Кафедра педагогіки

Навчально-методичне забезпечення кафедри

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ ДИСЦИПЛІН

Руслан Сопівник

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ (робоча програма, силабус)

СОЦІАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО І КОМАНДОУТВОРЕННЯ (робоча програма, силабус)

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (Професійна освіта) (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ ТА ІТ (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРСТВО ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Професійна освіта) (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРСТВО ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Водні біоресурси та аквакультура) (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРСТВО ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРОЛОГІЯ (вибіркова дисципліна) (робоча програма)

 

Станіслав Ніколаєнко

КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (робоча програма, силабус)

 

Оксана Васюк

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (Педагогіка вищої школи) (робоча програма, силабус)

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ (робоча програма, силабус)

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА (робоча програма, силабус)

 

Світлана Толочко

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (робоча програма, силабус)

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНЗ (робоча програма, силабус)  

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ (робоча програма, силабус

ОСНОВИ КРАСНОМОВСТВА (робоча програма, силабус)

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ (робоча програма, силабус)

НАВЧАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

 

Ігор Буцик

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ (робоча програма, силабус)

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (робоча програма, силабус)

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті) (робоча програма 2019, робоча програма 2020силабус)

 

Леся Маценко

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (робоча програма, силабус)

ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ПЕДАГОГІКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ (робоча програма, силабус)

МЕТОДИКА РОБОТИ ГУВЕРНЕРА

 

Світлана Виговська 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (робоча програма, силабус)

 

Олександр Прохорчук

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ(робоча програма)

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (2019 р. вступу) (робоча програма, силабус)

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (2019 р. вступу) (робоча програма, силабус)

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІНА ЕТИКА (2019 р. вступу)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Технологія викладання фахових дисциплін»

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

 

Карина Саф'ян

ОСНОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

КУРСОВА РОБОТА: ПІДГОТОВКА, НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

 

Олег Єресько

ВАЛЕОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ (робоча програма, силабус)

ВАЛЕОЛОГІЯ І ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ (робоча програма, силабус)

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА ЕКОКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ (робоча програма, силабус)

 

Оксана Гончарук

ЗАГАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА (робоча програма, силабус)

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ (робоча програма, силабус)  

 

Олена Варава

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (робоча програма, силабус)

ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ (робоча програма, силабус)

ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (робоча програма, силабус)

 

Максим Роганов

МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ (робоча програмасилабус)

 

Надія Діра

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (робоча програмасилабус)

 

 

Викладачі інших кафедр

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ

ІНОЗЕМНА МОВА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ФІЛОСОФІЯ

ВЕТЕРИНАРНА САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

КОНТРОЛІНГ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

РОСЛИННИЦТВО

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

ОСВІТОМЕТРІЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

КОМП'ЮТЕРИ ТА КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

МАШИНОВИКОРИСТАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ

ЕКОКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ВИРОБНИЧА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook