Кафедра соціальної роботи та психології

Завідувач кафедри:
Шмаргун Віталій Миколайович

доктор психологічних наук, професор

 

     У листопаді 2000 р. на підставі рішення вченої ради за наказом ректора була створена кафедра психології та культури сім’ї та побуту, головним завданням якої було:

  • організація та проведення навчальної, наукової, науково-методичної та культурно-виховної робіт зі студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання, слухачами факультетів підготовки та підвищення кваліфікації керівних працівників АПК, підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців АПК та іншими підрозділами Університету, що забезпечують освітню діяльність;
  • проведення актуальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів психолого-педагогічної науки і широке впровадження одержаних результатів у виробництво та навчальний процес;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації НПП;
  • створення, систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень та технічних засобів навчання, комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу;
  • організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути широко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності, а також громадської роботи;
  • підготовка, видання і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції

     У травні 2002 р. у зв’язку із створенням кафедри культурології відбулася зміна назви – кафедра психології. 
     У 2006 р. кафедру перейменовано на кафедру соціальної роботи та психології, як профілюючу у підготовці фахівців за спеціальністю «Соціальна педагогіка».
     Нині кафедру очолює доктор психологічних наук, професор Шмаргун Віталій Миколайович.

 

Новини

Всі новини

17 березня 2016

Майстер-клас

Підрозділи

Інші підрозділи

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)