно-економічного університету Петро Куцик в своєму виступі підкреслив, що бухгалтер – професія затребувана і скільки б не минуло часу, як би не змінювався світ, бухгалтери будуть потрібні до тих пір, поки будуть існувати економічні відносини. Адже не підтримують розвиток професії ті, хто прагне безконтрольності та шукає можливості приховати свої доходи, з метою уникнення загальнообов’язкових платежів та незаконного збагачення.

 

    Директор з контролю якості ТОВ «ПКФ Україна» Наталія Гаєвська відзначила повну готовність до професійної самореалізації майбутніх фахівців з обліку і оподаткування. «На тих фахівців, що вміють аналізувати великі бази даних, генерувати ідеї, постійно самовдосконалюватись завжди буде попит» – наголосила доповідач.

 

   Євгенія Калюга, гарант ОП «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти, презентувала досвід підготовки магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та шляхи його покращення. Було представлено наповнення ОПП, перелік освітніх компонентів, необхідний для здобуття ступеня магістра обліку та оподаткування, зміст виробничої практики за фахом, особливості підготовки і захисту магістрами кваліфікаційних робіт.

 

    Керівник напряму співпраці з закладами вищої освіти Компанії ТОВ «Іс-Про» Віталій Мазурчак поділився особливостями впровадження електронних комп’ютерних програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Закладені в системі «Іс-Про» принципи допомагають оптимізувати всі основні процеси роботи підприємства від управління логістикою і складськими ресурсами до ведення бухгалтерії та податкового обліку.

 

    Завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця Андрій Пилипенко в доповіді на тему: «Індивідуалізація освітньої траєкторії в умовах викликів глобалізації», розкрив сучасні виклики глобалізації й інформатизації освітянської спільноти. «Наша професія сприймає значну кількість викликів сучасності, в тому числі діджиталізація» – відмітив він.

 

     Гарант освітньої програми ОП «Облік і аудит» першого (бакалаврського рівня вищої освіти» Наталія Кузик у доповіді «Практико-орієнтована підготовка бакалаврів обліку і оподаткування» коротко зупинилася на цілях і завдання освітньо-професійної програми, відмітивши дотримання єдності змісту освіти та процесу впровадження його у практику шляхом визначення доцільних методів. Наталія Петрівна акцентувала увагу на практичну підготовку майбутніх фахівців з обліку, аудиту, аналізу та оподаткування. Доповідач, зазначила, що обов’язковим завданням практико-орієнтованої підготовки – навчити студентів саморозвиватися – досліджувати факти і вчитися їх використовувати для формування навичок правильного засвоєння й використання інформації, цінність яких проявиться під час працевлаштування Н. Кузик зупинилася на обговоренні елементів практико-орієнтованої підготовки, серед яких підвищення мотивації студентів до діяльності, збільшення практичної складової підготовки майбутніх бухгалтерів і аудиторів (в основі якої, на думку доповідачки, мають бути критичне мислення, комунікативні навики, здатність до співпраці та креативність), розвиток суспільних навичок, використання сучасних практико-орієнтованих технологій навчання з ІКТ-підтримкою.

     Гарант програми також поділилася досвідом залучення стейкхолдерів до професійної підготовки майбутніх фахівців з обліку, аудиту, аналізу і оподаткування та оцінювання її якості. Викликало інтерес презентування практичних професійних здобутків бакалаврів ОП «Облік і аудит». Зокрема, Наталія Кузик відмітила активну участь здобувачок Юлії Вершути, Анастасії Ліскович, Валерії Вороняк, Вікторії Роїк, які взяли участь у дистанційному курсі «Аудитор і професійний бухгалтер» від команди аудиторської фірми «Nexia DК» (13-25.10.2022 р.). Студентки за результатами успішного складання усіх трьох модульних контролів отримали сертифікати проходження курсу «Аудитор і професійний бухгалтер» на базі матеріалів АССА: Accountant in Business, Management Accounting and Financial Accounting. Доречно зауважити, що нещодавно студенти ОП «Облік і аудит» також стали учасниками першої Всеукраїнської конференція реальних професій для джуніорів-аудиторів та кандидатів з досвідом роботи «UGEN Non Academy Audit» (07.11.2022 р.); заходу «Audit Champ» (11.11.2022 р), який було організовано UKRSIBBANK BNP Paribas Group для молодих та талановитих аудиторів, де протягом трьох напружених годин учасники працювали у командах над завданнями, які підготували для них професіонали світу аудиту з UKRSIBBANK. Таке неформальне навчання з аудиту, за переконанням Н. Кузик, забезпечило отримання здобувачами актуальних практичних знань, навичок, оволодіння сучасними методами розв'язання професійних завдань аудиторської діяльності, підвищення рівня їх професійної компетентності, вдосконалення існуючих знань та їх саморозвиток. Завершила свій виступ Н. Кузик, процитувавши Андреас Шляйхера (директора з питань освіти та навичок Міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), філософа) «Ми намагаємося навчати дітей так, щоб вони знайшли собі добру роботу, а повинні навчати так, щоб вони були в змозі в майбутньому придумати собі місце роботи».

     Практику і перспективи застосування елементів дуальної форми освіти для підготовки здобувачів за спеціальністю «Облік і оподаткування» висвітлила в своїй доповіді Ірина Садовська, завідувач кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

    Роль міжнародних організацій у підготовці фахівців з обліку і оподаткування відзначила Марина Зайцева, координатор освітніх програм в офіційному представництві СІМА в Україні. Вона відмітила, що підготовка за навчальними програмами CIMA допомагає мислити в межах бізнесу загалом і дає можливість не стільки займатися обробкою фінансової інформації минулих періодів, як присвятити час розвитку підприємства в майбутньому.

 

  Василь Дерій, професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності Західноукраїнського національного університету, на прикладі навчальної дисципліни «Організація обліку та податкове планування» охарактеризував проблеми і перспективи поліпшення рівня підготовки здобувачів магістратури з обліку й оподаткування.

    На ключових аспектах запобігання та виявлення академічного плагіату акцентував в своїй доповіді Віталій Вакуленко, завідувач відділу аспірантури НУБіП України. «В процесі навчання та дослідницької роботи здобувачі освіти різних рівнів, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання» – відмітив доповідач.

    Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з обліку і оподаткування НУБіП України Альона Юрлова, розповіла наскільки важливою, на її погляд, у підготовці доктора філософії є педагогічна практика.

      По закінченню виступів в обговоренні прийняли участь представники академічної спільноти, роботодавці, члени проектних груп, представники групи забезпечення освітніх програм (першого та другого) рівнів вищої освіти та освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти та здобувачі освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» підготовки фахівців PhD доктор філософії із спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

     Учасники зустрічі впевнені що за підтримки держави та виважених її дій щодо потреби у фахівцях з обліку і оподаткування, від яких залежить достовірність інформаційного відображення та життєдіяльність підприємств різних форм власності, дієвість контрольної функції щодо своєчасності наповнення державного бюджету країни підвищиться рейтинг та зацікавленість до даної професії. «Без бухгалтерів немає майбутнього!» підкреслила Л. Гуцаленко.

     Обговорення було цікавим та корисним для всіх присутніх, в тому числі аспірантів та магістрів спеціальності 071 Облік і оподаткування. Здобувачі мали змогу задати питання, які їх цікавлять, та отримати фахові відповіді експерта.

     На завершення заходу професор Любов Гуцаленко подякувала учасникам круглого столу за цікаві доповіді, корисну зустріч та поради в напрямі покращення підготовки здобувачів за спеціальністю «Облік і оподаткування», побажала всім присутнім наукових здобутків та плідної праці під мирним небом нашої рідної України.

 

Людмила Мельянкова,
доцент кафедри обліку та оподаткування

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook