Кафедра педагогіки

Спеціальність «Освітні педагогічні науки» (ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ)

БУКЛЕТ "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" 2023 р.  

Якщо ти у майбутньому мрієш стати висококваліфікованим викладачем закладу вищої освіти, займатись бізнес-коучингом та при цьому використовувати інструменти постіндустріального, технотронного суспільства то вступай до Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Кафедра педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету запрошує вступників, володарів освітнього ступеня «Бакалавр», на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр», спеціальності «Освітні, педагогічні науки», ОП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
 

Освітня програма «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» спрямована на здобуття студентами поглиблених знань, умінь і навичок в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що дасть їм змогу ефективно застосовувати сучасні ІКТ для організації навчально-пізнавальної діяльності, проектування інформаційно-освітнього середовища освітніх закладів, визначати політику розвитку та застосування ІКТ навчального закладу.  

Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» («Інформаційно-комунікаційні технології в освіті») особлива, тому що студенти, які навчаються за цією програмою, за півтора роки отримують повну вищу освіту та зможуть працювати в органах управління освітою, різних освітніх установах, бізнес-структурах, науково-методичних центрах розробки програмного забезпечення, центрах навчання та підготовки персоналу.

Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» дає можливість, з одного боку, зростати як професіонал у своїй галузі, а з іншого – як фахівець, професіонал у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

До безсумнівних переваг цієї освітньої програми можна віднести те, що підготовка фахівців, в основному, здійснюється за бюджетні кошти на денній і заочній формі здобуття освіти. У підсумку, Ви отримуєте диплом державного зразка найкращого університету України, глибокі фахові знання та спеціалізацію затребувану в умовах інформаційного суспільства знань XXI століття.

Після закінчення навчання за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», ОП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» видається диплом державного зразка про другий (магістерський) рівень вищої освіти та присвоюється наступна кваліфікація: «Магістр освіти. Професіонал в галузі інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Викладач вищого навчального закладу».

Інформаційно-комунікаційні технології дозволять майбутньому педагогу професійного навчання, бізнес-тренеру, бізнес учителю з підготовки та підвищення кваліфікації персоналу привести у систему процеси підготовки до викладання, вивчення, осмислення, закріплення і контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності, що зробить звичайне, традиційне навчання людей ефективнішим, відкриє доступ здобувачу освіти до великих масивів інформації, що постійно оновлюється.

 

Інформаційно-комунукаційні технології є трендом XXI століття, дозволяють реалізувати особистісно-орієнтовані підходи в освіті, технології індивідуалізації та диференціації навчання, не порушують засад фронтально-групової роботи, яка потрібна для формування колективізму, корпоративної культури та соціальних компетентностей осіб, що навчаються. ІКТ підвищують мотивацію навчально-пізнавальної діяльності, дозволяють реалізувати «золоте правило дидактики» (Я.А.Коменський), озброюють здобувача освіти методом постійного оновлення знань, вчать учитися, розвивають творче мислення, покращують процеси сприйняття, зберігання, поширення, передавання, обміну інформації, скорочують шлях пошуку істинного знання. Інтерактивність і мультимедійна наочність покращують процес засвоєння нових знань за критеріями їх глибини, повноти, міцності, гнучкості.

Навчаючись у НУБіП України, студенти мають можливість не тільки отримати педагогічний фах, та фах у галузі інформаційних технологій, а й реалізувати свої творчі здібності. У нас працюють колективи художньої самодіяльності, клуби за інтересами, гуртки, студії спортивні секції, якими керують кращі представники творчої інтелігенції, народні та заслужені артисти України, а також майстри спорту та майстри України. Крім цього, після отримання освітнього ступеня «Магістр», випускники спеціальності «Освітні, педагогічні науки» мають нагоду продовжити навчання, виконуючи дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

 
Відповідно до Правил прийому вступні випробування на спеціальність «Освітні, педагогічні науки», ОП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» проводяться у формі тестування з комплексу гуманітарних дисциплін та іноземної мови. 

У НУБіП України під час вступної кампанії працюють підготовчі курси та консультаційні центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при складанні вступних випробувань та поданні заяв.
 
Вступники подають такі документи:
 • заяву на ім'я ректора; 
 • документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього (оригінал та копію);
 •  4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 •  ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 •  копії паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації).
 
Усі копії документів, які подаються при вступі до НУБіП України, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 

Паспорт громадянина країни та інші документи, що підтверджують право на вступ, пред'являються особисто.

Навчання на факультеті здійснюється за денною та заочною формами навчання за рахунок державного бюджету та за умов договору.

Термін навчання на основі ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр" денної та заочної форми здобуття освіти - 1,5 року. Більшість випускників можуть удосконалити професійну кваліфікацію через навчання в аспірантурі, стажування за кордоном, участь у реалізації міжнародних проектів.

 
Найталановитіші абітурієнти стануть нашими студентами і протягом навчання опановуватимуть такі дисципліни
 • Педагогічні та психологічні засади міжособистісної взаємодії у віртуальному освітньому середовищі
 • Проектування та експертиза інформаційно-освітнього середовища
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Ділова іноземна мова
 • Лідерологія в освіті та ІТ
 • Сучасні технології програмування
 • Педагогіка вищої школи
 • Розумні цифрові технології в освіті
 • Web-програмування
 • Створення е-ресурсів навчального порталу
 • Технології мобільного навчання
 • Інформаційні технології в управління освітнім процесом
 • Керівник закладу освіти
 • Вілеокіберетика
 • Виховання культури користування кіберпростором
 • Психологія успіху
 • Освітометрія
 • Технологія STEM-освіти
 • Технології мобільного навчання та інші.
 
Після завершення навчання наші випускники можуть обіймати посади
 • системного адміністратора в освіті;
 • асистента; 
 • викладача спеціальних дисциплін (за напрямом базової підготовки) у вищих навчальних закладах (коледжах, інститутах, академіях, університетах);
 • фахівця з програмного забезпечення освітньої діяльності;
 • наукового співробітника;
 • держслужбовця.
 
Працювати у:
 • науково-методичних центрах з розробки програмного забезпечення освітньої діяльності;
 • приватних підприємствах з виробництва софту;
 • вищих навчальних закладах;
 • Міністерстві освіти і науки України;
 • міністерствах і центральних органах виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади;
 • державних акредитаційних комісіях;
 • місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування і підпорядкованих їм органах управління освітою;
 • науково-дослідних установах.


Відеоролик про освітню програму:


Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою м. Київ, вул. Генерала Родимцева 19, навч. корп. № 1, к. 24а, 71а або за телефоном (044) 527-83-55.
 
Завідувач кафедри педагогіки - доктор педагогічних наук, доцент Сопівник Руслан Васильович (моб. тел.: 050-702-70-42; 097-646-10-02)
 
Менеджер по співпраці з абітурієнтами - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Чередник Лідія Миколаївна (моб. тел. 099-079-55-84). 
 
Все про вступ до НУБіП - в розділі Вступнику офіційного сайту університету.  
 
Чекаємо на вас!

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook