СПІВРОБІТНИКИ

В.о. завідувача кафедри англійської філології
Клименко Людмила Володимирівна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – проблеми мобільності, професійної мобільності, питання екології, професійно орієнтоване навчання та викладання англійської мови у нефілологічних вузах, удосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи.
 
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 3 словників, 3 навчальних посібників, понад 12 навчально-методичних рекомендацій, як базові для підготовки фахівців різних напрямів знань. У фахових виданнях України та за кордоном опубліковано понад 20 статей.
 
Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» «Ділова англійська мова».
 
Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.
 

 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри
Качмарчик Світлана Григорівна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Сфера наукових зацікавлень – удосконалення педагогічної майстерності викладачів вищої школи; впровадження інноваційних педагогічних методів навчання і передового досвіду викладання; формування лідерських та творчих якостей у випускників вищої школи; створення синергетичної системи підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності; культура професійного спілкування, комунікативна компетентність майбутнього лідера.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 15 навчальних посібників з англійської мови (виданих як одноосібно, так і у співавторстві), 5 із них із грифом МОН України як базові для підготовки фахівців різних напрямів знань. У фахових виданнях України та за кордоном опубліковано понад 50 статей.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Кандидат наук з державного управління, доцент
Шанаєва-Цимбал Людмила Олексіївна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: «Державне управління розвитком еколого-економічної системи регіону», спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.

Сфера наукових зацікавлень – соціальний і гуманітарний розвиток суспільства; управління освітою, модернізація вищої школи; методологія державного управління та місцевого самоврядування;теорія і методологія розвитку ринкової економіки в Україні; політична культура.

Автор понад 53 наукових та навчально-методичних праць, автор 6 навчальних посібників, 3 з грифом МОН України та 1 навчального посібника з грифом НУБіП України, 3 навчально-методичних розробок, 2 робочих зошитів та 1 електронного підручника сертифікованого за критеріями ЕНК. Авторка 2 електронних навчальних курсів для студентів ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр». Авторка понад 10 авторських свідоцтв. У фахових виданнях України та за кордоном опубліковано понад 26 статей.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Cтарший викладач
Харчук Наталія Сергіївна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – професійно орієнтоване навчання та викладання англійської мови у немовних вузах.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 15 навчальних посібників,  12 із них із грифом МОН України як базові для підготовки фахівців різних напрямів знань. У фахових виданнях України та за кордоном опубліковано понад 10 статей.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Старший викладач
Дубовик Олена Миколаївна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – професійно-орієнтоване навчання та викладання англійської мови у нефілологічних вузах.

Автор понад 22 наукових та навчально-методичних праць, понад 20 навчальних посібників з англійської  мови (виданих як одноосібно, так і у співавторстві),8 із них із грифом МОН України як базові для підготовки фахівців різних напрямів знань.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова Англійська мова».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Старший викладач
Розгон Ірина Юріївна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – методика викладання англійської мови та актуальні проблеми сучасної лінгвістики.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, зокрема понад 15 навчально-методичних  посібників з англійської мови та 5 навчальних посібників (виданих як одноосібно, так і у співавторстві), 5 із них із грифом МОН України як базові для підготовки фахівців різних напрямів знань. У фахових виданнях України опубліковано понад 10 статей і тези доповідей.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова» (Англійська), «Ділова англійська мова за професійним спрямуванням».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Старший викладач
Чернеля Ірина Миколаївна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – професійно-орієнтоване навчання та викладання англійської мови у нефілологічних вузах.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, понад 20 навчальних посібників з англійської  мови (виданих як одноосібно, так і у співавторстві), 4 із них із грифом МОН України як базові для підготовки фахівців різних напрямів знань.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова Англійська мова».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Cтарший викладач
Ямнич Наталія Юріївна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – застосування кейс методів та моделі перевернутого навчання (flip learning) у викладанні англійської мови професійного спрямування, професійно орієнтоване навчання та викладання англійської мови у нефілологічних вузах.
Авторка та співавторка понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема колективної монографії «Індивідуалізація навчання професійно-орієнтованої англійської мови: компетентнісно-технологічний підхід», 15 навчальних посібників з англійської мови (виданих як одноосібно, так і у співавторстві), 5 із них із грифом МОН України а також понад 10 методичних розробок. У фахових виданнях України та закордоном опубліковано понад 15 статей.
Авторка 3 електронних навчальних курсів для студентів ОС «Бакалавр» та ЕНК для вступників на ОС «Магістр». Пройшла закордонне стажування за програмою «Organization of European Education, Scientific Projects and Publication Activity», Польща, м. Варшава. Володіє міжнародним сертифікатом ТКТ (Teacher knowledge test), Modulе 1 «Language and background to language learning and teaching».
Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Іноземна мова (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)».
Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

 

Старший викладач
Ренська Індіра Іванівна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень –  професійно орієнтоване навчання та викладання англійської мови у нефілологічних закладах вищої освіти, перекладознавство, судовий переклад.

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 3 навчальних посібників з англійської мови, англо-українського словника юридичних термінів.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Іноземна мова (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)».

Основні публікації можна переглянути у профілі Google Academia.

 

Старший викладач
Содель Олександр Сергійович

Тел.: Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: Крос-культурна інконгруентність комічного (на матеріалі перекладів англійськомовних анекдотів українською мовою), 10.02.16 – перекладознавство

 
Сфера наукових зацікавлень: переклад нормативно-правової документації, адаптація норм американського та англійського корпоративного права, проблематика технічного перекладу та текстів інформаційно-технологічного спрямування, локалізація витворів образотворчого мистецтва.
 
Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».
 

Асистент
Сухомлин Оксана Андріївна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Працює над дисертаційним дослідженням «Дидактичні засади формування цифрової компетентності студентів філологічних спеціальностей», спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.

Сфера наукових зацікавлень – професійно-орієнтоване навчання та викладання англійської мови у нефілологічних закладах вищої освіти.

Автор публікацій у фахових виданнях: Формування цифрової компетентності у студентів філологічних спеціальностей як психологічно-педагогічна проблема. Особливості організації освітнього процесу студентів філологічних спеціальностей на засадах реалізації компетентнісного підходу.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова (англійська)».

 

Асистент
Медяник Ганна Андріївна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – білінгвізм, лінгвокраїнознавство, порівняльна лексикологія англійської та української мови, педагогіка вищої школи.

 
Працює над дисертаційним дослідженням: «Формування мультилінгвальної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Автор понад 10 наукових робіт у фахових виданнях України та за кордоном.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Іноземна мова (англійська)».

 

Асистент
Сергієнко Інна Володимирівна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень – педагогіка вищої школи, лінгвокраїнознавство, прагмалінгвістика.

Працює над дисертаційним дослідженням «Формування медіакомпетентності сучасного вчителя іноземної мови», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.
Автор понад 10 наукових праць у фахових виданнях України та за кордоном.
 
Викладає такі навчальні дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» «Іноземна мова (англійська)».
 

 

Асистент
Клепко Інна Володимирівна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

Сфера наукових зацікавлень: професійно-орієнтоване навчання та викладання англійської мови у нефілологічних вузах, перекладознавство, науково-професійне дослідництво, лінгвокраїнознавство, англійська мова в туризмі, сходознавство.

Має ступінь магістра із спеціальності "Англійська та Китайська мови, перекладач, викладач-дослідник, філолог". Має кілька років досвіду роботи в туризмі та зовнішньо-економічній діяльності. Досліджувала та має наукові роботи на тему: "Порівняння архетипів в українській та зарубіжній літературі", а також на тему: "Методи запозичення слів та слова іншомовного походження".

Викладає такі навчальні дисципліни: "Іноземна мова (англійська)", "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)".

 

Старший лаборант
Хільченко Тетяна Вікторівна

Тел.: (044) 527-81-44

Електронна пошта: [email protected]

 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook