Співробітники

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
СОПІВНИК Руслан Васильович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. У НУБіП України працює з 2004 року.

Напрям наукових досліджень: виховання на засадах національно-патріотичних цінностей, формування лідерських якостей студентів аграрних ЗВО.

Нагороджений відзнакою, подякою Київського міського голови (2009), відзнакою «Людина року Голосіївського району – 2011», подякою МОН України (2017).

Є членом двох спеціалізованих учених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д 29.051.06 СНУ ім. В.Даля; К74.053.01 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Є візіті-професором в Поморській академії в Слупську (Республіка Польща).

Автор 120 праць, 5 монографій, 6 навчальних посібників та 15 методичних рекомендацій.

Список праць та індекс цитування

Дипломи, сертифікати, нагороди

 

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор НУБіП України
НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович

Тел.: 527-82-42

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Української сільськогосподарської академії за спеціальністю інженер-механік, інженер-педагог, Одеського інституту політології та соціології. Ректор НУБіП України з 2014 року.

Напрям наукових досліджень: теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України.

Народний депутат України чотирьох скикань, голова Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України у 2002-2005 роках, міністр освіти і науки України у 2005-2007 роках. Голова Громадської Ради освітян і науковців України, Асоціації працівників вищих аграрних навчальних закладів. Кавалер ордена "За заслуги".

Автор більше 150 наукових публікацій та 13 книг.

Список праць та індекс цитування

Дипломи, сертифікати, нагороди

 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки
ВАСЮК Оксана Вікторівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф». У НУБіП України працює з 1987 року, на кафедрі педагогіки з 2003 року.

Напрям наукових досліджень: педагогіка вищої школи, зокрема формування професійної спрямованості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. 

Нагороджена Почесною грамотою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.18 Національного університету біоресурсів і природокористування України, член спеціалізованої вченої ради К 62.147.02 Мукачівського державного університету .

Має 181 працю, з них 118 наукових та 63 навчально-методичного характеру, в тому числі 79 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях..

 
 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки
МІРОШНІЧЕНКО Валентина Іванівна

Тел.: 067-702-81-71

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Камянець-Подільського державного педагогічного інституту.

Напрям наукових досліджень: педагогіка вищої школи, формування професійних, комунікативних та управлінських якостей, здобувачів вищої освіти.

Входить до складу двох спеціалізованих вчених рад: Д 26.004.18 Національного Університету біоресурсів і природокористування України, Д 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Має 146 статей опублікованих у фахових виданнях України, 13 статей у Web of Science та SCOPUS, є співавтором 6 посібників, 2 монографій, 14 статей у колективних монографіях.

 

    

 

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки
КУЧАЙ Олександр Володимирович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (2006 р.), Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2007 р.)

У НУБіП України працює з 2017 року.

Напрям наукових досліджень: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 
Автор 214 науково-методичних праць, зокрема 2 монографій, 12 навчально-методичних посібників, 19 статей Web of Science.
 
 
 

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки
БУЦИК Ігор Михайлович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник факультету механізації сільського господарства Національного аграрного університету та педагогічного факультету. У НУБіП України працює з 2001 року.
 
Напрям наукових досліджень: дидактика вищої школи.
 
Автор 102 науково-методичних праць, 2 монографій, 59 навчально-методичних розробок, близько 28 наукових статей.
 
 
 

Кандидат педагогічних наук, доцент
Виговська Світлана Володимирівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. 2001-2006 р. - аспірантка кафедри педагогіки НУБіП. З 2006 р. працює на кафедрі педагогіки НУБіП.

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
МАЦЕНКО Леся Миколаївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця педагогічного факультету Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. В НУБіП України працює з 2000 року.

Напрям наукових досліджень: підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання здорового способу життя. 

Авторка 112 наукових праць ( в тому числі 2 монографії), 1 підручник, 3 навчальних посібники, 4 навчально-методичних посібники, 23 методичні рекомендації та програми. 

Список праць та індекс цитування

Дипломи, сертифікати, нагороди

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
САФ'ЯН Каріна Юріївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Криворізького державного педагогічного університету (2009 р.), ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" (2017 р.). З 2019 року працює на кафедрі педагогіки НУБіП України.

Напрям наукових досліджень: основи наукових досліджень студентів вищої школи, педагогічна майстерність майбутніх викладачів.

Автор 44 наукових праць, у тому числі 42 наукових та 2 навчально-методичного характеру.

Список наукових праць та індекс цитування...

 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки
ЧЕРЕДНИК Лідія Миколаївна

Тел.: 099-079-55-84

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Дніпропетровський державний університет, спеціальність – українська мова і література, кваліфікація – філолог, викладач української мови і літератури.

Напрям наукових досліджень: Формування готовності майбутніх педагогів здійснювати освітній процес на засадах толерантності, гуманізму, дитиноцентризму.

Нагороджена Подякою МОН України.

Список праць та індекс цитування

Дипломи, сертифікати, нагороди

 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки
ГОНЧАРУК Оксана Миколаївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України 2012 року. Трудову діяльність розпочала в НУБіП у 2013 році, на кафедрі працює з 2018 року.

Напрям наукових досліджень: формування здоров’язбережувального стилю поведінки студентів аграрних закладів вищої освіти.

Автор 30 наукових праць, у тому числі навчальних посібників, наукових статей та методичних рекомендацій.

Нагороджена Подякою МОН України.

Список праць та індекс цитування

 

 

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки
СИРОЄЖКО Ольга Вʼячеславівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Миколаївського Національного університету
ім. В. Сухомлинського.

У НУБіП України працює з 2022 року.

Напрям наукових досліджень: національне виховання на засадах народних традицій та ціннісних орієнтацій.
 
Автор 31 науково-методичної праці, зокрема 1 навчально-методичний посібник, 1 монографія, 11 наукових статей.
 

Список праць та індекс цитування

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
ЄРЕСЬКО Олег Вікторович

Тел.: 527-89-61

Електронна пошта: [email protected]

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка у 1996 році за спеціальністю  «Біолог-ботанік, викладач біології» та в 2006 році магістратуру ЦІППО  АПН України за cпеціальністю  «Менеджмент організацій». У НУБіП України працює з 2015 року.

Напрям наукових досліджень: виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків у процесі навчальної та позанавчальної роботи.

Автор і співавтор більше 30 праць, в тому числі посібників, наукових статей, програм. 

Список наукових праць та індекс цитування

Дипломи, сертифікати, нагороди

 

Асистент кафедри педагогіки
МОІСЄЄВ Василь Володимирович

Тел.: (095) 548-78-46

Електронна пошта: [email protected]

У 1992 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім.М.П.Драгоманова. В НУБіП України працює з 2015 р. На кафедрі педагогіки – з 2016 року.

Напрям наукових досліджень: військово-патріотичне виховання студентської молоді.

Відзначений державними нагородами, зокрема, медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України», подякою київського міського голови, подякою голови Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, почесними грамотами, грамотами, подяками ДПСУ, подякою НУБіП України.
Член «Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників», голова Голосіївської районної в м. Києві організації, член «Української організації ветеранів Афганістану».

Автор п’яти наукових статей, методичних розробок та трьох патентів, співавтор однієї монографії.

Дипломи, сертифікати, нагороди

 

Доктор філософії, асистент кафедри педагогіки
СМОЛЯК Павло Орестович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2018 року.

Напрям наукових досліджень: формування лідерської позиції студентів аграрних закладів вищої освіти.

Автор 3 наукових статей, майстер спорту із змішених єдиноборств (ММА).

 

Асистент кафедри педагогіки
АНДРУСИК Павло Петрович

Тел.: 0985470611

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2021 р.

Напрям наукових досліджень: використання цифрових ресурсів в освітньому процесі.

 

Асистент кафедри педагогіки
КОСТИНЮК Василь Степанович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2022 р.

Напрям наукових досліджень: Формування лідерських якостей студентів аграрних закладів вищої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Асистент кафедри педагогіки
РАХМАНІНА Аліна Сергіївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України 2019 р.

Напрям наукових досліджень:  STEM-технології та LEGO-технології у навчанні.

 

Лаборант кафедри педагогіки
Дацюк Артем Ілліч

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

 

Старший лабрант кафедри педагогіки
ЮРІЙЧУК Василь Іванович

Тел.: 093-28-74-841

Електронна пошта: [email protected]

Випускник: ВСП "Заліщицького ФК ім. Є. Храпливого НУБіП України"

Напрям наукових досліджень: Фінансові технології (FinTech): Роль FinTech у розвитку фінансового сектору, зміни у банківській системі, нові фінансові інструменти та їх вплив на економіку.

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook