Кафедра комп’ютерних наук

Студентський науковий гурток "Проблеми вищої та прикладної математики"

Назва гуртка: «Проблеми вищої та прикладної математики»

Керівник гуртка: Нещадим Олександр Михайлович канд. фіз.-мат. наук, доцент 

 
 
Звіт про діяльність гуртка за 2022-2023 н.р. 
Звіт про діяльність гуртка у 2018-2019 н.р.
Звіт про діяльність гуртка за 2021-2022 н.р. 
Звіт про діяльність гуртка у 2018-2019 н.р.
Звіт про діяльність гуртка за 2019-2020 н.р. 
Звіт про діяльність гуртка у 2018-2019 н.р.
Звіт про діяльність гуртка за 2018-2019 н.р. 
Звіт про діяльність гуртка у 2018-2019 н.р.
Звіт про діяльність гуртка за 2017-2018 н.р. 

Звіт про діяльність гуртка у 2017-2018 н.р.

План-графік роботи наукового гуртка

 «Проблеми вищої та прикладної математики»

       на 2022-2023 навчальний рік

№ п/п

Заходи

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

1

2

3

4

5

1

Метод математичної індукції.

31.08.22

online

доц. Нещадим О.М.

2

Біном Ньютона.

 

14.09.22

online

доц. Нещадим О.М.

3

Методи простої ітерації та Зейделя розв’язування систем нелінійних рівнянь.

05.10.22

online

доц. Нещадим О.М.

4

Гіперкуби і код Грея.

26.10.22

online

доц. Нещадим О.М.

5

Нечітка логіка.

16.11.22

оnline

доц. Нещадим О.М.

6

Однорідні лінійні рекурсивні відношення.

08.02.23

оnline

доц. Нещадим О.М.

7

Метод Ньютона розв’язування систем нелінійних рівнянь.

01.03.23

оnline

доц. Нещадим О.М.

8

Графи Ейлера та Гамільтона.

29.03.23

online

доц. Нещадим О.М.

9

Деревовидні графи та їх застосування.

19.04.23

online

доц. Нещадим О.М.

 

Список

 

учасників студентського  наукового гуртка

 

«Проблеми вищої та прикладної математики»

  

          І курс КН - група 21001:

 

1.              Гаврилюк Денис

 

2.              Онищенко Катерина

 

3.              Пилипчук Анна

 

4.              Полянський Богдан

 

5.              Чалюк Владислав

 

1 курс КН – група   21002:

 

6.              Ведмеденко Дарина

 

7.              Глущенко Валерія

 

8.              Ольшанський Дмитро

 

9.              Хомич Вікторія

 

10.           Щербань Станіслав

 

11.           Ягодка Роман

 

І курс КН - група 21003:

 

12.    Ануа Ольга

 

13.   Дрозд Інна

 

14.   Камінник Дмитро

 

15.   Маріяш Тетяна  

 

16.   Недобиткін Михайло

 

17.   Олійник Олександра

 

18.   Скоробогата Людмила

 

 Староста гуртка – Щербань Станіслав.

 Керівник гуртка,   доцент Нещадим О.М.

 

 

 

Останні події

 
12.04.2021 р. під керівництвом доцента Нещадима О.М. дистанційно було проведено планове засідання студентського наукового математичного гуртка «Проблеми вищої та прикладної математики». В роботі гуртка брали участь 14 студентів другого курсу, які навчаються за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Гуртківцями розглянута важлива тема «Неоднорідні лінійні рекурентні відношення», пов’язана із обчисленнями рекурсивних функцій.

 

Список учасників студентського  наукового гуртка 
«Проблеми вищої та прикладної математики» 
            ІІ курс КН - група 18001:
1.                 Гордій Ярослав  
2.                 Дядченко Олександр
3.                 Кравчук Ігор  
4.                 Матвієнко Денис 
5.                 Мельник Святослав
6.                 Трохимчук Єлизавета
7.                 Панасюк Василь
8.                 Шапірко Владислава
            ІІ курс КН - група 18002:
10.            Горбач Матвій
11.             Граудул Олександра
12.            Ковальчук Ярослава
13.            Мокан Олександр
14.            Мороз Олександр
15.            Пазій Олександра
16.            Семенко Аліна
17.            Смагіна Діана
18.            Хвостик Євгеній 
 
План-графік роботи наукового гуртка
«Проблеми вищої та прикладної математики»  на 2019-2020 навчальний рік
№ п/п
Тема заняття
Дата проведення
Місце проведення
Відповідальний
1
2
3
4
5
1
LU- розкладання невиродженої матриці
20.09.2019
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
2
Рекурсивні функції і алгоритми
04.10.19
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
3
Метод квадратних коренів розв’язання СЛАР
28.10.19
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
4
Класи Поста
05.11.19
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
5
Задача про найкоротший шлях на графі і її варіанти
06.12.19
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
6
Метод Ньютона розв’язання систем нелінійних рівнянь
26.02.20
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
7
Інформаційні дерева
16.03.20
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
8
Теорія паросполучень і її застосування
06.04.20
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
9
Власні значення і власні вектори квадратної матриці
27.04.20
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
10
Задача про найкоротше дерево шляхів
13.05.20
ауд. 224 к.15
доц. Нещадим О.М.
 
 
Робота та досягнення студентського наукового гуртка кафедри комп’ютерних наук у 2017-2018 навч. році
 
Гуртківці приймають участь у міжнародній олімпіаді
 
Робот гуртківців
 
 
Робота та досягнення студентського наукового гуртка  кафедри комп’ютерних наук у 2017-2018 навч. році
 
Засідання гуртка під керівництвом доц. Нещадима О.М.
 
Робота гуртківців
 
Сертифікат гуртківців
 
Сертифікат гуртківця
ЗВІТ про роботу студентського наукового гуртка
«Проблеми вищої та прикладної математики» кафедри комп’ютерних наук
У  2017/2018 навчальному році згідно з планом роботи було проведено 4 засідання студентського наукового математичного гуртка «Проблеми вищої та прикладної математики».
            Наукова спрямованість гуртка – актуальні розділи дискретної та прикладної математики.
В роботі гуртка брали участь 15 студентів факультету інформаційних технологій: 5 – першого курсу спеціальності комп’ютерні науки (скорочений термін навчання), 10 – другого курсу спеціальності комп’ютерні науки повного терміну навчання.
На засіданнях наукового гуртка розглядались наступні теми.
1.                   19.09.17. Метод включень і вилучень.
2.                   17.10.17. Поліноміальна теорема.
3.                   14.11.17. Рекурентні рівняння.
4.                   05.12.17. Принцип коробок Діріхле.
Засідання студентського наукового математичного гуртка відбувалися в ауд.206, 213 к.15.
 
Звіт про роботу студентського наукового математичного гуртка «Проблеми вищої та прикладної математики» кафедри вищої та прикладної математики за 2016-2017 навчальний рік
У 2016-2017 навчальному році згідно з планом роботи було проведено 9 засідань студентського наукового математичного гуртка «Проблеми вищої та прикладної математики».
Наукова спрямованість гуртка: актуальні розділи вищої та прикладної математики. У роботі гуртка брали участь 11 студентів та додатково залучені 7 студентів І та ІІ курсів факультету інформаційних технологій. На засіданнях наукового математичного гуртка розглядалися такі теми:
1. Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
2. Властивості біноміальних коефіцієнтів.
3. Практичні застосування векторної алгебри.
4. Операції над бінарними відношеннями.
5. Аналіз логічних схем.
6. Комплексні числа та функції.
7. Орієнтовані графи та дерева.
8. Дослідження поверхонь другого порядку.
9. Застосування визначеного інтеграла.
 
За результатами наукових досліджень були зроблені доповіді на науково- практичній студентській конференції НУБіП:
Ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Доповідач – студент 1 курсу
ф-ту ІТ Клементьєв Д.Р.
Моделі дисперсійного аналізу.
Доповідач – студентка 2 курсу
ф-ту ІТ Олійник В.М.
Марковські випадкові процеси.
Доповідач – студентка 2 курсу
ф-ту ІТ Гавриленко А.О.
Аналіз надійності технічних систем.
Доповідач – студент 2 курсу
ф-ту ІТ Ковальчук Д.Г.
Системи звичайних диференціальних рівнянь та їх застосування.
Доповідач – студент 1 курсу
ф-ту ІТ Єгоров Є.О.
Диференціальні рівняння в повних диференціалах.
Доповідач – студентка 1 курсу
ф-ту ІТ Горякіна Д.В.
Орієнтовані графи та дерева.
Доповідач – студентка 2 курсу
ф-ту ІТ Новіцька Д.П.
Дослідження поверхонь другого порядку.
Доповідач – студент 1 курсу
ф-ту ІТ Дячук М.І.
Потоки подій та їх характеристики.
Доповідач – студентка 2 курсу
ф-ту ІТ Глива І.О.
Деякі питання інтегрування раціональних дробів.
Доповідач – студент 1 курсу
ф-ту ІТ Михайловський І.С.
 
 
 
 

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook