Кафедра педагогіки

Аспірантура і докторантура

 Професорський склад кафедри педагогіки здійснює підготовку аспірантів і докторантів за галузями знань: 

 • 01 Освіта, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» за ОП «Теорія та методика виховання», «Методика навчання», «Інформаційні технології в освіті»; 
 • 015 «Професійна освіта» («Теорія і методика професійної освіти»)
 
Освітня складова програм підготовки докторів філософії за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 015 – Професійна освіта реалізується у невеликих групах дослідників; передбачає диференційований підхід до аспірантів очної і заочної форми навчання та здобувачів; передбачає 14 кредитів ЄКТС для обов’язкових навчальних дисциплін, з яких 10 кредитів ЄКТС – це цикл дисциплін загальної підготовки (філософія, іноземна мова за професійним спрямуванням), що передбачають набуття аспірантом загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника. Ще 13 кредитів ЄКТС передбачено на вибіркові навчальні дисципліни та 8 кредитів ЄКТС – для циклу дисциплін професійної підготовки у межах освітньої програми.
 
Наукова складова програм підготовки докторів філософії за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 015 – Професійна освіта передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом наукового керівника з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є складовою частиною навчального плану. 
 
Особливістю наукової складової освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 015 – Професійна освіта є те, що окремі складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час практичних та семінарських занять з дисциплін професійної підготовки
 
Умови прийому до аспірантури
 
Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.
 
До аспірантури зараховуються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра і не менше 4,5 балів у додатку до диплому.
 
Громадяни інших держав можуть бути зараховані до аспірантури на підставі договорів, що укладаються з вищими навчальними закладами або у відповідності до міждержавних, міжурядових угод.
 
Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальної дисципліни, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської).
 
Особи, які склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури.
 
Для прийому до аспірантури необхідно подати: 
 
 1. Заяву на ім’я ректора;
 2. Особовий листок з обліку кадрів;
 3. Дві фотокартки розміром 3х4;
 4. Автобіографію;
 5. Копії дипломів про вищу освіту з додатками до диплому;
 6. Характеристику з останнього місця роботи, видану для вступу до аспірантури за підписом керівника установи та печатки;
 7. Копію трудової книжки (засвідчену за місцем роботи);
 8. Довідку про стан здоров’я (форма 086-У);
 9. Посвідчення за формою 2.2 для осіб, які частково склали кандидатські іспити;
 10. Опубліковані наукові праці, а при відсутності останніх — письмову наукову доповідь (реферат) за обраною спеціальністю;
 11. Папку, папір, 5 конвертів.
 
Допущеним до вступних іспитів надається місячна відпустка із збереженням заробітної плати за місцем роботи, а також дні на проїзд.
 
Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва, забезпечуються стипендією.
 
Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в аспірантурі, а також відраховані з неї за протиправні дії або невиконання індивідуального плану підготовки, права на повторний вступ до аспірантури не мають.
 
Зарахування аспірантів відбувається за наказом ректора університету.
 
До очної аспірантури приймаються особи віком до 35 років, заочної – 45 років.
  

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook