Гуманітарно-педагогічний факультет

Аспірантура


На кафедрах гуманітарно-педагогічного факультету здійснюється підготовка докторів наук і докторів філософії здійснюється за такими науковими спеціальностями:  

 

Шифр

галузі

Галузь знань

Код

спеціальності

Найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма

Гарант

освітньо-наукової програми

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

Сопівник Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, професор

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта

Амеліна Світлана Миколаівна, доктор педагогічних наук, професор

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історія України

Стрілець Василь Васильович, доктор історичних наук, професор

033

Філософія

Філософія

Додонова Віра Іванівна, доктор філософських наук, професор

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

Полунін Олексій Васильович, доктор психологічних наук, професор

 

 

     

 Пропонуємо розширений перелік нормативно-правових актів та інших необхідних документів, які допоможуть орієнтуватися в законодавстві, що регламентує навчання в аспірантурі, підготовку, захист дисертації та публікацію наукових статей


АНОНСИ ПРОГРАМ, СТАЖУВАННЯ, НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

 

Започатковано новий конкурс для молодих науковців! (2022 р.)

Стипендіальні програми, грантові можливості для аспірантів та молодих науковців на 2022 рік

До уваги студентів ОКР «Магістр», аспірантів усіх спеціальностей, молодих учених та викладачів!

П’ять стипендій у сфері STEM освіти для жінок від Університету Глазго (2022 р.)

 

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Вибір спеціальності

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 2015 р.

Порядок та умови вступу до аспірантури

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), (у редакції 2019 р.)

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), (у редакції 2019 р.)

Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)

(проєкт)

Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня

(проєкт)

Інші нормативні документи


ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Оформлення тексту дисертації

Вимоги до оформлення дисертацій (у редакції 2019 р.)

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2016 р. 

Оформлення цитувань, посилань та списку літератури

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.

Запобігання плагіату

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), 2018 р. 


ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЙ

Вимоги до складу та кількості публікацій

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2019 р.

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2020 р.

Вибір журналу для публікації

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science станом на 16.12.2021 р. 

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародній наукометричній базі DOAJ

Пошук конференцій

Перелік наукових конференцій на 2022 р.

 

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Пам’ятка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Нові вимоги до захисту дистертації на здобуття ступеня доктора філософії, 2021 р.

Порядок проходження попереднього розгляду дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Тимчасовий порядок дистанційного розгляду дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України в умовах карантину 

Тимчасове положення «Про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України»

Тимчасовий порядок проведення таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування на засіданнях спеціалізованих вчених рад Національного університету біоресурсів і природокористування України у разі використання засобів відеозв’язку в режимі реального часу

 

 

Анкета аспіранта

Анкета стейкголдерів

Академічна доброчесність

Скринька довіри

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook