Кафедра менеджменту ім. професора Й.С. Завадського

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 314, 315, 317, 318.

Тел.: (044) 527-85-66

Завідувач кафедри:
Резнік Надія Петрівна

доктор економічних наук, професор

 

 

Кафедра менеджменту ім. професора Й.С. Завадського (до 1996 р. кафедра управління сільськогосподарським виробництвом), як самостійний структурний підрозділ університету, була створена у 1973 р. Засновником та завідувачем кафедри управління протягом 30 років був доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Завадський Йосип Станіславович. З 2004 р. по 2019 кафедру очолював д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України Горьовий Василь Павлович. Нині кафедру очолює доктор економічних наук, професор Резнік Надія Петрівна.
Головною метою діяльності кафедри є створення сучасної навчальної бази для забезпечення професійного навчання та підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у сфері менеджменту для аграрного сектора економіки України, а також здійснення досліджень з питань розвитку управлінської науки, освіти і бізнесу в Україні та поза її межами.
На кафедрі викладається цикл управлінських дисциплін. 
У складі кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського працює 17 науково-педагогічних працівників з науковими ступенями (94%), серед них: 2 доктор економічних наук (11%), 15 кандидатів наук (83 %).
 
 
За 5 останніх років на кафедрі захищено 9 кандидатських дисертацій для присудження ступеня кандидата економічних наук, виконують дослідницьку роботу – 6 аспірантів.
Викладачі кафедри мають відповідну кваліфікацію, здійснюють науково-дослідну, навчально-методичну, профорієнтаційну та виховну роботу, публікують наукові праці.
Згідно з планом підвищення кваліфікації кадрів кафедри, перепідготовка здійснюється, як у формі стажування на підприємствах, так i в інституті підвищення кваліфікації, окрім того викладачі підвищують свій науковий потенціал за рахунок систематичних міжнародних стажувань.
 
 
Основні напрями наукових досліджень кафедри визначаються кафедральною науково-дослідною роботою. На кафедрі менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського виконується науково-дослідна робота №110/548-пр «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинників євроінтеграції».
Бакалаврська програма «Менеджмент організацій і адміністрування» здійснює підготовку фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками у сфері менеджменту і вміють їх використовувати з метою ефективного управління підприємством, створення нового бізнесу.
За період 2014-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано понад 257 наукових статей включених до фахових видань, в т.ч. 25 – у виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus та Webof Science Core Collection, 23 монографії, 27 навчальних посібників.
Від рівня освіти нинішніх студентів залежить економічне благополуччя країни у майбутньому. Тому кафедра постійно співпрацює у межах різних проектів, зустрічей з представниками аграрного бізнесу, що навчають молоде покоління критичному мисленню та вмінню приймати управлінські рішення, а також сучасним тенденціям поєднання освіти, науки та бізнесу.

 

Новини

Всі новини

12 березня 2018

Вітаємо Ювіляра!

24 березня 2016
Кафедра менеджменту ім. професора Й. С. Завадського

Попередній захист докторської дисертації

4 березня 2016
кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

День відкритих дверей в НУБіП

26 лютого 2016
кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Профорієнтаційна робота серед школярів уже розпочалася

22 січня 2016
кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

З Днем Соборності України

25 грудня 2015
кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Щирі та теплі вітання нашим випускникам!

15 грудня 2015
кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Продовжується захист магістерських робіт

14 грудня 2015
кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Починає роботу екзаменаційна комісія

26 листопада 2015
кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Відкрита лекція

Оголошення

Всі оголошення

Події

31 травня 2019, 10:00

День Університету!

Всі події

18 квітня 2019, 17:00

Поринаючи в історію

25 лютого 2019, 14:22

"АГРО ВЕСНА-2019"

26 травня 2017, 8:00

День Університету!

16 березня 2016, 9:00
Кафедра менеджменту ім. професора Й. С. Завадського

Відбувся захист бакалаврських робіт

11 грудня 2015, 13:00
кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Випуск заочної форми навчання спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування"

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)