Співробітники

Завідувач кафедри
Голуб Белла Львівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Методи об'єктно-орієнтованого проектування програмних систем (ІПЗ)
 • Організація баз даних (ІПЗ, КН)
 • Проектний практикум (ІПЗ)
 • Технології програмування баз даних (ІПЗ)
 • Організація сховищ даних та технологія Data Mining (ІПЗмаг, ІУСТ, КЕЕМ)

Наукові інтереси:

 • Моделювання та проектування інформаційних систем
 • Технології OLAP i Data Minning

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Професор
Бондаренко Віктор Євгенович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

доктор технічних наук, професор

Навчальні дисципліни:

 • Комп'ютерні технології та програмування (АКІТ)
 • Вибіркова. Операційні системи реального часу (КН)

Наукові інтереси:

 • Теорія забезпечення живучості складних слабкоструктурованих систем (зокрема телекомунікаційних мереж)
 • Моделювання і аналіз складних слабкоструктурованих конфліктних систем
 • Прийняття рішень в складних слабкоструктурованих системах на основі систем штучного інтелекту

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Професор
Бушма Олександр Володимирович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

доктор технічних наук, професор

Навчальні дисципліни:

 • Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальноїх власності (ІПЗмаг, ІУСТ,КЕЕМ)
 • Вибіркова. Системи КЕЕМ (КН)
 

Професор
Ільїн Олег Олександрович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

доктор технічних наук, професор

Навчальні дисципліни:

 • Вибіркова. Управління інформаційними сервісами ІПЗмаг, ІУСТ, КЕЕМ)
 • Високопродуктивні комп’ютерні системи (ІПЗмаг)
 • Програмування систем штучного інтелекту (ІПЗмаг, ІУСТ, КЕЕМ)
 

Професор
Семко Віктор Володимирович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

доктор технічних наук, професор

Навчальні дисципліни:

 • Операційні системи (ІПЗ, КН)
 • Професійна практика програмної інженерії (ІПЗ)
 • Методи та системи штучного інтелекту (КН)
 • Теорія розпізнавання образів та класифікації в СШІ (КН)
 • Якість програмного забезпечення та тестування(ІПЗ)

 Портфоліо викладача

 

Професор
Хиленко Володимир Васильович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

доктор технічних наук, професор

Навчальні дисципліни:

 • Дослідницька практика (ІПЗмаг, ІУСТ, КЕЕМ)
 • Технології BigData (ІУСТ)
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень (КН)
 • Виробнича практика (ІПЗ)

Наукові інтереси:

 • передача та захист інформації
 • моделювання та проектування складних систем
 • системний аналіз

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Доцент
Басараб Руслан Михайлович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни:

 •  Технологія програмування
 •  Моделювання та прогнозування
 •  Людино-машинна взаємодія

Наукові інтереси:

 •  обробка даних дистанційного зондування Землі (оптичні та радіолокаційні)
 •  обробка даних супутника Січ2

 Портфоліо викладача

 

 

Доцент
Бородкіна Ірина Лаврентіївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Об'єктно-орієнтоване програмування (КН)
 • Теорія алгоритмів (КН)

Наукові інтереси:

 • інструментальні засоби розробки та використання гіпертекстових інформаційних структур
 • засоби і технології веб-дизайну та їх застосування для створення мультимедійних інформаційних ресурсів
 • сучасні засоби та технології розробки інформаційних систем
 • digital skiils

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача

 

Доцент
Боярінова Юлія Євгенівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Навчальні дисципліни:

 • Програмування (ІПЗ, КІ, КН)

Наукові інтереси:

 • Математичне моделювання
 • Гіперкомплексні числові системи

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача

 

доцент
Бритaн Aндрiй Bаcильович

Тел.: Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат фізико-математичних наук

Навчальні дисципліни:

 • Емпіричні методи програмної інженерії (ІПЗ)
 • Дискретна математика (КН)

Наукові інтереси:

 • Методи обробки сигналів, розпізнання зображень
 • Математичне моделювання процесів випаровування і формування аерозолів

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

доцент
Вайганг Ганна Олександрівна

Тел.: Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни:

 • Програмування (ІСТ, КІ, КН)
 • Комп'ютерні технології та програмування (АКІТ)
 • Людино-машинна взаємодія (ІПЗ)
 • Основи програмної інженерії  (ІПЗ)

Наукові інтереси:

 • розробка баз даних та програмних продуктів,
 • Web-програмування та захищеність додатків,
 • автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням забезпечення екологічної та інформаційної безпеки,
 • комп’ютерне моделювання та оптимізація різних об’єктів та технологічних процесів.

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача

 

доцент
Даков Сергій Юрійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Операційна система Linux (ІПЗ)
 • Вибіркова. Операційна система Linux (КН)
 • Вибіркова. Технології захисту інформації (КН)
 • Комп'ютерні мережі (КН)

Наукові інтереси:

 • телекомунікаційні системи
 • кібербезпека
 • інформаційні технології
 

Доцент
Дудник Алла Олексіївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни:

 •  Організація баз даних (ІПЗ, КН)

Наукові інтереси:

 • сучасні інтелектуальні системи управління
 • ресурсоефективні системи керування в спорудах закритого ґрунту
 • методи та алгоритми побудови систем керування на основі апарату нейромережевого прогнозування зовнішніх природних збурень
 • розробка систем управління енергоспоживанням біотехнологічних об’єктів

Портфоліо викладача

 

 

доцент
Кириченко Віктор Вікторович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Дискретні структури (ІПЗ)
 • Комп'ютерна дискретна математика (ІПЗ)
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (ІПЗ)
 • Спеціальні розділи математики для програмістів (ІПЗмаг)
 • Програмування з Python (КН)

Наукові інтереси:

 • Інформаційно-аналітичні системи
 • Організація баз даних
 • Алгоритми і структури даних
 • Програмування
 • Інформаційна безпека
 • Методи математичного аналізу
 • Теоретична і прикладна механіка

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Доцент
Криворучко Яна Сергіївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Комп’ютерна дискретна математика (ІПЗ)
 • Дискретна математика (ІСТ, КІ)

   Наукові інтереси:

 •  Створення нових методик розв’язування деяких класів обернених задач математичної фізики
 • Взаємодія електромагнітного випромінювання з структурно неоднорідними середовищами при наявності поверхонь розділу фаз
 • Визначення фізичних параметрів плоскошаруватих середовищ за даними радіометрії
 • Фізика і хімія поверхонь

Портфоліо викладача

 

Доцент
Лендєл Тарас Іванович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни:

 • Програмне забезпечення вбудованих систем  (ІПЗмаг)
 • Вибіркова. Програмне забезпечення вбудованих систем (ІУСТ)
 •  Методи побудови експертних систем (ІУСТ)
 • Вибіркова. Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій (КН)

Наукові інтереси:

 • розробка комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними параметрами в спорудах закритого ґрунту
 • робота над створенням методів енергоефективного керування електротехнічними комплексами для забезпечення параметрів мікроклімату у спорудах закритого ґрунту з урахуванням особливостей рослин
 • впровадження сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій для керування технологічними процесами в біотехнічних об’єктах, при цьому системи автоматизованого керування реалізуються мікропроцесорними засобами із можливим їх об’єднанням глобальною Інтернет мережею (принцип «Інтернет речей»)

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

 

Доцент
Нещадим Олександр Михайлович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Дискретна математика (ІСТ, КН)
 • Чисельні методи (ІСТ, КН)
 • Комп'ютерна дискретна математика (ІПЗ)

Наукові інтереси:

 • розв’язуванням крайових задач лінійної в’язкопружності методом граничних інтегральних рівнянь

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

доцент
Пархоменко Іван Іванович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисицпліни:

 • Вибіркова. Безпека і надійність комп’ютерних систем (ІУСТ)
 • Вибіркова. Технології захисту інформації (КН)
 • Комп'ютерні мережі (КН) 

Сфера наукових інтересів:

 • інформаційні-комунікаційні системи та мережі;
 • програмно-технічні засоби захисту інформації.

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача

 

доцент
Сватко Віталій Володимирович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Вибіркова. Шаблони об’єктно-орієнтованого моделювання і програмування (ІУСТ)
 • Технологія створення програмних продуктів (КН)

 Портфоліо викладача

 

Доцент
Ткаченко Олексій Миколайович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Вибіркова. Проектування та аналіз алгоритмів (ІПЗ)
 • Програмування для мобільних платформ (ІПЗ)
 • Вибіркова. Програмування на мові Java (КІ)
 • Вибіркова. Програмування мобільних пристроїв (КН)
 • Технологія створення програмних продуктів (КН)

   Наукові інтереси:

 •  технології програмування
 •  прикладні інформаційні системи у природокористуванні
 •  інтелектуальні системи

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача 

 

Старший викладач
Бородкін Георгій Олексійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

-

-

Навчальні дисципліни:

 • Аналіз і управління вимогами до програмного забезпечення і інформаційних систем (ІСТ)
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення (ІПЗ)
 • Конструювання програмного забезпечення (ІПЗ)
 • Організація баз даних (КІ)
 • Архітектура програмного забезпечення(ІПЗ)

Наукові інтереси:

 • методи, засоби і технології кластеризації та розпізнавання образів
 • засоби і технології статистичного аналізу даних
 • сучасні засоби та технології розробки інформаційних систем
 • технології створення програмного продукту
 • створення та експлуатація систем класу DocFlow & WorkFlow
 • локалізація програмних систем
 • WEB-технології та WEB-дизайн
 • digital skiils

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

старший викладач
Василюк-Зайцева Світлана Вікторівна

Тел.: Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

-

-

Навчальні дисципліни:

 • Інтелектуальний аналіз даних (ІПЗ)
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (ІПЗ, КІ)
 • Програмна технологія.NET (ІПЗ)

Наукові інтереси:

 • Машинне навчання
 • Нейронні мережі
 • Методи математичного аналізу
 • Теоретична і прикладна фізика
 • Сучасні інтелектуальні системи управління
 • Розподілені системи та паралельні обчислення
 • Моделювання та створення систем підтримки прийняття рішень

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Старший викладач
Густера Олег Михайлович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

Навчальні дисципліни:

 • Програмування (ІСТ, КІ)
 • Моделювання та прогнозування в сфері природокористування (ІУСТ)

Наукові інтереси:

 • управління проектами
 • економіко-математичне моделювання
 • управління ризиками
 • оптимізаційни методи та моделі
 • економетричні моделі.

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Старший викладач
Міловідов Юрій Олегович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

-

-

Навчальні дисципліни::

 •  Алгоритми і структури даних  (ІПЗ)
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (ІПЗ, КН)
 • Програмна технологія.NET (ІПЗ)

Наукові інтереси:

 •  об’єктно-орієнтоване програмування
 •  web-технології
 •  програмування під Unity

Сторінка в Google Scholar

  Портфоліо викладача   

 

старший викладач
Ніколаєнко Дмитро Володимирович

Тел.: Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

Навчальні дисципліни:

 • Методи та інформаційні технології оцінювання ризиків (ІПЗмаг)
 • Управління програмними проектами (ІПЗмаг)
 • Об'єктне моделювання та проектування складних систем (ІУСТ)

Наукові інтереси:

 • Моделі, методи та інформаційні технології в економіці
 • Моделювання та проектування складних інформаційних систем

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Старший викладач
Панкратьєв Віктор Олександрович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

-

-

Навчальні дисципліни:

 • Чисельні методи (ІСТ, КН)
 • Людино-машинна взаємодія (ІПЗ)
 • Основи програмної інженерії  (ІПЗ)
 • Вибіркова. 3D моделювання та друк (КН)
 • Вибіркова. Технології комп"ютерного проектування (КН)
 • Навчальна проєктно-технологічна практика (КН)

Наукові інтереси: 

 • системи автоматизованого проектування
 • системи комп'ютеної графіки.

  Портфоліо викладача

 

Старший викладач
Ящук Дар'я Юріївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Навчальна технологічна практика (ІПЗ)
 • Програмування для мобільних платформ (ІПЗ)
 • Організація сховищ даних (ІПЗмаг)
 • Вибіркова. Засоби мультимедіа в ІТ (КН)
 • Вибіркова. Програмування мобільних пристроїв (КН)

Наукові інтереси:

 • сховища даних
 • використання технологій OLAP при обробці Big Data
 • моделювання та проєктування інформаційних систем
 • системи підтримки прийняття рішень
 • мультимедійні технології
 • іноваційні технології
 • мікронавчання

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Асистент
Баранова Тетяна Альфредівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

-

-

Навчальні дисципліни:

 • Алгоритми і структури даних (ІПЗ)
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення (ІПЗ)
 • Виробнича практика (ІПЗ, КН)
 • Виробнича практика (ІПЗмаг, ІУСТ, КЕЕМ)
 • Конструювання програмного забезпечення (ІПЗ)
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (ІПЗ)
 • Вибіркова. Програмування на мові Java
 • Технології розробки ІУС (КН)

Наукові інтереси:

 • інформаційні системи дистанційного моніторингу

Портфоліо викладача

 

Асистент
Віннічук Денис Олександрович

Тел.: Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Операційні системи (ІПЗ, КН)
 • Професійна практика програмної інженерії (ІПЗ)
 • Методи та системи штучного інтелекту (КН)
 • Теорія розпізнавання образів та класифікації в СШІ (КН)

Наукові інтереси:

 • Машинне навчання
 • Нейронні мережі

Портфоліо викладача

 

Асистент
Горбач Матівій Олексійович

Тел.: Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

-

Навчальні дисципліни:

 • Вибіркова Технології комп"ютерного проектування (КН)
 • Навчальна проєктно-технологічна практика (КН)

Наукові інтереси:

 • Інформаційно-аналітичні системи
 • Організація баз даних
 • Розробка інформаційно управляючих систем
 • Програмування

 Портфоліо викладача

 

Асистент
Лендєл Марина Іванівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Методи об'єктно-орієнтованого проектування програмних систем (ІПЗ)
 • Організація баз даних (ІПЗ)
 • Проектний практикум (ІПЗ)
 • Технології програмування баз даних (ІПЗ)
 • Вибіркова. Технології Data Mining (ІПЗмаг)
 • Технології Data Mining (ІУСТ, КЕЕМ)
 • Технології розробки ІУС (КН)

Наукові інтереси:

 • Інформаційно-аналітичні системи
 • Організація баз даних

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Асистент
Степанов Олексій Валерійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

-

-

Навчальні дисципліни:

 • Програмування 
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень 

 Наукові інтереси:

 •  програмування
 •  розподілені системи та паралельні обчислення
 •  моделювання та проектування інформаційних систем
 •  створення систем підтримки прийняття рішень

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

старший лаборант
Ясинецька Агнеса Вікторівна

Тел.: (044) 527-87-23

 

лаборант
Кравчишина Ружена Євгеніївна

Тел.: (044) 527-87-23

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook