Співробітники кафедри

Завідувач кафедри
Шинкарук Лідія Василівна

Тел.: 067 235-20-29

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України 

Освіта: Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», кваліфікація «товарознавець вищої кваліфікації» (1986р.) 

Тема кандидатської дисертації: «Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект)», спеціальність «Економічна теорія» (2000р.)  

Тема докторської дисертації: «Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України», спеціальність «Економічна теорія та історія економічної думки» (2007р.) 

Вчені звання:

доцент кафедри економічної теорії та менеджменту (2002р.)

професор, спеціальність «Економіка та управління національним господарством»  (2012р.)

член-кореспондент НАН України,  спеціальність «Економіка промисловості» (2012р.)

Наукові інтереси: економічне зростання та структурні зміни в економіці; макроекономічне моделювання, моделі загальної та часткової рівноваги, міжгалузевого балансу; макроекономічне прогнозування; інвестиційний клімат; структурна політика; зовнішньоекономічна політика, аналіз інтеграційних ефектів; секторальні перспективи модернізації національної економіки; стратегічне планування; управління міжнародними проектами. 

Наукові досягнення:

розвиток наукової школи у галузі макроекономіки (економічне зростання та структурні зміни в економіці) та прогнозування (структурні зміни в національній економіці з урахуванням основних факторів зовнішнього впливу);

дослідження актуальних проблем економіки промисловості у контексті формування ефективної структури як реального сектора, так і економіки в цілому;

визначення особливостей перебігу структурних трансформацій національної економіки та розроблення методичних підходів до прогнозування структурних змін в економіці України з урахуванням основних факторів впливу макроекономічних темпів і пропорцій розвитку світової економіки та ефектів участі у інтеграційних процесах в середньо- та довгостроковій перспективі. 

Підготовка наукових кадрів:

5 кандидатів наук та 2 доктори наук.  

Членство у спеціалізованих вчених радах:

Д 26.004.01 Національного університету біоресурсів і природокористування України

К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Членство у редколегіях та редакційних радах:

фахові видання України «Економіка і прогнозування», «Економічна теорія», «Економіка і менеджмент культури», «Проблеми економіки та політичної економії»

Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal)

Науковий електронний журнал «Управління і сталий розвиток» (голова редакційної ради) 

Співпраця з органами державної влади:

Член урядових робочих груп з підготовки заходів щодо переорієнтації наукового та науково-технічного потенціалу держави на забезпечення конкретних потреб розвитку національної економіки, заходів промислової політики в умовах сучасних глобалізаційних процесів та їх впливу на подальший розвиток національної економіки, проведення аналізу наслідків інтеграційних процесів для економіки.

Член робочої групи при Комітеті з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради України. 

Підвищення кваліфікації:

1. Семінар-практикум «Нові зміни нормативно-правової бази здійснення державних закупівель», м. Ялта (2013р.)

2. Тренінг Центрально-європейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC), Академічного Інкубатора Підприємництва (AIP),  Мережі пунктів Європейської Інформації Europe  Direct, Вищої Школи Інформатики (WSInf) (м. Бидгощ, Польща) «Написання проектів. Фонди ЄС», м. Львів (2015р.)

3. Вища школа інформатики та мистецтв в Лодзі, Факультет Інформатики та Управління, Післядипломна Освіта «Менеджер європейських проектів  в фінансовій перспективі 2014-2020» (2015-2016р.)

4. Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів ІV рівнів акредитації за тематикою «Інновація в освіті» ‒ ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2016р.)

5. ПФ НУБіП семінар «International Cambridge exams – the Challenges of today» (2016р.)

6. ГПФ НУБіП семінар «Developing your listening skills for Cambridge English: First. – Ten Easy Ways to build Exam Confidence» (2016р.)

7.Seminar "Information Technologies in Management" in University of Economics, Prague (2017р.)

8. Підвищення кваліфікації за програмою «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science»  ‒ ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2017 р.)

9. Iowa State University, College of Agriculture and Life Sciences Certificate of attendance awarded to Lidia Shynkaruk Enhancing American English Kyiv, NULES (2017)

10. Seminar Foreign-language student’s development in the coordinates of Eurointergation processes in Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (2017)

Нагороди:

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002р.), Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2013р.)

Google Scholar:  h-індекс - 11, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 380

https://scholar.google.com.ua/citations?user=W3FmEooAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7434-1495

Публікації 

 

професор
Попова Ольга Леонтіївна

Тел.: 044 527-80-81

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, професор
Освіта: Українськаордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, спеціальність «Економіка і організація сільського господарства», кваліфікація «економіст-організатор сільськогосподарського виробництва» (1983р.)

Тема кандидатської дисертації: «Кооперация личного подсобного хозяйства с общественным производством АПК» (1989р.)  

Тема докторської дисертації: «Економічний механізм сталого розвитку аграрної сфери», спеціальність «Економіка та управління національним господарством» (2009р.)   

Вчене звання:

професор кафедри економіки підприємства (2015р.) 

Наукові інтереси: економіка, екологія, сталий розвиток, аграрний і сільський розвиток  

Членство у спеціалізованих вчених радах:

Д 26.004.01 Національного університету біоресурсів і природокористування України   

Підвищення кваліфікації:

Польсько-український семінар-проект «Підтримка дій Міністерства сільського господарства України щодо створення інституцій та юридичної системи як факторів, що обумовлюють розвиток екологічного сільського господарства. Використання досвіду польського екологічного дорадництва». Польща, Центр Сільськогосподарського дорадництва у Брвінові (2006р.)

Семінар-підвищення кваліфікації «Належна сільськогосподарська практика та безпека харчів». Польща, Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва у Гданську, Відділ у Старому Полі (2007р.)

Курс підвищення кваліфікації на тему «Економіка виробництва». Університет ім.. Мартіна Лютера Галле-Віттенберг, Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі у співпраці з Інститутом економіки та прогнозування НАН України (2010р.)

Международный семинар «Современное жилищное строительство как локомотив комплексного развития и преобразования села, улучшения качества жизни населения».Правительство Республики Узбекистан (2013г.)

International Workshop on «Women Еntrepreneurs and Information and Communication Technologies (ICTs)», Israel, The Golda Meir Mount Carmel International Training Center (MCTC) (2013)

Нагороди:

Подяка Голови Київської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування (2014р.) 

Наукометричні дані:

Google Scholar:  h-індекс - 11, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 504

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yN_yF24AAAAJ&hl=ru

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4338-592X

 

доцент
Дєліні Марина Миколаївна

Тел.: 099 01-36-111

Електронна пошта: [email protected]

доктор економічних наук, доцент

Освіта: Донецький державний університет управління, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (2004 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Механізми розвитку соціального захисту населення України», спеціальність «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» (2010 р.)

Тема докторської дисертації: «Трансформація інституційних засад формування механізму соціально-економічної відповідальності підприємництва в національній економіці», спеціальність «Економіка та управління національним господарством» (2018 р.)

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (2014 р.)

Наукові інтереси: соціальний захист населення, соціально-економічна відповідальність підприємництва, соціальні інвестиції, економіка ЄС, екологічний менеджмент, сталий розвиток.

Підвищення кваліфікації:

- Стажування «Сучасний університет - проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», м. Лодзь (березень 2015 р.)
- Курс «MS Excel: Бізнес-аналіз та прогнозування» (липень-серпень 2019 р.)

Наукометричні дані:

Google Scholar:  h-індекс - 5, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 74

scholar.google.com.ua/citations

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1016-2305

Scopus Author ID: www.scopus.com/authid/detail.uri

ResearcherID: publons.com/researcher/2252874/maryna-dielini/

Публікації

 

доцент
Ралко Олександра Сергіївна

Тел.: 093 764-00-15

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Національний університет харчових технологій, спеціаліст з економіки підприємництва (2009 р.)

Тема дисертації: «Організаційний розвиток підприємства та визначення критеріїв його ефективності», спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (2012 р.)

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту (2015 р.)

Наукові інтереси: комерціалізація наукових досліджень, сучасні реструктуризаційні процеси корпорацій в умовах глобалізації, євроінтеграційні пріоритети розвитку національного бізнесу 

Стажування:

Щецинський університет (м. Щецин, Польща).

Вільнюський університет (м. Вільнюс та м. Каунас, Литва)

Сент Галленський інститут системного менеджменту (м. Сент Галлен, Швейцарія)

Ліцей загальної освіти та сільськогосподарської техніки (м. Шартр, Франція)

Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Польща)

Наукометричні дані:

Google Scholar:  h-індекс - 2, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 19

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0y57fj0AAAAJ&hl=uk

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3634-6770  

Scopus Author ID: 56198696800

ResearcherID: F-3082-2015

Публікації

 

доцент
Орехівський Віктор Григорович

Тел.: 096 369-65-05

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Національний аграрний університет, спеціальність «Аграрний менеджмент» (зовнішньоекономічна діяльність), кваліфікація «менеджер-економіст» (1996р.)

Тема дисертації: «Маркетингова трансформація зернового ринку України», спеціальність «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» (2002р.)

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту (2006р.)

Наукові інтереси: менеджмент; управління персоналом; логістика, управління інвестиціями

Підвищення кваліфікації:

Програма Tempus-Tacis:  Humboldt University, м.Берлін, Німеччина; Ghent University, Бельгія (09-12.2001р.)

Грант на наукові дослідження від уряду Бельгії: Ghent University (01-12.2003р.)

Faculty Exchange Program 2014, USDA (07-12.2014р.)

Курси підвищення кваліфікації в НУБіП України та інших ВНЗ (2015-2017рр.)

ГПФ НУБіП семінар «Developing your listening skills for Cambridge English: First. – Ten Easy Ways to build Exam Confidence» (2016 р.)

Erasmus+ Program Staff Mobility for Teaching (STA-T), University of Lleida, Spain, 02.2018

Наукометричні дані:

h-індекс - 2, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 8

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=V6mploAAAAAJ&hl=uk

Публікації

 

 

 

доцент
Аксентюк Мар’яна Миколаївна

Тел.: 098 219-61-64

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Подільський державний аграрно-технічний університет, магістр з обліку і аудиту (2005р.)

Тема дисертації: «Формування адаптивної системи контролінгу в менеджменті аграрних підприємств», спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (2008р.)

 

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту (2012р.)

Наукові інтереси: контролінг, менеджмент організаціі, стратегічний розвиток  

Підвищення кваліфікації:

ГПФ НУБіП семінар «Developing your listening skills for Cambridge English: First. – Ten Easy Ways to build Exam Confidence» (2016р.) 

Наукометричні дані:

Google Scholar: h-індекс - 5, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 74

https://scholar.google.com/citations?user=FBwVOP8AAAAJ&hl=uk

Публікації

 

 

доцент
Свердан Михайло Михайлович

Тел.: 044 527-80-81

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Чернівецький державний університет, спеціальність «Фінанси та кредит», кваліфікація «економіст» (1997р.)

Тема кандидатської дисертації: «Прибутковість акціонерних товариств»,  спеціальність «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2002р.) 
Вчене звання:

доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту (2015р.) 

Наукові інтереси: державні фінанси, оподаткування, державний кредит і державний борг

Наукометричні дані:

Google Scholar:  h-індекс - 6, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 94

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CkhQHSYAAAAJ&hl=ru

 

 

доцент
Лобунець Тетяна Валеріївна

Тел.: 097 440-50-01

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

Освіта: Національний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «економіст-бухгалтер» (2002 р.)

Тема дисертації: «Регулятори і важелі інвестиційного процесу в корпоративному секторі України», спеціальність «Економіка та управління національним господарством» (2013 р.)

Наукові інтереси: державне регулювання інвестиційного процесу, проектний менеджмент, управління фінансами, бізнес-адміністрування.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації, Академічне співтовариство ім. Міхала Балудянського, Краків (Польща) – Кошице (Словаччина) (2015 р.)

«Школа ефективного урядування: адвокасі», Інститут політики та урядування (м.Київ) (2015-2016 рр.)

Підвищення кваліфікації, Східно-Європейський інститут психології (м.Київ) (2016 р.)

Публікації

 

доцент
Алексеєва Катерина Андріївна

Тел.: 099 136-60-19

Електронна пошта: [email protected]

кандидат наук з державного управління, доцент

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст із знанням англійської та німецької мов» (2005 р.); Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, спеціальність «Філологія», кваліфікація «вчитель англійської мови та зарубіжної літератури» (2017 р.)

Тема  дисертації: «Державна інноваційна політика в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки», спеціальність «Механізми державного управління»  (2009 р.)

Вчене звання: доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту (2019р.)

Наукові інтереси: державне управління, державне регулювання економіки, зокрема антикризове управління, запобігання виникненню та наростанню економічних та соціальних криз.

Підвищення кваліфікації:

«Training program for the scientific and pedagogical staff», Mendel University, Czech Republic (2017 р.)

Наукометричні дані:

Google Scholar: h-індекс - 4, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 22

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LjZQNQgAAAAJ&hl=uk

Публікації

 

 

доцент
Власенко Тетяна Олексіївна

Тел.: 067 967-07-37

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

Освіта: Національний аграрний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація «економіст-фінансист» (2001 р.)

Тема дисертації: «Економічна ефективність підприємств інтенсивного птахівництва», спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (2016 р.) 

Підвищення кваліфікації: 

«Педагогічна майстерність викладання англійською мовою для викладачів ННІ бізнесу», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти (2013 р.)

«Власники особистих селянських та фермерських господарств, які надають послуги з сільського зеленого туризму», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти (2014 р.)

ПФ НУБіП семінар «International Cambridge exams – the Challenges of today» (2016 р.)

ГПФ НУБіП семінар «Developing your listening skills for Cambridge English: First. – Ten Easy Ways to build Exam Confidence» (2016 р.) 

Підвищення кваліфікації за програмою «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science»  ‒ ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2017 р.)

Наукометричні дані: 

Google Scholar: h-індекс - 1, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 1

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aPauYKsAAAAJ&hl=uk

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2999-7441

Публікації

 

 

тренер-експерт, представник роботодавців
Луцков Віталій Олегович

Тел.: 050 684-68-24

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, кваліфікація «магістр з економічної кібернетики, економіст-кібернетик» (2008 р.); Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, кваліфікація «бакалавр права» (2015 р.).

Тема дисертації: «Структурна політика як чинник економічного зростання України», спеціальність «Економіка та управління національним господарством» (2014 р.)

Наукові інтереси: економіка, менеджмент, управління, структурна політика, антикризовий менеджмент, проектний менеджмент, стратегічне управління, економічне прогнозування, моделювання, макро- та мікроаналіз.

Підвищення кваліфікації:

«Комп’ютерні методи та моделі економічного прогнозування», Науково-учбовий центр прикладної інформатики Національної академії наук України (2010 р.)

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів ІV рівнів акредитації за тематикою «Інновація в освіті» ‒ ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2016 р.)

ПФ НУБіП семінар «International Cambridge exams – the Challenges of today» (2016 р.)

ГПФ НУБіП семінар «Developing your listening skills for Cambridge English: First. – Ten Easy Ways to build Exam Confidence» (2016 р.)

Підвищення кваліфікації за програмою «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science»  ‒ ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2017 р.)

Наукометричні дані:

Google Scholar: h-індекс - 3, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 50.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uHXaf4YAAAAJ&hl=uk.

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9144-1992

Публікації

 

 

доцент
Суханова Алла Валеріївна

Тел.: 097 352-46-36

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

Освіта: Академія державної податкової служби України, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «економіст» (2003 р.)

Тема  дисертації: «Механізми формування конкурентних переваг економіки регіону», спеціальність «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»  (2016 р.)

 Наукові інтереси: розвиток малого підприємництва в Україні, інвестиційна діяльність підприємств, фінансове планування, фінансування інвестиційних проектів, контролінг

 Підвищення кваліфікації: 

- Інститут післядипломної освіти ДННУ "Академія фінансового управління", сертифікат 12 СПК 985653, 1.10 - 31.10.2013 р.

- Закордонне стажування - Ekonomy and Finances: Modern Concepts and Techniques 120 HORS 23-28.01.2017p. The UNIVERSITY OF ZIELONA GORA (POLAND (4 CREDITS ECTS) (23-28.01.2017р.)

- Навчальний курс з гендерно-орієнтованого бюджетування в рамках реалізації Проекту "Гендерне бюджетування в Україні", за сприяння Міністерства фінансів України та фінансової підтримки Швеції (01.06-05.12.2018р.)

 Наукометричні дані: 

Google Scholar:

h-індекс - 2, i10- індекс – 1, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 183

scholar.google.com.ua/citations

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7238-7484

Публікації

 

 

старший викладач
Дергач Анна Вадимівна

Тел.: 044 527-80-81

Електронна пошта: [email protected]

кандидат наук з державного управління

Освіта: Український інститут розвитку фондового ринку КНЕУ ім.В.Гетьмана, спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансового ринку (2004 р.); Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність «Державне управління», кваліфікація магістр державного управління (2013 р.)

Тема  дисертації: «Механізми державного управління міграційними процесами в Україні», спеціальність «Механізми державного управління»  (2018 р.) 

Наукові інтереси: державне управління, аналіз економічної політики, механізми регулювання економіки, зокрема у сфері міграції населення і капіталу

Підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації наукових працівників установ НААН України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки ‒ ННЦ  «Інститут аграрної економіки» (2019 р.)

Практична діяльність: Досвід роботи на посадах державної служби та в органах місцевого самоврядування понад 18 років. Має 9 ранг державного службовця. 

Нагороди: Подяка Голови Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за сумлінну працю та високий професіоналізм (2004 р.)

Публікації

 

 

доцент
Сова Олена Юріївна

Тел.: 044 527-80-81

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Фінанси», диплом магістра з економіки з відзнакою (2003 р.)

Тема дисертації: «Фінансовий механізм управління дефіцитом державного бюджету України», спеціальність «Гроші, фінанси і кредит» (2012 р.)

Вчене звання: доцент кафедри національної економіки та фінансів (2019 р.)

Наукові інтереси: домінанти та пріоритети проектного фінансування в сучасних економічних умовах; проблеми та перспективи розвитку інвестиційного ринку України; теорія і практика антикризового управління підприємствами; роль і функції менеджера в забезпеченні стабільності функціонування проектної команди

Підвищення кваліфікації:

- «Спеціаліст вищої категорії», ДОНМС КМДА (2016 р.)
- «Бізнес-аналітик», Київський університет ринкових відносин (2017 р.)
- Виробниче стажування (2019 р.)

Наукометричні дані:

Google Scholar: h-індекс - 5, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 49

scholar.google.com.ua/citations

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6386-6432

Researcher ID:  U-8307-2018

 Публікації

 

 

доцент
Гаврилюк Віталій Петрович

Тел.: 097 960-69-64

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: факультет економіки та підприємництва Вінницького державного аграрного університету, кваліфікація магістр з обліку і аудиту (2005 р.)

Тема дисертації: «Формування та розподіл доходів підприємств із сезонним характером виробництва: обліково-аналітичний аспект», спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» (2009 р.)

Вчене звання: доцент кафедри економічної теорії (2015 р.)

Наукові інтереси: соціально-економічні процеси в економіці, комерціалізація наукових досліджень

Стажування:
Варшавський університет наук про життя (м. Варшава, Польща), 2013 р.

Наукометричні дані:

Google Scholar: h-індекс - 1, загальна кількість цитувань наукових публікацій - 3
scholar.google.ru/citations

ORCID ID:

Scopus Author ID:
ResearcherID:

ID Web of Science: Q-6653-2017

Публікації

 

доцент
Титарчук Ірина Миколаївна

Тел.: 044 527-80-81

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Національний аграрний університет, спеціальність «Фінанси і кредит» (2001); Wyzsza Skola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi, Poland (Manager projektow europejskich w perspektywie budzetowej 2014-2020); Національний університет біоресурсів і природокористування України, Менеджмент, Управління навчальними закладами (2018); Київська школа економіки («Управління публічними фінансами» 2019)

Тема кандидатської дисертації: «Державна підтримка сільського господарства в умовах трансформації економіки АПК» (2006 р.)

Вчене звання: доцент кафедри фінансів (2014)

Наукові інтереси: інвестиції, проектний менеджмент, державна підтримка АПК, економіка та фінанси, e-government, бізнес аналітика, e-budget

Стажування:
1. Wyzsza Skola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi, Poland (WSInf), Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок, 10.05 – 16.05.2015 р., Польща
2. 18-25.03.2015 р., East European Institute of Psychology Jagiellonian University - Програма професійного розвитку викладача, Krakov, Poland
3. 07.12-18.12.2015, НУБіП України, ННІ післядипломної освіти - Викладання економічних дисциплін, Київ
4. Analytical Boutique, сертифікат, Бізнес-аналіз. Бізнес-прогнозування, № 436 від 14.11.2015 р., 12-14.11.2015 р., Київ
5. 04.01-03.02.2016 - Бориспільська ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області та НУБіП України - Практичні аспекти роботи податківця, Київська область
6. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації, за спеціальністю «Фінанси і кредит», 08.02-19.02.2016., Київ
7. 23-30.04.2016 р. Стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації, 3 Moduls and self-study assignment, м. Прага (Чехія)
8. 27.08-04.09.2016 р. - Стажування у Західно-Фінляндському коледжі, Фінляндія
9. 16.01-14.02.2017 р., ТОВ «Агрофірма Колос» - Практичне стажування ННП, Київська область
10. University «Prof. d-r Asen Zlatarov», сертифікат, «Economics», 15.06 – 13.09.2017 р., Болгарія
11. 21-24.2018 p., “Financial instruments for the formation of resources in the economy”, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
12. Впровадження середньострокового бюджетного планування (Національна академія фінансів та економіки, м.Гаага, Нідерланди, 24.03-31.03.2019, б/н

Наукометричні дані:
Профіль в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bRTk2KoAAAAJ&hl=uk
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5838-974Х

Публікації

 

завідувач лабораторії
Голєва Марія Сергіївна

Тел.: 063 607-95-92

Електронна пошта: [email protected]

Освіта: Національний університет біоресурсів та природокористування України, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіст (2018 р.)

 

 

завідувач лабораторії
Кендус Дар’я Ігорівна

Тел.: +38(093) 04-62-269

Електронна пошта: [email protected]

Освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація магістр з адміністративного менеджменту

У 2017 році зарахована до аспірантури очної форми навчання на спеціальність 073 «Менеджмент»

 

 

старший лаборант
Миколаєнко Марина Анатоліївна

Тел.: 095 027-88-57

Електронна пошта: [email protected]

Освіта: Національний університет біоресурсів та природокористування України, спеціальність «Соціальна робота»

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook