Застосування інтерактивних методів та технологій при викладанні економічних дисциплін – досвід університетів-партнерів проєкту TOPAS

24 лютого 2020 року
     Підвищення та забезпечення якості підготовки фахівців є одним з найважливіших завдань вищої школи. Адже у процесі навчання необхідно озброїти майбутнього фахівця ґрунтовними знаннями, навчити свідомому, творчому застосуванню знань у практичній діяльності, виробити у студентів потребу в систематичному самовдосконаленні та самоосвіті. Передовий зарубіжний та набутий вітчизняний досвід свідчить, що для кращого засвоєння знань студентами необхідні нові дієві практично-орієнтовані форми і методи навчання, що ґрунтуються на використанні сучасних інформаційних технологій.

     З метою вивчення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду застосування сучасних методів та технологій при викладанні економічних дисциплін на базі економічного факультету 20 лютого 2020 р. проведено навчально-методичний семінар «в рамках проєкту ЄС ERASMUS+ «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/TOPAS».

     Модератором семінару виступив декан економічного факультету Анатолій Діброва.

     На семінарі, учасники проєкту TOPAS від університету, представили викладачам та студентам інноваційні підходи викладання, що застосовуються в навчальному процесі Коледжі університету Ріттл (Великобританія).

     Зокрема, директор ННЦ міжнародної діяльності Олександр Лабенко детально проаналізував можливості застосування в навчальному процесі наступних методів: problem based learning (навчання через вирішення завдання на конкретному прикладі) та flipped classroom («перевернутий» клас – коли студент попередньо до занять ознайомлюється з лекційним матеріалом та повинен підготувати запитання, на які самостійно не зміг знайти відповіді або ж ті питання які потребують додаткового пояснення).

     Аспірант Максим Діброва на семінарі акцентував увагу на необхідності використання в навчальному процесі такого прийому як дебатів між студентами. Адже це дозволяє студентові висловити свою думку та вимагає аргументовано фахово вести дискусію з опонентом розвиваючи аналітичні здібності. Також Максим зупинився на тому, що відносини між студентом та викладачем в західних університетах будуються на довірі один до одного, у цих відносинах важлива думка кожної сторони.
     Асистент Оксана Вітряк зосередила свою увагу на широкому застосуванні в навчальному процесі постерних презентацій, поєднання лекцій з практичними заняття.

     Значний інтерес серед присутніх викладачів та студентів викликав проведений практичний тренінг який провели доцент кафедри економічної кібернетики Катерина Тужик та асистент Оксана Вітряк із застосуванням програмних продуктів Kahoot та Socrative. В опитуванні щодо застосування ІКТ в навчальному процесі прийняло 27 чоловік. Використання вищезазначених програм дозволяє здійснювати опитування студентів, а також мати зворотній зв'язок з аудиторією.

     Старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД Голомша Ольга виступила з цікавою доповіддю щодо застосування ІКТ у Вроцлавському університет природничих наук. Студенти економічного факультету учасники проєкту TOPAS Лобода Віталій та Анна Роговська поділилися своїм досвідом навчання у Коледжі університету Ріттл (Великобританія), а Іван Оліфер – в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Ясі (Румунія).

     На завершення семінару відбулося жваве обговорення застосування сучасних методів та прийомів в навчальному процесі, які представили учасники проєкту TOPAS від університету.

     Учасники дискусії зійшлися на тому, що застосування інноваційних методів і технологій викладання економічних дисциплін дозволяють поглибити засвоєння знань, умінь і навичок, підвищують мотивацію студентів та заохочують до самостійного пошуку відповідей на проблемні питання, стимулюють до співпраці в колективі, а також необхідності розширення свого кругозору, розвитку себе, як особистості.

Нагорний Віталій,
заступник декана економічного факультету 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook