Успішна акредитація ОПП ОС Магістр спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

15 грудня 2022 року

     

Випускова кафедра міжнародних відносин і суспільних наук гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України підтвердила якість освітнього процесу та отримала підтвердження про акредитацію Освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Гарантом ОП є доктор політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Макаренко Лілія Петрівна.

З вересня 2021 року НУБіП України розпочав підготовку фахівців зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем, а у вересні 2022 року наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі з 5 по 7 жовтня 2022 року у складі Паніної Ірини Геннадіївни (керівник експертної групи), кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса; Небаби Наталії Олександрівни, доктора економічних наук, доцента кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів; Шуляка Назарія Олександровича, здобувача вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки.

     

У процесі проведеної експертизи було перевірено та проаналізовано подані матеріали стосовно фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

Експертна група відмітила, що у НУБіП України створено всі умови для підготовки фахівців та високий рівень професорсько-викладацького складу, необхідний для забезпечення освітянської діяльності за заявленою спеціальністю. Крім того експерти підкреслили, що ОП є сучасною і конкурентною, має унікальний фокус, що вирізняє її з-поміж інших ОП в рамках спеціальності 291. Під час проєктування ОП був врахований досвід українських і зарубіжних вишів, широкий спектр тенденцій галузі й регіональний контекст. Структура і зміст ОП дозволяють здобувачу досягати цілей і програмних результатів навчання, набувати загальні й спеціальні компетентності, розвивати соціальні навички. Серед особливостей ОП наступні: - орієнтація на міжнародні відносини в аграрній сфері; - елементи міждисциплінарності ОП, які реалізуються через індивідуальну освітню траєкторію; - тісна співпраця різних структурних підрозділів ЗВО в рамках ОП; - розгалужена система взаємодії з роботодавцями й експертами галузі.

13 грудня 2022 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0957/АС-22 щодо акредитації освітньої програми: Національний університет біоресурсів і природокористування України освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ідентифікатор у ЄДЕБО 50532), рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 29 Міжнародні відносини, спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-професійна та ВИРІШИЛО: Акредитувати освітню програму (протокол № 23 (28), РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи).

Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук висловлює щиру вдячність за постійну допомогу й підтримку в роботі та розвитку нашої магістерської освітньої програми та безпосередньо під час проведення акредитаційної експертизи ректору НУБіП України Ніколаєнко Станіславу Миколайовичу, проректору з науково-педагогічної роботи НУБіП України Шинкаруку Василю Дмитровичу, декану гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України Савицькій Інні Миколаївні.

Дякуємо усім науково-педагогічним працівникам, які забезпечують навчальний процес за освітньою програмою, а також усім структурним підрозділам університету за спільну, результативну роботу.
Окремо висловлюємо вдячність стейкхолдерам, що беруть участь в підготовці здобувачів за освітньою програмою, а також надали свої рецензії та рекомендації з її удосконалення.

Безмежно пишаємось нашими здобувачами вищої освіти, які з легкістю та впевненістю підтвердили не лише правильність вибору ними спеціальності, свій рівень знань та компетенцій, а й з честю продемонстрували усі свої результати під час роботи експертної групи!

Тільки разом – ми неймовірна сила! Працюємо далі за ще кращі результати!

 

     

 

 

 

Колектив кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook