Кафедра педагогіки

Спеціальність «Педагогіка вищої школи»

Якщо ти у майбутньому мрієш стати висококваліфікованим викладачем вищого навчального закладу то вступай до Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
 
Кафедра педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету цього університету запрошує вступників, володарів освітнього ступеня «Бакалавр», на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр», галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи».
 
 
Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» («Педагогіка вищої школи») особлива, тому що студенти,  які навчаються за цією програмою, за півтора роки отримують педагогічну освіту та згодом зможуть викладати спеціальні дисципліни в різних освітніх установах, насамперед вищих навчальних закладах, 803 з яких функціонують в Україні. Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» дає можливість, з одного боку, зростати як професіонал у своїй галузі, а з іншого – як педагог-наставник. До безсумнівних переваг цієї спеціальності можна віднести те, що переважно підготовка фахівців здійснюється за бюджетні кошти на денній і заочній формі навчання.
 
Після закінчення навчання за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» видається диплом державного зразка про другий (магістерський) рівень вищої освіти та присвоюється кваліфікація викладача вищого навчального закладу. 
 
Навчаючись у НУБіП України, студенти мають можливість не тільки отримати педагогічний фах, а й реалізувати свої творчі здібності. Зокрема після отримання освітнього ступеня «Магістр», випускники спеціальності «Освітні, педагогічні науки» мають нагоду продовжити навчання, виконуючи дисертаційну дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 
 
Відповідно до Правил прийому вступні випробування на спеціальність «Освітні, педагогічні науки», спеціалізацію «Педагогіка вищої школи» проводяться у формі тестування з комплексу гуманітарних дисциплін та враховуються конкурсні бал ЗНО з іноземної мови. 

Прийом документів для денної форми навчання розпочинається з  липня 2018 року, заочної – з третьої декади липня 2018 року. У НУБіП України під час вступної кампанії працюють підготовчі курси та консультаційні центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при складанні вступних випробувань та поданні заяв.
 
До заяви додаються документи:
 
 • копія документа, що посвідчує особу (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 3 екземплярах);
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • сертифікат ЗНО з іноземної мови 
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (3 екземпляри). 
 
Усі копії документів, які подаються при вступі до НУБіП України, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 
Найталановитіші абітурієнти стануть нашими студентами і протягом навчання опановуватимуть такі дисципліни:
 
 • законодавча база навчального закладу;
 • історія педагогіки та розвиток вищої освіти в зарубіжних країнах;
 • організація виховної роботи у ВНЗ;
 • педагогічні технології;
 • основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи;
 • основи наукових досліджень в педагогіці;
 • педагогіка;
 • вступ до спеціальності;
 • теорія та методика професійного навчання;
 • методика навчання циклу фахових дисциплін тощо.
Після завершення навчання наші випускники можуть обіймати посади:
 
 • асистента; 
 • викладача спеціальних дисциплін (за напрямом базової підготовки) у вищих навчальних закладах (коледжах, інститутах, академіях, університетах);
 • наукового співробітника;
 • держслужбовця.
 
Працювати у:
 
 • вищих навчальних закладах;
 • Міністерстві освіти і науки України;
 • міністерствах і центральних органах виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади;
 • державних акредитаційних комісіях;
 • місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування і підпорядкованих їм органах управління освітою;
 • науково-дослідних установах.
 
Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою м. Київ, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус № 3, кабінет 111 або за телефоном (044) 527-83-55. Все про вступ до НУБіП - в розділі Вступнику офіційного сайту університету.  
 
Чекаємо на вас!
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій