Кафедра філософії та міжнародної комунікації

Навчальна робота: робочі програми, силабуси, ЕНК

 

 Основним завданням роботи кафедри є викладання нормативних курсів:
 «Філософія», «Логіка», «Релігієзнавство», «Теорія міжнародних відносин і міжнародні конфлікти», «Дипломатичний протокол і етикет», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Основи приватних відносин», «Інформаційне та цивільне право», «Правове регулювання медіабізнесу», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія і історія держави, права і політичних вчень», «Порівняльне конституційне та міжнародне право», «Міжнародне приватне право»,«Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Теорія міжнародних відносин, цивілізацій та міжнародні конфлікти»,«Міжнародна екологічна політика»для студентів ОП «Бакалавр»;
  • «Філософія науки та інноваційного розвитку», «Право міжнародної торгівлі», «Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності», «Міжнародні системи та глобальний розвиток», «Міжнародні системи та глобальний розвиток» для студентів ОП «Магістр»;
  •  «Філософія науки», «Методологія філософських досліджень», «Методика дослідження та організації дисертаційного дослідження» та інших для для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ОНП «Філософія»

Вибіркові дисципліни загальноуніверситетського рівня:

  • «Ораторське мистецтво», «Критичне мислення»,«Філософія психології»  для студентів ОП «Бакалавр».
РОБОЧІ ПРОГРАМИ, CИЛАБУСИ ТА ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 
  на 2023-2024 н.р.

 Гуманітарно-педагогічний факультет 

ОП БАКАЛАВР

 Соціальна роботаФілософія

           

Основи приватних відносин

           

Латинська мова

         

 Філологія


Філософія та логіка
          

Латинська мова

         

 Професійна освіта


Філософія 

          

Латинська мова

         

 Психологія


Філософія 
          
Логіка
          

Латинська мова

         

 Журналістика


Філософія та логіка
          

Інформаційне та цивільне право
           
 
Правове регулювання медіабізнесу
        

Латинська мова

         

  Фізична культура і спорт
 
Філософія

          

Латинська мова

         

 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії


Філософія

           

Критичне мислення

          

Соціологія

          

Історія держави і права зарубіжних країн

          

Теорія і історія держави, права і політичних вчень

          

Порівняльне конституційне та міжнародне право

          

Міжнародне приватне право

          

Дипломатичний протокол і етикет

          

Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу

          

Конфліктологія та теорія переговорів

          

Теорія міжнародних відносин, цивілізацій та міжнародні конфлікти

          

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

          

Латинська мова

     

Англійська мова   
   
   
     

ОП МАГІСТР

Міжнародне торгівельне право

          

Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності

          

Міжнародні системи та глобальний розвиток

      

Україна в сучасному геополітичному просторі

      

  Агрономічний факультет

ОП БАКАЛАВР

 Агрономія


  Філософія

        

 Садівництво та виноградарство


  Філософія

        

  Факультет ветеринарної медицини

ОП БАКАЛАВР

 Ветеринарна медицина


  Філософія з основами логіки

   

Філософія з основами логіки (англ.м.)

    

 Латинська мова
   

 Ветеринарна медицина (ВеМК)


  Філософія

       

  Економічний факультет 

 
ОП БАКАЛАВР

 Економіка (Економіка підприємства)


  Філософія

      

 Економіка (Міжнародна економіка)


  Філософія

      

 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит)


  Філософія

       

 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Корпоративні фінанси)


  Філософія

      

 Підприємництво та торгівля


  Філософія

      

 Облік і оподаткування (Облік і аудит)


  Філософія і соціологія

      

 Облік і оподаткування (Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу)


  Філософія і соціологія

     

  Логіка

       

  Факультет аграрного менеджменту  

ОП БАКАЛАВР

 Менеджмент


  Філософія бізнесу

      

 Філософія бізнесу (англ.м.)

      

 

  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології 

ОП БАКАЛАВР

 Екологія


  Філософія

      

  Філософія (англ.м.)

     

  Міжнародна екологічна політика

      

 Біотехнології та біоінженерія


  Філософія

      

 Захист і карантин рослин


  Філософія

      

Латинська мова

     

ОП МАГІСТР

 Біотехнології та біоінженерія


 Філософія науки та інноваційного розвитку 

      

  Факультет землевпорядкування 

ОП БАКАЛАВР

  Геодезія та землеустрій


  Філософія

    

  Факультет інформаційних технологій

ОП БАКАЛАВР

  Комп’ютерні науки


  Філософія

    

  Кібербезпека


  Філософія

    

 Економічна кібернетика


  Філософія

     

 Цифрова економіка


  Філософія

    

 Інженерія програмного забезпечення


  Філософія

   

 Комп'ютерна інженерія 


  Філософія

   

 Інформаційні системи і технології


  Філософія

   

  Механіко-технологічний факультет

ОП БАКАЛАВР

 Агроінженерія


  Філософія

      

 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


  Філософія

   

  Факультет конструювання та дизайну

ОП БАКАЛАВР

 Галузеве машинобудування


  Філософія та історія української державності

      

  Факультет тваринництва та водних біоресурсів

ОП БАКАЛАВР

 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва


  Філософія

   

 Водні біоресурси та аквакультура


  Філософія

   

Латинська мова

  

  Юридичний факультет 

ОП БАКАЛАВР

  Право


  Філософія

   

  Логіка

   

  Факультет харчових технологій та управління якості продукції АПК

ОП БАКАЛАВР

 Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса


  Філософія

   

  Релігієзнавство

   

 Громадське здоров’я


  Філософія
       

Латинська мова
       
 
ОП МАГІСТР

 Харчові технології (нутриціологія)


 Філософія науки та інноваційного розвитку 

      
 

 Інформаційно-вимірювальні технології

 
 Філософія науки та інноваційного розвитку 
       
 

  ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження

 
ОП БАКАЛАВР

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


  Філософія

       

 Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології


  Філософія

       

 Біомедична інженерія

  Філософія
       
 

 Теплоенергетика


  Філософія

       

  ННІ Лісового і садово-паркового господарства

ОП БАКАЛАВР

 Лісове господарство


  Філософія

       

Латинська мова

         

 Садово-паркове господарство

 

  Філософія

       

Латинська мова

          

 Деревообробні та меблеві технології

 

  Філософія

      

  ННІ Неперервної освіти і туризму

ОП БАКАЛАВР

 Публічне управління та адміністрування


 Філософія

      

  Вибіркові дисципліни загальноуніверситетського рівня

ОП БАКАЛАВР
 

  Критичне мислення

      

 Філософія психології

      

 Ораторське мистецтво

      

  Науково-педагогічні працівники кафедри проводять основні види навчальних занять (лекція, семінарське, індивідуальне заняття та консультація) для студентів НУБіП України. Проводяться заняття зі студентами заочного відділення та відокремлених структурних підрозділів НУБіП України.

  Оскільки основна мета навчальної роботи кафедри – розвиток у студентів здатності до системного критичного мислення, формування філософської культури, навичок застосування методології, актуалізація національної свідомості, то діяльність кафедри зосереджена на:
  • - вдосконаленні модульно-рейтингової системи навчання і контролю знань;
  • - широкому впровадженні самостійної роботи студентів, проблемних методів навчання та інших методів активізації навчального процесу;
  • - застосуванні наочних матеріалів та використання технічних засобів навчання. 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook