Співробітники

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки
СОПІВНИК Руслан Васильович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. У НУБіП України працює з 2004 року.

Напрям наукових досліджень: виховання на засадах національно-патріотичних цінностей, формування лідерських якостей студентів аграрних ЗВО.

Нагороджений відзнакою, подякою Київського міського голови (2009), відзнакою «Людина року Голосіївського району – 2011», подякою МОН України (2017).

Є членом двох спеціалізованих учених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д 29.051.06 СНУ ім. В.Даля; К74.053.01 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Автор 120 праць, 5 монографій, 6 навчальних посібників та 15 методичних рекомендацій.

Список праць та індекс цитування...

 

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор НУБіП України
НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович

Тел.: 527-82-42

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Української сільськогосподарської академії за спеціальністю інженер-механік, інженер-педагог, Одеського інституту політології та соціології. Ректор НУБіП України з 2014 року.

Напрям наукових досліджень: теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України.

Народний депутат України чотирьох скикань, голова Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України у 2002-2005 роках, міністр освіти і науки України у 2005-2007 роках. Голова Громадської Ради освітян і науковців України, Асоціації працівників вищих аграрних навчальних закладів. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ та ІІІ ступеней.

Автор більше 150 наукових публікацій та 13 книг.

Список праць та індекс цитування...

 

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки
ВАСЮК Оксана Вікторівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф». У НУБіП України працює з 1987 року, на кафедрі педагогіки з 2003 року.

Напрям наукових досліджень: педагогіка вищої школи, зокрема формування професійної спрямованості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. 

Нагороджена Почесною грамотою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.18 Національного університету біоресурсів і природокористування України, член спеціалізованої вченої ради К 62.147.02 Мукачівського державного університету .

Має 181 працю, з них 118 наукових та 63 навчально-методичного характеру, в тому числі 79 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях..

 

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
КУЧАЙ Олександр Володимирович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У НУБіП України працює з 2017 року.

Напрям наукових досліджень: використання мультимедійних технологій у навчальному процесі закладів вищої освіти.
 
Стипендіат Польської національної комісії ЮНЕСКО (Polish National Commission for UNESCO) (2012). Стипендіат Кабінету Міністрів України (2012-2014).
 
Автор 150 праць, з них 6 статей WoS, 1 монографія, 10 навчальних посібників.
 
 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
БУЦИК Ігор Михайлович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник факультету механізації сільського господарства Національного аграрного університету та педагогічного факультету. У НУБіП України працює з 2001 року.
 
Напрям наукових досліджень: дидактика вищої школи.
 
Автор 102 науково-методичних праць, 2 монографій, 59 навчально-методичних розробок, близько 28 наукових статей.
 
 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
ВИГОВСЬКА Світлана Володимирівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Свою науково-педагогічну діяльність в НУБіП України розпочала з 2001 року, на кафедрі педагогіки з 2006 року.
 
Напрям наукових інтересів: дидактика вищої школи, професійне становлення особистості.
 
Нагороджена Почесною грамотою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. 
 
Авторка більше 160 науково-методичних праць, серед яких 7 монографій, 2 підручники з грифом МОН, 4 навчальних посібників з грифом МОН, близько 100 наукових публікацій та 40 методичних розробок, співавтор 1 словника-довідника.
 
 

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки
ТОЛОЧКО Світлана Вікторівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Ніжинського ордена Трудового Червоного Прапора державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя. У НУБіП України працює з 2020 року.

Напрям наукових досліджень: формування методичної, науково-методичної, професійно-педагогічної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті , професійний розвиток викладачів.

Нагороджений відзнакою, подякою МОН України (2014).

Автор 139 праць, із них 92 наукових та 47 навчально-методичного характеру, у тому числі 43 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
МАЦЕНКО Леся Миколаївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця педагогічного факультету Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. В НУБіП України працює з 2000 року.

Напрям наукових досліджень: підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання здорового способу життя. 

Авторка 112 наукових праць ( в тому числі 2 монографії), 1 підручник, 3 навчальних посібники, 4 навчально-методичних посібники, 23 методичні рекомендації та програми. 

Список праць та індекс цитування...

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
САФ'ЯН Каріна Юріївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Криворізького державного педагогічного університету (2009 р.), ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" (2017 р.). З 2019 року працює на кафедрі педагогіки НУБіП України.

Напрям наукових досліджень: основи наукових досліджень студентів вищої школи, педагогічна майстерність майбутніх викладачів.

Автор 44 наукових праць, у тому числі 42 наукових та 2 навчально-методичного характеру.

Список наукових праць та індекс цитування...

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
ПРОХОРЧУК Олександр Михайлович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2011 року. З 2019 р. працює на кафедрі педагогіки НУБіП України.

Напрям наукових досліджень: теорія і методика професійної освіти; проблеми навчання і виховання студентської та учнівської молоді; компетентнісний підхід у професійній освіті; дослідництво у навчально-виховному процесі; SMART-технології в освіті.

Автор понад 25 праць наукового і навчально-методичного характеру, у тому числі 1 монографія, 3 зарубіжні публікації, 4 електронні освітні ресурси.

Список праць та індекс цитування...

 

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки
ЧЕРЕДНИК Лідія Миколаївна

Тел.: 099-079-55-84

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Дніпропетровський державний університет, спеціальність – українська мова і література, кваліфікація – філолог, викладач української мови і літератури.

Напрям наукових досліджень: Формування готовності майбутніх педагогів здійснювати освітній процес на засадах толерантності, гуманізму, дитиноцентризму.

Нагороджена Подякою МОН України.

 

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки
ГОНЧАРУК Оксана Миколаївна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного університету біоресурсів і природокористування України 2012 року. Трудову діяльність розпочала в НУБіП у 2013 році, на кафедрі працює з 2018 року.

Напрям наукових досліджень: формування здоров’язбережувального стилю поведінки студентів аграрних закладів вищої освіти.

Автор 15 наукових праць, у тому числі наукових статей та методичних рекомендацій.

 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки
ЄРЕСЬКО Олег Вікторович

Тел.: 527-89-61

Електронна пошта: [email protected]

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка у 1996 році за спеціальністю  «Біолог-ботанік, викладач біології» та в 2006 році магістратуру ЦІППО  АПН України за cпеціальністю  «Менеджмент організацій». У НУБіП України працює з 2015 року.

Напрям наукових досліджень: виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків у процесі навчальної та позанавчальної роботи.

Автор і співавтор більше 30 праць, в тому числі посібників, наукових статей, програм. 

Список наукових праць та індекс цитування...

 

Асистент кафедри педагогіки
МОІСЄЄВ Василь Володимирович

Тел.: (095) 548-78-46

Електронна пошта: [email protected]

У 1992 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім.М.П.Драгоманова. В НУБіП України працює з 2015 р. На кафедрі педагогіки – з 2016 року.

Напрям наукових досліджень: військово-патріотичне виховання студентської молоді.

Відзначений державними нагородами, зокрема, медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України», подякою київського міського голови, подякою голови Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, почесними грамотами, грамотами, подяками ДПСУ, подякою НУБіП України.
Член «Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників», голова Голосіївської районної в м. Києві організації, член «Української організації ветеранів Афганістану».

Автор п’яти наукових статей, методичних розробок та трьох патентів, співавтор однієї монографії.

 

Асистент кафедри педагогіки
СМОЛЯК Павло Орестович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2018 року.

Напрям наукових досліджень: формування лідерської позиції студентів аграрних закладів вищої освіти.

Автор 3 наукових статей, майстер спорту із змішених єдиноборств (ММА).

 

Асистент кафедри педагогіки
РОГАНОВ Максим Максимович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

В 2010 році закінчив ПВНЗ «МНТУ ім. Юрія Бугая» та в 2018 році магістратуру КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР за спеціальністю «Викладач інформатики та математики».

В НУБІП України працює з 2019 р. На кафедрі педагогіки з 2020 р.

Напрям наукових досліджень: формування технологічної культури у майбутніх викладачів інформаційних технологій. 

Автор 20 наукових статей та тез, із них 3 зарубіжних публікацій, 2 методичних розробок та 3 патентів, співавтор однієї монографії. 

 

Асистент кафедри педагогіки
ДІРА Надія Олександрівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Харківського Національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 2012 року.

Напрям наукових досліджень: виховання ціннісного ставлення до живої природи засобами сучасних інформаційних технологій.

Авторка 3 наукових статей.

 

Старший лаборант кафедри педагогіки
КОНЬКО Ніна Василівна

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

Випускниця Національного авіаційного університету (спеціальність - економіка підприємства) 2008 року. 
 
На кафедрі педагогіки працює з 2019 року.
 

 

 

Старший лаборант кафедри педагогіки
АНДРУСИК Павло Петрович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

 

Старший лабрант кафедри педагогіки
ТАРАН Максим Володимирович

Тел.: 527-83-55

Електронна пошта: [email protected]

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook