Кафедра педагогіки

Навчально-методичне забезпечення кафедри

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ ДИСЦИПЛІН

Руслан Сопівник

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ (робоча програма, силабус)

СОЦІАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО І КОМАНДОУТВОРЕННЯ (робоча програма, силабус)

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (Професійна освіта) (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРОЛОГІЯ (ІКТО) (робоча програма 2019, силабус)

ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ ТА ІТ (робоча програма 2020, силабус)

ЛІДЕРСТВО ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Професійна освіта) (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРСТВО ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Водні біоресурси та аквакультура) (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРСТВО ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) (робоча програма, силабус)

ЛІДЕРОЛОГІЯ (вибіркова дисципліна) (робоча програма, силабус)

 

Станіслав Ніколаєнко

КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (робоча програма 2019, робоча програма 2020, робоча програма 2021, силабус)

 

Оксана Васюк

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (Педагогіка вищої школи) (робоча програма 2020, силабус 2020, робоча програма 2021)

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ (робоча програма 2020, силабус 2020, робоча програма 2021)

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА (робоча програма 2020, силабус 2020, робоча програма 2021)

 

Олександр Кучай

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (робоча програма 2019, робоча програма 2020, силабус)

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ (робоча програма 2019, силабус)

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ (робоча програма 2019, робоча програма 2020, силабус)

WEB-ПРОГРАМУВАННЯ (робоча програма 2019, силабус 2019, робоча програма 2020, силабус 2020, робоча програма 2021)

СТВОРЕННЯ Е-РЕСУРСІВ НАВЧАЛЬНОГО ПОРТАЛУ (робоча програма 2019, силабус 2019, робоча програма 2020, силабус 2020)

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (робоча програма 2020, силабус 2020)

ТЕХНОЛОГІЇ STEM-ОСВІТИ (робоча програма 2020, силабус 2020)

 

Світлана Толочко

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (робоча програма, силабус)

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНЗ (робоча програма, силабус)  

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ (робоча програма, силабус)

ОСНОВИ КРАСНОМОВСТВА (робоча програма, силабус)

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ (робоча програма, силабус)

НАВЧАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

 

Ігор Буцик

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ (робоча програма, силабус)

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (робоча програма 2019робоча програма 2020робоча програма 2021силабус)

 

Леся Маценко

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (робоча програма, силабус)

ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ПЕДАГОГІКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ (робоча програма, силабус)

МЕТОДИКА РОБОТИ ГУВЕРНЕРА

 

Світлана Виговська 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ (робоча програма, силабус)

 

Олександр Прохорчук

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ (робоча програма 2019, робоча програма 2020, силабус)

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (2019 р. вступу) (робоча програма, силабус)

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (2019 р. вступу) (робоча програма, силабус)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ (робоча програма 2019, робоча програма 2020, силабус 2019, силабус 2020)

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІНА ЕТИКА (2019 р. вступу)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Технологія викладання фахових дисциплін» (2021)

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

 

Карина Саф'ян

ОСНОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

КУРСОВА РОБОТА: ПІДГОТОВКА, НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

 

Олег Єресько

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (робоча програма, силабус)

ВАЛЕОКІБЕРЕТИКА (робоча програма, силабус)

КІБЕРЕТИКА (робоча програма, силабус)

ВАЛЕОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ (робоча програма, силабус)

ВАЛЕОЛОГІЯ І ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ (робоча програма, силабус)

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА ЕКОКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ (робоча програма, силабус)

 

Оксана Гончарук

ЗАГАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА (робоча програма, силабус)

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ (робоча програма, силабус)  

 

Олена Варава

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (робоча програма, силабус)

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (робоча програма, силабус)

ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ (робоча програма, силабус)

ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (робоча програма, силабус)

 

Максим Роганов

ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ (робоча програма 2019, силабус 2019, робоча програма 2020силабус 2020)

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАННЯ КІБЕРПРОСТОРОМ (робоча програма 2019, силабус 2019, робоча програма 2020, силабус 2020)

РОЗУМНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ (робоча програма 2019, силабус 2019 робоча програма 2020,силабус 2020)

 

Надія Діра

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (робоча програмасилабус)

 

 

Викладачі інших кафедр

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (робоча програма 2019, робоча програма 2020, силабус)

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ (робоча програма 2019, робоча програма 2020, силабус)

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (ІКТО) (робоча програма, методичні рекомендації)

ВИРОБРИЧА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА (ІКТО) (робоча програма, методичні рекомендації)

ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) ПРАКТИКА (ІКТО) (робоча програма, методичні рекомендації)

СВІТОВА ЕКОНОМІКА (робоча програма 2019, робоча програма 2020)

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ (2021)

ІНОЗЕМНА МОВА

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (робоча програма 2019, робоча програма 2020, силабус)

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (робоча програма 2020, силабус 2020)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ФІЛОСОФІЯ

ВЕТЕРИНАРНА САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

КОНТРОЛІНГ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

РОСЛИННИЦТВО

СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

ОСВІТОМЕТРІЯ (ПО)(робоча програма)

ОСВІТОМЕТРІЯ (ІКТО)(робоча програма 2019, робоча програма 2020)

ПСИХОЛОГІЯ УСПІХУ(робоча програма 2020)

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

КОМП'ЮТЕРИ ТА КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

МАШИНОВИКОРИСТАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ

ЕКОКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ВИРОБНИЧА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА (2021)

НАВЧАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook