Кафедра англійської філології

Студентський науковий гурток НУБіП України “BUSINESS COMMUNICATION JOURNALISM” (Журналістика та ділове спілкування)

Індіра РЕНСЬКА, старший викладач

Електронна адреса: [email protected]

Науково-дослідна робота студентів – один із засобів підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках освітнього процесу і поза ним.

Науковий гурток – є добровільним науковим об’єднанням студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України, створеним для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямків науки, обміну досвідом.

Гурток починає свою діяльність в 2023 році!

Активна участь у гуртку сприяє формуванню самоорганізованості, комунікабельності, вмінню правильно висловлювати свої думки, а також постійно розширювати світогляд та бути у курсі останніх новин.

Мета діяльності наукового студентського гуртка "BUSINESS COMMUNICATION JOURNALIM":

1. Вивчення та аналіз сучасних тенденцій в сфері бізнес-комунікацій та журналістики з метою поглиблення знань студентів в цих сферах.
2. Розвиток навичок ефективної бізнес-комунікації, включаючи публічні виступи, письмовий та вербальний обмін інформацією, роботу з медіа та соціальними мережами.
3. Проведення досліджень та аналізу важливих подій у світі бізнесу та публікація цієї інформації в наукових журналах та інших медіа.
4. Сприяння розвитку студентського журналістського об'єднання та створення платформи для обміну ідеями та дослідженнями.
5. Залучення відомих фахівців та практиків з сфери бізнес-комунікацій та журналістики для проведення лекцій, семінарів та майстер-класів для студентів.
6. Сприяння підвищенню професійної компетентності учасників гуртка та підготовці їх до майбутньої кар'єри в обраних сферах.
7. Співпраця з іншими науковими та студентськими організаціями для спільних досліджень і проектів у галузі бізнес-комунікацій та журналістики.

Ми прагнемо до досягнення цих цілей через активну наукову діяльність, освітні заходи, аналіз подій у світі бізнесу та журналістики, а також співпрацю зі студентами та професіоналами, які поділяють наші інтереси та цінності.

Основні завдання студентського наукового гуртка "BUSINESS COMMUNICATION JOURNALISM":

1. Дослідження та аналіз тематики: проводити дослідження та аналіз важливих аспектів комунікаційного журналізму в сфері бізнесу та економіки.
2. Публікація наукових статей: готувати та публікувати наукові статті, тези, які висвітлюють актуальні питання бізнес-комунікацій та їх вплив на бізнес-середовище.
3. Організація наукових семінарів, круглих столів і конференцій: Проводити наукові заходи, спрямовані на обмін дослідницькими результатами та дослідженнями в галузі бізнес-комунікацій.
4. Залучення експертів: запрошувати відомих фахівців, практиків та викладачів для лекцій та дискусій з питань бізнес-комунікацій.
5. Розвиток наукової мережі: сприяти співпраці та обміну інформацією з іншими студентськими науковими гуртками закладів вищої освіти України.
6. Виховання наукової етики: поширювати інформацію про наукову етику та стандарти досліджень в галузі бізнес-комунікацій серед студентської спільноти.
7. Залучення студентів до досліджень: запрошувати студентів до активного участі в наукових дослідженнях та публікаціях.
8. Популяризація науки: активно взаємодіяти з медіа та громадськістю для популяризації результатів наукових досліджень та інформації про гурток.

Ці завдання спрямовані на розвиток наукового напрямку у галузі бізнес-комунікацій та сприяння студентам у розумінні та дослідженні важливих аспектів цієї галузі.

Принципи функціонування студентського наукового гуртка "BUSINESS COMMUNICATION JOURNALISM":

 • Професійна спрямованість. Головним принципом діяльності гуртка є спрямування на розвиток професійних навичок в області комунікаційної журналістики та бізнес-комунікацій. Члени гуртка працюють над підвищенням свого рівня знань і навичок у цих галузях.
 • Науковий підхід. Гурток базує свою діяльність на науковому методологічному підході. Це означає, що члени гуртка проводять дослідження, аналізують актуальні тенденції та розвивають аналітичні навички для розуміння проблем в сфері бізнес-комунікацій та журналізму.
 • Практична спрямованість. Гурток надає можливість членам застосовувати отримані знання та навички на практиці. Це може включати участь у проектах, написання статей, тез доповідей, виступах на конференція, створення презентацій, постерів, організацію заходів і подій, що стосуються бізнес-комунікацій та журналістики.
 • Колективна робота. Гурток сприяє співпраці між своїми членами. Командна робота дозволяє обмінюватися досвідом і ідеями, що сприяє більш глибокому розумінню тематики та вирішенню складних завдань.
 • Активна комунікація. Члени гуртка сприяють активній комунікації як всередині гуртка, так і з іншими організаціями та професіоналами у відповідних галузях. Це допомагає встановити зв'язки та залучити зовнішні ресурси для розвитку гуртка.
 • Дотримання етичних стандартів. Члени гуртка повинні дотримуватися етичних норм і стандартів в галузі журналістики та бізнес-комунікацій, включаючи об'єктивність, точність та засоби захисту конфіденційності даних.
 • Розвиток особистості. Гурток сприяє особистому та професійному розвитку своїх членів, допомагаючи їм розкривати свій потенціал та набувати нових навичок та знань.
 • Відкритість і доступність. Гурток відкритий для всіх студентів, які цікавляться бізнес-комунікаціями та журналістикою, і намагається забезпечити доступність і різноманітність можливостей для своїх членів.
 • Інтердисциплінарність: Гурток сприяє співпраці студентів з різних факультетів та спеціальностей, щоб враховувати різноманітні підходи та перспективи у галузі бізнес-комунікацій.

Ці принципи допомагають забезпечити ефективне функціонування студентського наукового гуртка "BUSINESS COMMUNICATION JOURNALISM" та досягнення його основної мети - розвитку професійних навичок і знань у галузі бізнес-комунікацій та журналістики.

Наказ про гурток

Положення про гурток

Анкета для тих, хто хоче стати членом гуртка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMTR2oUyMhLiVJpJletIuwFhybBtUe2TiSRG4nODbDkmzfJQ/viewform?usp=sf_link

План роботи гуртка на 2023-2024 н.р.

Учасники гуртка

Звіт роботи гуртка за перший семестр 2023-2024 н.р.

Звіт роботи гуртка за другий семестр 2023-2024 н.р.

Річний звіт діяльності гуртка за 2023-2024 н.р.

Хочемо поділитися результатами нашої діяльності протягом першого семестру 2023-2024 навчального року. 

Гурток "Business Communication Journalism" провів чотири засідання, на яких обговорювалися актуальні теми та розглядалися питання, що стосуються нашої сфери інтересів.

 

1. 29 вересня 2023 року

Зустріч гуртка "Business Communication Journalism": організаційні питання та плани на майбутнє.

nubip.edu.ua/node/134999

  \ 

2. 31 жовтня 2023 року

Друге засідання гуртка "Business Communication Journalism": визначення автентичності новин та боротьба з фейками.

nubip.edu.ua/node/136723

  

3. 24 листопада 2023 року

Засідання гуртка "Business Communication Journalism": нові тенденції та плани на майбутнє.

nubip.edu.ua/node/138463

4. 09 грудня 2023 року
Динаміка успіху: від завершення досліджень до креативних проєктів.
Ретроспектива діяльності гуртка "Business Communication Journalism" 2023 році.
https://nubip.edu.ua/node/138687

Більше деталей та цікавих висновків ви знайдете у матеріалах кожного засідання. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нашого гуртка та взяти участь у майбутніх заходах.
Реєстрація за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMTR2oUyMhLiVJpJletIuwFhybBt Ue2TiSRG4nODbDkmzfJQ/viewform

Дякуємо за увагу!
Хочемо поділитися результатами нашої діяльності протягом другого семестру 2023-2024 навчального року. 
Гурток "Business Communication Journalism" провів чотири засідання, на яких обговорювалися актуальні теми та розглядалися питання, що стосуються нашої сфери інтересів.
1. П’яте засідання гуртка «Business Communication Journalism»Актуальні аспекти української та глобальної журналістики.
https://nubip.edu.ua/node/144088
 

2. Шосте засідання гуртка «Business Communication Journalism»Значення презентацій у представленні досліджень та проєктів.

https://nubip.edu.ua/node/145575

 

3. Сьоме засідання гуртка «Business Communication Journalism»Вдосконалюємо навички презентацій та спілкування.

https://nubip.edu.ua/node/145578

 

4. Восьме засідання гуртка: Заключне засідання студентського наукового гуртка «Business Communication Journalism».

https://nubip.edu.ua/node/145573

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ:


Участь членів гуртка «Business Communication Journalism» у Міжнародній науковій конференції «Сучасні соціокультурні трансформації: медіа, мова, комунікація».

  

 

 

 

 

 
 

Більше деталей та цікавих висновків ви знайдете у матеріалах кожного засідання. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нашого гуртка та взяти участь у майбутніх заходах.
Реєстрація за покликанням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMTR2oUyMhLiVJpJletIuwFhybBt Ue2TiSRG4nODbDkmzfJQ/viewform

Дякуємо за увагу!

 

Функціонування гуртка “BUSINESS ENVIRONMENT AND INTERCULTURAL COMMUNICATION” упродовж 2019- 2023 рр.

Керівник гуртка: доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології Дьоміна Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент Христюк Світлана Борисівна
Тел.: (044) 527-81-44
Голова гуртка: студентка 3 курсу групи МВ-18001 Солодка Катерина
Секретар гуртка: студентка 2 курсу групи МВ-19001 Бекетова Дар’я

Мета гуртка:

Метою діяльності гуртка є опанування теоретичних та практичних основ міжкультурної ділової комунікації, міжнародних документів та дипломатичної кореспонденції; реалізація наукового та творчого потенціалу талановитих студентів в сфері міжкультурної комунікації; вдосконаленні загальної філологічної підготовки; формуванні вмінь та навичок використання знань з англійської мови як у процесі повсякденного спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях та подальшої роботи в посольствах, консульствах, дипломатичних представництвах; представництвах інших держав і міжнародних організацій на теренах України, а також навчити слухачів проводити письмовий обмін діловою інформацією; здобуття знань про будову англійської мови, її систему, особливості функціонування певних моделей та структур; виявлення стилістичних подібностей та розбіжностей з рідною мовою; подальший розвиток комунікативних навичок студентів в навчальній та професійній діяльності; збагачення духовного світу студентів, розширення їх кругозору, кола знань про специфіку спілкування у професійній та діловій сферах.

Основні завдання гуртка:

 • Організація науково-дослідної діяльності у сфері бізнесу та міжкультурних комунікацій.
 • Формування у студентів наступних компетенцій:
 1. здатності до інтелектуального, культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та самовдосконалення;
 2. готовності до сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів;
 3. психолінгвістичної готовності (включаючи вмотивованість) до англомовної навчальної діяльності;
 4. здатності до міжкультурної письмової та усної комунікації рідною та іноземною мовами у професійній сфері;
 5. готовності до роботи в іншомовному середовищі.
 • Створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка.
 • Залучення до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідних заходах.
 • Сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва в сфері міжкультурних комунікацій.
 • Розширення словникового запасу студентів за рахунок загальновживаної, загальнонаукової, загально професійної та спеціальної лексики, що супроводжується формуванням умінь ефективного й адекватного оперування загальнолексичними і термінологічними мінімумами.
 • Формування сталих умінь розпізнавання, розуміння та відтворення фонетичних, граматичних і стилістичних форм, характерних для спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації комунікації та регіональні студії».

Події гуртка:
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови на гуманітарно-педагогічному факультету

19 лютого 2020 року відбувся І етап олімпіади з англійської мови серед студентів НУБіП на базі кафедри англійської філології. В олімпіаді взяли участь 63 студенти гуманітарно-педагогічного факультету, економічного факультету, юридичного факультету, факультету аграрного менеджменту, факультету інформаційних технологій та факультету захисту рослин, біотехнологій та екології. Учасники мали змогу продемонструвати свої знання з англійської мови. Результати олімпіади будуть розміщені на сайті університету. Переможці матимуть змогу взяти участь у ІІ етапі олімпіади з англійської мови серед студентів немовних вузів і достойно представити свій університет на всеукраїнській олімпіаді.


   


План-графік роботи наукового гуртка на I семестр 2019  2020 н. р.

План-графік роботи наукового гуртка на II семестр 2019  2020 н. р.

Звіт про роботу наукового гуртка за 2019 – 2020 н. р.

Фотозвіт засідань гуртка за 2019 - 2020 н.р.
  

   

    

   

Наші досягнення:

    

     

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook