Обговорення та затвердження змісту освітніх програм для вступників на ОС «Бакалавр», «Магістр», PhD доктор філософії 2021 року та їх навчальних планів у відповідності до вимог стандартів вищої освіти, звіт про діяльність навчально-наукових лабораторій н

24 лютого 2021 року

 

       23 лютого 2021 року відбулося засідання вченої ради економічного факультету. До порядку денного були включені наступні питання: обрання голови Вченої ради, обрання заступника голови та секретаря Вченої ради, про присвоєння вчених звань, про обговорення та затвердження змісту освітніх програм для вступників на ОС «Бакалавр», «Магістр», PhD доктор філософії 2021 року  та їх навчальних планів у відповідності до вимог стандартів вищої  освіти, звіт про діяльність навчально-наукових лабораторій економічного факультету тощо.

Згідно Положення про вчену раду економічного факультету на засіданні таємним голосуванням одноголосно обрали головою вченої ради декана економічного факультету, професора Діброву А.Д. Відкритим голосуванням було обрано заступника голови вченої ради – завідувача кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, професора, член-кореспондента НААН України Ільчука М.М.  та секретаря вченої ради – доцента кафедри фінансів Олійник Л.А.

На вченій раді було загострено увагу на фокусі освітніх програм для вступників на ОС «Бакалавр», «Магістр», PhD доктор філософії 2021 року, уточнено навчальні плани, обговорено та затверджено зміст освітніх програм.

Гаранти освітніх програм зосередились на тому, що освітні програми були сформовані враховуючи пропозиції стейкхолдерів, роботодавців, викладачів,  студентів та  аспірантів задля посилення освітніх компонент і досягнення програмних результатів навчання здобувачами.

Завідувачі кафедр Вдовенко Н.М., Давиденко Н.М., Ільчук М.М.,    Калюга Є.В., Лазаришина І.Д. доповіли про діяльність навчально-наукових лабораторій економічного факультету та зазначили, що в цих лабораторіях проводяться заняття та в результаті застосування програмних продуктів - захищаються курсові,  проводяться наукові дослідження тощо.

Вченою радою було затверджено план видання та перевидання навчально-методичної літератури, затверджено тематику бакалаврських і магістерських робіт та розглянуто і рекомендовано до затвердження освітньо-професійні  програми та їх навчальні плани: «Корпоративні фінанси» (гарант Біляк Ю.В.) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» і «Міжнародна економіка» (гарант Кірейцева О.В.)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Також вчена рада привітала з Ювілеєм доцента кафедри економіки підприємства ім. професора І.Н. Романенка Степасюк Людмилу Михайлівну.

Лариса Олійник,

секретар Вченої ради

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook