Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Науково-дослідна робота

На кафедрі акушерства, гінекології функціонує Проблемна науково-дослідна лабораторія “Фізіології та патології відтворення тварин”. Основними пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є:

 • Фізіологія та патологія фетоплацентарного комплексу у корів.
 • Фізіологія та патологія молочної залози у тварин.
 • Розробка методів стимуляції біологічно активних точок (акупунктура, електропунктура, термопунктура), впровадження комплексних фітопрепаратів для лікування акушерсько-гінекологічної патології у корів.
 • Вивчення фізіології та патології перебігу родів, післяродового періоду та методів стимуляції відтворної здатності високопродуктивних корів.
 • Біотехнологія відтворення дрібних домашніх тварин.
 • Біотехнологічні аспекти відтворення свиней.

Пріоритетними науковими напрямками діяльності кафедри є:

 • розробка методів оцінки імунного гомеостазу у корів, його змін у зв’язку з розладами їх відтворної здатності;
 • вдосконалення методів діагностики, терапії та профілактики акушерських та гінекологічних захворювань у високопродуктивних корів;
 • вивчення причин, діагностика та профілактика патології фетоплацентарного комплексу у корів;
 • питання фізіології і патології молочної залози;
 • акушерська та гінекологічна диспансеризація корів;
 • фізіологія і патологія розмноження дрібних тварин.

Співробітниками кафедри проводиться науково-дослідна роботу з держбюджетних, госпдоговірних та ініціативних тематик:

 • Ініціативна тема “Регуляція розмноження собак і котів” (державний реєстраційний номер 0111U008873) – виконавець к.вет.н., доцент В.М. Лакаташ;
 • Ініціативна тема “Розробити сучасні методи лікування та профілактика хвороб яєчників у корів” – виконавець к.вет.н., доцент Ю.В. Жук.
 • Ініціативна тема “Розробити біотехнологічні основи для штучного осіменіння собак.” – виконавці к.вет.н., доцент Деркач С.С.
   

За результатами клініко-експериментальних досліджень отримано 7 патентів на винаходи і корисні моделі.

 

 


 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій