Кафедра комп’ютерних наук

Гурток з програмування

 

 

 
Керівник гуртка: Голуб Бела Львівна, к.т.н., доцент, зав. каф. комп'ютерних наук

Наукова спрямованість гуртка

 Студентський науковий гурток з програмування вперше розпочав свою роботу у 2011 р.

Основною метою діяльності гуртка є втілення наукового та творчого потенціалу студентів факультету інформаційних технологій у галузі інформаційних технологій, залучення студентів до пошукової діяльності, до проблематики, яка виходить за межі навчальних програм дисциплін, що вивчаються.

Основними показниками ефективності діяльності гуртка є успішність членів гуртка, їх участь у наукових заходах (студентських конференціях), написання статей, участь у науково-дослідницьких роботах, участь в олімпіадах з програмування тощо.

 

ЗВІТ

про діяльність студентського наукового гуртка з програмування за 2019-2020 н.р.

 

Учасники: 20 студентів спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення».
Учасники гуртка успішно пристосувалися до дистанційного режиму роботи, активно брали участь в заходах, які проводилися за допомогою онлайн сервісів.

ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ ГУРТКОМ:

 

Участь в конференціях:

Участь в ІІІ Всеукраїнської студентської конференції "Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп'ютерних систем ‘ 2020" – 10 тез;
• Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта» -
7 тез:
1)АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЦИФРОВОЇ ДИСТРИБУЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ КНИЖОК - Бабін Є.,
2) ІНТЕРАКТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ - Грибков А.,
3)ІНФОРМАЦІЙНА УПРАВЛЯЮЧА ПІДСИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ У ТЕПЛИЦІ - Лєндєл М.,
4)ПІДСИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНИМ ХАРЧУВАННЯМ - Понзель Я.,
5) АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ОБ'ЄКТОМ- Пронішина К.,
6) МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОЄКТУВАННЯ ТРИВИМІРНИХ ОБ`ЄКТІВ - Фуголь А., Фуголь М.
7) ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ SYMS MARKETPLACE - Шевченко Д.
• Члени гуртка представляли свої доповіді під час засідань секцій конференцій у дистанційному режимі.

 

Участь в олімпіадах:

• Участь у І етапі міжнародної олімпіади з програмування, що проходила дистанційно у вересні 2020 р.:
1. Пархомчук І.,
2. Чорнобук К.,
3. Кучмій А.,
4. Пронішина К.,
5. Крупко Б.,
6. Кондратенко В.,
7. Фуголь М.,
8. Бабін Є.,
9. Таран А.
• Підготовка студентів до І етапу Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Комп’ютерні науки» та Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.
Переможцями І етапу Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Комп’ютерні науки» стали учасники гуртка:
1. Пронішина Катерина,
2. Крупко Богдан,
3. Ветрова Дар’я.
Конкурс студентських наукових робіт:
• Підготовка студентів до участі у ІІ турі 2019-2020р. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями "Комп'ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення", "Інформаційні системи і технології":
1. Пронішина К., Ветрова Д.- співавтори,
2. Фуголь М., Фуголь А. - співавтори,
3. Баланович І.,
4. Крупко Б.
• Підготовка студентів до участі у І турі 2020-2021р. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями "Комп'ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення", "Інформаційні системи і технології":
1. Пронішина К.,
2. Крупко Б.,
3. Шевченко Д.

 

ЗВІТ про діяльність студентського наукового гуртка з програмування за 2018-2019 н.р.

ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ ГУРТКОМ:

 • Участь в олімпіадах:

     II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Комп'ютерні науки"

          Учасники: Пронішина Катерина, Ветрова Дар’я.

     І-II етап Всеукраїнської олімпіади з програмування АСМ-ІСРС (Association for Computing Machinery / International Collegiate Programming Contest)

          Учасники: команди NUBIP_Enigma, NUBiP_Treesome, NUBIP_IPZ, KIAmotors.

     Міжнародна студентська олімпіада з програмування імені С.А.Лебедєва і В.М.Глушкова KPI-OPEN-2019

      Учасники: Пронішина Катерина, Ветрова Дар’я, Баланович Інна, Фуголь Максим, Гожий Павло, Бабін Євген, Крупко Богдан, Бейбудов Мстислав, Костенко Анна.

 • Участь студентів у розробці програмних проектів

«Автоматизована система розподілу навчального навантаження кафедри ЗВО» - Глива Ірина (супровід та консультування – Голуб Б.Л.)

«Автоматизоване робоче місця спеціаліста з планування розкладу занять студентів навчального відділу ЗВО» - Пронішина Катерина, Ветрова Дар’я (консультант – Голуб Б.Л.)

 • Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Учасники: Головатенко Артем, Глива Ірина, Понзель Ярослав.
 • Участь у фестивалі студентської науки У травні на VIIІ «Фестивалі студентської науки – 2019» гурток було представлено студенткою 3 курсу Пронішиною Катериною.

Кількість членів гуртка: 20 студентів спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення»

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА

Кількість фахових статей: 1

Голуб Б.Л., Ветрова Д.В., Пронішина К.О. Програмна система формування розкладу занять у закладі вищої освіти. Математичні машини і системи. 2019. №4. 9 с. Члени гуртка приймають активну участь у роботі конференцій (на фото - члени гуртка на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ '2019").

Кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка: 24

Зі збірника матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ '2019", 4-5 квітня 2019 р., м. Київ, НУБіП України

 1. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ЛОГІСТИКИ ЗАМОВЛЕНЬ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ – Артемчук Д.С., науковий керівник Голуб Б.Л.
 2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ СЕРВІСІВ НА ОСНОВІ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ – Дарчук О. Б., науковий керівник Голуб Б. Л.
 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ СКОРОЧЕНИХ НАЗВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ – Пронішина К.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
 4. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ DATA MINING В ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТАХ MICROSOFT EXCEL ТА POWER BI DESKTOP – Терехов І.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
 5. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ПАЦІЄНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ – Бєлая О.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
 6. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНТЕГРАЦІЇ НЕСТРУКТУРОВАНОІ ІНФОРМАЦІЇ В СТРУКТУРОВАНУ СИСТЕМУ – Ветрова Д.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
 7. АДМІНІСТРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ – Глива І.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
 8. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ SQL ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ – Гречуха А.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
 9. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ С/Г ПІДПРИЄМСТВ – Новіцька Д.П., науковий керівник: Голуб Б.Л.

Зі збірника матеріалів X міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА '2019», 13-14 листопада 2019 року, м. Київ, НУБіП України

 1. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ЛОГІСТИКИ ЗАМОВЛЕНЬ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ – Артемчук Д.С.
 2. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОДАЖУ КНИГ ТА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПЛАТФОРМИ – Бабін Є.С.
 3. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА “ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА КАРТКА” – Баланович І.П.
 4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРУНТУ – Бєлая О.О.
 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ –Ветрова Д.В.
 6. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАДАЧАХ СЕЛЕКЦІЇ ТВАРИН – Глива І.О.
 7. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ ГІДРОПОНИХ СИСТЕМ – Головатенко А. В.
 8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ – Камлук І.Ф.
 9. ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОРАДНИЦТВА – Крупко Б.О.
 10. СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ «ПОМІЧНИК АБІТУРІЄНТА» – Мічак А.В.
 11. СЕРВІСНА ЧАСТИНА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ – Пронішина К.О.
 12. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАННЯ УЧНІВ – Філоненко А.Ю.
 13. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ У ПРОСТОРІ – Фуголь М.Д.
 14. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇЇ СЕРЕД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ – Шевченко Д.В.
 15. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА ДЛЯ ОБЛІКУ ВЛАСНИХ ВИТРАТ – Яремчук Ю. І.

Кількість виступів студентів-учасників гуртка в семінарах, конференціях, тощо: 24 тези (див. вище).

Кількість студентів-учасників гуртка у виставках, форумах, фестивалях

          Доповідь на тему «Автоматизоване формування розкладу занять в аудиторіях» представила Пронішина Катерина в рамках VIII «Фестивалю студентської науки - 2019».

Кількість студентів-учасників гуртка в Міжнародних та Всеукраїнських наукових студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт :

 • Участь у першому та другому етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 1. Глива Ірина Олексіївна – «Програмне забезпечення автоматизованої системи розподілу навчального навантаження між викладачами кафедри закладу вищої освіти» (керівник - Голуб Б.Л.).
 2. Понзель Ярослав Юрійович – «Програмне забезпечення системи моніторингу проведення спортивних турнірів» (керівник - Голуб Б.Л.).
 3. Головатенко Артем Вікторович – «Інформаційна управляюча система підтримки життєдіяльності агрокультур на штучному середовищі без ґрунту» (керівник - Голуб Б.Л.).
 •  Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом "Комп'ютерні науки"
 1. Дар’я Ветрова посіла ІІ місце на І етапі олімпіади та представляла університет на ІІ етапі за спеціальністю «Комп’ютерні науки».
 2. Катерина Пронішина посіла І місце на І етапі олімпіади за напрямом "Комп'ютерні науки". Представляла університет на ІІ етапі олімпіади та отримала призове ІІ місце у секції «Комп’ютерні науки» (див. диплом нижче).
 •  Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування (одночасно 1-2 етапи світової олімпіади ACM-ICPC) З учасників гуртка було сформовано 4 команди:

          o NUBIP_Enigma (Кучеренко Дмитро, Литвинчук Владислав, Чубар Людмила),

          o NUBIP_Treesome (Бабін Євген, Гожий Павло, Таран Анатолій),

          o NUBIP_IPZ (Ветрова Дар’я, Крупко Богдан, Бейбудов Мстислав),

          o KIAmotors (Пронішина Катерина, Баланович Інна, Хлуплянець Ангеліна).

Команди NUBIP_Enigma та NUBIP_Treesome стали переможцями ІІ етапу олімпіади та представляли університет на ІІІ етапі.

У фіналі серед природничих ЗВО:

команда NUBIP_Enigma посіла перше місце,

команда NUBIP_Treesomeдруге місце. (див. дипломи нижче).

Забезпечення діяльності web-сторінки гуртка (URL-адреса): https://nubip.edu.ua/node/2972/6

 

Звіт про діяльність гуртка за 2019-2020 н.р.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u195/adobe-pdf-icon.png

Звіт про діяльність гуртка за 2018-2019 н.р.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u195/adobe-pdf-icon.png

Звіт про діяльність гуртка за 2017-2018 н.р.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u195/adobe-pdf-icon.png

Звіт про діяльність гуртка за 2016-2017 н.р.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u195/adobe-pdf-icon.png

 

Участь в олімпіадах

 

 2017-2018 н.р.

15 вересня 2018 року вже всьоме на базі факультету інформаційних технологій НУБіП України проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (змагання із спортивного програмування АСМ-ІСРС (Association for Computing Machinery/International Collegiate Programming Contest) (Північний регіон).

Після перевірки результатів 2 команди НУБіП отримали путівку на Всеукраїнський фінал олімпіади у м. Одеса. 

Команда «Enigma» у складі:

·         Кучеренко Дмитро

·         Литвинчук Владислав

·         Чубар Людмила

 

Команда «TimeLess» у складі:

·         Вдовенко Андрій

·         Мороз Назарій

·         Жигінас Даниїл

 

2016-2017 н.р.

 

Учасники гуртка успішно приймають участь у найбільш відомих олімпіадах з програмування на теренах України та світу.

Команда «#timeless» у складі:

·         Трохименко Віктор,

·         Яременко Микола,

·         Мазуренко Даниіл

 

Команда «Emperors» у складі:

·         Котельницький Павло,

·         Гудзь Олександр,

·         Борисов Микита

 здобули у 2016 р. путівку у ІI етап Всеукраїнської олімпіади з програмування АСМ-ІСРС (Associationfor Computing Machinery / International Collegiate Programming Contest). Також команда «#timeless» вдруге (2015 р., 2016 р.) виборола путівку у першу групу III етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування  у рамках всесвітньої першості ACM ICPC (м. Вінниця). Крім ACM-ICPC команди гуртка (Fire-fly, Restart, SoftTeach, Shift, fixies,#timeless) приймають участь у KPI-OPEN «Міжнародна студентська олімпіада з програмування імені С.А. Лебедєва і В.М. Глушкова». Кожного року члени гуртка їздять на Всеукраїнську олімпіаду за напрямом «Комп’ютерні науки» (м. Харків) показуючи з кожним роком все кращі результати. 

 

 

Наукові публікації, участь у конференціях

2017-2018 н.р.

Кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка: 19

Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем '2018", 29-30 березня 2018 р., м. Київ, НУБІП України

1. Програмне забезпечення системи управління розкладом занять у вищому навчальному закладі - Артемчук Д.С., науковий керівник Голуб Б.Л.

2. Методи створення системи аналізу тренувань у розрізі мережі спортивних закладів - Барабаш О.О., науковий керівник Голуб Б.Л.

3. Автоматизоване робоче місце спеціаліста з розподілу навчального навантаження кафедри ВНЗ -Глива І.О., науковий керівник Голуб Б.Л.

4. Система управління та забезпечення життєдіяльності агрокультур на базі контролерів «Аrduino» - Головатенко А.В., науковий керівник Голуб Б.Л.

5. Створення інформаційної сппр на прикладі процесу вирощування біотехнічних об'єктів - Гудзь О.В., науковий керівник Голуб Б.Л.

6. Система моніторингу та аналізу пожеж природного і техногенного характеру - Зубарь Б.Г., науковий керівник Голуб Б.Л.

7. Інформаційна управляюча система моніторингу та аналізу виборчого процесу - Левицький Р.В., науковий керівник Голуб Б.Л.

8. Інтeлeктуaльнa тeхнoлoгія aнaлізу якoсті oсвіти у вищoму нaвчaльнoму зaклaді - Михaлюк Л.С., науковий керівник Голуб Б.Л.

9. Залучення інвестицій на основі аналізу ефективності розробки програмних продуктів - Олійник О.Д., науковий керівник Голуб Б.Л.

10. Система аналізу перевезення та збуту продукції, що потребують спеціальних умов зберігання - Пасічник В.В., науковий керівник Голуб Б.Л.

11. Система підтримки прийняття рішень з питань управління ботанічним садом - Томаченко М.О., науковий керівник Голуб Б.Л.

12. Сппр керівництва сільськогосподарського підприємства по утриманню ВРХ - Якубін О.В., науковий керівник Голуб Б.Л.

 

Матеріали ix міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта '2018», 14-15 листопада 2018 року, м. Київ, НУБІП України

13. Автоматизоване робоче місця спеціаліста з планування розкладу занять студентів навчального відділу ЗВО - Пронішина К.О., Ветрова Д.В.

14. Методи, моделі та інформаційні технології в СПР по інвестуванню у кібербезпеку об’єктів інформатизації - Плиска Л.Д.

15. Автоматизована система обліку пацієнтів відділення хірургічного профілю – Бєлая О.О.

16. Автоматизована система управління та показу даних спортивних турнірів - Понзель Я.Ю.

17. Інформаційна система обліку діяльності с/г підприємств - Новіцька Д.П.

18. Система підтримки прийняття рішень з питань логістики замовлень молочних продуктів - Артемчук Д.

19. Система підтримки прийняття рішень управлінням мережою гідропонних систем - Головатенко А.В.

 

2016-2017 н.р.

 

Члени гуртка під керівництвом керівника гуртка виступили із доповідями на Міжнародних науково-практичних конференціях:

«Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта'2015» (19-20 листопада 2015 р.):

1. «Застосування алгоритму Мicrosoft logistic regression в інтелектуальному аналізі даних на прикладі державного племінного реєстру України»,  Б.Л. Голуб,  А.В. Матюшенко.

2. «Інформаційна управляюча система фахівця по сертифікації сортів рослин України», Б.Л. Голуб, В.Ю. Трохименко.

3. «Автоматизована система обробки робочих параметрів процесу діяльності поштових відділень», Б.Л. Голуб, Д.В. Коваленко.

4. «Система підтримки прийняття рішень керівництвом мережі магазинів по продажу електроніки», Б.Л. Голуб, А.С. Якубенко

5. «Автоматизована система обліку, документообігу та аналізу лікарняних кас», Б.Л. Голуб, В.Ю. Литвин.

6. «Система обліку і аналізу параметрів процесу парування і отелення ВРХ», Б.Л. Голуб, Ю. М. Бадзюх.

7. «Автоматизована система визначення та аналізу показників придатності рослин для поширення в Україні», Б.Л. Голуб, М.С. Борисов.

«Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористування» (23–24 червня 2016 р.):

9. Голуб Б. Л., Трохименко В. «Сравнение моделей нейронных сетей однослойного персептрона Розенблатта и радиально-базисных функций на основе стохастических данных».

10. Golub B., Trokhymenko V., «The role of  bots in everyday life». 

 

Всі тези доповідей опубліковані у збірниках.

 

 

Белла Голуб 

 

керівник гуртка

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook