Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус № 12, кімн. 113-116.

Тел.: (044) 527-83-46

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Вальчук Олександр Анатолійович

Кандидат ветеринарних наук, доцент

 

Перша історична згадка про кафедру акушерства у складі Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту датована 1937 роком, у мемуарах першого її завідувача доцента К.І. Туркевича, який очолював кафедру до липня 1951 р. У подальшому впродовж 33 років кафедрою завідував професор І.С. Нагорний, з 1985 по 1995 р. – доцент В.П. Поліщук,  з 1996 по 1998 р. – доцент В.М. Лакатош, з 1998 по 2017 р. –  професор В.Й. Любецький, а з червня 2017 року кафедру очолив доцент О.А. Вальчук.

Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин НУБіП України у 2017 році

Вагомим доробком співробітників кафедри всіх поколінь є розбудова навчального процесу, навчальних і наукових лабораторій, проведення наукових досліджень з актуальних питань репродукції тварин і впровадження їх результатів у виробництво, організація і проведення міжнародних форумів (Міжнародна науково-практична конференція «Репродуктологія тварин – виклики сьогодення» присвячена 70-річчю від дня народження професора В.Й.Любецького (2019), Українсько-польський науково-практичний семінар «Актуальні питання відтворення собак та котів» (2019) та ін.). Кафедра є кузнею наукових кадрів із спеціальності 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»: з 2001 до 2015 рр. в спеціалізованій вченій раді Д 26.004.13 в НУБіП України (голова ради проф. В. Й. Любецький, вчений секретар ради доц. В.М. Лакатош) було проведено близько 40 успішних захистів кандидатських і докторських дисертацій за двома спеціальностями. За редакцією професора кафедри В.А. Яблонського видано перший український підручник з акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин з основами андрології (2006 р.), який донині є актуальним. Кафедра є координатором підготовки студентів ОС “Магістр” за магістерською програмою «Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва», а викладачі кафедри проводять заняття для магістрантів з нормативних дисциплін («Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин», «Методи наукових досліджень»), приймають участь у підготовці студентів за магістерськими програмами  «Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин», «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів», «Ветеринарне забезпечення свинарства», «Ветеринарне забезпечення конярства», «Ветеринарне забезпечення здоров’я екзотичних і диких тварин», а також проведять курси підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини. Співробітники кафедри продовжують традиції щодо організації навчального процесу у виробничих умовах: виїзні клінічні заняття, навчальні практики з біотехнології відтворення тварин та акушерства і гінекології, які проводяться на базі навчально-дослідних господарств НУБіП України. Пріоритетними науковими напрямками діяльності кафедри є вдосконалення методів діагностики, терапії та профілактики акушерських і гінекологічних захворювань у корів;  застосування препаратів наночасток для лікування і профілактики акушерської та гінекологічної патології у тварин; організація акушерської та гінекологічної диспансеризація у скотарстві із використанням інформаційних технологій; фізіологія і патологія розмноження собак і котів.

1. Навчальна лабораторія акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, ауд.406, бл.А (завідувач лабораторії к.вет.н., доцент Деркач С.С.)

Основними напрямками діяльності лабораторії є проведення лабораторно-практичних занять з дисциплін “Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології” (із студентами 1 курсу ОС “Магістр” на базі ОС “Бакалавр” ), «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” (зі студентами ОС “Бакалавр” з терміном навчання 4 роки), «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” (зі студентами ОС “Бакалавр” з терміном навчання 3 роки. 

2. Навчальна лабораторія ветеринарного забезпечення здоров'я  жуйних, ауд.121, бл.А (завідувач лабораторії к.вет.н., доцент Бородиня В.І.).

Основними напрямками діяльності лабораторії є проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни “Новітні методи відтворення жуйних” магістерська програма “Ветеринарне забезпечення скотарсва, вівчарства та козівництва” (для ОС “Магістр”, спеціальність 211 – “Ветеринарна медицина”), “Превентивні ветеринарні технології незаразних хвороб жуйних ” – магістерська програма “Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва” (для ОС “Магістр”, спеціальність 211 – “Ветеринарна медицина ”) .

3. Навчальна лабораторія методології наукових досліджень, ауд.117.блА.(завідувач лабораторії к.вет.н., доцент Мазур В.М.).

4. Науково-дослідна лабораторія фізіології та патології репродукції тварин, ауд.107, бл.А.(завідувач лабораторії докт.вет.н., доцент Ковпак В.В.).


Основними  напрямками діяльності лабораторії є:

  • проведення наукових досліджень із використанням тварин господарства для клінічних випробувань новітніх методів у біотехнології відтворення тварин;
  • впровадження наукових розробок та інших досягнень науково-технічного прогресу у галузі біотехнології відтворення тварин, ветеринарного акушерства і гінекології;
  • проведення наукових досліджень із використанням тварин господарства для клінічних випробувань новітніх методів та схем застосування екологічно-безпечних засобів для покращення їх відтворної здатності та молочної продуктивності;
  • використання можливостей Лабораторії для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, лікарів ветеринарної медицини та техніків штучного осіменіння у виробничих умовах.
     

 

Новини

28 серпня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відбулось перше у новому навчальному році засідання наукового гуртка кафедри

30 червня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Вітаємо з Днем народження Валентину Іванівну Бородиню

28 червня 2020
Львівський Національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

Попередній захист кандидатської дисертації

Всі новини

27 травня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Закінчилась дистанційна підсумкова атестація студентів 1 курсу ОС «Магістр»

18 травня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Завершено дистанційне навчання студентів ОС «Магістр» у другому семестрі.

7 травня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Студенти ОС «Магістр» дистанційно склали тест 2-го модуля з курсу «Репродукція дрібних домашніх і екзотичних тварин».

24 березня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Студенти ОС «Магістр» дистанційно склали тест 1-го модуля з курсу «Репродукція дрібних домашніх і екзотичних тварин»

7 лютого 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Вітаємо з днем народження Бриля Василя Сергійовича.

8 грудня 2019
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ВАЛЕНТИНА АНДРІЙОВИЧА ЯБЛОНСЬКОГО!

10 жовтня 2019
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Перше засідання гуртка «Біотехнологія і генетика відтворення тварин»

7 жовтня 2019
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Не тільки навчанням єдиним

6 вересня 2019
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Наставництво – почесний обов’язок і важлива місія

26 квітня 2019
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Підведення підсумків роботи гуртка

27 лютого 2019
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Трансплантація ембріонів корів у дії

29 листопада 2018
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Профорієнтація в Чернігівській області

17 вересня 2018
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

До нового навчального року готові!

16 травня 2018
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин у Фестивалі студентської науки

20 квітня 2018
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Професору Г. М. Калиновському – 80 років!

13 квітня 2018
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Проведено профорієнтаційну роботу з учнями 9-11 класів загальноосвітніх шкіл Фастівського району

27 лютого 2018
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Актуальні питання репродукції дрібних домашніх тварин в ефірі UA. «Перший».

15 лютого 2018
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ МЕТОДИКОЮ ОТРИМАННЯ, РОЗМОРОЖУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ СПЕРМИ ПЛІДНИКІВ

Оголошення

21 вересня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відбудеться вересневе засідання кафедри

30 травня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Молодим науковцям кафедри

22 травня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відбудеться чергове засідання кафедри

13 травня 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Фестиваль студентської науки – 2020.

19 лютого 2020
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відбудеться засідання кафедри

Всі оголошення

6 вересня 2019
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Запрошуємо до виконання наукової роботи і написання магістерських робіт

31 березня 2019
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Репродуктологія тварин – виклики сьогодення»

3 жовтня 2017
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Науковий семінар студентського наукового гуртка «Біотехнологія та генетика відтворення тварин»

Події

15 червня 2020, 7:58
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Вітаємо з днем народження Віталія Васильовича Ковпака

26 травня 2020, 18:50
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відбулось засідання кафедри

19 травня 2020, 13:10
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Вперше в історії кафедри …

5 травня 2020, 12:23
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Вітаємо з днем народження Масаловича Юрія Степановича.

Всі події

29 березня 2020, 0:53
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Вітаємо з днем народження Сергія Степановича Деркача

17 лютого 2020, 20:19
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Практична підготовка – маркер якісної освіти студентів

14 лютого 2020, 22:28
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

«День усіх закоханих» і не тільки – тема зустрічі куратора зі студентами 1 курсу 1 групи

10 лютого 2020, 15:46
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Оцінка якості сперми плідників – один із критеріїв забезпечення ефективності запліднення самиць

16 грудня 2019, 17:02
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Студенти 1 групи 1 курсу відвідали музей історії НУБіП України

9 грудня 2019, 9:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Випускники – гуртківці пройшли апробацію магістерських робіт

29 листопада 2019, 12:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Другий міжнародний форум упродовж осені відбувся на кафедрі акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

7 листопада 2019, 9:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Вітаємо Віктора Михайловича Лакатоша з ювілеєм!

17 жовтня 2019, 11:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Студенти 1 курсу 1 групи факультету ветеринарної медицини відвідали виставу "Грек Зорба", що проходила у театрі ім. І.Франка.

6 вересня 2019, 10:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відзнаки співробітникам кафедри

26 березня 2019, 9:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

60-річчя легендарного препарату Catosal

20 вересня 2018, 23:18
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри «Біотехнологія та генетика відтворення тварин»

19 вересня 2018, 9:06
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відбулась відкрита лекція доцента В.І. Бородині

20 квітня 2018, 13:42
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Участь у практичному семінарі «Ветеринарна репродуктологія. Проблеми та шляхи їх вирішення»

19 березня 2018, 9:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Березневе засідання наукового студентського гуртка «Біотехнологія та генетика відтворення тварин»

23 лютого 2018, 10:00
МВЦ (Броварський проспект, 15)

Семінар: Підвищення ефективності штучного осіменіння ВРХ

14 лютого 2018, 11:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

РЕМОНТНІ РОБОТИ ПРОДОВЖЕНО!

20 грудня 2017, 10:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Обрання на посади

24 березня 2017, 9:00
Факультет ветеринарної медицини

ВИБИРАЄМО ФАХ ЛІКАРЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ!

9 березня 2017, 10:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

СУЧАСНИМИ МЕТОДАМИ ВИЯВЛЕННЯ КОРІВ В ОХОТІ ТА ЇХ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ – ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ КОЖЕН ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

1 березня 2017, 8:57
Національний музей українського народного декоративного мистецтва

27.02.2017 року студенти 1 курсу 2 групи відвідали Національний музей українського народного декоративного мистецтва

6 листопада 2014, 18:00
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Відкриття інтерактивної виставки «Наука заради кращого життя» від компанії «Байєр»

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook