Кафедра англійської філології

Студентський науковий гурток НУБіП України "Майстерність усного та письмового перекладу”

Керівник: СОДЕЛЬ ОЛЕКСАНДР, старший викладач

Електронна адреса: [email protected]

Переклад – це особливий вид діяльності, що допомагає подолати мовні та культурні бар’єри у спілкуванні між людьми, які спілкуються різними мовами. На нього впливають різноманітні соціальні, психологічні, філософські та культурні чинники, а опанування цим видом діяльності допомагає краще зрозуміти природу, особливості та вплив перекладу на сучасну міжнародну комунікацію людства. Забезпечення якісного перекладу посилює дипломатичні, культурні, гуманітарні та економічні зв’язки різних народів сучасного глобалізованого світу, що призводить до виникнення дедалі більшого попиту на спеціалістів, здатних виконувати задачі з виконання усного та письмового перекладу на професійному рівні.

Студентський науковий гурток «Майстерність усного та письмового перекладу» кафедри англійської філології гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України є добровільним науковим об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні перекладознавства, можливих проблем і труднощів під час перекладу, засобів і способів забезпечення адекватного цільового результату.

Мета та завдання гуртка:

Мета студентського наукового гуртка «Майстерність усного та письмового перекладу» полягає у навчанні студентів послідовному та синхронному видам перекладу в умовах виступу доповідачів у реальному часі та на матеріалах аудіо- та відеозаписів; навчанні письмовому перекладу різних видів текстів, які включають публіцистичні і художні тексти різних стилів і жанрів, а також інформаційні статті, рекламні матеріали, політичні тексти, оповідання, наукові публікації тощо; надати студентам знання та розвивати навички, які необхідні для забезпечення якісного усного та письмового перекладу матеріалів вихідною та цільовою мовами.

Завдання гуртка «Майстерність усного та письмового перекладу»:

- ознайомлення з основними принципами та поняттями, які стосуються усного та письмового видів перекладу, а також ідентифікація труднощів, які можуть виникнути при перекладі;
-  розгляд лексичних і стилістичних особливостей перекладу текстів різних жанрів;
- розвиток навичок студентів у таких аспектах, як виявлення жанрових, стильових, структурних та тематичних складових тексту оригіналу, а також уміння створювати автентичні переклади на основі мовних одиниць і висловлень;
-  навчання студентів адекватно транслювати комунікативно-функціональну інформацію з вихідної мови у цільову;
-  вивчення методів аналізу вихідного тексту перед безпосереднім перекладом і редагування тексту цільовою мовою;
-  виконання порівняльного аналізу між текстами оригіналу та перекладу;
-  практичне виконання усного та письмового видів перекладу текстів різних жанрів;
-  підвищення загальноосвітнього рівня студентів, розвиток творчих здібностей та критичного мислення у студентів.

Засідання гуртка відбуваються принаймні раз на місяць.

Результати роботи гуртка фіксуються у протоколах під час кожного засідання, а наприкінці семестру та навчального року проводиться оцінка загального досягненого прогресу.

Участь у гуртку є добровільною.

Студенти, які навчаються на будь-яких спеціальностях та мають бажання розвивати практичні навички з перекладу і відповідають вимогам Положення, можуть стати членами гуртка.

Вступ до гуртка може відбуватися за особистою заявою студента або через заповнення анкети під час чергового засідання.

Долучаймося до гуртка шляхом заповнення форми за посиланням: https://forms.gle/z1u4LpCEBv2Ftpaq8

Положення про гурток

План роботи гуртка на 2023 -2024 н.р.

Звіт роботи гуртка за перший семестр 2023-2024 н.р. 

Звіт роботи гуртка за другий семестр 2023-2024 н.р.

Річний звіт діяльності наукового гуртка за 2023-2024 н.р.

ФОТОЗВІТ

 \\\

 

Функціонування гуртка упродовж 2019 - 2023 рр.

Керівник гуртка: кандидат історичних наук, доцент кафедри англійської філології Христюк Світлана Борисівна


Тел.: (044) 527-81-44


Електронна пошта: [email protected], [email protected]


Секретар гуртка: студентка 2 курсу групи МВ-21001 Ковальова Софія 

Мета гуртка:

• опанувати теоретичними та практичними основами міжкультурної ділової комунікації, міжнародних документів та дипломатичної кореспонденції, професійної термінології, оскільки сьогодні світове співтовариство потребує єдності в боротьбі за збереження життя, підтримку миру та міжнародної безпеки, закінчення гонки ядерного озброєння, тощо;
• реалізувати науково-творчий потенціал талановитої молоді в галузі міжкультурної комунікації з активним використання сучасних передових інформаційно-комунікаційних технологій;
• вдосконалити загальну філологічну підготовку;
• сформувати необхідний пакет навичок та вмінь для імплементації знань англійською мовою як в реальних ситуаціях щоденного спілкування з представниками іноземних держав та урядів, міжнародних неурядових організацій, високопосадовцями з широкого кола питань, так і участі в міжнародних науково-практичних конференціях, бізнес-проектах, переговорах та дискусіях, а також подальшій роботі в посольствах, консульствах, дипломатичних представництвах, представництвах інших держав і міжнародних організацій на теренах України;
• навчити студентів проводити письмовий обмін діловою інформацією, підготувати тези міжнародної чи всеукраїнської студентської науково- практичної конференції;
• оволодіти знаннями про будову англійської мови, її систему, особливості функціонування моделей та структур; виявити стилістичні подібності та відмінності з рідною мовою;
• розвивати комунікативні навички та вміння студентів, збагачувати їх
духовний світ, розширювати кругозір, кола знань про специфіку спілкування у професійній та діловій сферах.


Основні завдання гуртка:

• сприяти формуванню компетенцій, необхідних для інтелектуального, культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та самовдосконалення;
• поважати культуру та звичаї інших держав та народів;
• заохотити студентів до вивчення англійської мови, підвищити їх мотивацію та бажання англомовної навчальної діяльності;
• вдосконалити міжкультурну писемну та усну комунікацію як рідною, так і іноземною мовами у професійній сфері;
• розкрити науково-творчий потенціал студентів;
• залучити до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково- дослідних заходах;
• сприяти розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва;
• розширити вокабуляр студентів за рахунок практики загальновживаної, загальнонаукової, професійної та спеціальної лексики;
• сприяти формуванню стратегії розпізнавання, розуміння та відтворення фонетичних, граматичних і стилістичних форм, характерних для міжнародних договорів та дипломатичної кореспонденції.

Список членів наукового гуртка
«International instruments & diplomatic correspondence» (2022/2023 н.р.):

1. Ковальова Софія – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
2. Тимощук Каріна – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
3. Кравченко Юлія – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
4. Вахіль Валерія – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
5. Єрмакова Маргарита – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно- педагогічний факультет;
6. Іванчук Дмитро – студент 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
7. Гузій Вадим – студент 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
8. Мехеденко Ксенія – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно- педагогічний факультет;
9. Масляк Катерина – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно- педагогічний факультет;
10. Журавель Анастасія – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно- педагогічний факультет;
11. Симоненко Олександра – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно- педагогічний факультет;
12. Паштецька Анна – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
13. Артамонова Олександра – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно- педагогічний факультет;
14. Ткачук Іван – студент 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
15. Анікіна Аріна – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
16. Чулакова Анастасія – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно- педагогічний факультет;
17. Бусло Іванна – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно-педагогічний факультет;
18. Свириденко Олександра – студентка 2 курсу, спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, гуманітарно- педагогічний факультет.

 

 

  

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook