ОПП ОС Магістр спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ

 

НУБіП України з вересня 2021 року розпочав підготовку фахівців зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем. 
Підготовка здобувачів вищої освіти ОП зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за другим (магістерським) рівнем здійснюється на Гуманітарно-педагогічному факультеті, випусковою є кафедра міжнародних відносин і суспільних наук.
Гарантом ОП є кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Кравченко Наталія Борисівна.
Актуальність запропонованої освітньо-професійної програми полягає, насамперед, у гострій необхідності підготовки сучасних фахівців у сфері міжнародних відносин, готових вирішувати глобальні та національні проблеми, в тому числі в аграрній сфері, задля реалізації національних інтересів, гарантування продовольчої безпеки та сталого розвитку суспільства.
Ключовою метою ОПП є забезпечення системної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, здатних ефективно діяти за різних обставин і умов, системно розв’язуючи різного роду проблеми та вирішуючи задачі у різних сферах взаємодії акторів міжнародних відносин та світової політики.
Особливістю (унікальністю) програми є формування фахівця з міжнародних відносин, який володіє додатковою компетентністю щодо міжнародної взаємодії в аграрній сфері у контексті реалізації національних інтересів України.
Вступники до магістратури на ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» вступають на основі МТНК (магістерський тест з навчальної компетентності) та складають вступні випробування по напряму обраної спеціальності (фаховий вступний іспит). Програми вступних випробувань із фахових дисциплін формують НПП фахової атестаційної комісії. Відповідно до переліку питань із фахового вступного іспиту внесені такі, що враховують особливості підготовки фахівців, передбачені даною ОПП.
Прийом здобувачів на навчання здійснюється відповідно до Правил прийому на навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Підготовка магістрів здійснюється відповідно до Положення про підготовку магістрів в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Детальну інформацію щодо вступу до магістратури на ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можна також отримати на сайті кафедри.

  •  

  • НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Загальна нормативна база 

Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України

Положення про підготовку магістрів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Наказ Про затвердження складу проектної групи ОП

Навчальний план 

          

Освітньо-професійна програма

      

 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Положення про підготовку магістерських робіт

Орієнтовна тематика кваліфікаційних магістерських робіт

Теми магістерських робіт відповідно до наказу

2022 рік

     

2023 рік

          

 

Підготовка і захист кваліфікаційної магістерської роботи

 

Наукові керівники

 

 

Доцент кафедри

Гарант ОПП
КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Експерт з суспільно-політичних питань (зовнішня політика та міжнародна діяльність).
Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, історико-педагогічний факультет в 1990 р.
Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітня програма «Зовнішня політика», 2021р.
Захистила кандидатську дисертацію в 1997 р.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Міжнародне співробітництво в аграрній сфері», «Сучасні тенденції міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти» «Історія української державності», «Туристичне краєзнавство», «Актуальні проблеми історичного дослідження», «Історичні студії та дослідницькі дихотомії».

                

Професор кафедри

БІЛАН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Закінчив історичний факультет Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького в 1998 р.
Закінчив Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кваліфікація «Інформаційний аналітик – міжнародник» з відзнакою в 2022 р.
Кандидатську дисертацію захистив у 2005 р.
Докторську дисертацію захистив у 2014 р.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Країнознавство», «Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки», «Багатостороння дипломатія і механізми регулювання міжнародних відносин».

                      

Доцент кафедри
ГОЛЬЦОВ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Тел.: 527 81 50
Електронна пошта: [email protected]
Доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації
Захистив кандидатьску дисертацію у 1995 р. на тему: «Умови життя сільського населення: суспільно-географічна оцінка територіальних відмінностей (на прикладі Сумської області)».
Захистив докторську дисертацію у 2019 р. на тему: «Геостратегія Російської Федерації на пострадянському просторі».
Викладає дисципліни: «Теорія міжнародних відносин та міжнародні конфлікти», «Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу», «Конфліктологія та теорія переговорів»,«Аграрна дипломатія», «Міжнародні організації та глобальні проблеми»,«Міжнародні системи та глобальний розвиток».

     

Професор кафедри
КАЛУГА ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Тел.: 527-81-71, 067-443-70-54
Електронна пошта: [email protected]
Доктор філософських наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію.
У 2016 р. захистив докторську дисертацію.
Читає лекції і проводить семінарські заняття з низки предметів, зокрема політологія, соціологія, основи світової політики, міжнародні відносини та світова політика.

Детальніше

           
 

Професор кафедри
ЛЮБОВЕЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1988 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистила у 1993 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук захистила у 2006 р.
Проводить заняття з дисципліни «Історія української державності», «Історія міжнародних відносин».
 

           

 

 

Професор кафедри
СТРІЛЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка в 1985 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук захистив у 1992 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук захистив у 2004 р.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук захистив у 2014 р.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Міжнародні організації», «Історія української державності», «Соціологія».

                 

 
 
 

Доцент кафедри
АСАТУРОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Кандидат історичних наук (1988 р.) - всесвітня історія, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Закінчив факультет міжнародних відносин та іноземного законодавства Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1978 р., спеціаліст з міжнародних відносин.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з освітніх компонент «Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»», «Історія дипломатії», «Історія міжнародних відносин», «Основи геополітики і геостратегії», «Сучасні політичні інформаційні системи і технології» та ін.

               
 

Доцент кафедри
ГРУШЕЦЬКИЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Закінчив історичний факультет Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського в 2011 р.
Захистив кандидатську дисертацію в 2014 р.
Сфера інтересів: міжнародні відносини у Центрально-Східній Європі, Українська революція 1917–1921 рр.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Міжнародні відносини та світова політика», «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах».

                          

Доцент кафедри
КРОПИВКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Закінчила факультет електрифікації та автоматизації сільського господарства Української сільськогосподарської академії в 1991 р.
Захистила кандидатську дисертацію в 1997 р.
Читає лекції та проводить заняття з дисципліни «Історія української державності», «Історія української культури», «Музеєзнавство», «Регіоналістика та етнодемографічні процеси в регіонах світу», «Методологія країнознавчих досліджень», «Аграрна політика розвинутих країн світу».

            
 

Доцент кафедри
ЛАНОВЮК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова у 2000 р., історичний факультет.
Закінчила Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кваліфікація «Інформаційний аналітик – міжнародник» з відзнакою в 2022 р.
Захистила кандидатську дисертацію у 2003 р.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Історія української культури», «Музеєзнавство», Актуальні проблеми міжнародних відносин в Азії, Африці та Латинській Америці.


                     

Доцент кафедри
ХАРЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Тел.: 527 81 50
Електронна пошта: [email protected]
Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації
Викладає дисципліни: основи приватних відносин, інформаційне та цивільне право, теорія держави і права.
Захистив кандидатську дисертацію в 2010 р. на тему «Принципи міжнародного економічного права в умовах глобалізації світових господарських відносин»
Володіє англійською мовою.

 

     

Доцент кафедри
ХВІСТ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Тел.: 527-81-16
Електронна пошта: [email protected]
Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Історія», професійна кваліфікація «Історик, викладач історії», 1999 р. Диплом магістра.
Національну академію внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», професійна кваліфікація «Юрист», 2014 р. Диплом спеціаліста, з відзнакою.
Київський університет культури, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 2021 р. Диплом магістра.
Захистила кандидатську дисертацію в 2003 р.
Читає лекції та проводить семінарські заняття з дисциплін «Історія української державності», «Зовнішня політика країн пострадянського простору».

                 

Магістри

1. Вагерич Анастасія Андріївна
2. Вітковський Анатолій Анатолійович
3. Волощук Сергій Віталійович
4. Іващук Максим Володимирович
5. Ільїн Олександр Євгенійович
6. Межеріцький Борис Васильович
7. Мельникова Вікторія Вікторівна
8. Овадчук Андрій Миколайович
9. Огньова Анжеліка Дмитрівна
10. Островський В`ячеслав Петрович
11. Руденко Володимир Юрійович
12. Храпач Єлизавета Віталіївна

 

Конференції, круглі столи, інші науково-комунікативні заходи

Гостьові лекції

Підвищення кваліфікації НПП 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

Робочі програми та силабуси обов’язкових дисциплін

Аграрна дипломатія 

     

Аграрна політика розвинутих країн світу 

     

Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних відносин 

     

Методологія та організація наукових досліджень

     

Міжнародне співробітництво в аграрній сфері

     

Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності

     

Міжнародні системи та глобальний розвиток 

     

Мова дипломатичних документів

     

Практикум перекладу

     

Україна в системі сучасної аграрної світової політики

     

Україна в сучасному геополітичному просторі 

     


Робочі програми та силабуси вибіркових дисциплін 

Глобальна та національна безпека 

         

Економіка зарубіжних країн 

          

Інформаційні операції в міжнародних відносинах

          

Культурно-релігійний чинник в міжнародних відносинах

         

Зовнішньополітичні комунікативні технології 

          

Міжнародна екологічна безпека

     

Міжнародне торговельне право 

          

Політологія міжнародних відносин

          

Публічна та культурна дипломатія

          

Регіональна політика ЄС

          

Світове сільське господарство 

          

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах

     

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ

 

 

Наказ Про направлення на виробничу практику (денна форма навчання), 2022

Наказ Про направлення на виробничу практику (заочна форма навчання), 2022

Наказ Про направлення на виробничу практику (денна форма 2 року навчання), 2023  

 

БАЗИ ПРАКТИК

(договори)

     

          

    

     

 

ОБГОВОРЕННЯ ОПП «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» ДРУГОГО МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Наші стейкхолдери

 

Рецензії


Академічна доброчесність

Положення про Академічну доброчесність
Положення про перевірку на плагіат
Договір про доступ до онлайн-сервісу Unicheck

Скринька довіри

Скринька довіри МОН України

Опитування 2021-2022 н.р.

1. Опитування щодо вибіркових предметів
Результати опитування магістрів щодо вибіркових предметів

2. Опитування щодо якості освітнього процесу
Результати опитування щодо якості освітнього процесу

3. Опитування щодо налаштованостей
Результати опитування щодо налаштованостей 

4. Опитування щодо самоаналізу магістрів та їх залученості до наукової та соціально-культурної роботи
Результати опитування щодо самоаналізу магістрів та їх залученості до наукової та соціально-культурної роботи

5. Опитування щодо якості оцінювання активності студентів та вирішення конфліктів
Результати опитування щодо якості оцінювання активності студентів та вирішення конфліктів

6. Опитування щодо стану соціальних питань та інформаційної оперативності
Результати опитування щодо стану соціальних питань та інформаційної оперативності

7. Опитування щодо доступу та використання інформаційних ресурсів та джерел
Результати опитування щодо доступу та використання інформаційних ресурсів та джерел

8. Опитування стейкхолдерів
Результати щодо опитування стейкхолдерів

9. Опитування щодо самоаналізу НПП
Результати опитування щодо самоаналізу НПП

Опитування 2022-2023 н.р.

1. Вибір дисциплін за уподобанням студентів
Результати опитування магістрів спеціальності МВ щодо вибіркових предметів за уподобанням студентів

 

Ваші зауваження та пропозиції
щодо освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» приймаються

за телефоном: 098-338-28-88 (гарант програми Макаренко Л.П.) або

на електронну пошту: [email protected]

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Матеріально-технічне забезпечення ОП "Міжнародні відносини"

Гуманітарно-педагогічний факультет

Бібліотека НУБІП України

Студмістечко НУБіП України

Спортивні секції та клуби

Студії кафедри культурології

Відеозвіт про життя студентів та НПП гуманітарно-педагогічного факультету у 2021 році

Музей історії університету (віртуальний тур)

Музей лісових звірів та птахів ім. професора О.О. Салганського (віртуальний тур)

Музей анатомії (віртуальний тур)

Огляд військової кафедри НУБіП України

Ескурсійні маршрути НУБіП України

Іпотерапія для студентів

Ботанічний сад НУБіП України

 

 АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

Положення про академічну мобільність

Академічна мобільність забезпечується відповідно до підписаних кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук, гуманітарно-педагогічним факультетом та НУБіП України угод про співпрацю.

          

 

Договір про співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, 2022 р.

Договір на проведення практики студентів НУБіП України з Дипломатичною академією                      України при МЗС України, 2022 р.

Угода про співпрацю НУБіП з Дипломатичною академією України при МЗС України, 2021 р.

Договір на проведення практики студентів Національного педагогічного університету імені              М.П. Драгоманова, 2021 р.

Договір про співробітництво НУБіП України з Українським Інститутом політики, 2021 р.

Договір про співробітництво НУБіП України з Інститутом зовнішньополітичних досліджень,                 2020 р.

Договір про співробітництво НУБіП України з Національним педагогічним університетом імені          М.П. Драгоманова, 2020 р.

Домовленість про співпрацю НУБіП України з Поморською академією в Слупську (м. Слупськ,          Польща), 2019 р.

Договір про міжнародне співробітництво НУБіП України з Університетом імені Проф. д-р Асен          Златаров - Бургас, Болгарія, 2017 р.

Договір про співробітництво НУБіП з Європейською Академією Освіти в Любліні, 2017 р.

Угода про співпрацю НУБіП з Дипломатичною академією України при МЗС України, 2016 р.

Угода про співпрацю НУБіП з Університето Інформатики та Мистецтв (м. Лодзь, Польша),                  2015 р.

 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

 

Підбірка актуальних курсів для магістрів

Результати неформального навчання

Корисні платформи для неформальної освіти

    Українська освітня платформа Prometheus пропонує використовувати понад 100 безкоштовних онлайн-курсів для навчання та самоосвіти. Серед них і різноманітні курси, і універсальна база дисциплін, які стануть у нагоді всім, – «Наука повсякденного мислення», «Навчаймося вчитися: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів», «Академічна доброчесність» «Медіаграмотність: практичні навички», «Фінансовий менеджмент», «Економіка для всіх», «Менеджмент», «Як створити стартап» тощо.

   Безкоштовна освітня платформа Khan Academy надає доступ до декількох тисяч безкоштовних мікролекцій з фінансів, економіки, математики, фізики, хімії, історії, біології, мистецтва, комп’ютерних наук тощо. Усі курси розділені на уроки, які можна переглядати незалежно від обраного курсу.

   Українська студія онлайн-освіти з безкоштовними курсами, інтерактивними підручниками та спецпроєктами для всіх: від школярів і студентів до викладачів, юристів чи економістів. EdEra створює курси різних напрямів: тут і шкільна, і професійна, і громадянська освіта.

   Навчальні курси, проекти, практики

   Навчальні курси, обмін досвідом, поширення кращих практик місцевого самоврядування, співпраця заради сталого розвитку; уміння розробляти "правильні" проєкти розвитку, професійне зростання та надання якісних послуг; використання проєктного підходу у своїй діяльності, просування управління за допомогою проєктів у своїх організаціях.

   Навчальні курси, тренінги з комунікацій

 

НОВИНИ МАГІСТРАТУРИ 

Заключний рубіж подолано: захист магістерських кваліфікаційних робіт магістрами-міжнародниками, 23 листопада 2023 року

Старт на фінішній прямій: передзахист магістерських робіт студентами спеціальності МВ, 6 листопада 2023 року

Магістри-міжнародники заочної форми навчання склали залік із виробничої практики, 5 жовтня 2023 року

Магістри-міжнародники - ініціатори круглого столу «The state and prospects for the development of relations between the EU countries and Ukraine in the agrarian sphere», 4 жовтня 2023 року

Оцінювання знань магістрів-міжнародників, базова бакалаврська освіта яких не є міжнародні відносини, з дисципліни «Зовнішня політика та дипломатія України», 3 жовтня 2023 року

Від здобуття знань до підведення підсумків зі студентами-магістрами міжнародниками базова бакалаврська освіта яких не є міжнародні відносини, 1 жовтня 2023 року

Курс-інтенсив з дисципліни «Зовнішня політика та дипломатія України» із магістрами-міжнародниками базова бакалаврська освіта яких не є міжнародні відносини, 22 вересня 2023 року

Гуртківці кафедри вчаться, дискутують, набувають нових знань, 21 вересня 2023 року

Гуртківці-міжнародники розширюють краєвиди знань, 18 вересня 2023 року

Магістри-міжнародники склали залік із виробничої практики, 11 вересня 2023 року

Міжнародники долучились до віншування національного генія, 30 серпня 2023 року

Триває науково-виробнича практика магістрів-міжнародників, 28 серпня 2023 року

Розпочалася виробнича практика магістрів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 16 серпня 2023 року

Здобуття вищої освіти – важливий та обдуманий крок, 20 липня 2023 року

Ми – випускники бакалаврату обрали для продовження навчання магістратуру за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» кафедри міжнародних відносин і суспільних наук гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, 13 липня 2023 року

Пройшов І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на кафедрі міжнародних відносин і суспільних наук, 24 травня 2023 року

Щиросердно вітаємо студентів-міжнародників, з блискучими перемогами на науковій ниві, 20 травня 2023 року

До 125-річчя НУБіП України. Студенти-міжнародники НУБіП України й під час війни не забувають про науку, 19 травня 2023 року

Магістри-міжнародники до 125-річчя рідного Університету, 14 травня 2023 року

Обговорюємо ретроспективу і перспективу Європейського Союзу в рамках Модуля Жана Моне EVADEM, 4 квітня 2023 року

Дискусія про сучасність і майбутнє України разом із британською дослідницею Джоан Хой, 19 березня 2023 року

Війна Росії проти України: погляди аналітичних центрів Субсахарської Африки - презентація-дискусія, 16 березня 2023 року

Тримаємо Дипломатичний Фронт, 28 лютого 2023 року

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ (до дня спротиву окупації Автономної республіки Крим та м. Севастополя), 24 лютого 2023 року

Онлайн-зустріч в межах проєкту «Студії публічної дипломатії 4.0: експертно про політику, економіку, бізнес та міжкультурні комунікації», 14 лютого 2023 року

Творча зустріч з Крістофером Міллером в Київській школі дипломатичних мистецтв, 10 лютого 2023 року

Напередодні нового семестру, 4 лютого 2023 року

Професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Макаренко Л.П. успішно пройшла важливе навчання для гарантів ОП, 9 січня 2023 року

Успішна акредитація ОПП ОС Магістр спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 15 грудня 2022 року

Перший випуск магістрів-міжнародників, 2 грудня 2022 року

Гібридна й інформаційна війна у теоретичному та прикладному аспектах, 24 листопада 2022 року

Дебютний захист дипломних робіт магістрами спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» гуманітарно-педагогічного факультету, 22 листопада 2022 року

«Agribusiness in Ukraine: International Aspect», 11 листопада 2022 року

Постерна конференція студентів магістратури спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 10 листопада 2022 року

Організація проведення наукових досліджень, академічна доброчесність, науковий інформаційний ресурс в полі зору кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, 28 вересня 2022 року

Програма «подвійний диплом» для магістрів – справа для кращих, 28 вересня 2022

Подяка від Київської школи дипломатичних мистецтв викладачам і студентам кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, 28 вересня 2022

Викладачі та студенти кафедри долучилися до симуляційної гри-тренінгу, 27 вересня 2022

Магістри першого курсу встали до навчання, 26 вересня 2022

ТОВ «СП «Південна аграрно-експортна компанія» – наш стейкхолдер!, 20 вересня 2022 року

-  Підведення підсумків практики магістрів-міжнародників, 17 вересня 2022 року

Магістри-міжнародники – учасники літньої онлайн-академії «Історія в часі війни», 15 вересня 2022 року

- Неформальна освіта як один із шляхів до самореалізації, 11 вересня 2022 року
- Зустріч з начальником відділу двостороннього співробітництва Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 7 вересня 2022 року

Зустріч студентів гуманітарно-педагогічного факультету з представниками ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», 5 вересня 2022 року
- Триває науково-виробнича практика магістрів-міжнародників, 31 серпня 2022 року
- Новий навчальний рік магістри-міжнародники розпочали з практики, 17 серпня 2022 року
- Розпочалася науково-виробнича практика магістрів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 16 серпня 2022 року
- Українська пастка «руського миру», 9 серпня 2022 року

Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук взяла участь у Всеукраїнському форумі «SEB-2022», 20 липня 2022 року
- Роман Буяновський: бути фахівцем у сфері міжнародних відносин  це гідно представляти свою державу на міжнародній арені!, 13 липня 2022 року
- Круглий стіл до 26 річниці прийняття Конституції України, 28 червня 2022 року

-Кар’єрне зростання завжди актуальне, 24 червня 2022 року

-Навчання в магістратурі: особливості в умовах воєнного стану, 22 травня 2022 року
- Зустріч зі стейкхолдером – Головним консультантом секретаріату Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Богданом Ференсом: обговорення освітньої програми, 20 травня 2022 року

Семінари-практикуми для міжнародників: співпрацюємо з внутрішніми стейкхолдерами, 10 травня 2022 року
- Від бакалаврату – до магістратури. Зустріч бакалаврів-міжнародників з адміністрацією гуманітарно-педагогічного факультету, 4 травня 2022 року
- Навчання в магістратурі триває: перші підсумки, 21 лютого 2022 року
- Затребуваність магістрів-міжнародників зростає: зустріч Першим секретарем Директорату публічної дипломатії та комунікацій МЗС України Катериною Білотіл, 9 лютого 2022 року
- Триває ініційована кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук робота онлайн-курсів з підготовки до складання ЄФВВ, 4 лютого 2022 року

Програма подвійних дипломів для магістрів спеціальності «Міжнародні відносини» в дії, 27 січня 2022 року
- Онлайн-курси для підготовки до складання ЄФВВ тривають. В центрі уваги майбутніх вступників до магістратури НУБіП України обговорення теми: «Поняття, види та функції політики» в контексті історичних та сучасних поглядів науковців, 27 січня 2022 року
- Триває ініційована кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук робота онлайн-курсів з підготовки до складання ЄФВВ, 21 січня 2022 року
- Говоримо про державу, а пам’ятаємо про самодостатнього, критично мислячого фахівця. Онлайн-курси для підготовки до складання ЄФВВ тривають, 20 січня 2022 року
- Європейська інтеграція України в центрі уваги майбутніх вступників до магістратури НУБіП, 19 січня 2022 року
- Тривають онлай-курси з підготовки до ЄФВВ в магістратуру за спеціальністю «Міжнародні відносини», 13 січня 2022 року
- Розпочато онлай-курси з підготовки до ЄФВВ в магістратуру за спеціальністю «Міжнародні відносини», 13 січня 2022 року
- Назустріч Дню дипломатичної служби України, 20 грудня 2021 року
- Пригадуємо Всеукраїнський референдум 1991 року разом з Іваном Зайцем, 17 грудня 2021 року
- Готуємось до вступу в магістратуру, 11 листопада 2021 року
- Магістри-міжнародники обговорили проблеми співробітництва в сільськогосподарській галузі, 2 листопада 2021 року
- Зустріч з провідним фахівцем Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС, 26 жовтня 2021 року
- Навчання в магістратурі: перші кроки, 24 жовтня 2021 року

Міждисциплінарну лекцію для гуманітаріїв прочитав координатор програми «Erasmus+» Ян Чапек з Університету Пардубіце, 20 жовтня 2021 року

Магістри-міжнародники цікавляться особливостями та перевагами працевлаштування в аграрному бізнесі, 8 жовтня 2021 року

Трикутник творчої співпраці як вимога часу: магістр-роботодавець-науково-педагогічний працівник, 17 вересня 2021 року

Ольга Трофімцева студентам НУБіП України: про місце України на глобальному агропродовольчому ринку, 16 вересня 2021 року

- Студенти-міжнародники: після бакалаврату – прямий шлях до магістратури, 14 червня 2021 року

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
"МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ" ОС "МАГІСТР"  

 

Назва освітньої програми

Наказ про проведення акредитаційної експертизи

Програма виїзду експертної групи

Відомості про самооцінювання

Сертифікат про акредитацію

ОПП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

ОС «Магістр»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з експертами НАЗЯВО щодо акредитації ОПП
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»

 

РІШЕННЯ
за наслідками розгляду акредитаційної справи

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook