Співробітники

Завідувач кафедри
Голуб Белла Львівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 •  Операційні системи
 •  Технології інформаційних управляючих систем
 •  Організація баз даних
 •  Організація сховищ даних
 •  Технології Data mining

Наукові інтереси:

 • моделювання та проектування інформаційних систем

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Професор
Бондаренко Віктор Євгенович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 доктор технічних наук, професор
  
  Навчальні дисципліни:

 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Методи та системи тучного інтелекту
 • Технології ком'ютерного проектування
 • Комп'ютерні технології та програмування
 • Теорія розпізнавання образів та класифікації в системах штучного інтелекту

  Наукові інтереси:

 • Теорія забезпечення живучості складних слабкоструктурованих систем ( зокрема телекомунікаційних мереж )
 • Моделювання і аналіз складних слабкоструктурованих конфліктних систем
 • Прийняття рішень в складних слабкоструктурованих системах на основі систем штучного інтелекту

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Професор
Бушма Олександр Володимирович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

доктор технічних наук, професор

Навчальні дисципліни:

 • Програмування систем реального часу
 • Програмування мікропроцесорів
 • Системи комп'ютерного екологічного і економічного моніторингу
 • Методологія та організація наукових досліджень з ОІВ
 

Професор
Ільїн Олег Олександрович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

доктор технічних наук, професор

Навчальні дисципліни:

 •  

 

 

Професор
Малашонок Геннадій Іванович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

доктор фіз-мат наук, професор

Навчальні дисципліни:

 • Високопродуктивні комп’ютерні системи
 • Спеціальні розділи математики

 

 

Професор
Семко Віктор Володимирович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 доктор технічних наук, професор

Навчальні дисципліни:

 • Професійна практика програмної інженерії
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Теорія розпізнавання образів та класифікації в системах штучного інтелекту
 • Операційні системи
 

Професор
Хиленко Володимир Васильович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

доктор технічних наук, професор
Навчальні дисципліни:

 •  Основи системного аналізу
 •  Об'єктне моделювання та проектування складних систем
 •  Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Наукові інтереси:

 • передача та захист інформації
 • моделювання та проектування складних систем
 • системний аналіз

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача

 

 

Доцент
Басараб Руслан Михайлович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни:

 •  Технологія програмування
 •  Моделювання та прогнозування
 •  Людино-машинна взаємодія

Наукові інтереси:

 •  обробка даних дистанційного зондування Землі (оптичні та радіолокаційні)
 •  обробка даних супутника Січ2

Портфоліо викладача

 

 

Доцент
Бородкіна Ірина Лаврентіївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

   Наукові інтереси:

 •  інструментальні засоби розробки та використання гіпертекстових інформаційних структур
 •  засоби і технології веб-дизайну та їх застосування для створення мультимедійних інформаційних ресурсів
 •  сучасні засоби та технології розробки інформаційних систем
 •  digital skiils

 Сторінка в Google Scholar

 

Доцент
Боярінова Юлія Євгенівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Навчальні дисципліни:

 •  Програмування

Наукові інтереси:

 • Математичне моделювання
 • Гіперкомплексні числові системи.

Сторінка в Google Scholar

 

доцент
Даков Сергій Юрійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Комп'ютерні мережі
 • Операційні системи
 • ОС Linux

   Наукові інтереси:

 • телекомунікаційні системи
 • кібербезпека
 • інформаційні технології
 

Доцент
Дудник Алла Олексіївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни:

 •  Організація баз даних

Наукові інтереси:

 • сучасні інтелектуальні системи управління
 • ресурсоефективні системи керування в спорудах закритого ґрунту
 • методи та алгоритми побудови систем керування на основі апарату нейромережевого прогнозування зовнішніх природних збурень
 • розробка систем управління енергоспоживанням біотехнологічних об’єктів

Портфоліо викладача

 

 

доцент
Кириченко Віктор Вікторович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Організація баз даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Дискретні структури

Наукові інтереси:

 • Інформаційно-аналітичні системи
 • Організація баз даних
 • Алгоритми і структури даних
 • Програмування
 • Інформаційна безпека
 • Методи математичного аналізу
 • Теоретична і прикладна механіка

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача 

 

 

Доцент
Криворучко Яна Сергіївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Комп’ютерна дискретна математика
 • Дискретна математика

   Наукові інтереси:

 •  Створення нових методик розв’язування деяких класів обернених задач математичної фізики
 • Взаємодія електромагнітного випромінювання з структурно неоднорідними середовищами при наявності поверхонь розділу фаз
 • Визначення фізичних параметрів плоскошаруватих середовищ за даними радіометрії
 • Фізика і хімія поверхонь

Портфоліо викладача

 

 

Доцент
Лендєл Тарас Іванович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук

Навчальні дисципліни:

 • Методи побудови експертних систем
 • Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій
 •  

Наукові інтереси:

 • розробка комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними параметрами в спорудах закритого ґрунту
 • робота над створенням методів енергоефективного керування електротехнічними комплексами для забезпечення параметрів мікроклімату у спорудах закритого ґрунту з урахуванням особливостей рослин
 • впровадження сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій для керування технологічними процесами в біотехнічних об’єктах, при цьому системи автоматизованого керування реалізуються мікропроцесорними засобами із можливим їх об’єднанням глобальною Інтернет мережею (принцип «Інтернет речей»)

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

 

Доцент
Нещадим Олександр Михайлович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 •  Вища математика
 •  Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика
 •  Основи дискретної математики
 •  Чисельні методи
 •  Менеджмент в умовах ризиків та дефіциту ресурсів
 •  Теорія прийняття рішень для агровиробників
 •  Математичне моделювання технологічних процесів у агровиробництві
 •  Спеціальні розділи вищої математики

 Наукові інтереси:

 •  розв’язуванням крайових задач лінійної в’язкопружності методом граничних інтегральних рівнянь

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача

  

 

доцент
Пархоменко Іван Іванович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

  Навчальні дисицпліни:

 •  Комп'ютерні мережі;
 •  Технології захисту інформації;
 •  Надійність функціонування комп'ютерних систем.

  Сфера наукових інтересів:

 • інформаційні-комунікаційні системи та мережі;
 • програмно-технічні засоби захисту інформації.

Сторінка в Google Scholar

 

доцент
Сватко Віталій Володимирович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Технологія створення програмних продуктів
 • Шаблони об'єктно-орієнтованого моделювання і програмування

 

 

 

 

Доцент
Ткаченко Олексій Миколайович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат технічних наук, доцент

Навчальні дисципліни:

 • Програмування на Java
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Кросплатформне програмування
 • Програмування мобільних пристроїв
 • Комп'ютерна графіка

   Наукові інтереси:

 •  технології програмування
 •  прикладні інформаційні системи у природокористуванні
 •  інтелектуальні системи

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача 

 

 

Старший викладач
Бородкін Георгій Олексійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Навчальні дисципліни:

 •  Інженерія програмного забезпечення
 •  Організація баз даних
 •  Технології компютерного проектування
 •  Конструювання програмного забезпечення
 •  Інтелектуальні системи моніторингу довкілля
 •  Інформаційні технології моніторингу екологічних і соціально-економічних процесів
 •  Теорія алгоритмів
 •  Технології проектування комп'ютерних систем
 •  Управління контентом

Наукові інтереси:

 • методи, засоби і технології кластеризації та розпізнавання образів
 • засоби і технології статистичного аналізу даних
 • сучасні засоби та технології розробки інформаційних систем
 • технології створення програмного продукту
 • створення та експлуатація систем класу DocFlow & WorkFlow
 • локалізація програмних систем
 • WEB-технології та WEB-дизайн
 • digital skiils

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача

 

 

Старший викладач
Густера Олег Михайлович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

Навчальні дисципліни:

 •  Програмування
 •  Управління програмними проектами
 •  Методи та інформаційні технології оцінювання ризиків

Наукові інтереси:

 • управління проектами
 • економіко-математичне моделювання
 • управління ризиками
 • оптимізаційни методи та моделі
 • економетричні моделі.

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

 

Старший викладач
Міловідов Юрій Олегович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Навчальні дисципліни::

Наукові інтереси:

 •  об’єктно-орієнтоване програмування
 •  web-технології
 •  програмування під Unity

Сторінка в Google Scholar

  Портфоліо викладача   

 

Старший викладач
Панкратьєв Віктор Олександрович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Людино-машинна взаємодія
 • Основи програмної інженерії

Наукові інтереси: 

 • системи автоматизованого проектування
 • системи комп'ютеної графіки.

  Портфоліо викладача

 

Старший викладач
Ящук Дар'я Юріївна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Кросплатформне програмування 
 • Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
 • Програмування мобільних пристроїв
 • Програмування мобільних додатків
 • Організація сховищ даних

Наукові інтереси:

 • сховища даних
 • використання технологій OLAP та DataMining при обробці Big Data
 • моделювання та проектування інформаційних систем
 • системи підтримки прийняття рішень

Сторінка в Google Scholar

 Портфоліо викладача

  

 

Асистент
Баранова Тетяна Альфредівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Кросплатформне програмування 
 • Алгоритми і структури даних
 • Технології розробки ІУС

Наукові інтереси:

 • інформаційні системи дистанційного моніторингу

 Портфоліо викладача

  

 

Асистент
Грибков Андрій Ігорович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Організація баз даних
 • Операційні системи

 

 

асистент
Лендєл Марина Іванівна

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Технології Data mining
 • Проектний практикум
 • Технології розробки інформаційних управляючих систем

 Наукові інтереси:

 •  

 

 

 

Асистент
Назаренко Володимир Анатолійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Програмування

 Наукові інтереси:

 • Розробка та дизайн систем для відео-ігор, системи внутрішньо-ігрового аналізу та АІ
 • Система "Smart City"
 • Сталий розвиток (Sustainable Economic Development) та урбанізація
 • HCI, UX/UI дизайн
 • Системи контролю та упралінням БПЛА

 Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

 

Асистент
Остапенко Вадим Анатолійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

 

Асистент
Прохорін Денис Русланович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування

   Наукові інтереси:

 • cloud
 • microservices 
 • Java
 • Go
 • backend development 

 Портфоліо викладача 

 

 

 

 

Асистент
Степанов Олексій Валерійович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

Навчальні дисципліни:

 • Програмування 
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень 

 Наукові інтереси:

 •  програмування
 •  розподілені системи та паралельні обчислення
 •  моделювання та проектування інформаційних систем
 •  створення систем підтримки прийняття рішень

Сторінка в Google Scholar

Портфоліо викладача

 

старший лаборант
Ясинецька Агнеса Вікторівна

Тел.: (044) 527-87-23

 

лаборант
Маді Зоріна Петрівна

Тел.: (044) 527-87-23

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook