Кафедра комп’ютерних наук

Навчально-методична робота (робочі програми, силабуси, покликання на ЕНК)

Основною метою діяльності співробітників кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі ІТ на основі поглиблення фундаментальної підготовки та індивідуалізації навчання, підвищення ролі самостійної роботи та виробничої практики, впровадження ступеневої системи підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) з використанням у навчальному процесі дистанційної форми навчання.

     Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені робочими програмами та силабусами. Більшість дисциплін мають електронні навчальні курси (ЕНК) на платформі Moodle.

Методичні вкзівки з розробки бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності:

 

2023-2024 н.р.

 Освітній ступінь "Бакалавр"  

Спеціальність: 121 “Інженерія програмного забезпечення” (обов'язкові дисципліни)
Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча 
програма
Силабус
ЕНК
Алгоритми і структури даних
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Аналіз вимог до програмного забезпечення
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Виробнича практика
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня

Дискретні структури
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня 
 
Емпіричні методи програмної інженерії
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
 
Інтелектуальний аналіз даних
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
Комп’ютерна дискретна математика
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
Конструювання програмного забезпечення
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
Людино-машинна взаємодія
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
Методи об'єктно-орієнтованого проектування програмних систем
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
Навчальна технологічна практика
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня 
  
Об'єктно-орієнтоване програмування
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
 
Операційні системи
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
Організація баз даних
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
част.1
част.2
Основи програмної інженерії
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
Програмна технологія .NET
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програмування
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Програмування для мобільних платформ
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Проектний практикум
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
Професійна практика програмної інженерії
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
Технології програмування баз даних
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Програма відсутня
 
 
 
 
 

 

Спеціальність: 121 “Інженерія програмного забезпечення” (вибіркові дисципліни)

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча 
програма
Силабус
ЕНК
3D моделювання та друк

121 "Інженерія програмного забезпечення"
 

Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
 
Інтерактивна комп'ютерна графіка121 "Інженерія програмного забезпечення"
    

  
 
 
Операційні системи Linux
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
Операційні системи реального часу
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 Програма відсутня
Проектування та аналіз алгоритмів
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 Програма відсутня
Системи комп'ютерного еколого-економічного моніторингу
121 "Інженерія програмного забезпечення"
Технології захисту інформації
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 
    
Технології комп'ютерного проектування
121 "Інженерія програмного забезпечення"
 

 

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки" (обов'язкові дисципліни)

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Виробнича практика
122 "Комп'ютерні науки"
Дискретна математика
122 "Комп'ютерні науки"
Комп'ютерні мережі
122 "Комп'ютерні науки"
 
Методи та системи штучного інтелекту
122 "Комп'ютерні науки"

Навчальна технологічна практика
122 "Комп'ютерні науки"
 
Об'єктно-орієнтоване програмування
122 "Комп'ютерні науки"
 
Операційні системи
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Організація баз даних
122 "Комп'ютерні науки"
 
част.1
част.2
Програмування
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Теорія алгоритмів
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Теорія розпізнавання образів та класифікації в системах штучного інтелекту
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Технології розробки ІУС
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
Технологія створення програмних продуктів
122 "Комп'ютерні науки"
 
част.1 
част.2
Чисельні методи
122 "Комп'ютерні науки"
 

 

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки" (вибіркові дисципліни)

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
3D моделювання та друк
122 "Комп'ютерні науки"
 
Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
122 "Комп'ютерні науки"
Операційні системи Linux
122 "Комп'ютерні науки"
Операційні системи реального часу
122 "Комп'ютерні науки"
Програмна технологія .NET
122 "Комп'ютерні науки"
Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій
122 "Комп'ютерні науки"
Програмування мобільних пристроїв
122 "Комп'ютерні науки"
Програмування на мові Java
122 "Комп'ютерні науки"
Програмування на мові Pyton

122 "Комп'ютерні науки"

Системи комп'ютерного еколого-економічного моніторингу
122 "Комп'ютерні науки"
Технології захисту інформації
122 "Комп'ютерні науки"
 
 
 
Технології комп'ютерного проектування
122 "Комп'ютерні науки"
 
 

 

Інші спеціальності:   

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Аналіз і управління вимогами до програмного забезпечення і інформаційних систем
126 "Інформаційні системи і технології"
 
Дискретна математика
126 "Інформаційні системи і технології"
 
 
 
Дискретна математика
123 “Комп’ютерна інженерія”
Комп'ютерні технології та програмування
151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології"
 
Об'єктно-орієнтоване програмування
123 “Комп’ютерна інженерія”
 
Організація баз даних
123 “Комп’ютерна інженерія”
 
Програмування
123 “Комп’ютерна інженерія”

Програмування
125 “Кібербезпека”
 
Програмування
126 "Інформаційні системи і технології"
 
Чисельні методи
126 "Інформаційні системи і технології"
 
3D моделювання та друк
(вибіркова)
123 “Комп’ютерна інженерія”
125 “Кібербезпека"
 
 

 
 

 
Інженерія програмного забезпечення (вибіркова)
051 "Економіка" (Економічна кібернетика,
Цифрова економіка)
 
Інженерія програмного забезпечення (вибіркова)
123 “Комп’ютерна інженерія”
125 “Кібербезпека"
 
Програмна технологія .NET (вибіркова)
123 “Комп’ютерна інженерія”
125 “Кібербезпека"
 
 
Програмування мобільних пристроїв (вибіркова)
123 “Комп’ютерна інженерія”
 
 
 
Програмування мобільних пристроїв (вибіркова)
125 “Кібербезпека”
 
 
Програмування на мові Java (вибіркова)
123 “Комп’ютерна інженерія”
 
 
Програмування на мові Java (вибіркова)
125 “Кібербезпека”
 
 
Програмування (вибіркова)
ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ВИБІР
 
 

 

Освітній ступінь "Магістр"

 

 Спеціальність: 121 “Інженерія програмного забезпечення” 

 

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Виробнича практика
121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Освітня програма: «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
 
Високопродуктивні комп’ютерні системи
121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Освітня програма: «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
Методи та інформаційні технології оцінювання ризиків
121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Освітня програма: «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Освітня програма: «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
Організація сховищ даних
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Програмування систем штучного інтелекту
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Програмне забезпечення вбудованих систем
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
 
Спеціальні розділи математики для програмістів
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Управління програмними проектами

121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки" 

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Виробнича практика
122“Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
 
Методи побудови експертних систем
122 “Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи»
 
 
 
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
122“Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
 
 
Моделювання та прогнозування в сфері природокористування
 122“Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
 
Об'єктне моделювання та проектування складних систем
122 “Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
Організація сховищ даних
122 “Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
  
 
 
Технологія BigData
122 “Комп’ютерні науки”. Освітня програма:
   «Інформаційні управляючі системи»
  
 
 
 
Технологія Data Mining
122 “Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
 
 
Дослідницька практика
122 “Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Вибіркові дисципліни

Назва дисципліни
Спеціальність
Робоча програма
Силабус
ЕНК
Безпека і надійність комп'ютерних систем
122“Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Освітня програма: «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмне забезпечення вбудованих систем
122 “Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
Програмування систем штучного інтелекту
122 “Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
 
 
 
 
Управління інформаційними сервісами
 122 “Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Освітня програма: «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
 
 

 
 
Шаблони об’єктно-орієнтованого моделювання і програмування
122“Комп’ютерні науки”.
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
 
121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Освітня програма: «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
 
 
 
 
Технології Data Mining
121 “Інженерія програмного забезпечення”. Освітня програма:
   «Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
 
 
 
Технології Data Mining
051 "Економіка". Освітня програма: Економічна кібернетика
 
 
 
Цифрова обробка сигналів і зображень
121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Освітня програма:«Програмне забезпечення інформаційних систем»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смарт-технології в агроменеджменті
«Адміністративний менеджмент» (освітня траєкторія в рамках проєкту «Агрокебети») за спеціальністю 073 «Менеджмент
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook