Кафедра педагогіки

АКРЕДИТАЦІЯ ОП

 


ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА


  • Внесення пропозицій до проєкту для студентів - АНКЕТА
  • Внесення пропозицій до проєкту для роботодавців - АНКЕТА

ОПП + НП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» 4 р. (2023 р.)

ОПП + НП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» 3 р. (2023 р.)

 

АНКЕТА визначення вибіркових дисциплін ОПП "Професійна освіта" 2 р.

АНКЕТА визначення вибіркових дисциплін ОПП "Професійна освіта" 4 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми для 1 курсів бакалаврату "Професійна освіта" 2 р. (2021 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ здобувачів вищої освіти щодо якості ОПП 2 курсу бакалаврату "Професійна освіта" 2 р. (вересень 2021 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми для 1 курсів бакалаврату "Професійна освіта" 4 р. (2021 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми для 1 курсу бакалаврату та 1 року навчання магістратури (2021 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ НПП, залучених до реалізації ОПП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ стейкхолдерів, залучених до реалізації ОПП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»

СПИСОК РОБОТОДАВЦІВ для здобувачів вищої освіти НУБіП України за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО ПРОЄКТУ ОПП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»

АНАЛІЗ ОП та аналогічних вітчизняних та іноземних програм ОПП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»

АНАЛІЗ ринку праці для ОПП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОПП "Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)" (2 р.)

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОПП "Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)" (4 р.)

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ змісту освіти ОПП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» вимогам Державного стандарту

РЕЦЕНЗІЇ на ОПП "Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)"

ДОГОВОРИ про співпрацю

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

№ 1

  Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП ІКТО (2019, денна форма)

№ 2

  Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП ІКТО (2019, заочна форма)

 

ОПП + Навчальний план «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (2023 р.)

 

 

АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОПП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (2019 р.)

АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОПП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (2020 р.)

Список роботодавців для здобувачів вищої освіти ОПП ІКТО

Положення про підготовку і захист магістерської роботи в НУБіП України

Результати опитування стейкхолдерів

Результати опитування НПП

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів до проєкту ОПП ІКТО

Дисципліни для вибору магістрами ОПП "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

ПЕРЕЛІК вибіркових дисциплін для студентів ОП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 2019 р.

ПЕРЕЛІК вибіркових дисциплін для студентів ОП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 2020 р.

Таблиця відповідності змісту освіти ОПП "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» вимогам проекту Державного стандарту

Рецензії на ОПП "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Теми магістерських робіт для вибору студентами ОП "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Аналіз ринку праці для ОПП "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Договори про співпрацю

Договори про практики

 

 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

 

ОПП «Педагогіка вищої школи» (2020 р.)

 

Теми магістерських робіт для вибору студентами ОП "Педагогіка вищої школи»

Обговорення проекту освітньо-професійної програми 011 "Освітні, педагогічні науки" (Педагогіка вищої школи) 2021 р.  

 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

№ 1

  Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП ПО 3 р.н.

№ 2

  Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП ПО 3 р.н.

№ 3

  Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП ПО 2 р.н.

№ 4

  Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП ПО 1 р.н.

 

Навчальний план підготовки фахівців ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» (2017 р.)

Навчальний план підготовки фахівців ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» (2018 р.)

Навчальний план підготовки фахівців ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» (2019 р.)

ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» (2017 р.)

ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» (2018 р.)

ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» (2019 р.)

ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» 2 р. (2020 р.)

ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» 4 р. (2020 р.)

Обговорення проекту освітньо-професійної програми 015 "Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)" 2021 р. 

 

АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» (2017 р.)

АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОПП «Професійна освіта» «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» (2018 р.)

Результати опитування здобувачів освіти, які навчаються за програмою подвійних дипломів

Список роботодавців для здобувачів вищої освіти ОПП ПО

Результати опитування стейкхолдерів

Результати опитування НПП

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів до проєкту ОПП ПО

Зведена інформація про викладачів

Список наукових праць НПП кафедри педагогіки за останні 3 роки

Дисципліни вільного вибору за ОПП "Професійна освіта" «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства»

Вибіркові освітні компоненти ОПП «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» (2 р.)

Вибіркові освітні компоненти ОПП «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» (4 р.)

Таблиця відповідності змісту освіти ОПП "Професійна освіта" «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства» вимогам Державного стандарту

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ для студентів денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

 

Договори про співпрацю

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»

ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової»

ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого»

Поморська Академія (м. Слупськ, Польща)

 

 

     

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook