Гуманітарно-педагогічний факультет

Аспірантура

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для аспірантів 1 року навчання (зі спеціальностей 011, 015 та 032)

На кафедрах гуманітарно-педагогічного факультету здійснюється підготовка докторів наук і докторів філософії здійснюється за науковими спеціальностями:  

 

Шифр

галузі

Галузь знань

Код

спеціальності

Найменування

спеціальності

Освітньо-наукова програма

Гарант

світньо-наукової програми

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Дьоміна Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук,

доцент

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта

Тверезовська Ніна Трохимівна, доктор педагогічних наук,

професор

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історія України

Стрілець Василь Васильович, доктор історичних наук, професор

033

Філософія

 

Історія філософії

Сторожук Світлана Володимирівна, доктор філософських наук,

професор

  

Пропонуємо розширений перелік нормативно-правових актів та інших необхідних документів, які допоможуть орієнтуватися в законодавстві, що регламентує навчання в аспірантурі, підготовку, захист дисертації та публікацію наукових статей (станом на 15 липня 2020 р.)

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Вибір спеціальності

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 2015 р.

Порядок та умови вступу до аспірантури

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 2016 р.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 2016 р.

Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)

(проєкт)

Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня

(проєкт)

 


ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ

Загальні вимоги до дисертації

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.)

Оформлення тексту дисертації

Вимоги до оформлення дисертацій 2017 р.

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2016 р. 

Оформлення цитувань, посилань та списку літератури

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.

Запобігання плагіату

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), 2018 р. 

Підготовка автореферату

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.)

Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів, розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», опубліковані в «Бюлетені ВАК України» № 9-10, 2011 р. 

ДСТУ 3008: 2015 Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення, 2015 р.

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.


ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЙ

Вимоги до складу та кількості публікацій

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2019 р.

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2020 р.

Вибір журналу для публікації

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук станом на 11.07.2019 р. 

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук станом на 11.07.2019 р. 

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science станом на 26.09.2019 р. 

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародній наукометричній базі DOAJ станом на 03.03.2019 р.

Пошук конференцій

Перелік наукових конференцій на 2020 р.

 

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вибір вченої ради для захисту дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р.

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 11.07.2019 р. 

Перелік організацій, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради

Процедура захисту дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р. 

Положення про спеціалізовану вчену раду, 2012 р. 

Порядок про присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.)

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів, 2015 р. 

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р. 

Положення про спеціалізовану вчену раду, 2012 р. 

Подання оголошення про захист дисертації

Порядок присудження наукових ступенів 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) 

Оголошення щодо захистів дисертації 

Експертиза дисертації

Положення про експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт, 2011 р. 

 

Оформлення дисертаційних робіт:
Наказ МОН (від 12 січня 2017 року № 40) "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"
Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13)
"Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"Наказ МОН України від 14.07.2015 № 758

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Анкета аспіранта

Анкета стейкголдерів

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook