Економічний факультет

Наукова робота

 Основні напрями наукових досліджень економічного факультету

 •  Ефективність розвитку аграрного сектору економіки України в умовах кліматичних змін.
 • Інвестиційний потенціал агарного сектору економіки України.
 • Методологія інформаційного (обліково-аналітичного, обліковоконтрольного, обліково-аудиторського) забезпечення управління оподаткуванням діяльності підприємств/організацій.
 • Обліково-аналітична/обліково-контрольна/обліково-аудиторська система управління формуванням і використанням економічного/інноваційного/трудового/інтелектуального/енергетичного/біологічного/фінансового, асиміляційного потенціалу аграрних формувань.
 • Перспективи розвитку підприємств електронної комерції та їх логістична діяльність.
 • Прикладна розробка новітнього організаційно-економічного механізму регулювання сталого рибальства і аквакультури через розвиток сільських територій.
 • Прикладні рішення забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства у нових умовах функціонування національної економіки.
 • Продовольча безпека України в умовах глобалізації економіки.
 • Розвиток біржової діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів.
 • Сталий розвиток агробізнесу в Україні.
 • Стратегія і тактика розвитку банківської системи України.
 • Теорія, методологія і організація бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування розвитку підприємств різних форм власності та господарювання.
 • Трансформація ринку фінансових послуг в Україні.
 • Удосконалення фінансового механізму природокористування в Україні.

Склад наукової ради

Склад наукової ради економічного факультету затверджено наказом ректора НУБіП України №1060 від 7 жовтня 2021 року:
 • Діброва Анатолій Дмитрович, декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор, голова наукової ради;
 • Негода Юлія Володимирівна, доцент кафедри фінансів, доктор економічних наук, доцент, секретар наукової ради;
 • Байдала Вікторія Володимирівна, завідувач кафедри економіки, доктор економічних наук, професор;
 • Вдовенко Наталія Михайлівна, завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор;
 • Гуцаленко Любов Василівна, завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор;
 • Давиденко Надія Миколаївна, завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор;
 • Єрмаков Олександр Юхимович, професор кафедри економіки, доктор економічних наук, професор;
 • Ільчук Микола Максимович, завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН;
 • Калюга Євгенія Василівна, професор кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор;
 • Кваша Сергій Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, академік НААН;
 • Лазаришина Інна Дмитрівна, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, доктор економічних наук, професор;
 • Лемішко Олена Олександрівна, доцент кафедри фінансів, доктор економічних наук, доцент;
 • Мірзоєва Тетяна Володимирівна, доцент кафедри економіки, доктор економічних наук, доцент;
 • Ткачук Вадим Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку, професор кафедри економіки, доктор економічних наук, професор;
 • Худолій Любов Михайлівна, завідувач кафедри банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор.

Завдання ради

 1. Визначає перспективні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності економічного факультету і вносить пропозиції щодо формування наукової тематики та організації наукових досліджень за цими напрямами.
 2. Здійснює наукову і науково-технічну оцінку та рекомендує вченій раді економічного факультету до затвердження тематику наукових досліджень, вносить пропозиції щодо доцільності їх продовження, а у разі необхідності – припинення виконання окремих наукових тем.
 3. Розглядає та затверджує робочі документи, пов’язані з організацією наукових досліджень (робочі програми, календарні плани тощо).
 4. Розглядає питання стосовно створення нових наукових підрозділів (центрів, відділів, секторів, наукових лабораторій тощо).
 5. Заслуховує та затверджує щорічні звіти директора заступника декана з наукової роботи факультету, керівників наукових тем, керівників наукових лабораторій тощо, рекомендує вченій раді Університету до затвердження звіти докторантів, дає оцінку результатів наукових досліджень.
 6. Розглядає питання ефективного впровадження результатів наукових досліджень у виробництво.
 7. Розглядає і координує питання, пов’язані з видавничою діяльністю економічного факультету. Забезпечує якісне рецензування наукової продукції.
 8. Вирішує питання щодо організації і проведення науково-практичних конференцій, семінарів тощо.
 9. Розглядає питання підготовки наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру Університету: розглядає і затверджує теми дисертаційних робіт аспірантів, докторантів і здобувачів, вносить пропозиції щодо призначення наукових керівників (консультантів), здійснює попередній розгляд докторських і кандидатських дисертацій.
 10. Приймає рішення про подальше перебування аспірантів і докторантів в аспірантурі і докторантурі, або їх відрахування.
 11. Надає дозвіл аспірантам та докторантам на переривання навчання та відпусток з поважних причин.
 12. Розглядає та затверджує результати роботи комісії з атестації наукових працівників.
 13. Вносить пропозиції щодо заміщення (за результатами рейтингу) вакантних посад наукових працівників.
 14. У межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вченого звання старшого дослідника, а також почесних звань Університету.
 15. Розглядає інші питання діяльності економічного факультету, визначені Положенням про економічний факультет, та приймає по них відповідні рішення.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook