Кафедра психології

Наукова робота

 

 На даний час колектив НПП кафедри працює над ініціативною темою: "Психологічні особливості розвитку стресостійкості студентів в умовах соціальної трансформації".


 

Реєстраційна картка НДДКР

 
 
 Кафедра психології - учасник масштабного проєкту
 "Доступна допомога"ГО "Повернути життя"

 

 З ІСТОРІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ

   За час існування кафедри проводились наукові дослідження й були захищені дисертації за такими напрямами:

- організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладачів-аграрників (Полозенко О.В., 2003 р., науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Лузан П.Г.);

- педагогічні умови виховання культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів (Яшник С.В., 2006 р., науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Стахневич В.І.);

- професійне становлення студенток у вищих аграрних навчальних закладах (Виговська С.В., 2006 р., науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Стахневич В.І.);

- соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у молодій сім’ї (Омельченко Л.М., 2007 р., науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Стахневич В.І.);

- становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні кінець XIX поч. XX ст. (Білан Л.Л., 2006 р., науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Стахневич В.І.);

- теорія і практика підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності (Свистун В.І., 2008 р., науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Маслов В.С.).

У 2005-06 рр. за замовленням Міністерства аграрної політики України виконано науково-дослідну роботу „Наукові основи формування управлінської компетентності у студентів вищих аграрних навчальних закладів“ (№ держреєстрації 0105U007742, керівник теми – Свистун В.І.), метою якої було обґрунтування психолого-педагогічних засад, змісту і організаційно-методичних умов формування управлінської компетентності у майбутніх фахівців аграрної галузі у вищих аграрних навчальних закладах та експериментальна перевірка їх ефективності.

Колектив кафедри виконує науково-дослідну роботу за ініціативною тематикою „Психолого-педагогічні аспекти становлення майбутнього фахівця аграрної галузі“ (№ держреєстрації 01080004906), у межах якої НПП, аспіранти, здобувачі кафедри проводять наукові дослідження за такими напрямами:

- формування психологічної складової професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (Мартинюк І.А.);

- соціально-педагогічні умови формування готовності студентів до подолання конфліктів (Омельченко Л.М.);

- гендерні аспекти професійної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі (Яшник С.В.);

 

 

      - методика формування фахової компетентності майбутніх енергетиків сільськогосподарського виробництва у процесі вивчення технічних дисциплін (Костюк Д.А.).

 

 З 1 січня 2008 р. колектив кафедри розпочав науково-дослідну роботу за бюджетною тематикою „Розробка психолого-педагогічних засад підвищення ефективності діяльності управлінських кадрів аграрної галузі“ (№ держреєстрації 0108U001863).

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у багатьох міжнародних заходах з жіночих проблем – Національної тристоронньої конференції „Жінки на ринку праці України“ (1998), Всеукраїнського конгресу „Жінки на порозі XXI століття: становище, проблеми, шляхи соціального розвитку“ (2000), трьох міжнародних науково-практичних конференцій „Жінки в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє“ (2000, 2002, 2004), шести міжнародних конгресів „Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ (2001-2007 рр.) та ін.

Проблема підготовки майбутніх фахівців завжди була в центрі уваги науково-педагогічних працівників кафедри соціальної роботи та психології. Ставлячи перед собою амбітну мету – отримання ліцензії на підготовку здобувачів освіти спеціальності 053 «Психологія», науковці кафедри організували та провели науково-практичну конференцію «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації». Захід відбувся 23-24 лютого 20017. У ньому взяли участь науковці провідних університетів України, а також представники Канади, Бразилії, Франції, Іспанії й Алжиру.

Вітання організаторам та учасникам надіслали очільники Національної академії педагогічних наук України – президент Василь Кремень та віце-президент Андрій Гуржій, ректор НУБіП України Станіслав Ніколаєнко, член-кореспондент НАПН України, заступник директора Інституту психології НАПН України імені Г.С. Костюка Олег Кокун. Особисту участь у роботі конференції взяли: академік НАПН України, директор НДІ духовного розвитку людини Галина Шевченко, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Ольга Щербак, старший науковий співробітник Інституту психології НАПН України імені Г.С. Костюка Ольга Корніяка, директор Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Тетяна Іщенко, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету Лілія Барановська, професор кафедри педагогіки Чернігівського державного університету ім. Т.Г. Шевченка Наталя Терентьєва.

Головував на пленарному засіданні – ініціатор проведення конференції, декан гуманітарно-педагогічного факультету, доктор філологічних наук, професор, відмінник освіти Василь Шинкарук, який привітав усіх присутніх, а також тих, хто дистанційно долучився до участі в конференції. Василь Дмитрович наголосив на актуальності проблем сучасної освіти, що обговорюються учасниками заходу, запевнив науковців у тому, що проблема якості підготовки студентів ніколи не втратить актуальності в колективі, який він має честь очолювати.

Детальніше про конференцію можна дізнатися за покликанням:  https://nubip.edu.ua/node/29362

Програма конференції: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/2017.programa_konferenciyi_rozvitok_osviti.pdf

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook