Кафедра комп’ютерних наук

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, навчальний корпус №15, кімн. 236, 237

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Голуб Белла Львівна

кандидат технічних наук, доцент

 

     Кафедра комп'ютерних наук є структурним підрозділом факультету інформаційних технологій НУБіП України. Кафедра є випускною для студентів з освітніх ступенів:

бакалавр:

 •      спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення
 •      спеціальність 122 - Комп’ютерні науки

магістр:

 •      спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення
 •           освітня програма "Програмне забезпаечення інформаційних систем"
 •      спеціальність 122 - Комп’ютерні науки:
 •           освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології"
 •           освітня програма "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг"

      У структурі кафедри функціонують:

 • науково-дослідна лабораторія аналізу та обробки даних;
 • навчальна лабораторія комп’ютерних технологій та програмування;
 • навчально-наукові консультаційні курси комп’ютерних технологій і програмування.
 • наукові студентські гуртки:
 •      з програмування (керівник к.т.н. Голуб Б.Л.)
 •      сучасні технології створення програмних систем та цифрового контенту (керівник к.т.н. Ткаченко О.М.)
 •      проблеми вищої та прикладної математики (керівник к.ф-м.н. Нещадим О.М.)
 •      моделювання і 3D-друк (керівник Панкратьєв В.О.)

Колектив кафедри

     Історія кафедри

     У вересні 2006 року в НУБіП України була розпочата підготовка бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології», а з вересня 2007 року – підготовка бакалаврів за напрямом «Комп’ютерні науки». У той час підготовку фахівців забезпечувала кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І. Мартиненка Навчально-наукового інституту енергетики і автоматики. У зв’язку з розширенням напрямів підготовки фахівців, оптимізацією структурних підрозділів університету та рішенням вченої ради університету від 30.06.2009 р., протокол №12, була створена кафедра інформаційних управляючих систем і програмування шляхом поділу кафедри автоматики та робототехнічних систем. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри інформаційних управляючих систем і програмування було призначено доктора технічних наук Зайцева О.В. Разом з цим було здійснено переведення науково-педагогічних працівників з кафедри автоматики та робототехнічних систем на кафедру інформаційних управляючих систем і програмування, зокрема, Голуб Б.Л., Шукайла Є.М., Примак О.І. та інших.

      Рішенням вченої ради НУБіП України від 23.12.2009 кафедру було об’єднано з кафедрою інформаційних технологій та математичного моделювання. Очолив кафедру д.т.н., професор Коваль В.В.

       На підставі рішення вченої ради університету від 27.05.2010 кафедра інформаційних технологій та програмування увійшла до складу новоутвореного факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики. Рішенням вченої ради університету від 26.01.2011 кафедру було реорганізовано і поділено на кафедру технологій програмування, яку з березня 2011 року по лютий 2016 року очолював д.т.н., професор Шелестов А.Ю.

       Згідно наказу ректора від 25 жовтня 2013 №1120 кафедру було перейменовано на кафедру комп’ютерних наук.

       З лютого 2016 року кафедру очолює к.т.н., доцент Голуб Белла Львівна.

      Професорсько-викладацький склад кафедри  забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення», «Економічна кібернетика», «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерна інженерія» на денній та заочній формах навчання.

      Для вказаних спеціальностей і магістерських програм викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін «Програмування», «Організація баз даних та знань», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Технології розподілених систем та обчислень», «Крос-платформне програмування», «Інформаційні управляючі системи в АПК», «Інтелектуальний аналіз даних», «Алгоритми та структури даних», «Комп’ютерна дискретна математика», «Конструювання програмного забезпечення», «Людино-машинна взаємодія», «Моделювання та аналіз предметної області», «Програмування мобільних пристроїв», «Технології програмування баз даних», «Об’єктне моделювання та проектування складних систем», «Організація сховищ даних», «Моделювання та прогнозування у сфері природокористування», «Безпека інформаційно-комунікаційних систем», «Методи та інформаційні технології оцінки ризиків», «Принципи розподіленого та мережевого програмування», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Технології Data Mining»  тощо.

      Викладачами кафедра видається методична література: підручники, посібники, рекомендації до виконання дипломних проектів, лабораторних робіт тощо.

       Основними напрямками науково-дослідних робіт кафедри є:

     1) побудова складних інформаційних систем підтримки прийняття рішень з залученням математичних методів обробки даних різної природи та моделей, сучасних програмних та апаратних засобів для розв’язання задач агропромислової та природоохоронної галузей економіки;

     2) розв’язання важливих прикладних наукових задач оцінювання стану довкілля та прогнозування його параметрів;

     3) розв’язання прикладних задач, розробка та впровадження програмного забезпечення для автоматизованих систем управління технологічними процесами в агропромисловому господарстві;

     4) розв’язання задач, пов’язаних із забезпеченням автоматизованого документообігу на підприємствах різної форми власності.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook