Кафедра англійської філології

Практичне навчання студентів

Кафедра англійської філології забезпечує викладання наступних дисциплін:

  • «Іноземна мова (англійська)»;
  • «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)»;
  • «Бізнес-курс (англійська)»;
  • «Література країн, мова яких вивчається»;
  • «Ділова іноземна мова (англійська)» на 6 факультетах НУБіП України, а саме:

гуманітарно-педагогічному;

захисту рослин, біотехнологій та екології;

юридичному;

аграрного менеджменту;

економічному;

інформаційних технологій;

ННІ неперервної освіти і туризму.

Навчально-методичне забезпечення кафедри на 2024 - 2025 навчальний рік

Назва дисципліни

Напрям (спеціальність)

Робоча програма, силабус

Підручник, навчальний посібник, методичні рекомендації, вказівки тощо

Електронний навчальний курс

Гуманітарно-педагогічний факультет:

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

053 «Психологія»

(ОС Бакалавр)

 

www

www

www

www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=3688

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=3983

 


Іноземна мова (англійська)

231 «Соціальна робота»

(ОС Бакалавр)

 

www

www

www

www

 

www

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2376

Ділова іноземна мова (англійська)

231 «Соціальна робота»

(ОС Магістр)

www

 

 www

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4510

Іноземна мова (англійська)

061 «Журналістика»

(ОС Бакалавр)

www

www

 

 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=3620

 

Ділова іноземна мова (англійська)

 

061 «Журналістика»

(ОС Магістр)

 

www

www

 

   

Іноземна мова (англійська)

015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»

скорочений термін навчання

(ОС Бакалавр)

www

www

 

 

 

 

   

 

    

Ділова іноземна мова (англійська)

073 «Менеджмент»

ОП «Управління навчальним закладом»

(ОС Магістр)

www

 

 

www

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4510

Ділова іноземна мова (англійська)

011 «Науки про освіту»

ОП «Педагогіка вищої школи», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

(ОС Магістр)

www

www

www

 

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4510

Факультет аграрного менеджменту:

 

Іноземна мова (англійська)

073 «Менеджмент»

(ОС Бакалавр)

www

www

 www

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2845

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2846

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2847

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2848

Іноземна мова (англійська)

075 «Маркетинг»

(ОС Бакалавр)

www

www

 

 

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2845

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2846

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2847

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2848

Економічний факультет:

 

Іноземна мова (англійська)

 

051 «Економіка (Економіка підприємства)»

(ОС Бакалавр)

www

www

www

www

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2964

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2405

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1294

Іноземна мова (англійська)

071 «Облік і оподаткування»

ОП «Облік і аудит», «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу»

(ОС Бакалавр)

www

www

www

www

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2733

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2405

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1294

Іноземна мова (англійська)

 

 

Іноземна мова (англійська). Підготовка до ЄВІ

072 «Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)»

(ОС Бакалавр)

www

www

www

www

www

www

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1294

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2405

Іноземна мова (англійська)

 

 

Іноземна мова (англійська). Підготовка до ЄВІ

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(ОС Бакалавр)

www

www

www

www

www

www

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2741

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2964

Іноземна мова (англійська) для економістів

051 «Економіка (Економіка підприємства)»

скорочений термін навчання

(ОС Бакалавр)

www

www

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2964


Іноземна мова (англійська) для економістів

072 «Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)»

скорочений термін навчання

(ОС Бакалавр)

www

www

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2964


Іноземна мова (англійська) для економістів

071 «Облік і оподаткування (Облік і аудит)»

скорочений термін навчання

(ОС Бакалавр)

www

www

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2964


Юридичний факультет:

 

Іноземна мова (англійська)

 

081 «Право»

(ОС Бакалавр)

www

 

www

www

 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1454

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1455

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1720

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1885

Ділова іноземна мова (англійська)

081 «Право»

(ОС Магістр)

www

 

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1455

Факультет інформаційних технологій:

 Іноземна мова (англійська)

 

Іноземна мова (англійська). Підготовка до ЄВІ

121 «Інженерія програмного забезпечення»

(ОС Бакалавр)

www

www

www

www

www

www

www

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2128

Іноземна мова (англійська)

 

 

 

 

Іноземна мова (англійська). Підготовка до ЄВІ

123 «Комп'ютерна інженерія»

(ОС Бакалавр)

www

www

www

www

www

www

www

 https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2128

Іноземна мова (англійська)

 

 

 

 

 

Іноземна мова (англійська). Підготовка до ЄВІ

122 «Комп'ютерні науки»

(ОС Бакалавр)

www

www

www

www

 

www

www

 

www

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2128

Іноземна мова (англійська)

 

 

 

 

 

Іноземна мова (англійська). Підготовка до ЄВІ

051 «Економіка (Економічна кібернетика)»

051 «Економіка (Цифрова економіка)»

(ОС Бакалавр)

www

www

 

 

 

www

www

www

 www

 

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2731

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2732

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=889

Іноземна мова (англійська)

 

 

Іноземна мова (англійська). Підготовка до ЄВІ

125 «Кібербезпека»

(ОС Бакалавр)

www

www

 

www

www

 

 www

 

 https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2128

Іноземна мова (англійська)

 

Іноземна мова (англійська). Підготовка до ЄВІ

 

126 «Інформаційні системи та технології»

(ОС Бакалавр)

 

 

 

www

www

  

ННІ неперервної освіти і туризму:

 

Іноземна мова (англійська)

 


 

241 «Готельно-ресторанна справа»

(ОС Бакалавр)

 
 

281 «Публічне управління та адміністрування»

(ОС Бакалавр)

 

www

www

www

 
 
www
www
 
 
 
 
 
www
 
 
 
 
 
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php 
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології:

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

101 «Екологія»

(OC Бакалавр)

 

 www

 www

 www

 

 

Увесь потенціал кафедри спрямований на підготовку фахівців з міжмовної орієнтованими мовними знаннями і вміннями, а також могли постійно співпрацювати з діловими партнерами.

У навчальному процесі НПП кафедри англійської філології застосовує методику функціонально-комунікативного підходу, що вимагає постійної та активної взаємодії між викладачами й студентами та гарантує успішність навчання. Головною формою навчальної роботи є практичні та лабораторні заняття в малих групах та самостійна робота. Навчальний процес організований таким чином, що засвоєння студентами кожної теми контролюється шляхом проведення проміжних тестів та модульних контрольних робіт. На всіх вищезгаданих факультатах впроваджено модульно – рейтингову систему організації та контролю роботи студентів. На кафедрі ведуться журнали успішності студентів, де відмічаються результати тестів, атестацій, модульно - рейтингової системи організації та контролю роботи студентів.

Для організації навчального процесу з елементами дистанційного навчання розроблено курси в електронному вигляді, які були розміщені на внутрішньому веб-порталі НУБіП.

   

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook