Кафедра комп’ютерних наук

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, навчальний корпус №15, кімн. 236, 237

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Голуб Белла Львівна

кандидат технічних наук, доцент

 

Кафедра комп'ютерних наук є структурним підрозділом факультету інформаційних технологій НУБіП України. Кафедра є випускною для студентів з освітніх ступенів:

бакалавр:

 • спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • спеціальність 122 - Комп’ютерні науки

магістр:

 • спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • освітня програма "Програмне забезпаечення інформаційних систем"
 • спеціальність 122 - Комп’ютерні науки
  • освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології"
  • освітня програма "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг"

Колектив кафедри

Лабораторії та студентські гуртки

У структурі кафедри функціонують:

 • науково-дослідна лабораторія аналізу та обробки даних;
 • навчальна лабораторія комп’ютерних технологій та програмування;
 • навчально-наукові консультаційні курси комп’ютерних технологій і програмування.
 • наукові студентські гуртки:
  • з програмування (керівник к.т.н. Голуб Б.Л.)
  • сучасні технології створення програмних систем та цифрового контенту (керівник к.т.н. Ткаченко О.М.)
  • проблеми вищої та прикладної математики (керівник к.ф-м.н. Нещадим О.М.)
  • моделювання і 3D-друк (керівник Панкратьєв В.О.)

Історія кафедри

У вересні 2006 року в НУБіП України була розпочата підготовка бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології». У той час підготовку фахівців забезпечувала кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І. Мартиненка Навчально-наукового інституту енергетики і автоматики. У зв’язку з розширенням напрямів підготовки фахівців, оптимізацією структурних підрозділів університету та рішенням вченої ради університету від 30.06.2009 р., протокол №12, була створена кафедра інформаційних управляючих систем і програмування шляхом поділу кафедри автоматики та робототехнічних систем. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри інформаційних управляючих систем і програмування було призначено доктора технічних наук Зайцева О.В. Разом з цим було здійснено переведення науково-педагогічних працівників з кафедри автоматики та робототехнічних систем на кафедру інформаційних управляючих систем і програмування, зокрема, Голуб Б.Л., Шукайла Є.М., Примак О.І. та інших.

Рішенням вченої ради НУБіП України від 23.12.2009 кафедру було об’єднано з кафедрою інформаційних технологій та математичного моделювання. Очолив кафедру д.т.н., професор Коваль В.В.

На підставі рішення вченої ради університету від 27.05.2010 кафедра інформаційних технологій та програмування увійшла до складу новоутвореного факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики. Рішенням вченої ради університету від 26.01.2011 кафедру було реорганізовано і поділено на кафедру технологій програмування, яку з березня 2011 року по лютий 2016 року очолював д.т.н., професор Шелестов А.Ю.

Згідно наказу ректора від 25 жовтня 2013 №1120 кафедру було перейменовано на кафедру комп’ютерних наук.

З лютого 2016 року кафедру очолює к.т.н., доцент Голуб Белла Львівна.

З вересня 2006 року кафедрою було розпочато підготовку бакалаврів, а з вересня 2010 року підготовку магістрів за спеціальністю "Комп'ютерні науки". За роки існування кафедри було здійснено 14 випусків студентів, що навчались за спеціальністю "Комп’ютерні науки" ОС "Бакалавр", та 13 випусків студентів, що навчалися за цією спеціальністю ОС "Магістр"

У вересні 2015 р. кафедрою було розпочато підготовку фахівців за напрямом «Програмна інженерія». Відповідно до наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565 була підтверджена ліцензія на спеціальність «Інженерія програмного забезпечення». Успішна акредитація спеціальності ОС «Бакалавр» була проведена у травні 2018 року (сертифікат про акредитацію спеціальності УД 11002926, дійсний до 01.07.2023).

У січні 2020 року отримано сертифікат про акредитацію ОП «Програмне забезпечення інформаційних систем» спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня.

Кафедрою було здійснено 6 випусків студентів ОС "Бакалавр" та 5 випусків студентів ОС "Магістр" за цією спеціальністю. Метою ОП є підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення. Випускники успішно працюють в таких компаніях, як ТОВ «АМ Централ Сервіс Україна, Dentsu Ukraine»; ТОВ «Укренерго цифрові рішення»; «Luxoft»; «SoftServe»; «ISI technology»;«Sigma Software» та ін. За бажанням вони можуть продовжувати навчання в аспірантурі  за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки (інформаційні технології).


Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує

підготовку фахівців за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення», «Економічна кібернетика», «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерна інженерія» на денній та заочній формах навчання.

Для вказаних спеціальностей і магістерських програм викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін «Програмування», «Організація баз даних та знань», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Технології розподілених систем та обчислень», «Крос-платформне програмування», «Інформаційні управляючі системи в АПК», «Інтелектуальний аналіз даних», «Алгоритми та структури даних», «Комп’ютерна дискретна математика», «Конструювання програмного забезпечення», «Людино-машинна взаємодія», «Моделювання та аналіз предметної області», «Програмування мобільних пристроїв», «Технології програмування баз даних», «Об’єктне моделювання та проектування складних систем», «Організація сховищ даних», «Моделювання та прогнозування у сфері природокористування», «Безпека інформаційно-комунікаційних систем», «Методи та інформаційні технології оцінки ризиків», «Принципи розподіленого та мережевого програмування», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Технології Data Mining» тощо.

Викладачами кафедра видається методична література: підручники, посібники, рекомендації до виконання дипломних проектів, лабораторних робіт тощо.


Основними напрямками науково-дослідних робіт кафедри є:

 1. побудова складних інформаційних систем підтримки прийняття рішень з залученням математичних методів обробки даних різної природи та моделей, сучасних програмних та апаратних засобів для розв’язання задач агропромислової та природоохоронної галузей економіки;
 2. розв’язання важливих прикладних наукових задач оцінювання стану довкілля та прогнозування його параметрів;
 3. розв’язання прикладних задач, розробка та впровадження програмного забезпечення для автоматизованих систем управління технологічними процесами в агропромисловому господарстві;
 4. розв’язання задач, пов’язаних із забезпеченням автоматизованого документообігу на підприємствах різної форми власності.

Новини

Всі новини

23 січня 2024
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Зустріч з представниками АТ «Укрексімбанк»

17 травня 2021
Кафедра КН, корпус №15 (очно+онлайн)

Розгляд стану дисертаційного дослідження Гудзя О.В.

3 березня 2021
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Почалось обговорення ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

7 листопада 2019
Корпус №15

Листопадове засідання гуртка iTeam

31 жовтня 2019
Корпус №15

Чергове засідання гуртка iTeam

1 жовтня 2019
Конгресно-виставковий центр «Парковий»

Студенти кафедри на форумі Kyiv Smart City

15 жовтня 2018
Одеська національна академія харчових технологій

Фінал всеукраїнської олімпіади АСМ ІСРС

Оголошення

10 травня 2024
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Зустріч з представниками UNICORN UNIVERSITY

4 березня 2024
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Школа майбутнього IT фахівця. Вебінар "3D друк: від теорії до практики"

29 лютого 2024
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Запрошуємо взяти участь в олімпіаді за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки

Всі оголошення

21 лютого 2024
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Unicorn Day Online 26.02.2024

23 січня 2024
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Зустріч з представниками Ukrexim bank

18 березня 2021
https://nules.my.webex.com/nules.my/j.php?MTID=mc379ee66bc950f8594e70e86f5f29790

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів

26 лютого 2020
НУБіП України, навчальний корпус №15, аудиторії 213, 214

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

25 лютого 2020
НУБіП України, навчальний корпус №15 аудиторії 213, 214

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

27 червня 2018
3 корпус 309 ауд.

Випуск магістрів та бакалаврів 2018

11 квітня 2018
14:50 в ауд. 230 корпусу №15

Попередній захист бакалаврських дипломних робіт

29 березня 2018
Навчальний корпус 15, Факультет інформаційних технологій

Конференція "Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем 2018"

5 березня 2018
Навчальний корпус 15, ауд. 213 о 16-25

Атестація магістрів 2017 р. вступу

13 березня 2017

Засідання кафедри

9 березня 2017
Київ, вул. Євгена Коновальця, 36

Лекції провідних членів IFIP (International Federation for Information Processing)

1 грудня 2016
13:00 Корпус 15 ауд. 230

Попередній захист магістерських робіт

1 грудня 2016
вул. Генерала Родимцева, 7 (приміщення їдальні)

Дебют першокурсника

24 жовтня 2016
Дата проведення: 4 листопада 2016 о 15:00 в ауд. 230

Увага магістрам: конференція для студентів магістратури 2-го року навчання

22 березня 2016

Webinar

Події

6 травня 2024, 18:54
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Готуємось до проходження виробничої практики

4 квітня 2024, 13:30
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Спілкування англійською мовою

29 лютого 2024, 19:00
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Зустріч зі студентами представників компанії UNICORN UKRAINE

24 січня 2024, 16:00
Київ. Факультет інформаційних технологій НУБіП України

Участь кафедри комп’ютерних наук у Всеукраїнському семінарі

26 грудня 2023, 17:00
Київ. Кафедра комп'ютерних наук НУБіП України

Співпраця з компанією «ЮНІКОРН СІСТЕМС УА»

Всі події

27 квітня 2020, 18:00
Он-лайн складаняя іспитів

Сесію он-лайн розпочато

26 жовтня 2018, 14:00
Столичний виставковийцентр «КиївЕкспоПлаза»

Студенти на ХХІIІ міжнародній виставці «БЕЗПЕКА 2018»

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook