Розгляд стану дисертаційного дослідження Гудзя О.В.

17 травня 2021 року
Кафедра КН, корпус №15 (очно+онлайн)

          На засіданні кафедри комп’ютерних наук від 17 травня 2021 року було розглянуте питання про стан дисертаційного дослідження Гудзя О.В. на тему: «Розробка інтелектуальної інформаційної технології прогнозування появи шкідливих речовин у сільськогосподарських продуктах». 

 

          Зав. кафедри, к.т.н., доцент Голуб Б.Л. повідомила про доповідь Гудзя О.В. на IX Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021". Вона відзначила, що тема доповіді Гудзя О.В. на конференції співпадає з темою його дисертаційного дослідження і тому є його апробацією.  Відгук на виступ, а також на результати дисертаційного дослідження, зробив керівник роботи, д.т.н., професор Бушма О.В.

 

          Зокрема, він відзначив, що аспірант Гудзь О.В. представив матеріали дисертаційної роботи на тему «Розробка інтелектуальної інформаційної технології прогнозування появи шкідливих речовин у сільськогосподарських продуктах». Дослідження є вкрай актуальним, містить наукову новизну та має суттєве практичне значення.

          Робота пройшла достатню апробацію на конференціях різного рівня, включаючи міжнародний. За матеріалами дослідження підготовлено 3 статті. Одна з них опублікована у фаховому виданні «Математичні машини і системи» у 2018 році. Друга – прийнята до друку та буде опублікована у червні цього року в фаховому виданні «Semiconductor physics, Quantum Electronics and Opto­electronics» (2021, Vol. 24, № 2). Цей журнал індексується в науковометричних базах Scopus та Web of Science. Ще одна стаття подана в редакцію журналу «Математичні машини і системи».

          Представлені результати є закінченим науковим дослідженням, мета якого досягнута. Робота відповідає усім вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 122 ­– комп’ютерні науки та може бути рекомендована до захисту після виходу з друку поданих статей.

 

          Ухвалили: Вважати виступ Гудзя О.В. на IX Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021" одним з етапів апробації результатів дисертаційного дослідження на тему «Розробка інтелектуальної інформаційної технології прогнозування появи шкідливих речовин у сільськогосподарських продуктах».

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook