Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Навчальні лабораторії

При кафедрі діють:

1. Навчальна лабораторія акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, якою завідує к.вет.н., доцент Вальчук       О.А. Основними пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є: 

 • Проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни “Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології” із студентами 1 курсу ОС “Магістр” на базі ОР “Бакалавр” .
 • Проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” для студентів ОР“Бакалавр” з терміном навчання 4 роки (Спеціальність 211 – “Ветеринарна медицина”).
 • Проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” для студентів ОР “Бакалавр” з терміном навчання 3 роки (Спеціальність 211 – “Ветеринарна медицина”). 

2. Навчальна лабораторія ветеринарного забезпечення здоров'я  жуйних, якою завідує к.вет.н., доцент Жук Ю.В. Основними пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є:

 • Проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни “Новітні методи відтворення жуйних” магістерська програма “Ветеринарне забезпечення скотарсва, вівчарства та козівництва” (для ОС “Магістр”, спеціальність 211 – “Ветеринарна медицина ”).
 • Проведення лабораторно-практичних занять із дисципліни “Превентивні ветеринарні технології незаразних хвороб жуйних ” – магістерська програма “Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва” (для ОС “Магістр”, спеціальність 211 – “Ветеринарна медицина ”) .

3. Навчальна лабораторія методології наукових досліджень.

4. Науково-дослідна лабораторія фізіології та патології репродукції тварин.

Основними завданням діяльності лабораторій є:

 • засвоєння студентами в умовах виробництва вимог щодо організації і роботи пункту штучного осіменіння;
 • оволодіння студентами навиків виявлення тварин в охоті та методів їх осіменіння;
 • вивчення і засвоєння правил оформлення журналу обліку штучного осіменіння корів та звітної документації щодо стану відтворення тварин;
 • забезпечення організації на сучасному рівні біотехнології відтворення корів і телиць у ВП НУБіП України;
 • оволодіння студентами сучасними методами діагностики вагітності та неплідності корів та телиць;
 • засвоєння студентами в умовах виробництва вимог щодо специфіки організації і роботи родильного відділення;
 • оволодіння студентами навиків діагностики, лікування та профілактики хвороб вагітних та новонароджених тварин;
 • оволодіння студентами навиків у діагностиці, лікуванні та профілактиці акушерської та гінекологічної патології;
 • вивчення і засвоєння правил оформлення журналу акушерської та гінекологічної диспансеризації корів;
 • забезпечення сучасними методами діагностики акушерської та гінекологічної патології корів і телиць у ВП НУБіП України.

Основними пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є:

 • проведення наукових досліджень із використанням тварин господарства для клінічних випробувань новітніх методів у біотехнології відтворення тварин;
 • впровадження наукових розробок та інших досягнень науково-технічного прогресу у галузі біотехнології відтворення тварин, ветеринарного акушерства і гінекології;
 • проведення наукових досліджень із використанням тварин господарства для клінічних випробувань новітніх методів та схем застосування екологічно-безпечних засобів для покращення їх відтворної здатності та молочної продуктивності;
 • використання можливостей Лабораторії для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, лікарів ветеринарної медицини та техніків штучного осіменіння у виробничих умовах.
   

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)