Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Навчальна література

Підручники (посібники)

 1. Методи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині (Навчальний посібник для студентів магістратури, аспірантури та докторантури) / Яблонський В., Яблонська О. – Четверте видання. К.: В-во ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2012. - 297 с.
 2. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / Яблонський В.А., Хомин С.П., Калиновський Г.М. та ін.. / Третє видання/. – Вінниця:Нова книга, 2011. - 608 с.
 3. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби / Калиновський Г.М., Яблонський В.А., Любецький В.Й. та ін. – Житомир: "Полісся", 2011. – 464 с.
 4. Obstetrics, Gynecology аnd Biotechnology of Animal Reproduction / Яблонський В.А. – К., ТОВ “Анва-прінт”, 2009.– 185 с.
 5. Біотехнологічні та молекулярно-генетичні основи відтворення тварин / Яблонський В.А., Хомин С.П., Завірюха В.І. та ін., . – Львів: ТзОв “ВФ «Афіша», 2009. – 218 с.
 6. Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / Яблонський В.А., Хомин С.П., Калиновський Г.М. і ін. . – Друге видання. – Вінниця, Нова Книга, 2008. – 589.
 7. Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології., К., «Мета», 2004.- 319 с.
 8. Яблонський В.А. Біотехнологія відтворення тварин. К., Арістей., 2004. – 296 с.
 9. Яблонський В.А. Трансплантация эмбрионов у сельскохозяйственных животных.- Кишинев, 1988.- 97 с.

Методичні вказівки

 1. Любецький В.Й., Михайлюк М.М. та ін. Класичні та удосконалені методи оваріогістеректомії у сук та кішок.- К.: НАУ, 2001. -14 с.
 2. Любецький В.Й., Жук Ю.В. та ін Діагностування та лікування захворювань дійок вимені у корів.- К.: НАУ,2001.-16 с.
 3. Слепченко В.М. Бородиня В.І та ін. Визначення кількості живих та патологічних форм сперміїв у спермі.- К.: НАУ,2001.-16 с.
 4. Любецький В.Й., Михайлюк М.М. та ін Діагностика та лікування родової та післяродової патології у високопродуктивних молочних кіз.- К.: НАУ, 2001.-14 с.
 5. В.Й.Любецький, Ю.В.Жук, М.М. Михайлюк, В.М. Слепченко, В.І. Бородиня Діагностика та надання допомоги тваринам під час патологічних родів. / Методична розробка з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології» для самостійної роботи студентів. Видавничий центр НАУ. Київ – 2006. – 30 с.
 6. Слепченко В.М., Бородиня В.І., Михайлюк М.М., Жук Ю.В. Штучне осіменіння корів / Методична розробка з курсу «Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» для самостійної роботи студентів ОКР «Магістр». Видавничий центр НАУ. Київ – 2006. – 30 с.
 7. Любецький В.Й., Михайлюк М.М., Жук Ю.В., Бородиня В.І., Слепченко В.М. Хвороби новонароджених тварин / Методична розробка з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології» для самостійної роботи студентів. Видавничий центр НАУ. Київ – 2006. – 24 с.
 8. Яблонський В.А., Слепченко В.М., Бородиня В.І., Жук Ю.В. Artificial insemination of sheep and goats (методична розробка на англійській мові) // К., Видав. центр НАУ. – 2006. – 22 с.
 9. Яблонський В.А., Слепченко В.М., Бородиня В.І., Жук Ю.В. Biotechnology of animal reproduction (методична розробка на англійській мові) // К., Видав. центр НАУ. – 2006. – 15 с.
 10. Яблонський В.А, Любецький В.Й., БерезовськийА.В., Якубчак О.М., Бородиня В.І., Вальчук О.А., Михайлюк М.М. Методичні рекомендації щодо діагностики, лікування та запобігання маститу в тварин. – К.: ”Ветінформ”. – 2007. – 32 с.
 11. Любецький В.Й., Жук Ю.В., Михайлюк М.М. Патологічні роди у тварин (діагностика та надання допомоги). – К., 2007. – 47 с.
 12. Любецький В.Й., Деркач С.С., Слепченко В.М., Михайлюк М.М., Вальчук О.А., Любецький Я.В. Штучне осіменіння собак., – К.: ТОВ «Анва-прінт», 2008.– 40 с.
 13. Слепченко В.М., Бородиня В.І., Михайлюк М.М., Вальчук О.А., Деркач С.С. Штучне осіменіння птахів. – К.,В-во “ Анва-прінт ”, 2008. – 40 с.
 14. Слепченко В.М., Бородиня В.І Сперма. Її отримання, властивості та зберігання. – К., В-во “ Анва-прінт”, 2008. – 80 с.
 15. Слепченко В.М., Бородиня В.І., Михайлюк М.М., Вальчук О.А. Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці. – В-во “Анва-прінт ”, 2008.– 140 с.
 16. Бородиня В.І., Слепченко В.М., Михайлюк М.М., Вальчук О.А. Штучне осіменіння свиней. – В-во “ Анва-прінт ”, 2008. – 54 с.
 17. Любецький В.Й., Михайлюк М.М., Жук Ю.В., Слепченко В.М., Вальчук О.А. Діагностика та лікування субінволюції матки у корів: Методичні вказівки з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології» – К., ТОВ “Анва-прінт”, 2008.– 30 с.
 18. Любецький В.Й., Лакатош В.М., Жук Ю.В., Михайлюк М.М. Щоденник та звіт за виробничу практику. – К., ТОВ “Анва-прінт”, 2009.– 60 с.
 19. Жук Ю.В., Любецький В.Й., Михайлюк М.М. Діагностика, лікування та профілактика дисфункції яєчників у корів. – К.: ТОВ “ Анва-прінт”, 2009. – 32 с.
 20. Любецький В.Й., Михайлюк М.М., Жук Ю.В. Діагностика та лікування субінволюції матки та післяродового метриту корів. – К.: ТОВ “ Анва-прінт”, 2009.– 44 с.
 21. Морфологія та фізіологія статевих органів самців /О.А. Вальчук, В.М. Слепченко, В.І. Бородиня, С.С. Деркач./ Методичні вказівки з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології» – К.: ТОВ «Атопол», – 2009.– 48 с.
 22. Розбавлення та зберігання сперми плідників сільськогосподарських тварин /В.М. Слепченко., В.І. Бородиня, О.А. Вальчук, С.С. Деркач / Методичні вказівки з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології» – К.: ТОВ «Атопол», – 2009.– 32 с.
 23. Приготування розчинів, тампонів, серветок, фільтрів. Знезараження їх та інструментів, що застосовують при штучному осіменінні сільськогосподарських тварин /О.А. Вальчук, В.І. Бородиня, В.М. Слепченко / К.: ТОВ “Атопол”, 2009. – 25 с.
 24. Отримання сперми у плідників та оцінка її якості /О.А. Вальчук, В.М. Слепченко, В.І. Бородиня / К.: ТОВ “Анва-прінт”, 2009. – 165 с.
 25. Любецький В.Й., Михайлюк М.М., Жук Ю.В. Діагностика та лікування тварин з виворотом та випадінням піхви і матки (Методичні вказівки). – К.: ТОВ “ Анва-прінт”, 2010.– 24 с.
 26. Любецький В.Й., Жук Ю.В., Михайлюк М.М., Вальчук О.А., Деркач С.С. Академічна історія хвороби (Методичні вказівки щодо написання історії хвороби з дисципліни “Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин”). – К.: ТОВ “ Анва-прінт”, 2010.– 48 с.
 27. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи / Н.М. Сорока, М.П. Прус, О.А. Вальчук, В.Б. Данілов, В.А Ситнік / К.: ТОВ “Анва-прінт ”, 2010. – 54 с.
 28. Любецький В.Й., Деркач С.С., Слепченко В.М., Жук Ю.В., Вальчук О.А., Михайлюк М.М. та ін. Робоча програма і зошит навчальної практики з біотехнології відтворення тварин (спеціальність 7.130.501). – К.: Видав. центр НУБіП України, 2011. – 23 с.
 29. Мастити у свиноматок: діагностика, лікування та профілактика / Слепченко В.М., Любецький В.Й., Жук Ю.В. та ін. –К., Видавничий центр НУБіП України. – 2012. – 38 с.
 30. Робоча програма і зошит навчальної практики з біотехнології відтворення тварин / Любецький В.Й., ДеркачС.С., Слепченко В.М. та та ін. – К., Видавничий центр НУБіП України. – 2014. – 24 с.
 31. Академічна історія хвороби (методичні вказівки щодо написання історії хвороби з дисципліни “Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин” для студентів факультету ветеринарної медицини за спеціальністю 6.11010 – ветеринарна медицина) / Любецький В.Й., Жук Ю.В. Михайлюк М.М. Вальчук О.А. ДеркачС.С. – К.: ТОВ “ Анва-прінт”, 2014. – 48 с.
 32. Методичні рекомендації "Журнал акушерської та гінекологічної диспансеризації корів ВП НУБіП України / Любецький В.Й., Жук Ю.В., Вальчук О.А., Деркач С.С. – К.: Видав. центр НУБіП України, 2014. – 160 с.


 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій