Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Навчальна робота

Дисципліна “Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології”, як клінічна дисципліна, займає провідне місце в системі підготовки і формування фахівців ветеринарної медицини.
Структура курсу з дисципліни для студентів факультету ветеринарної медицини ОС "Магістр" на базі ОР "Бакалавр"  включає: лекції – 30 год., лабораторних занять – 30 год., навчальна практика – 36 год.
Для студентів із скороченим терміном навчання структура курсу включає: лекції – 30 год., лабораторних занять – 90 год., навчальна практика – 36 год.
Структура курсу з дисципліни “Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” для студентів факультету ветеринарної медицини ОР “Бакалавр” з повним терміном навчання 4 р. включає: лекції – 45 год., лабораторних занять – 90 год., навчальна практика – 72 год.
Клінічні заняття з дисциплін проводяться на базі навчально-дослідних господарств Національного університету біоресурсів і природокористування України з метою закріплення теоретичного матеріалу та отримання практичних навичок.
Навчальний процес включає в себе написання студентами курсової роботи у вигляді академічної історії хвороби. Студенти самостійно виконують завдання з проведення курації хворих тварин під час виїзних клінічних занять, проходження навчальної практики в навчально-дослідних господарствах НУБіП України, стаціонарі клініки факультету ветеринарної медицини, а також під час клінічних днів, чергуючи у ветеринарних клініках для дрібних тварин. За результатами отриманих експериментальних досліджень, узагальненнями літературних даних, студент-куратор оформляє академічну історію хвороби. Виконувана робота сприяє закріпленню теоретичних знань отриманих при вивченні дисципліни “Акушерство, гінекологія та біотехнологія розмноження сільськогосподарських тварин з основами андрології”, “Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” і набуттю навичок прийняття самостійних рішень практичної ветеринарної медицини.
Навчальні практики з дисципліни “Біотехнологія відтворення тварин” та “Акушерство і гінекологія” проводяться на базі ВП НУБіП України “Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка”, “Агрономічна дослідна станція”, “НДГ Ворзель” “Немішаєвський агротехнічний коледж”, де студенти відпрацьовують методику отримання сперми від плідників, проводять її візуальну та мікроскопічну оцінку, виявляють тварин у яких проявилась стадія збудження статевого циклу та відпрацьовують методики різних методів штучного осіменіння, опановують практичні навички з клінічних, лабораторних та інструментальних методів діагностики, терапії та профілактики акушерської й гінекологічної патології у тварин, а також хвороб молочної залози.

Проведення виїзного клінічного заняття по темі “УЗД вагітності”


При кафедрі функціонують три наукові студентський гуртки: “Біотехнологія та генетика відтворення тварин”, “Фізіологія та патологія відтворення тварин”, “Фізіологія та патологія молочної залози”.
Студентами-гуртківцями щорічно виконується і успішно захищаються у ЕК 10-15 магістерських робіт під керівництвом викладачів кафедри, матеріали яких, доповідаються на науково-виробничих та міжнародних наукових студентських конференціях.
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій