Співробітники

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки
СОПІВНИК Руслан Васильович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. У НУБіП України працює з 2004 року.

Напрям наукових досліджень: виховання на засадах національно-патріотичних цінностей, формування лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів.

Нагороджений відзнакою, подякою Київського міського голови (2009), відзнакою «Людина року Голосіївського району – 2011», подякою МОН України (2017).

Є членом двох спеціалізованих учених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д 29.051.06 СНУ ім. В.Даля; К74.053.01 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Автор 120 праць, 5 монографій, 6 навчальних посібників та 15 методичних рекомендацій.

Список праць та індекс цитування...

 

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор НУБіП України
НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович

Тел.: 527-82-42

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Української сільськогосподарської академії за спеціальністю інженер-механік, інженер-педагог, Одеського інституту політології та соціології. Ректор НУБіП України з 2014 року.

Напрям наукових досліджень: теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України.

Народний депутат України чотирьох скикань, голова Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України у 2002-2005 роках, міністр освіти і науки України у 2005-2007 роках. Голова Громадської Ради освітян і науковців України, Асоціації працівників вищих аграрних навчальних закладів. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ та ІІІ ступеней.

Автор більше 150 наукових публікацій та 13 книг.

Список праць та індекс цитування...

 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки
ВАСЮК Оксана Вікторівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф». У НУБіП України працює з 1987 року, на кафедрі педагогіки з 2003 року.

Напрям наукових досліджень: педагогіка вищої школи, зокрема формування професійної спрямованості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. 

Нагороджена Почесною грамотою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.18 Національного університету біоресурсів і природокористування України, член спеціалізованої вченої ради К 62.147.02 Мукачівського державного університету .

Має 181 працю, з них 118 наукових та 63 навчально-методичного характеру, в тому числі 79 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях..

 

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
КУЧАЙ Олександр Володимирович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У НУБіП України працює з 2017 року.

Напрям наукових досліджень: використання мультимедійних технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів.
 
Стипендіат Польської національної комісії ЮНЕСКО (Polish National Commission for UNESCO) (2012). Стипендіат Кабінету Міністрів України (2012-2014).
 
Автор 130 праць, з них 1 монографія, 10 навчальних посібників.
 
 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
КОВАЛЬЧУК Тамара Іванівна

Тел.: 527-83-57

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Чернівецького державного університету (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Сфера наукових інтересів: підготовка викладачів закладів вищої освіти до професійної діяльності, дозвіллєвої діяльності, етнопедагогічні аспекти практичної професійної діяльності.

Автор 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 2 підручники, 6 монографій, 15 навчальних посібників, 5 тлумачних словників-довідників, навчально-методичні розробки, статті.

Відповідальна за навчальну роботу на кафедрі та за проведення «Дня донора» на факультеті, Голова Червого Хреста на гуманітарно-педагогічному факультеті, відповідальна за життєдіяльність студентів-сиріт на факультеті.

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
БУЦИК Ігор Михайлович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник факультету механізації сільського господарства Національного аграрного університету та педагогічного факультету. У НУБіП України працює з 2001 року.
 
Напрям наукових досліджень: дидактика вищої школи.
 
Автор 102 науково-методичних праць, 2 монографій, 59 навчально-методичних розробок, близько 28 наукових статей.
 
 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
ВИГОВСЬКА Світлана Володимирівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Свою науково-педагогічну діяльність в НУБіП України розпочала з 2001 року, на кафедрі педагогіки з 2006 року.
 
Напрям наукових інтересів: дидактика вищої школи, професійне становлення особистості.
 
Нагороджена Почесною грамотою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. 
 
Авторка більше 160 науково-методичних праць, серед яких 7 монографій, 2 підручники з грифом МОН, 4 навчальних посібників з грифом МОН, близько 100 наукових публікацій та 40 методичних розробок, співавтор 1 словника-довідника.
 
 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
МАЦЕНКО Леся Миколаївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця педагогічного факультету Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. В НУБіП України працює з 2000 року.

Напрям наукових досліджень: підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання здорового способу життя. 

Авторка 112 наукових праць ( в тому числі 2 монографії), 1 підручник, 3 навчальних посібники, 4 навчально-методичних посібники, 23 методичні рекомендації та програми. 

Список праць та індекс цитування...

 

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
ТЕСЛЮК Валентина Михайлівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Рівненського державного педагогічного інституту. З 2004 р. працює на кафедрі педагогіки НУБіП України.

Напрям наукових досліджень: педагогічна майстерність майбутніх викладачів вищої школи.

Авторка 129 праць наукового і навчально-методичного характеру, у тому числі 2 навчальних посібників із грифом МОН України, 1 підручника та 2 монографій.

Список праць та індекс цитування...

 

Асистент кафедри педагогіки
ГОНЧАРУК Оксана Миколаївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України 2012 року. Трудову діяльність розпочала в НУБіП у 2013 році, на кафедрі працює з 2018 року.

Напрям наукових досліджень: формування здоров’язбережувального стилю поведінки студентів аграрних закладів вищої освіти.

Автор 15 наукових праць, у тому числі наукових статей та методичних рекомендацій.

 

Асистент кафедри педагогіки
ЄРЕСЬКО Олег Вікторович

Тел.: 527-89-61

Електронна пошта: [email protected]

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка у 1996 році за спеціальністю  «Біолог-ботанік, викладач біології» та в 2006 році магістратуру ЦІППО  АПН України за cпеціальністю  «Менеджмент організацій». У НУБіП України працює з 2015 року.

Напрям наукових досліджень: виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків у процесі навчальної та позанавчальної роботи.

Автор і співавтор більше 30 праць, в тому числі посібників, наукових статей, програм. 

Список наукових праць та індекс цитування...

 

Асистент кафедри педагогіки
МОІСЄЄВ Василь Володимирович

Тел.: (095) 548-78-46

Електронна пошта: [email protected]

У 1992 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім.М.П.Драгоманова. В НУБіП України працює з 2015 р. На кафедрі педагогіки – з 2016 року.

Напрям наукових досліджень: військово-патріотичне виховання студентської молоді.

Відзначений державними нагородами, зокрема, медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України», подякою київського міського голови, подякою голови Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, почесними грамотами, грамотами, подяками ДПСУ, подякою НУБіП України.
Член «Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників», голова Голосіївської районної в м. Києві організації, член «Української організації ветеранів Афганістану».

Автор п’яти наукових статей, методичних розробок та трьох патентів, співавтор однієї монографії.

 

Асистент кафедри педагогіки
ВАРИВОДА Наталія Анатоліївна

Тел.: (099) 168-41-15

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України 2017 року.

На кафедрі педагогіки працює з 2018 року.

Напрям наукових досліджень: виховання моральних цінностей особистості засобами мистецтва.

Автор 11 наукових праць, у тому числі наукових статей та методичних рекомендацій.

 

Асистент кафедри педагогіки
СМОЛЯК Павло Орестович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2018 року.

напрям наукових досліджень: формування лідерської позиції студентів аграрних закладів вищої освіти.

Автор 3 наукових статей, майстер спорту із змішених єдиноборств (ММА).

 

Старший лаборант кафедри педагогіки
ЛЯЩЕНКО Оксана Валеріївна

Тел.: (050) 145-20-24

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного аграрного університету за спеціальностями «Агрохімія та ґрунтознавство» та «Професійне навчання».
 
В НУБіП працює з 1996 року. З 2009 року – старший лаборант кафедри педагогіки.
 

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій