Кафедра педагогіки

Спеціальність «Освітні педагогічні науки» (ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ)

БУКЛЕТ "Педагогіка вищої школи" 2024 р.

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (Педагогіка вищої освіти)

 

Освітньо-професійна програма "Педагогіка вищої школи" 2022 р.

 

Якщо ти у майбутньому мрієш стати висококваліфікованим викладачем закладу вищої освіти, то вступай до Національного університету біоресурсів і природокористування України
 
Кафедра педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету запрошує вступників, володарів освітнього ступеня «Бакалавр», на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр», спеціальності «Освітні, педагогічні науки», ОП «Педагогіка вищої школи».
 
 
 
Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» («Педагогіка вищої школи») особлива, тому що студенти,  які навчаються за цією програмою, за півтора роки отримують педагогічну освіту та згодом зможуть викладати спеціальні дисципліни в різних освітніх установах, насамперед закладах вищої освіти, 803 з яких функціонують в Україні. Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» дає можливість, з одного боку, зростати як професіонал у своїй галузі, а з іншого – як педагог-наставник. До безсумнівних переваг цієї освітньої програми можна віднести те, що переважно підготовка фахівців здійснюється за бюджетні кошти на денній і заочній формі навчання.
 
Після закінчення навчання за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» видається диплом державного зразка про другий (магістерський) рівень вищої освіти та присвоюється кваліфікація викладача закладу вищої освіти. 
 
Навчаючись у НУБіП України, студенти мають можливість не тільки отримати педагогічний фах, а й реалізувати свої творчі здібності. Зокрема після отримання освітнього ступеня «Магістр», випускники спеціальності «Освітні, педагогічні науки» мають нагоду продовжити навчання, виконуючи дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 
 
Відповідно до Правил прийому вступні випробування на спеціальність «Освітні, педагогічні науки», ОП «Педагогіка вищої школи» проводяться у формі тестування з комплексу гуманітарних дисциплін та іноземної мови. 

У НУБіП України під час вступної кампанії працюють підготовчі курси та консультаційні центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при складанні вступних випробувань та поданні заяв.
 
Вступники подають такі документи:
 
 • заяву на ім'я ректора; 
 • документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього (оригінал та копію);
 •  4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 •  ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 •  копії паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації).
 
Усі копії документів, які подаються при вступі до НУБіП України, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 

Паспорт громадянина країни та інші документи, що підтверджують право на вступ, пред'являються особисто.

Навчання на факультеті здійснюється за денною та заочною формами навчання за рахунок державного бюджету та за умов договору.

Термін навчання на основі ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр" денної та заочної форми здобуття освіти - 1,5 року. Більшість випускників можуть удосконалити професійну кваліфікацію через навчання в аспірантурі, стажування за кордоном, участь у реалізації міжнародних проектів.

 
Найталановитіші абітурієнти стануть нашими студентами і протягом навчання опановуватимуть такі дисципліни:
 
 • законодавча база навчального закладу;
 • історія педагогіки та розвиток вищої освіти в зарубіжних країнах;
 • організація виховної роботи у закладах вищої освіти;
 • педагогічні технології;
 • основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи;
 • основи наукових досліджень в педагогіці;
 • педагогіка;
 • вступ до спеціальності;
 • теорія та методика професійного навчання;
 • методика навчання циклу фахових дисциплін тощо.
 
 
Після завершення навчання наші випускники можуть обіймати посади:
 
 • асистента; 
 • викладача спеціальних дисциплін (за напрямом базової підготовки) у вищих навчальних закладах (коледжах, інститутах, академіях, університетах);
 • наукового співробітника;
 • держслужбовця.
 
Працювати у:
 
 • закладах вищої освіти;
 • Міністерстві освіти і науки України;
 • міністерствах і центральних органах виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади;
 • державних акредитаційних комісіях;
 • місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування і підпорядкованих їм органах управління освітою;
 • науково-дослідних установах.
 

Відеоролик про освітню програму:


Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою м. Київ, вул. Генерала Родимцева 19, навч. корп. № 1, к. 24а, 71а або за телефоном (044) 527-83-55.

Завідувач кафедри педагогіки - доктор педагогічних наук, доцент Сопівник Руслан Васильович (моб. тел.: 050-702-70-42, 097-646-10-02)
Менеджер по співпраці з абітурієнтами - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Чередник Лідія Миколаївна (моб. тел. 099-079-55-84).

 Все про вступ до НУБіП - в розділі Вступнику офіційного сайту університету.  
 
Чекаємо на вас!
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook