Гуманітарно-педагогічний факультет

Навчальна робота

 
Гуманітарно-педагогічний факультет НУБіП України 
є центром гуманітарної та педагогічної освіти і науки в аграрній галузі,
основними напрямами діяльності якого є:

 *  підготовка педагогічних кадрів для здійснення професійної діяльності у галузі освіти та соціальної сфери;

 * здійснення наукових досліджень у напрямі розробки нових ефективних підходів щодо організації освіти, соціально-педагогічної роботи на селі, філології;

 * перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ Мінагрополітики України;

 * впровадження інноваційних технологій до навчального-виховного процесу та орієнтованість подальшого наукового пошуку на оновлення та вдосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки фахівців;

 * використання найкращого міжнародного досвіду в освітню діяльність;

 * розширення спектру освітніх послуг;

 * формування в студентів потрібних для професійної діяльності компетенції

 * забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук (освіта-впродовж-життя; професії типу «людина-природа»)

 * проведення наукових досліджень з актуальних питань англійської та німецької філології, перекладознавства, професійної  педагогіки і психології у координації з провідними науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами України;

 * забезпечення перепідготовки у системі педагогічних наук – професійна освіта;

 * розбудова національної системи освіти як найважливішої ланки виховання освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я, відтворення й трансляції культури й духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових зразків.

Підготовка фахівців здійснюється:

 

Спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії"
 
Фахівець здійснює діяльність в органах державної влади, міжнародних організаціях, фірмах, засобах масової інформації та обіймати посади: дипломатичних радників в сфері АПК та «аграрних аташе» дипломатичного агента/кур’єра; секретаря дипломатичного агентства; помічника експерта/консультанта із зовнішньополітичних питань країн/регіонів; помічника політичного оглядача; державного службовця; інспектора з основної внутрішньополітичної діяльності; інспектора з туризму.
Підготовка здійснюється за ОС “Бакалавр” за державним замовленням та за умов договору.
 
Термін навчання:
ОС «Бакалавр» на денній формі – 4 роки;
                           на заочній формі – 5 років;
ОС «Магістр»    на денній формі: – освітньо-професійна програма – 1,5 роки; 
                           на заочній формі: – освітньо-професійна програма – 1,5 роки.
 
Спеціальність 061 "Журналістика"

Фахівець здійснює діяльність у редакціях газет, журналів, теле- і радіокомпаній, інтернет-виданнях, пресових та інформаційних агентствах, прес-центрах, службах зв’язків із громадськістю державних установах різних рівнів та обіймати посади: журналіст, журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації, ведучий програми, кореспондент, кореспондент спеціальний, коментатор, оглядач, оглядач політичний, літературний співробітник, редактор, редактор мультимедійних видань засобів масової інформації, літературний редактор, технічний редактор, член головної редакції, член колегії (редакційної).
Підготовка здійснюється за ОС “Бакалавр” за державним замовленням та за умов договору.

Термін навчання:
ОС «Бакалавр» на денній формі – 4 роки;
                           на заочній формі – 5 років
ОС «Магістр»    на денній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року;
                           на заочній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року. 
 
Спеціальність 231 "Соціальна робота"
(Соціальна робота)
 

Фахівець здійснює діяльність з соціально-педагогічної допомоги, підтримки, захисту та реабілітації всіх категорій населення. Працює в службах соціальної роботи, осередках соціального захисту та допомоги, центрах зайнятості та працевлаштування, системі навчальних закладів, будинках та центрах дитячої освіти і виховання, культурологічних центрах і школах художнього мистецтва, соціально-виховних службах та клубах, дитячих і громадських організаціях, службах опіки, службах у справах неповнолітніх. Фахівець може займати посади: соціальний робітник, соціальний педагог; інспектор з охорони дитинства; вихователь-методист; помічник вихователя; менеджер соціальної роботи; педагог-консультант; керівник самодіяльного об’єднання; керівник спеціалізованої соціальної служби; культорганізатор дитячих та позашкільних закладів; начальник кабінету; вихователь; завідувач центру; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи; фахівець соціальної роботи; завідувач гуртожитку; завідувач кімнати матері і дитини.
Підготовка здійснюється за ОС “Бакалавр” і “Магістр” за державним замовленням та за умов договору.

Термін навчання:
ОС «Бакалавр» на денній формі:  - 4 роки; скорочений термін навчання – 2 роки;
                           на заочній формі: - 5 років; скорочений термін навчання – 3 роки;
ОС «Магістр»    на денній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року;
                           на заочній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року.

 

 231 "Соціальна робота"
(Соціально-психологічна реабілітація)

Фахівець здійснює діяльність з соціально-психологічної реабілітації всіх категорій населення з порушеннями фізичних, психічних, адаптаційних функцій. Фахівець може займати посади: соціальний працівник; методист з професійної реабілітації; начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг); вчитель-реабілітолог; помічник вчителя-реабілітолога; вихователь соціальний по роботі із дітьми з інвалідністю; спеціаліст з реабілітації в лікувально-оздоровчих та санаторно-курортних закладах; спеціаліст для роботи в державних та недержавних закладах реабілітації та соціального захисту населення; інструктор (методист) з реабілітації для роботи із дітьми з інвалідністю у дошкільних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах і психіатричних закладах; фахівець для роботи у профілакторіях, геріатричних пансіонатах, госпіталях для інвалідів і ветеранів війни та учасників бойових дій (учасників АТО); спеціаліст для роботи в спортивно-тренувальних центрах, спортивно-оздоровчих таборах і спортивних командах; фахівець з оздоровлення у фітнес-центрах; фахівець-дослідник в галузі реабілітації; інспектор в органах державної влади та управління; працівник органів внутрішніх справ, установ пенітенціарної системи; державний соціальний інспектор; співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення; працівник організацій – суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню; працівник служб підтримки та розвитку сім’ї; інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівник органів опіки; спеціаліст служби зайнятості.

Термін навчання:
ОС «Магістр» на денній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року;
                        на заочній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року

           
  
Спеціальність 035 "Філологія 
(англійсько-український, німецько-український переклад)"
 
Підготовка фахівців зі спеціальності «Філологія» зумовлена потребами у перекладі науково-технічної літератури та документації агробіологічного, інженерно-технологічного, лісогосподарського, екологічного спрямування, якості та безпеки продукції, ветсанекспертизи, агробізнесу, аграрної економіки тощо. Фахівець здійснює письмовий переклад, науково-технічної (аграрної) та ділової літератури, консультує з питань перекладу, викладає іноземну мову в навчальних закладах, працює в бюро перекладів, організаціях промисловців та підприємців. Фахівець може займати посади: перекладач; вчитель (викладач) іноземної мови.
Підготовка здійснюється за ОС “Бакалавр” і “Магістр” за державним замовленням та за умов договору.
 
Термін навчання:
ОC «Бакалавр»                на денній формі  – 3 роки 10 місяців;  
                                          на заочній формі – 5 років;
ОC «Магістр»                   на денній формі  - освітньо-професійна програма – 1,5 року;
                                          на заочній формі - освітньо-професійна програма – 1,5 року.

           

Спеціальність 053 "Психологія"

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності зумовлена потребами суспільства у збереженні психологічного здоров’я громадян, забезпеченні психологічного супроводу осіб на різних етапах життєдіяльності, у складних обставинах, створенні сприятливих умов для розвитку внутрішнього потенціалу підростаючої особистості. Психолог здійснює: психодіагностику, психокорекцію, психологічний супровід, психологічне консультування та психотерапію, психологічні тренінги, психологічну реабілітацію, психологічну інтервенцію. Працює: у закладах освіти всіх рівнів та видів, підприємствах та організаціях, закладах охорони здоров’я, центрах практичної психології, соціальних службах, консультаційних центрах, реабілітаційних центрах, науково-дослідних закладах, юридичних установах, центрах зайнятості. Займає посади: психолог, практичний психолог, головний психолог, професіонал з розвитку персоналу.
Підготовка здійснюється за ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» за державним замовленням та за умов договору.

Термін навчання:
ОC «Бакалавр»                на денній формі  – 4 роки;  
                                          на заочній формі – 5 років;
ОC «Магістр»                   на денній формі  – 1,5 роки;  
                                          на заочній формі – 1,5 роки;
 

Спеціальність 015 "Професійна освіта
(аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)"

Підготовка фахівців зі спеціальності «Професійна освіта» здійснюється за освітнім рівнем «Бакалавр» у межах спеціалізації «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства».
Бакалавр зі спеціальності «Професійна освіта» може працювати у професійно-технічних та вищих навчальних закладах на посадах викладача фахових дисциплін, майстра виробничого навчання, методиста, вихователя, інспектора. Після закінчення навчання випускники отримують диплом державного зразка з кваліфікацією “Педагог професійного навчання”.
Підготовка здійснюється за ОС “Бакалавр” і “Магістр” за державним замовленням та за умов договору.
Термін навчання:
ОC «Бакалавр»                на денній формі  – 4 роки; скорочений термін навчання - 2 роки; 
 
 
073  "Менеджмент"
(Управління навчальним закладом)
 
Магістр зі спеціальності «Менеджмент» – це фахівець, який сформував знання та уміння для розв'язання професійних завдань щодо управління навчальним закладом. Після закінчення навчання випускник отримує диплом державного зразка про повну вищу освіту (ОС «Магістр») з кваліфікацією «керівник установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».
Фахівець може займати такі посади: керівник (директор, ректор) навчального закладу; начальник, завідувач (структурного підрозділу, сектору, відділу). Підготовка здійснюється за державним замовленням та за умов договору.
 
Термін навчання:
ОС «Магістр» на денній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року;
                        на заочній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року.

 

 073 "Менеджмент"
(Управління персоналом)

Магістр зі спеціальності «Менеджмент» (Управління персоналом) – це фахівець, метою діяльності якого є оцінка кандидатів під час прийняття на роботу, планування навчання і розвиток персоналу, мотивація, атестація, організація їх психологічної підтримки. Він може займати такі посади: керівник підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин (HR-директор); начальник відділу кадрів; експерт (в галузі праці, зайнятості і соціально-трудових відносин); інженер з організації та нормування праці; інженер з підготовки кадрів; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань зайнятості (head-hunter); фахівець (спеціаліст) з аналізу ринку праці; інспектор праці (правовий); науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення); професіонал в галузі соціального захисту населення агент із зайнятості і трудових контактів; інспектор з кадрів; організатор діловодства (державні установи); помічник керівника підприємства (установи, організації); інспектор з призначення та виплати пенсій; інспектор із соціальної допомоги.
Після закінчення навчання випускник отримує диплом державного зразка про повну вищу освіту (ОС «Магістр») з кваліфікацією «менеджер з персоналу».
Підготовка здійснюється за державним замовленням та за умов договору.

Термін навчання:
ОС «Магістр» на денній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року;
                        на заочній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року.

 

          

Спеціальність 011 "Освітні, педагогічні науки"
 
(Педагогіка вищої школи)

Магістр зі спеціальності «Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)» – це фахівець, підготовлений для викладання фахових навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах.
Підготовка відбувається на основі попередньо здобутої базової або повної вищої освіти за державним замовленням та за умов договору.

Термін навчання:
ОС «Магістр» на денній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року;
                             на заочній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року.


011 "Освітні, педагогічні науки"
(Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

Магістр зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті) – це фахівець, основним завданням діяльності якого є організація освітнього процесу на основі реалізації сучасних інформаційних комунікацій. Він може працювати у освітніх закладах усіх рівнів акредитації і формах власності, органах управління освітою, бізнес-структурах, науково-методичних центрах розробки програмного забезпечення, центрах навчання та підготовки персоналу тощо. Після закінчення навчання випускник отримує диплом державного зразка про повну вищу освіту (ОС «Магістр») з кваліфікацією «Магістр освіти. Професіонал в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Викладач вищого навчального закладу».
Підготовка здійснюється за державним замовленням та за умов договору.

Термін навчання:
ОС «Магістр» на денній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року;
                        на заочній формі: - освітньо-професійна програма – 1,5 року.

 

 

Посилання на електронні навчальні курси кафедр:

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook