ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ

м. Київ, НУБіП України

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. У Національному університеті біоресурсів і природокористування України вона існує з 1954 року.

За спеціальністю 181 «Харчові технології» мають право на вступ випускники закладів вищої освіти ОС «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» (спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технологія зберігання та переробки водних біоресурсів» та «Якість, стандартизація та сертифікація»).

Гарант програми: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.

Громадяни інших держав можуть бути зараховані на підставі договорів між університетом та міністерствами, науковими установами і організаціями, закладами вищої освіти цих держав або відповідно до міжнародних та міжурядових угод.

Підготовка здійснюється у наукових і навчальних лабораторіях НУбіП України, що обладнані за сучасними вимогами.

Для більш детальної інформації щодо вступу до аспіратури НУБіП України необхідно звернутися у відділ аспірантури.

________________________________________________________________________________________________________

Напрями наукових досліджень

1. Дослідження м’ясної, молочної та іншої продукції тваринництва, рибних продуктів і продуктів з гідробіонтів та іншої продукції аквакультури як предметів технологічної переробки у вироби харчового, кормового, технічного чи іншого призначення.

2. Розроблення і удосконалення методологічних засад і наукових методів досліджень хімічного складу та структури, оцінювання якості і безпечності м’ясної, молочної, рибної сировини, продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних, рибних та аквапродуктів.

3. Удосконалення існуючих технологічних процесів переробки м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури у напряму розширення асортименту та поліпшення якості і безпечності готової продукції, зниження ресурсо- та енерговитрат на її виробництво.

4. Наукове обґрунтування та розроблення інноваційних технологій м’ясних, молочних, рибних продуктів та аквапродуктів.

5. Наукове обґрунтування та розроблення нових методів оброблення м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних і рибних продуктів.

6. Наукове обґрунтування, розроблення і вдосконалення технологій м’ясних, молочних і рибних продуктів спеціального, лікувально-профілактичного, геродієтичного чи функціонального призначення, а також фармацевтичних, хімічних, білкових та інших препаратів із м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури.

7. Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика, динаміка). Розроблення нових, удосконалення наявних процесів та обладнання для їх реалізації.

8. Нові теоретичні й експериментальні методи дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

9. Оптимізація технологічних процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, а також режимних і конструктивних параметрів обладнання.

10. Розроблення актуальних наукових напрямків дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (мембранні методи розділення, процеси екструзії, комбіновані або сполучені процеси, кріотехнологічні методи тощо).

11. Інтенсифікація, поліпшення якості і збільшення виходу продукту, зменшення енерговитрат із використанням нових фізичних методів впливу на процеси харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.

12. Наукове обґрунтування й розроблення нових показників якості, реології і функціонування процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, специфічних засобів їх вимірювання та обчислення.

13. Дослідження процесів і обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв як об’єктів автоматичного управління.

14. Дослідження і впровадження нових екологічно безпечних, ресурсо- й енергоощадних процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Поліпшення технологічних і конструктивних параметрів (продуктивності, енергоємності, металоємності, віброакустичних, радіозавад тощо) обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

15. Розроблення пристроїв, обладнання для пакування виробів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

16. Науково-технічні засади створення нормативних документів з питань безпеки продукції (процесів, робіт, послуг) для життя, здоров'я, майна громадян, охорони довкілля та безпеки народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних
катастроф.

17. Наукові основи створення та впровадження технологічних рішень для забезпечення та збереження якості і безпечності продовольчої сировини та харчових продуктів впродовж технологічного процесу та у процесі зберігання.

18. Розроблення та впровадження інтегрованих систем управління якістю та безпечністю продовольчої сировини та харчових продуктів впродовж технологічного процесу та у процесі зберігання.

Напрями наукових досліджень

Проектна група

 

Наукові керівники

 

     Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна
 

Доктор технічних наук, професор, академік

Академії наук вищої освіти України, декан

Адреса: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16; навчальний корпус 12Д, кімн. 304

Тел.: (044) 527-89-50; +380674018672

Електронна пошта: [email protected]

 

 

     Паламарчук Ігор Павлович

Доктор технічних наук, професор, 

кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12; навчальний корпус 11

Тел.: (044) 527-80-86 

 

 

 

     Штонда Оксана Анатоліївна 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

технології м'ясних, рибних та морепродуктів

Адреса: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16; навчальний корпус 12Д, кімн. 315

Тел.: (044) 527-88-85

 

 

   
     Слива Юлія Володимирівна 
 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

технології м'ясних, рибних та морепродуктів

Адреса: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16; навчальний корпус 12Д, кімн. 318

Тел.: (044) 527-88-85

 

 

   
     Адамчук Леонора Олександрівна
 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри

стандартизації та сертифікації с/г продукції

Адреса: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16; навчальний корпус 12Д, кімн. 400/2

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Здобувачі

  На сьогодні на факультеті навчаються такі аспіранти і здобувачі:         

2023 рік вступу  

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Форма навчання

Науковий керівник

Термін навчання в аспірантурі

Рік навчання

1

Макеєв Андрій Володимирович

денна

Василів Володимир Павлович

01.05.2023-01.05.2027

1

2

Горенков Костянтин Володимирович

денна

Жеплінська Марія Михайлівна

01.05.2023-01.05.2027

1

3

Горенков Дмитро Володимирович

денна

Паламарчук Ігор Павлович

01.05.2023-01.05.2027

1

4

Шаповалов Сергій Вікторович

денна

Корнієнко Валентина Іванівна

01.05.2023-01.05.2027

1

5

Середа Василь Сергійович

денна

Сарана Віктор Володимирович

01.05.2023-01.05.2027

1

6

Козій Максим Олександрович

денна

Толок Галина Арсенівна

01.05.2023-01.05.2027

1

7

Калюжняк Ігор Анатолійович

денна

Толок Галина Арсенівна

01.05.2023-01.05.2027

1

8

Петриченко Кирило Олексійович

денна

Лебська Тетяна Костянтинівна

01.05.2023-01.05.2027

1

9

Романовський Олександр Олександрович

денна

Корнієнко Валентина Іванівна

01.05.2023-01.05.2027

1

10

Андрощук Олександр Сергійович

здобувач

Голембовська Наталія Володимирівна

01.09.2023-01.09.2028

1

11

Толок Єва Володимирівна

вечірня

Слободянюк Наталія Михайлівна

01.09.2023-01.09.2027

1

12

Чепурна Оксана Леонідівна

денна

Штонда Оксана Анатоліївна

01.09.2023-01.09.2027

1

13

Більський Володимир Олександрович

денна

Паламарчук Ігор Павлович

01.09.2023-01.09.2027

1

14

Журенко Дмитро Віталійович

денна

Лебська Тетяна Костянтинівна

01.09.2023-01.09.2027

1

15

Чуюк Роман Васильович

денна

Муштрук Михайло Михайлович

01.09.2023-01.09.2027

1

16

Кириченко Андрій Петрович

денна

Корнієнко Валентина Іванівна

01.09.2023-01.09.2027

1

 2022 рік вступу 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Форма навчання

Науковий керівник

Термін навчання в аспірантурі

Рік навчання

1

Сюй Лі

денна

Лебська Тетяна Костянтинівна,

Менчинська Аліна Анатоліївна

01.11.2022-01.11.2026

 2

 

2

Фу Юань Ся

денна

Паламарчук Ігор Павлович

01.11.2022-01.11.2026

 2

3

Ван Лі

денна

Толок Галина Арсенівна

01.11.2022-01.11.2026

 2

4

Медведєв Юрій Григорович

денна

Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна

01.11.2022-01.11.2026

 2

5

Муштрук Наталія Михайлівна

здобувач

Василів Володимир Павлович

01.09.2022-01.09.2026

 2

6

 

Антонів Артем Дмитрович

денна

Адамчук Леонора Олександрівна

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

7

Панасюк Олександр Григорович

вечірня

Швець Олег Віталійович

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

8

Мацейко Володимир Іванович

денна

Жеплінська Марія Михайлівна

01.09.2022-01.09.2026

 2

9

Кукла Олексій Васильович

денна

Василів Володимир Павлович

01.09.2022-01.09.2026

 2

10

Кузнєцов Сергій Валерійович

денна

Савченко Олександр Аркадійович

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

11

Крисько Денис Валерійович

денна

Савченко Олександр Аркадійович

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

12

Каніщев Олександр Петрович

денна

Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

13

Драчук Ігор Олегович

денна

Слободянюк Наталія Михайлівна

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

14

Толок Семен Володимирович

денна

Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

15

Кислиця Ярослав Олександрович

денна

Слободянюк Наталія Михайлівна, Менчинська Аліна Анатоліївна

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

16

Баль Іван Миколайович

денна

Слободянюк Наталія Михайлівна

01.09.2022-01.09.2026

 2

 

17

Колесникова Тетяна Петрівна

денна

Корнієнко Валентина Іванівна

01.02.2022-01.02.2026

 2

 

18

Чечітко Владислав Ігорович

денна

Слива Юлія Володимирівна

01.02.2022-01.02.2026

 2

 

2020-2021 рік вступу 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Форма навчання

Науковий керівник

Термін навчання в аспірантурі

Рік навчання

1

Кулакова Людмила Володимирівна

здобувач

Слива Юлія Володимирівна

15.09.2021-15.09.2025

 3

2

Зозуляк Оксана Володимирівна

денна

Паламарчук Ігор Павлович

01.05.2021-01.05.2026

 3

3

Кушнір Юрій Миколайович

вечірня

Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна

15.09.2021-15.09.2025

 3

 

4

Терновик Галина Андріївна

денна

Тищенко Людмила Миколаївна

15.09.2021-15.09.2025

 3

 

5

Кулик Вікторія Костянтинівна

здобувач

Штонда Оксана Анатоліївна

15.09.2020-15.09.2025

 4

 

6

Назаренко Марина Вікторівна

денна

Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна

15.09.2020-15.09.2024

 4

 

7

Зінченко Роман Сергійович

денна

Слива Юлія Володимирівна

15.09.2020-15.09.2024

 4

 

ВИПУСКНИКИ

________________________________________________________________________________________________________

 

Нормативні документи

 

           ---- Вибіркові дисципліни

           ---- Програма вступних випробувань з фахових дисциплін

           ---- Програма вступних випробувань із загальних технологій

           ---- Додаткова програма вступних випробувань

           ---- Витяги щодо розгляду та затвердження ОНП

           ---- Розклад 

           ---- Cтандарт доктора філософії

 

Бази практичного навчання здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-наукової програми "Харчові технології"

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України

- кафедра технології мꞌясних, рибних та морепродуктів;

- кафедра стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції;

- кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК

 

2. Відокремлені структурні підрозділи НУБіП України

- ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України"

- ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

- ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

 

3. Інші заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою та договором).

 

 

 

Звіт з педагогічної практики аспіранта

________________________________________________________________________________________________________

 

Інформація про акредитацію освітньо-наукової програми "Харчові технології"

 

Назва освітньої програми

Наказ про проведення акредитаційної експертизи

Програма виїзду експертної групи

Відомості про самооцінювання

Сертифікат про акредитацію

 

ОНП «Нутриціологія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook