Аспірантура зі спеціальності 053 "Психологія"

Напрями наукових досліджень

   Аспіранти кафедри психології можуть самостійно пропонувати напрям своїх наукових досліджень, представляючи їх у вигляді наукової доповіді (реферату) представленої на розгляд екзаменаційної комісії кафедри психології.
  Водночас кафедра психології окреслює вступникам (аспірантам) перспективні наукові дослідження, окремі аспекти яких представлені в публікаціях наукових керівників.
Пріоритетні тематики досліджень за ОНП «Психологія»:
1. Психологія навчальної діяльності особистості в екстремальних умовах.
2. Психологія сучасної студентської молоді.
3. Психологія пролонгованої стресостійкості особистості.
4. Психологія становлення особистості майбутнього фахівця в умовах суспільних потрясінь.
5. Психологія розвитку обдарованої особистості в екстремальних умовах.
6. Психологічна допомога особистості в подоланні кризових станів та психотравм.
7. Особливості психологічної реабілітації неповнолітніх, які зазнали травми війни.
8. Розвиток аутопсихологічної компетентості фахівців допомагаючих професій.
9. Психологія адаптації особистості до екстремальних умов та її наслідки.
10. Психологія впливу тоталітарного політичного режиму на світоглядні орієнтації громадян та шляхи їх коригування.
11. Соціально-психологічні чинники розвитку зрілої особистості

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________

 

Портфоліо керівників аспірантів

 

 
       професор кафедри психології, доктор психологічних наук, професор

Шмаргун Віталій Миколайович 

Тел.: 527 83 54

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліни: вікова психологія; психологія успіху; психологія спорту; педагогічна психологія.
Захистив кандидатську дисертацію 2000 р. на тему: "Психолого-педагогічна корекція затримок психічного розвитку дітей".
Захистив докторську дисертацію 2010 р. на тему: "Вікові та індивідуальні психосоматичні особливості як предиктори розумового розвитку дітей".
 

 

В.о. завідувача кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент 
Мартинюк Ірина Анатоліївна

Тел.: 527 83 54

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліни: на бакалавраті: загальна психологія, патопсихологія, експериментальна психологія та основи наукових досліджень, основи психологічного консультування, психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях; у магістратурі: методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; в аспірантурі: інноваційні методики викладання психологічних дисциплін.
Захистила кандидатську дисертацію у 2004 р. на тему: «Розвиток професійно-важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі».
Працює над докторською дисертацією на тему: «Психологія розвитку готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності».

Індекс цитування: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YHY9yzsAAAAJ&hl=ru

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Портфоліо аспірантів

 

аспірантка
Гассаб Оксана Володимирівна
Тел.: 527-83-24
Електронна пошта: [email protected]
Тема дисертаційного дослідження «Формування корпоративної культури в малих організаціях з мультинаціональними колективами» (науковий керівник - професор кафедри психології, професор Шмаргун Віталій Миколайович).

 

аспірантка
Казанцева Ірина Володимирівна
Тел.: 527-83-24
Електронна пошта: [email protected]
Тема дисертаційного дослідження «Особливості управління стресом психологів практиків» (науковий керівник - професор кафедри психології, професор Шмаргун Віталій Миколайович).
 

 

аспірантка
Іванова Інна Олександрівна
Тел.: 527-83-24
Електронна пошта: [email protected]
Тема дисертаційного дослідження «Стильові характеристики мисленнєвої діяльності студентської молоді» (науковий керівник - в.о. завідувача кафедри психології, доцент Мартинюк Ірина Анатоліївна).
      аспірант
     Дудник Юрій Ігорович

       Тел.: 527-83-24

     Електронна пошта: [email protected]
   Тема дисертаційного дослідження «Психологічні особливості навчальної діяльності студентської молоді в           екстремальних умовах» (науковий керівник - в.о. завідувача кафедри психології, доцент Мартинюк Ірина  Анатоліївна)

       Портфоліо   __________________________________________________________________________________________

 

               
аспірантка
Пасічник Олена Валеріївна
Тел.: 527-83-24
Електронна пошта: o.pasichnik@nubip.edu.ua
Тема дисертаційного дослідження «Ресурсні можливості терапевтичних груп у профілактиці й подпланні почуття розчарування особистості на етапі дорослішання» (науковий керівник - доцент кафедри психології, доцент Ярослава Цезарівна Зелінська).
               

 

        

аспірант
Купцов Антон Олександрович
Тел.: 527-83-24
Електронна пошта:[email protected]
Тема дисертаційного дослідження «Когнітивні стилі в структурі управлінської культури менеджерів аграрних компаній» (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Віталій Миколайович Шмаргун).

 

      

аспірантка
Микосянчик Оксана Анатоліївна
Тел.: 527-83-24
Електронна пошта:[email protected]
Тема дисертаційного дослідження «Терапевтичні казки у формуванні копінг-стратегій у дітей» (науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Віталій Миколайович Шмаргун).

 

 

  

аспірантка
Центило-Гіптенко Олеся Леонідівна
Тел.: 527-83-24
Електронна пошта:[email protected]
Тема дисертаційного дослідження «Особливості застосування природотерапії у психологічній реабілітації осіб із травмою війни» (науковий керівник - кандидат психологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри Ірина Анатоліївна Мартинюк).

 

 

Програми вступних випробуваннь підготовки фахівців PhD доктор філософії

 Програма вступного випробування 
 Програма додаткового вступного випробування 
Анкета вступника аспірантури

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Навчальні плани

Навчальний план підготовки фахівців 2020 року вступу
Навчальний план підготовки фахівців 2021 року вступу
Навчальний план підготовки фахівців 2022 року вступу
Денна форма            Вечірня форма            Заочна форма
Навчальний план підготовки фахівців 2023 року вступу

Денна форма        Вечірня форма         Заочна форма

Навчальний план підготовки фахівців 2024 року вступу

Денна форма           Вечірня форма           Заочна форма

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Освітньо-наукова програма

ОНП «Психологія» - 2020
ОНП «Психологія» - 2021
ОНП «Психологія» - 2022
ОНП «Психологія» - 2023

ОНП «Психологія» - 2024 (проєкт)

 

 

Обговорення проєкту ОНП та навчального плану

Запрошуємо представників ринку праці, здобувачі вищої освіти, представників академічної спільноти, усіх зацікавлених до обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Психологія» з метою її вдосконалення відповідно до вимог сучасного ринку праці. Ми відкриті до співпраці і будемо щиро вдячні за надані відгуки, пропозиції та побажання! 

Ваші відгуки, пропозиції та побажання ви можете надіслати на електронну скриньку psychology_nubip@ukr.net

Рецензії на ОНП

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Відділ аспірантури

https://nubip.edu.ua/node/90928/3

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Розклад занять

Розклад денної форми навчання на 2021-2022 навчальний рік 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Робочі програми на 2023-2024 н.р.

1 рік навчання

І семестр

ІІ семестр

1.Філософія науки
2.Іноземна мова за професійним спрямуванням
3.Педагогіка та управління закладами вищої освіти
4.Компютерна обробка інформації
5.Математичне моделювання та планування експерименту
6.Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

 

 
2 рік навчання
І семестр
ІІ семестр
 
 
3 рік навчання
І семестр
ІІ семестр
1.Педагогічна (асистентська) практика
 
  
_______________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

Силабуси освітніх компонентів

СИЛАБУСИ

Навчальних дисциплін ОНП-2023

І семестр

ІІ семестр

ІІІ семестр

1.Філософія науки

2.Іноземна мова за професійним спрямуванням

3.Педагогіка та управління закладами вищої освіти

4.Комп’ютерна обробка інформації

5.Математичне моделювання та планування експерименту

6.Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

1.Методологічні проблеми психології

2.Інноваційні методики викладання психологічних дисциплін

Вибіркові:

3.Психологічна безпека особистості

4.Психологічні основи здоровя

5.Психологія розвитку обдарованої особистості

6.Акмеологія

7.Психогенетичний потенціал особистості

1. Психологія свідомості

 

 Вибіркові:

2.Картина світу особистості

3.Психологія подолання невизначеності

4.Дослідження часу: психологічні експеримети та філософські рефлексії

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Опитування здобувачів

 

Опитування про задоволеність навчанням

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook